Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki Te

2 Installed PV power Polsce (source: URE ) Urząd Regulacji Energetyki Concession for production and sale of electrical energy from PV systems 43 systems -2,8 MW

3 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Dane OSDza okres Tauron Dystrybucja RWE Stoen Operator PGE Dystrybucja Energa Operator Enea Operator Ilość instalacji moc instalacji (kW) ilość wytwarzanej energii (kWh) bd ilość energii oddanej do sieci (kWh) % oddanej do sieci 70%72%88%#ARG!45%75% Przeciętny system to 5,2 kW Mikroinstalacje w Polsce Na koniec I półrocza 2014 w Polsce zainstalowano 1.431,38kW w 272 mikroinstalacjach (1.5MW!)

4 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Rok 2009 – Stanowisko Społeczności PV w sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 – 1,8 GW PV w 2020, tj. 1% zużytej energii elektrycznej PolskaDaniaHolandia Szwaj cariaUK 20091,34, Krotność wzrostu1, Moce zainstalowane [MW] systemów - 2,8 MW Krajowy Plan Działań przewiduje 2 MW w 2020 czyli cel został osiągnięty 7 lat przed terminem. „Sukces”!!!!!!

5 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, ,796 systemów PV do 4 kW MW (40%) do 50 kW MW (20%) 2000 MW = systemów ponad 50 kW MW (40%). Wielka Brytania 3,375 GW 1,5 GW w 2013, 0,78 GW w 2012

6 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Przeważającą ilość małych systemów OZE stanowiła PV

7 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Uszkodzenia modułów fotowoltaicznych z uwagi na przyczynę awarii (częstotliwość występowania) Źródło: Mannheimer Versicherung 2010 Uderzenie pioruna, przepięcia 26% pozostałe 32% opad śniegu 14% wiatr/sztorm 9% błędy techniczne 6%kuna 3% złośliwe uszkodzenie 3% błąd ludzki 3% kradzież 2% pożar 2%

8 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Przyczyny powstawania strat – błędy montażu, 1 miejsce

9 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań,

10 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, S. M. PietruszkoEnergetyka Słoneczna Warszawa,

11 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Błędy w urządzeniach PV – zwrócenie uwagi na problem w towarzystwach ubezpieczeniowych

12 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Krytyczna cecha instalacji PV = prąd stały (DC) Problem z odłączeniem obwodów DC w instalacji PV … … zagrożenie pożarowe

13 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Zagrożenie pożarowe – budownictwo wiejskie

14 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Dlatego oba programy należy maksymalnie wykorzystać dla przetestowania warunków inwestowania i działania systemów PV. Sprawdzenie procedur: prawnych, inwestycyjnych, ekonomicznych, społecznych i technicznych. Opracowanie odpowiednich procedur i przewodników dla instalatorów. Takim programem pilotażowym był niemiecki Program 1000 słonecznych dachów w latach 1991 – PROSUMENT i BOCIAN programy pilotaże

15 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, PROSUMENT Program pilotażowy 300 mln PLN na 2014 – 2015 Założenie: 90% funduszy na PV = 270 mln, PLN/kW daje 45 MW, czyli ok systemów Zróbmy to perfekcyjnie!!!!

16 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Postulaty PTPV obawiając się negatywnego postrzegania i efekcie kompromitacji fotowoltaiki w przypadku niskiej jakości komponentów i nieprawidłowego montażu, uważa za konieczne:  zapewnienie wysokiej jakości pracy systemów PV z komponentów wysokiej, potwierdzonej uznawanym powszechnie certyfikatem jakości,  wykonywanie instalacji systemów przez instalatora certyfikowanego w UDT,  odbiór systemów na podstawie procedur wynikających z normy IEC 62446,  monitorowanie pracy systemów (pomiar padającej energii słonecznej i parametrów elektrycznych) i ocena ich wydajności,  informacja i edukacja społeczeństwa o zaletach i efektach wdrażania tych programów.

17 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Zapewnienie instalowania systemów PV z komponentów wysokiej, potwierdzonej uznawanym powszechnie certyfikatem jakości. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215:2005 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646:2008 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”.

