Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki pietruszko@pv-polska.pl Te. 605 099 781

2 Installed PV power Polsce (source: URE 31.06.2014) Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html Concession for production and sale of electrical energy from PV systems 43 systems -2,8 MW

3 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Dane OSDza okres 1.01.2014 - 30.06.2014 Tauron Dystrybucja RWE Stoen Operator PGE Dystrybucja Energa Operator Enea Operator Ilość instalacji1146637615 274 moc instalacji (kW)5791835450269 1 521 ilość wytwarzanej energii (kWh) 183 0665 847105 884bd16 378 311 175 ilość energii oddanej do sieci (kWh) 129 0024 23893 002120 9697 337 233 579 % oddanej do sieci 70%72%88%#ARG!45%75% Przeciętny system to 5,2 kW Mikroinstalacje w Polsce Na koniec I półrocza 2014 w Polsce zainstalowano 1.431,38kW w 272 mikroinstalacjach (1.5MW!)

4 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Rok 2009 – Stanowisko Społeczności PV w sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 – 1,8 GW PV w 2020, tj. 1% zużytej energii elektrycznej PolskaDaniaHolandia Szwaj cariaUK 20091,34,5677330 201325326507403375 Krotność wzrostu1,512010 110 Moce zainstalowane [MW] 30.06.2014 - 29 systemów - 2,8 MW Krajowy Plan Działań przewiduje 2 MW w 2020 czyli cel został osiągnięty 7 lat przed terminem. „Sukces”!!!!!!

5 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 502,796 systemów PV do 4 kW - 1340 MW (40%) do 50 kW - 660 MW (20%) 2000 MW = 425 218 systemów ponad 50 kW - 1375 MW (40%). Wielka Brytania 3,375 GW 1,5 GW w 2013, 0,78 GW w 2012

6 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Przeważającą ilość małych systemów OZE stanowiła PV

7 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Uszkodzenia modułów fotowoltaicznych z uwagi na przyczynę awarii (częstotliwość występowania) Źródło: Mannheimer Versicherung 2010 Uderzenie pioruna, przepięcia 26% pozostałe 32% opad śniegu 14% wiatr/sztorm 9% błędy techniczne 6%kuna 3% złośliwe uszkodzenie 3% błąd ludzki 3% kradzież 2% pożar 2%

8 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Przyczyny powstawania strat – błędy montażu, 1 miejsce

9 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014

10 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 S. M. PietruszkoEnergetyka Słoneczna Warszawa, 26.01.2011

11 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Błędy w urządzeniach PV – zwrócenie uwagi na problem w towarzystwach ubezpieczeniowych

12 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Krytyczna cecha instalacji PV = prąd stały (DC) Problem z odłączeniem obwodów DC w instalacji PV … … zagrożenie pożarowe

13 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Zagrożenie pożarowe – budownictwo wiejskie

14 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Dlatego oba programy należy maksymalnie wykorzystać dla przetestowania warunków inwestowania i działania systemów PV. Sprawdzenie procedur: prawnych, inwestycyjnych, ekonomicznych, społecznych i technicznych. Opracowanie odpowiednich procedur i przewodników dla instalatorów. Takim programem pilotażowym był niemiecki Program 1000 słonecznych dachów w latach 1991 – 1995. PROSUMENT i BOCIAN programy pilotaże

15 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 PROSUMENT Program pilotażowy 300 mln PLN na 2014 – 2015 Założenie: 90% funduszy na PV = 270 mln, 6.000 PLN/kW daje 45 MW, czyli ok. 10 000 systemów Zróbmy to perfekcyjnie!!!!

16 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Postulaty PTPV obawiając się negatywnego postrzegania i efekcie kompromitacji fotowoltaiki w przypadku niskiej jakości komponentów i nieprawidłowego montażu, uważa za konieczne:  zapewnienie wysokiej jakości pracy systemów PV z komponentów wysokiej, potwierdzonej uznawanym powszechnie certyfikatem jakości,  wykonywanie instalacji systemów przez instalatora certyfikowanego w UDT,  odbiór systemów na podstawie procedur wynikających z normy IEC 62446,  monitorowanie pracy systemów (pomiar padającej energii słonecznej i parametrów elektrycznych) i ocena ich wydajności,  informacja i edukacja społeczeństwa o zaletach i efektach wdrażania tych programów.

17 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Zapewnienie instalowania systemów PV z komponentów wysokiej, potwierdzonej uznawanym powszechnie certyfikatem jakości. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215:2005 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646:2008 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”.

