Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia bankowości spółdzielczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia bankowości spółdzielczej"— Zapis prezentacji:

1 Historia bankowości spółdzielczej
Strona

2 Spółdzielczość bankowa w Europie
Banki spółdzielcze w większości krajów UE zajmują niekiedy pozycję dominującą w systemie finansowym kraju. Strona

3 Spółdzielczość bankowa w Europie
np.: Rabobank Nederland w Holandii czy Credit Mutuel we Francji Strona

4 Spółdzielczość bankowa w Europie
dynamiczny rozwój, często poprzez przejęcia banków komercyjnych Strona

5 Spółdzielczość bankowa w Europie
Posiada strukturę dwu- lub trójszczeblową: Holandia: struktura dwuszczeblowa: - 350 banków spółdzielczych, i - bank zrzeszający. Francja: struktura trójszczeblowa: - banki spółdzielcze, banki regionalne, bank krajowy. Strona

6 Spółdzielczość bankowa w Europie
Centralny Związek Banków Spółdzielczych OKOBANK – Finlandia DZ–Bank, banki regionalne, Lokalne Spółdzielnie Kredytowe – Niemcy Bank Raiffeisen Austria SA, banki regionalne, spółdzielcze banki krajowe – Austria Grupa Caja Rural i Krajowy Bank Spółdzielczy – Hiszpania Strona

7 Spółdzielczość bankowa w Europie
Rabobank Nederland, lokalne banki spółdzielcze – Holandia Credit Agricole – kasy lokalne, regionalne i kasa krajowa – Francja Credit Mutuel, lokalne banki spółdzielcze, federacje regionalne, konfederacja krajowa – Francja Strona

8 Spółdzielczość bankowa na świecie
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych reprezentuje Polskę w Europejskim Stowarzyszeniu Banków Spółdzielczych UE, które posiada w sumie 101 milionów klientów, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Banków Spółdzielczych (ICBA), które jest częścią Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance) reprezentującym światowy ruch spółdzielczy, Międzynarodowym Związku Spółdzielczym (ICA), który reprezentuje spółdzielnie z całego świata. Strona

9 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
1850 r. - powstanie pierwszego towarzystwa wekslowego w Śremie, na bazie którego powstał Bank Spółdzielczy Strona

10 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
1862 r. - utworzenie Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który obecnie jest najstarszym bankiem spółdzielczym w Polsce Strona

11 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
r. - intensywny rozwój spółek kredytowych w Wielkopolsce i na Pomorzu. Warunki organizacyjne bankom ludowym nadał ksiądz Augustyn Samarzewski. Jego kontynuatorem był ksiądz Piotr Wawrzyniak, który przewodził Radzie Towarzystw Przemysłowych obejmującej swym zasięgiem cały zabór pruski. Strona

12 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
1890 r. - założenie w Czernichowie przez Franciszka Stefczyka pierwszej spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej pod nazwą Spółka Oszczędności i Pożyczek opartej na zasadach spółdzielni Raiffeisena, tj. nieograniczonej odpowiedzialności członków, niskich udziałach, niedzieleniu zysków i bezpłatnej, społecznej pracy zarządu. Strona

13 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
1919 r. - powstanie centrali finansowej dla istniejących kas oszczędnościowo-pożyczkowych o nazwie Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie. Funkcję dyrektora centrali pełnił Franciszek Stefczyk. Strona

14 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
1991 r. – powstają banki: Wielkopolski Bank Gospodarczy S.A. w Poznaniu Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie Gospodarczy Bank Południowo -Zachodni S.A. we Wrocławiu Strona

15 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
2 marca 1991 r. - powstanie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych z siedzibą w Poznaniu Strona

16 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
24 czerwca 1994 r.- ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Ustawa usankcjonowała istnienie niezależnych struktur spółdzielczości bankowej oraz określiła siedziby, w których miały zostać utworzone banki regionalne. Strona

17 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
7 grudnia 2000 r. - ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Strona

18 Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
16 maja 2001 r. - Walne Zgromadzenie GBPZ S.A. we Wrocławiu głosuje za połączeniem z pięcioma bankami zrzeszającymi i utworzeniem jednego banku pod nazwą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Strona

19 Zrzeszenia banków spółdzielczych
W Polsce działają trzy zrzeszenia banków spółdzielczych: Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - Zrzeszenie BPS Zrzeszenie Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA – Spółdzielcza Grupa Bankowa Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego SA - Zrzeszenie MR Banku Strona

20 Bank BPS S.A. to bank zrzeszający
Bank zrzeszający zabezpiecza płynność finansową wszystkich zrzeszonych banków oraz prowadząc uniwersalną działalność bankową, wspiera i uzupełnia ofertę handlową zrzeszonych banków. BANKI SPÓŁDZIELCZE banki zrzeszone RadaZrzeszenia Rada Nadzorcza BANK BPS bank zrzeszający akcjonariusze spółka akcyjna Strona

21 stanowi ponad 60% sektora bankowości spółdzielczej
Zrzeszenie BPS Zrzeszenie BPS to: 350 zrzeszonych banków spółdzielczych 1 współpracujący bank spółdzielczy Bank Zrzeszający – Bank BPS S.A. Zrzeszenie BPS stanowi ponad 60% sektora bankowości spółdzielczej Strona

22 Bank Spółdzielczy w Kamieniu Pracujemy na Twoją korzyść
Dziękujemy za uwagę Bank Spółdzielczy w Kamieniu ul. Kamień 297 Pracujemy na Twoją korzyść Strona


Pobierz ppt "Historia bankowości spółdzielczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google