Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Installed PV power Polsce (source: URE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Installed PV power Polsce (source: URE"— Zapis prezentacji:

0 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE
Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki Te

1 Installed PV power Polsce (source: URE 31. 06
Installed PV power Polsce (source: URE ) Urząd Regulacji Energetyki Concession for production and sale of electrical energy from PV systems 43 systems -2,8 MW

2 ilość wytwarzanej energii (kWh) ilość energii oddanej do sieci (kWh)
Mikroinstalacje w Polsce Na koniec I półrocza 2014 w Polsce zainstalowano 1.431,38kW w 272 mikroinstalacjach (1.5MW!) Dane OSD za okres Tauron Dystrybucja RWE Stoen Operator PGE Dystrybucja Energa Operator Enea Operator Ilość instalacji 114 6 63 76 15 274 moc instalacji (kW) 579 18 354 502 69 1 521 ilość wytwarzanej energii (kWh) 5 847 bd 16 378 ilość energii oddanej do sieci (kWh) 4 238 93 002 7 337 % oddanej do sieci 70% 72% 88% #ARG! 45% 75% Przeciętny system to 5,2 kW

3 Moce zainstalowane [MW]
systemów - 2,8 MW Moce zainstalowane [MW] Polska Dania Holandia Szwajcaria UK 2009 1,3 4,5 67 73 30 2013 2 532 650 740 3375 Krotność wzrostu 1,5 120 10 110 Krajowy Plan Działań przewiduje 2 MW w 2020 czyli cel został osiągnięty 7 lat przed terminem. „Sukces”!!!!!! Rok 2009 – Stanowisko Społeczności PV w sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 – 1,8 GW PV w 2020, tj. 1% zużytej energii elektrycznej

4 Wielka Brytania 3,375 GW 1,5 GW w 2013, 0,78 GW w 2012
502,796 systemów PV do 4 kW MW (40%) do 50 kW MW (20%) 2000 MW = systemów ponad 50 kW MW (40%) .

5 Przeważającą ilość małych systemów OZE stanowiła PV

6 Photovoltaik Seminar 2008 Uszkodzenia modułów fotowoltaicznych z uwagi na przyczynę awarii (częstotliwość występowania) błędy techniczne 6% kuna 3% wiatr/sztorm 9% złośliwe uszkodzenie 3% błąd ludzki 3% opad śniegu 14% kradzież 2% pożar 2% pozostałe 32% Uderzenie pioruna, przepięcia 26% Źródło: Mannheimer Versicherung 2010 02_PV_Schaeden.ppt 2008

7 Przyczyny powstawania strat – błędy montażu, 1 miejsce

8

9 S. M. Pietruszko Energetyka Słoneczna Warszawa, 26.01.2011

10 Błędy w urządzeniach PV – zwrócenie uwagi na problem w towarzystwach ubezpieczeniowych

11 Krytyczna cecha instalacji PV = prąd stały (DC)
Problem z odłączeniem obwodów DC w instalacji PV … … zagrożenie pożarowe

12 Zagrożenie pożarowe – budownictwo wiejskie

13 PROSUMENT i BOCIAN programy pilotaże
Dlatego oba programy należy maksymalnie wykorzystać dla przetestowania warunków inwestowania i działania systemów PV. Sprawdzenie procedur: prawnych, inwestycyjnych, ekonomicznych, społecznych i technicznych. Opracowanie odpowiednich procedur i przewodników dla instalatorów. Takim programem pilotażowym był niemiecki Program 1000 słonecznych dachów w latach 1991 – 1995.

14 PROSUMENT Program pilotażowy
300 mln PLN na 2014 – 2015 Założenie: 90% funduszy na PV = 270 mln, 6.000 PLN/kW daje 45 MW, czyli ok systemów Zróbmy to perfekcyjnie!!!!

15 Postulaty PTPV obawiając się negatywnego postrzegania i efekcie kompromitacji fotowoltaiki w przypadku niskiej jakości komponentów i nieprawidłowego montażu, uważa za konieczne: zapewnienie wysokiej jakości pracy systemów PV z komponentów wysokiej, potwierdzonej uznawanym powszechnie certyfikatem jakości, wykonywanie instalacji systemów przez instalatora certyfikowanego w UDT, odbiór systemów na podstawie procedur wynikających z normy IEC 62446, monitorowanie pracy systemów (pomiar padającej energii słonecznej i parametrów elektrycznych) i ocena ich wydajności, informacja i edukacja społeczeństwa o zaletach i efektach wdrażania tych programów.

16 Zapewnienie instalowania systemów PV z komponentów wysokiej, potwierdzonej uznawanym powszechnie certyfikatem jakości. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215:2005 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646:2008 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”.

