Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Podstawy Inżynierii Oprogramowania WYKŁAD 3 Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Modele cyklu życia oprogramowania MODEL KASKADOWY Faza strategiczna (c.d.) i Faza określania wymagań

2 2 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykładowy harmonogram przedsięwzięcia przedstawiony na wykresie Gantta: No Nazwa zadania VVIVIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVI 1 Wstępne zbieranie wymagań 2 Budowa prototypu 3 Ocena prototypu 4 Opracowanie wymagań 5 Analiza 6 Projekt dziedziny problemu 7 Projekt interfejsu użytkownika 8 Projekt bazy danych 9 Realizacja bazy danych 10 Implementacja 11 Testy 12 Wdrożenie

3 3 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykładowe kryteria, które stosuje firma do oceny rozwiązań: koszt, czas realizacji, niezawodność, stopień możliwości ponownego wykorzystania fragmentów systemu, przenośność na inne platformy, oraz wydajność. Do oceny rozwiązania wykorzystuje się zapis tabelaryczny.

4 4 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Tabela przedstawia zapis rozważanych rozwiązań KryteriumABC Koszt tys. [zł]604090 Czas [miesiące]353040 Niezawodność [liczba błędnych wykonań/tydzień]4812 Ponowne wykorzystanie [%]504030 Przenośność [%]805525 Wydajność [transakcji/s]0.40.650.9 Analiza tabeli: 1. usuwanie rozwiązań zdominowanych. Rozwiązanie jest zdominowane jeśli istnieje inne rozwiązanie nie gorsze z punktu widzenia żadnego kryterium i lepsze w co najmniej jednym kryterium. (np. gdyby wydajność rozwiązania C wynosiła nie więcej niż 0.65 [transakcji/s] to było by to rozwiązanie zdominowane).

5 5 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Analiza tabeli (c.d.): 2. znaczenie poszczególnych kryteriów jest różne, można im zatem nadać wagi, które pozwolą obliczyć sumę ważoną rozwiązań. Aby to było możliwe należy znormalizować dane w tabeli do zakresów [0, 1]. KryteriumABCWaga Koszt tys. [zł]0.60103 Czas [miesiące]0.50102 Niezawodność [liczba błędnych wykonań/tydzień]10.5003 Ponowne wykorzystanie [%]10.5001 Przenośność [%]10.5501 Wydajność [transakcji/s]00.5012 Łączna ocena7.808.552.00 W tym wypadku rozwiązanie B można uznać za najlepsze. Sposobem oceny opcji w obecności wielu kryteriów zajmuje się dział statystyki znany pod nazwą wielokryterialne wspomaganie decyzji.

6 6 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Ocena przedsięwzięcia na podstawie spodziewanych kosztów rozwiązania: Niepewność w ocenie kosztówAB Pesymistyczny koszt [tys. zł]10080 Optymistyczny koszt [tys. zł]4060 Prawdopodobieństwo subiektywne Prawdopodobieństwo pesymistycznego rozwiązania0.50.2 Prawdopodobieństwo optymistycznego rozwiązania0.50.8 Spodziewany koszt rozwiązania [tys. zł]7064 Spodziewany koszt jest wyższy dla rozwiązania A, należy więc wybrać B.

7 7 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ DRZEWO RYZYKA: Ocena kosztów przedsięwzięcia w przypadku, gdy o wyborze rozwiązania decyduje wiele czynników. Opis drzewa ryzyka: Wierzchołki – sytuacje w których mogą zajść różne zdarzenia, Krawędzie – alternatywne zdarzenia, prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia zależy od sytuacji odpowiadającej wierzchołkowi z którego wychodzi dana krawędź, Liście – możliwe scenariusze zajścia zdarzenia, prawdopodobieństwo zajścia scenariusza jest iloczynem prawdopodobieństw wszystkich krawędzi łączących liść z korzeniem.

8 8 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Prawdopodobieństwo zajścia scenariusza jest iloczynem prawdopodobieństw wszystkich krawędzi łączących liść z korzeniem. Spodziewany koszt: 45 0.72 + 105 0.08 + 40 0.1 + 100 0.1 = 54.80 [tys. zł] Drzewo ryzyka: Zatrudniony zewnętrzny ekspert 0,8 Nie znaleziono eksperta 0,2 Sukces 0,9 Sukces 0,5 Porażka 0,5 Porażka 0,1 0,8*0,9=0,720,8*0,1=0,08 0,2*0,5=0,1 Koszt [tys. zł] 4510540 100

9 9 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ SZACOWANIE KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA Czynniki wpływające na koszt oprogramowania: koszt sprzętu będącego częścią tworzonego systemu, koszt wyjazdów i szkoleń, koszt zakupu narzędzi, nakład pracy. Techniki wykorzystywane dla oszacowania kosztów oprogramowania: - modele algorytmiczne, Przedsięwzięcie opisuje się za pomocą atrybutów, Odpowiedni algorytm daje w wyniku nakład pracy. - ocena przez ekspertów, Eksperci, wykorzystując własne doświadczenie, z dużą dokładnością potrafią oszacować koszt przedsięwzięcia.