18 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Kryteria odbioru systemu PV powinny być wymagające i rygorystycznie przestrzegane. 8. kwietnia PKN zaaprobował propozycję normy IEC 62446_ Grid connected PV systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection (Systemy przyłączone do sieci energetycznej – minimalne wymagania dotyczące dokumentacji, testów odbiorczych i inspekcji), która będzie bardzo przydatna w procesie realizacji programow Prosument i Bocian. UWAGA!. Konieczne jest opracowanie Przewodnika dla Instalatora na podstawie ww. normy oraz tzw. „check list” odbioru systemów.

19 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI INSTALATORA PV Wiedza teoretyczna: co instaluje – jakie zagrożenia ! Aktualny stan przepisów i norm Wiedza praktyczna: jak zamontować, aby było DOBRZE ! Bezpieczeństwo przy pracy z systemami PV. Ocena miejsca instalacji. Wybór i wymiarowanie systemu PV. Montaż systemu w warunkach rzeczywistych. Utrzymanie systemu i rozwiązywanie problemów. Zarządzanie jakością i obsługa klienta.

20 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI Certyfikacja instalatorów PV, jest formą zapewnienia społeczeństwu; pracodawcom, konsumentom, że osoby, które uzyskały certyfikat posiadają umiejętności zawodowe i wiedzę niezbędną do kompetentnego przeprowadzania procesów w zakresie ofertowania, projektowania, instalowania i utrzymania systemów PV, i są zobowiązane do dalszego kształcenia zawodowego oraz przestrzegania zasad etycznych.

21 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Przewodniki dla projektantów i instalatorów - Francja i Wielka Brytania

22 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Szkolenie inspektorów nadzoru! Co i jak kontrolować? Na co zwrócić uwagę? Typowe błędy

23 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Szkolenie strażaków – gaszenie i odbiór instalacji

24 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Zapewnienie wysokiej jakości pracy systemów PV poprzez monitorowanie pracy systemów i ocena ich wydajności Postulujemy potrzebę wprowadzenie obowiązkowego zainstalowania monitoringu pracy systemu PV i uzależnienie premii dotacyjnej od jakości pracy instalacji po kilku latach.

25 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Dodatkowym, niezwykle ważnym czynnikiem zmuszającym do instalowania monitoringu jest brak pomiaru energii, która została zużyta na potrzeby własne. Energia zużyta na potrzeby własne będzie musiała być odczytywana przez prosumenta i raportowana do operatora (co stwarza ogromne pole dla nieuczciwych zachowań lub poważnych błędów lub po prostu brak przepływu stosownych dokumentów). Dodatkową korzyścią dla NFOŚiGW może być prawidłowe rejestrowanie efektu ekologicznego. Monitoring w trybie on-line może w pełni automatycznie ewidencjonować np. potencjalną redukcję emisji CO2 i prezentować wynik zbiorczo dla celów sprawozdawczych.

26 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Na wykonawcach takie podejście będzie wymuszało większe zaangażowanie w zakresie optymalizacji proponowanych rozwiązań gdyż nie tylko niska cena będzie istotną dla beneficjenta. Przekładać się to będzie na wyższą jakość finalnych produktów, co implikuje utrzymywanie efektu ekologicznego na wysokim poziomie nie tylko w okresie trwałości projektów ale również w dalszych co najmniej 25-letnim okresie działania tychże instalacji.

27 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Monitoring jako obowiązkowy element realizowanych instalacji PV byłby gwarantem: wysokiej jakości ich wykonania, przyznawania premii dotacyjnych tylko inwestycjom o potwierdzonej jakości odpowiednimi wskaźnikami, ochrony beneficjentów przed nierzetelnymi wykonawcami, ochrony NFOŚiGW przed nierzetelnymi beneficjentami, prowadzenia rejestru efektu ekologicznego na potrzeby NFOŚiGW

28 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Prognoza Centrum PV PW i Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki w Krajowym Planie Działań

29 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Moc zainstalowana1,8 GW (2020) Energia wyprodukowana z PV (1000 kWh/kW) 1,8 TWh Zakładając 0,6 zł za 1 kWh z PV1,1 mld zł 6 zł miesięcznie / gospodarstwo 2 zł miesiecznie / osobę Koszty dla społeczeństwa

30 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, CENTRUM SZKOLENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOWOLTAIKI

31 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Stanowiska zewnętrzne

32 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, Wyposażenie Solar-Log 300 For small domestic PV installations Solar- Log 1200 For small and medium- sized PV plants Solar-Log 2000 For solar power stations and large-scale PV plants

33 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań,

34 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań,


Pobierz ppt "Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google