17 Kryteria odbioru systemu PV powinny być wymagające i rygorystycznie przestrzegane. 8. kwietnia PKN zaaprobował propozycję normy IEC 62446_ Grid connected PV systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection (Systemy przyłączone do sieci energetycznej – minimalne wymagania dotyczące dokumentacji, testów odbiorczych i inspekcji), która będzie bardzo przydatna w procesie realizacji programow Prosument i Bocian. UWAGA!. Konieczne jest opracowanie Przewodnika dla Instalatora na podstawie ww. normy oraz tzw. „check list” odbioru systemów.

18 OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI INSTALATORA PV
Wiedza teoretyczna: co instaluje – jakie zagrożenia ! Aktualny stan przepisów i norm Wiedza praktyczna: jak zamontować, aby było DOBRZE ! Bezpieczeństwo przy pracy z systemami PV. Ocena miejsca instalacji. Wybór i wymiarowanie systemu PV. Montaż systemu w warunkach rzeczywistych. Utrzymanie systemu i rozwiązywanie problemów. Zarządzanie jakością i obsługa klienta.

19 KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI
Certyfikacja instalatorów PV, jest formą zapewnienia społeczeństwu; pracodawcom, konsumentom, że osoby, które uzyskały certyfikat posiadają umiejętności zawodowe i wiedzę niezbędną do kompetentnego przeprowadzania procesów w zakresie ofertowania, projektowania, instalowania i utrzymania systemów PV, i są zobowiązane do dalszego kształcenia zawodowego oraz przestrzegania zasad etycznych.

20 Przewodniki dla projektantów i instalatorów - Francja i Wielka Brytania

21 Szkolenie inspektorów nadzoru!
Co i jak kontrolować? Na co zwrócić uwagę? Typowe błędy

22 Szkolenie strażaków – gaszenie i odbiór instalacji

23 Zapewnienie wysokiej jakości pracy systemów PV poprzez monitorowanie pracy systemów i ocena ich wydajności Postulujemy potrzebę wprowadzenie obowiązkowego zainstalowania monitoringu pracy systemu PV i uzależnienie premii dotacyjnej od jakości pracy instalacji po kilku latach.

24 Dodatkowym, niezwykle ważnym czynnikiem zmuszającym do instalowania monitoringu jest brak pomiaru energii, która została zużyta na potrzeby własne. Energia zużyta na potrzeby własne będzie musiała być odczytywana przez prosumenta i raportowana do operatora (co stwarza ogromne pole dla nieuczciwych zachowań lub poważnych błędów lub po prostu brak przepływu stosownych dokumentów). Dodatkową korzyścią dla NFOŚiGW może być prawidłowe rejestrowanie efektu ekologicznego. Monitoring w trybie on-line może w pełni automatycznie ewidencjonować np. potencjalną redukcję emisji CO2 i prezentować wynik zbiorczo dla celów sprawozdawczych.

25 Na wykonawcach takie podejście będzie wymuszało większe zaangażowanie w zakresie optymalizacji proponowanych rozwiązań gdyż nie tylko niska cena będzie istotną dla beneficjenta. Przekładać się to będzie na wyższą jakość finalnych produktów, co implikuje utrzymywanie efektu ekologicznego na wysokim poziomie nie tylko w okresie trwałości projektów ale również w dalszych co najmniej 25-letnim okresie działania tychże instalacji.

26 Monitoring jako obowiązkowy element realizowanych instalacji PV byłby gwarantem:
wysokiej jakości ich wykonania, przyznawania premii dotacyjnych tylko inwestycjom o potwierdzonej jakości odpowiednimi wskaźnikami, ochrony beneficjentów przed nierzetelnymi wykonawcami, ochrony NFOŚiGW przed nierzetelnymi beneficjentami, prowadzenia rejestru efektu ekologicznego na potrzeby NFOŚiGW

27 Prognoza Centrum PV PW i Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki w Krajowym Planie Działań

28 6 zł miesięcznie / gospodarstwo
Koszty dla społeczeństwa 2020 Moc zainstalowana 1,8 GW (2020) Energia wyprodukowana z PV (1000 kWh/kW) 1,8 TWh Zakładając 0,6 zł za 1 kWh z PV 1,1 mld zł 6 zł miesięcznie / gospodarstwo 2 zł miesiecznie / osobę

29 CENTRUM SZKOLENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOWOLTAIKI

30 Stanowiska zewnętrzne

31 Wyposażenie Solar-Log 300 Solar- Log 1200 Solar-Log 2000
For small domestic PV installations Solar- Log 1200 For small and medium- sized PV plants Solar-Log 2000 For solar power stations and large-scale PV plants

32

33


Pobierz ppt "Installed PV power Polsce (source: URE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google