10 10 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Techniki wykorzystywane dla oszacowania kosztów oprogramowania: (c.d.) - ocena przez analogię, Wymaga dostępu do danych o podobnych przedsięwzięciach. Stosuje się tutaj systemy automatycznie uczące się stawiania prognoz (CA – cluster analysis, DT - decision trees, RKB - rule knowledgebase, ANN - artificial neural network). - prawo Parkinsona, Prawo, które stwierdza, że przedsięwzięcia prawie zawsze wykonywane są przy założonych nakładach. - wycena dla wygranej, Koszt szacowany jest na podstawie oceny możliwości klienta. Technika często stosowana przez firmy w przetargach na opracowanie oprogramowania. - szacowanie wstępujące. Przedsięwzięcie dzieli się na mniejsze zadania, szacuje się ich koszty, a następnie sumuje.

11 11 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ ALGORYTMICZNE MODELE SZACOWANIA KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA, model COCOMO Model COCOMO wymaga oszacowania liczby instrukcji, z których będzie składał się system. Nakład pracy wylicza się z wzoru: Nakład [osobomiesiące] = A (KDSI) b KDSI – tysiąc instrukcji kodu źródłowego (thousand of delivered source code instruction)

12 12 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Rozważane przedsięwzięcie można zaliczyć do jednej z klas: - przedsięwzięcie organiczne, To przedsięwzięcie wykonywane przez stosunkowo małe zespoły, złożone z osób o podobnym, wysokim poziomie umiejętności technicznych. Dziedzina problemu jest dobrze znana. Przedsięwzięcie jest wykonywane za pomocą dobrze znanych metod i narzędzi. - przedsięwzięcie półoderwane, Członkowie zespołu różnią się stopniem zaawansowania. Pewne aspekty dziedziny problemu, część metod i narzędzi nie jest im dobrze znana. - przedsięwzięcie osadzone, Klasa ta obejmuje przedsięwzięcia polegające na realizacji systemów o bardzo złożonych wymaganiach (np. wymagających ścisłej współpracy za sprzętem). Dziedzina problemu, stosowane metody i narzędzia są w dużej mierze nieznane. Większość członków zespołu nie ma doświadczenia w realizacji podobnych zadań.

13 13 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Czas trwania przedsięwzięcia wylicza się z wzoru: Przedsięwzięcia organiczne: Czas [miesiące] = 2,5 (Nakład) 0,32 Przedsięwzięcia półoderwane: Czas [miesiące] = 2,5 (Nakład) 0,35 Przedsięwzięcia osadzone: : Czas [miesiące] = 2,5 (Nakład) 0,38 Stałe A i b zależą od klasy przedsięwzięcia: Przedsięwzięcia organiczne: Nakład = 2,4 (KDSI) 1,05 Przedsięwzięcia półoderwane: Nakład = 3,0 (KDSI) 1,12 Przedsięwzięcia osadzone: Nakład = 3,6 (KDSI) 1,20

14 14 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Otrzymane oszacowania powinny zostać skorygowane za pomocą, tzw. czynników modyfikujących, uwzględniających dodatkowe atrybuty opisujące przedsięwzięcie, np.: wymagania wobec niezawodności systemu, rozmiar bazy danych w stosunku do rozmiaru kodu, złożoność systemu, tj. złożoność struktur danych, złożoność algorytmów, komunikację pomiędzy innymi systemami, stosowanie obliczeń równoległych, wymagania co do wydajności systemu, ograniczenia pamięci, oraz zmienność sprzętu i oprogramowania systemowego tworzących środowisko pracy systemu.

15 15 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Minikomputerowy wielodostępowy system rozliczania odbiorców HANDEL Temat przedsięwzięcia: FAZA STRATEGICZNA Opis systemu: HANDEL - minikomputerowy wielodostępowy system rozliczania odbiorców energii elektrycznej i gazu. Opracowywany system powinien zawierać komplet programów do bieżącego rozliczania odbiorców (zakładanie odbiorców, wymiana liczników, wprowadzanie odczytów, rozliczanie, drukowanie rachunków i faktur, załatwianie reklamacji, rejestrację wpłat, statystykę i gospodarkę licznikową). Przykład.