18 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Kryteria odbioru systemu PV powinny być wymagające i rygorystycznie przestrzegane. 8. kwietnia PKN zaaprobował propozycję normy IEC 62446_2014 - Grid connected PV systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection (Systemy przyłączone do sieci energetycznej – minimalne wymagania dotyczące dokumentacji, testów odbiorczych i inspekcji), która będzie bardzo przydatna w procesie realizacji programow Prosument i Bocian. UWAGA!. Konieczne jest opracowanie Przewodnika dla Instalatora na podstawie ww. normy oraz tzw. „check list” odbioru systemów.

19 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI INSTALATORA PV Wiedza teoretyczna: co instaluje – jakie zagrożenia ! Aktualny stan przepisów i norm Wiedza praktyczna: jak zamontować, aby było DOBRZE ! Bezpieczeństwo przy pracy z systemami PV. Ocena miejsca instalacji. Wybór i wymiarowanie systemu PV. Montaż systemu w warunkach rzeczywistych. Utrzymanie systemu i rozwiązywanie problemów. Zarządzanie jakością i obsługa klienta.

20 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI Certyfikacja instalatorów PV, jest formą zapewnienia społeczeństwu; pracodawcom, konsumentom, że osoby, które uzyskały certyfikat posiadają umiejętności zawodowe i wiedzę niezbędną do kompetentnego przeprowadzania procesów w zakresie ofertowania, projektowania, instalowania i utrzymania systemów PV, i są zobowiązane do dalszego kształcenia zawodowego oraz przestrzegania zasad etycznych.

21 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Przewodniki dla projektantów i instalatorów - Francja i Wielka Brytania

22 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Szkolenie inspektorów nadzoru! Co i jak kontrolować? Na co zwrócić uwagę? Typowe błędy

23 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Szkolenie strażaków – gaszenie i odbiór instalacji

24 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Zapewnienie wysokiej jakości pracy systemów PV poprzez monitorowanie pracy systemów i ocena ich wydajności Postulujemy potrzebę wprowadzenie obowiązkowego zainstalowania monitoringu pracy systemu PV i uzależnienie premii dotacyjnej od jakości pracy instalacji po kilku latach.

25 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Dodatkowym, niezwykle ważnym czynnikiem zmuszającym do instalowania monitoringu jest brak pomiaru energii, która została zużyta na potrzeby własne. Energia zużyta na potrzeby własne będzie musiała być odczytywana przez prosumenta i raportowana do operatora (co stwarza ogromne pole dla nieuczciwych zachowań lub poważnych błędów lub po prostu brak przepływu stosownych dokumentów). Dodatkową korzyścią dla NFOŚiGW może być prawidłowe rejestrowanie efektu ekologicznego. Monitoring w trybie on-line może w pełni automatycznie ewidencjonować np. potencjalną redukcję emisji CO2 i prezentować wynik zbiorczo dla celów sprawozdawczych.

26 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Na wykonawcach takie podejście będzie wymuszało większe zaangażowanie w zakresie optymalizacji proponowanych rozwiązań gdyż nie tylko niska cena będzie istotną dla beneficjenta. Przekładać się to będzie na wyższą jakość finalnych produktów, co implikuje utrzymywanie efektu ekologicznego na wysokim poziomie nie tylko w okresie trwałości projektów ale również w dalszych co najmniej 25-letnim okresie działania tychże instalacji.

27 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Monitoring jako obowiązkowy element realizowanych instalacji PV byłby gwarantem: wysokiej jakości ich wykonania, przyznawania premii dotacyjnych tylko inwestycjom o potwierdzonej jakości odpowiednimi wskaźnikami, ochrony beneficjentów przed nierzetelnymi wykonawcami, ochrony NFOŚiGW przed nierzetelnymi beneficjentami, prowadzenia rejestru efektu ekologicznego na potrzeby NFOŚiGW

28 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Prognoza Centrum PV PW i Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki w Krajowym Planie Działań

29 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 2020 Moc zainstalowana1,8 GW (2020) Energia wyprodukowana z PV (1000 kWh/kW) 1,8 TWh Zakładając 0,6 zł za 1 kWh z PV1,1 mld zł 6 zł miesięcznie / gospodarstwo 2 zł miesiecznie / osobę Koszty dla społeczeństwa

30 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 CENTRUM SZKOLENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOWOLTAIKI

31 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Stanowiska zewnętrzne

32 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 Wyposażenie Solar-Log 300 For small domestic PV installations Solar- Log 1200 For small and medium- sized PV plants Solar-Log 2000 For solar power stations and large-scale PV plants

33 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014

34 Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014


Pobierz ppt "Stanislaw M. Pietruszko, POLEKO 2014, Forum Czystej Energii Poznań, 14.10.2014 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W POLSCE Stanisław M. Pietruszko Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google