16 16 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Cele systemu - wymagania: Rozliczanie odbiorców energii elektrycznej i gazu w dowolnym cyklu obliczeniowym (rocznym, półrocznym, dwumiesięcznym, miesięcznym). Emisja raportów, rachunków i faktur. Prowadzenie ewidencji książek, odbiorców, liczników. Wprowadzanie danych rozliczeniowych z odczytów liczników. Wprowadzanie kompletu dokumentów finansowych. Załatwianie bieżących reklamacji odbiorców w trybie konwersacyjnym. Prowadzenie rozliczań bieżących sald odbiorców i płatników. Analiza zadłużeń, drukowanie not wraz z naliczonymi odsetkami. Sporządzanie sprawozdań ze sprzedaży energii. Tworzenie planu legalizacji liczników. Emisja zleceń OT. Zbiorcza inwentaryzacja liczników. Ewidencjonowanie obowiązujących taryf. Tworzenie i przeglądanie wieloletniego archiwum danych.

17 17 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ System zewnętrzny tworzą: - Pracownicy dokonujący bieżących odczytów. - Pracownicy dokonujący okresowych rozliczeń i aktualizacji danych. - Pracownicy dokonujący podsumowań i raportów. - Pracownicy odpowiedzialni za bieżącą eksploatację systemu (administratorzy) Środowiska implementacji: - Język bazy danych INFORMIX-4GL - Pakiet INFORMIX ONLINE - Standardowy język zapytań SQL - Eksploatacja na komputerach pracujących w sieci pod nadzorem systemu operacyjnego UNIX wyposażonych w końcówki terminalowe, systemową drukarkę i drukarki lokalne oraz terminale z piórem świetlnym do odczytów barakodów - Minikomputery PSION

18 18 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Harmonogram przedsięwzięcia: 10 Instalacja i szkolenie użytkowników 9 Testowanie 8 Implementacja 7 Realizacja baz danych 6 Projekt bazy danych 5 Projekt interfejsu użytkownika 4 Projekt dziedziny problemu 3 Analiza i budowa modelu 2 Opracowanie wymagań 1 Ustalanie strategii IXVIIIVIIVIVIVIIIIII

19 19 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Dodatkowe wymagania: - System musi uwzględniać możliwość zmiany cen w trakcie okresu rozliczeniowego. - W przyszłości zapewniać interfejs z systemami zewnętrznymi - Możliwość dostosowywania do zmieniających się możliwości sprzętowych - Zmianę parametrów uwzględniających zmiany w prawie Szacowanie kosztów oprogramowania: Czynniki wpływające na koszt oprogramowania: - koszt delegacji służbowych (1000 PLN) - koszt zakupu oprogramowania do wytworzenia aplikacji (2200 PLN) - nakład pracy 28 osobo/miesięcy pracy (100 000 PLN)

20 20 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ FAZA OKREŚLANIA WYMAGAŃ Określenie wymagań ProjektowanieImplementacjaTestowanieKonserwacja Faza strategiczna Analiza Instalacja Dokumentacja Określenie wymagań Faza określania wymagań - to faza wstępna w której: określane są wymagania klienta wobec tworzonego systemu, a więc następuje zamiana wymagań klienta na konkretne zadania zapewniające osiągnięcie zdefiniowanych celów przedsięwzięcia. W tej fazie klient i analitycy (reprezentujący producenta oprogramowania) wspólnie konstruują zbiór wymagań wobec systemu zgodny z postawionymi celami.

21 21 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Kontakt klient – analitycy: - Klient wyznacza osobę (osoby) do współpracy z analitykami. (Dla dużych przedsięwzięć wyznacza się wiele osób, wśród których wyłania się kierownika przedsięwzięcia.) - Analitycy przeprowadzają wywiady z przedstawicielami klienta. - Gdy oprogramowanie produkowane jest na rynek, analitycy prowadzą wywiady z potencjalnymi klientami i ekspertami z danej dziedziny. Przyczyny występowania trudności na linii analityk – klient: - Klient z reguły nie wie jak osiągnąć założone cele. - Cele klienta można osiągnąć na wiele sposobów. - Z dużych systemów korzystają różni klienci; ich cele mogą być sprzeczne. - Różni użytkownicy systemu mogą posługiwać się różną terminologią mówiąc o tych samych problemach. - Użytkownicy i zleceniodawcy to często inne osoby. Głos zleceniodawców może być decydujący, chociaż nie zawsze są oni w stanie przewidzieć potrzeby rzeczywistych użytkowników.

22 22 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. Przedstawiciele różnych grup użytkowników, którzy powinni wziąć udział przy ustalaniu wymagań dla systemu bankomatowego, którego opracowanie zleca się: Klienci banku, którzy korzystają z systemu. Przedstawiciele innych banków, którzy podpisują umowy o wzajemnym udostępnieniu bankomatów klientom banku. Dyrektorzy oddziałów banków, którzy odbierają informacje o zarządzaniu systemem. Pracownicy obsługi klientów w oddziałach, którzy biorą udział w codziennym działaniu systemu, przyjmują reklamacje klientów, itd. Administratorzy baz danych, którzy odpowiadają za integrację systemu z bazami danych klientów banku. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w banku, którzy mają obowiązek zapewnić, aby bezpieczeństwo systemu nie było zagrożone. Dział marketingu banku, który prawdopodobnie będzie chciał wykorzystać system do celów marketingowych. Inżynierowie pielęgnacji sprzętu i oprogramowania, odpowiadający za unowocześnianie.

23 23 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Proces określania i analizowania wymagań: Rozpoznanie dziedziny Zbieranie wymagań Sprawdzanie wymagań Nadawanie priorytetów Usuwanie sprzeczności Klasyfikacja Specyfikacja wymagań Dokumentacja wymagań Początek procesu

24 24 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Charakterystyka czynności procesu określania i analizowania wymagań jest procesem iteracyjnym, którego jeden cykl obejmuje: 1. Rozpoznanie dziedziny. Analitycy musza zrozumieć dziedzinę zastosowania. 2. Zbieranie wymagań. Proces integracji z uczestnikami systemu, którego celem jest wyjawienie ich wymagań. 3. Klasyfikacja. Podzielenie bezładnego zbioru wymagań na spójne grupy. 4. Usuwanie sprzeczności. Wymagania podane przez wielu użytkowników będą nieuchronnie zawierać sprzeczności. Ta czynność polega na ich wyeliminowaniu. 5. Nadawanie priorytetów. W każdym zbiorze wymagań można wskazać takie które są mniej lub bardziej ważne. Ta czynność powinna wskazać najważniejsze wymagania. 6. Sprawdzanie wymagań. Sprawdza się wymagania, aby stwierdzić, czy lista jest pełna, spójna i zgodna z tym, jakie oczekiwania, tak naprawdę mają użytkownicy wobec systemu.

25 25 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Poziomy ogólności (abstrakcji) wymagań klienta: 1. Definicja (opis) wymagań, ogólny opis w języku naturalnym. 2. Specyfikacja wymagań, częściowo ustrukturalizowany zapis wykorzystujący zarówno język naturalny, jak i proste, sformalizowane notacje, 3. Specyfikacja oprogramowania, w pełni formalny opis wymagań. Właściwości dobrego opisu wymagań: kompletny i niesprzeczny, opisuje zewnętrzne zachowanie się systemu, a nie sposób jego realizacji, obejmuje ograniczenia przy jakich musi pracować system, jest łatwy w modyfikacji, bierze pod uwagę przyszłe możliwe zmiany wymagań wobec systemu, oraz opisuje zachowanie systemu w niepożądanych sytuacjach.

26 26 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Opis wymagań – dokument w którym są zebrane wymagania wobec systemu, to formalny, szczegółowy kontrakt pomiędzy klientem a producentem, który powinien pozwalać na weryfikację czy stworzony system rzeczywiście spełnia postawione wymagania. Spis treści dla dokumentu zawierającego opis wymagań: 1. Wprowadzenie – cele, zakres i kontekst systemu, 2. Opis ewolucji systemu – opis przewidywanych zmian wobec wymagań systemu. 3. Opis wymagań funkcjonalnych – opis funkcji, czynności i operacji wykonywanych przez system, 4. Opis wymagań niefunkcjonalnych – opis ograniczeń, przy zachowaniu których system powinien realizować swoje funkcje. 5. Model systemu. 6. Słownik – słownik powinien wyjaśniać terminy niezrozumiałe dla obu stron: terminy informatyczne niezrozumiałe dla klienta i terminy dotyczące dziedziny zastosowania systemu niezrozumiałe dla producenta, a także precyzować terminy niejednoznaczne.

27 27 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. Fragment opisu wymagań dla przedsięwzięcia Pity 2003 - zleconego przez biuro rozrachunkowe. Nazwa funkcjiCzęść I: edycja dochodów podatnika OpisPozwala edytować łączne dochody podatnika uzyskane w roku 2003. CelPrzyspiesza obsługę klienta oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w zeznaniu podatkowym. DWE – Dane wejściowe Informacje o dochodach podatnika uzyskanych z różnych źródeł: kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, kwoty wpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Informacje mogą pochodzić z różnych źródeł. Źródło DWEDokumenty oraz informacje dostarczone przez podatnika. Algorytm obliczania Kwota dochodu = kwota przychodu – kwota kosztów Wzór dotyczy zarówno konkretnych dochodów, jak i łącznych dochodów podatnika uzyskanych z różnych źródeł. Łączne kwoty przychodów, kosztów uzyskania, dochodów oraz zapłaconych zaliczek liczy się jako sumy tych kwot pochodzące z poszczególnych źródeł. DWYObliczenie kwoty od której będzie liczony podatek.

28 28 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ


Pobierz ppt "1 Wykład 3 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google