Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele: Poznanie hydrologicznej charakterystyki potoku górskiego Zbadanie gradientu dla poszczególnych czynników w trzech różnych punktach potoku Zbadanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele: Poznanie hydrologicznej charakterystyki potoku górskiego Zbadanie gradientu dla poszczególnych czynników w trzech różnych punktach potoku Zbadanie."— Zapis prezentacji:

1 Cele: Poznanie hydrologicznej charakterystyki potoku górskiego Zbadanie gradientu dla poszczególnych czynników w trzech różnych punktach potoku Zbadanie i analiza wpływu miasta Maków Podhalański na czystość płynącej w nim wody Uwrażliwienie uczniów na problem ochrony czystości wody pitnej oraz na konieczność mądrego korzystania z jej zasobów Poznanie historii górskiego potoku (powódź, zasiedlanie)

2 Miejsca, w których przeprowadziliśmy badania:

3 Blisko źródła Na ulicy Źródlanej (centrum Makowa) W pobliżu ujścia do Skawy Średnica obiektu dna 20-200mm >200mm Struktura organiczna dna Detrytus Detrytus, mulisto-błotne Charakter dna Muł, piasek, żwir, głazy GłazyMuł, piasek, żwir Rodzaj brzeguNaturalnyRegulowanyNaturalny Temperatura wody7˚C (g. 12 30 )10,1˚C (g. 12 00 )7,5˚C (g. 11 00 ) ZapachŚwieżyBrak zapachuRoślinny Stopień przejrzystości Przejrzysta BarwaBezbarwna Prędkość0,25 m/sok. 1 m/s0,5 m/s ETAP I 08.11.2006 Badania terenowe i pobranie próbek wody i dna w trzech miejscach:

4 Blisko źródła Ulica Źródlana (centrum Makowa) Przy ujściu do Skawy Zawartość tlenu 9,2 mg/l8,4 mg/l10 mg/l Zasadowość135 mg CaCO 3 /l 150 mg CaCO 3 /l 180 mg CaCO 3 /l Kwasowość15 mg CaCO 3 /l Poziom CO 2 9 mg CO 2 /l11 mg CO 2 /l19 mg CO 2 /l Twardość wody 150 mg CaCO 3 /l 198 mg CaCO 3 /l 204 mg CaCO 3 /l ETAP II 14.11.2006 Uczniowie Klubu Przyrodniczego pod kierunkiem pracownika Babiogórskiego Parku Narodowego wykonali badanie wody z pobranych próbek za pomocą odczynników chemicznych

5 Lp. Wskaźnik jakości Jedno stka Wartości graniczne w klasach I-V wody IIIIIIIVV Wskaźniki fizyczne 1 Temperatu ra wody °C22242628>28 2Zapach krotno ść 131020>20 3Barwa mg Pt/l 5102050>50 Wskaźniki tlenowe 4 Tlen rozpuszczo ny mg O 2 /l 7654<4 5 Zasadowoś ć ogólna mg CaCO 3 /l >2001002010<10

6 PODSUMOWANIE: Prosta analiza fizykochemiczna wody w Potoku Księży wykazała, że woda w nim jest czysta (I lub II klasa czystości) zarówno blisko źródła, w jego środkowym odcinku jak również w pobliżu ujścia do rzeki Skawy. Zaobserwowano gradient wartości dla poszczególnych czynników – począwszy od źródła do ujścia potoku wzrastają: –szybkość przepływu –poziom CO2 –twardość wody –zasadowość Miasto Maków Podhalański nie ma większego wpływu na jakość wody w Potoku Księży przy jego ujściu do rzeki Skawy, prawdopodobnie związane jest to ze skanalizowaniem centralnej części miasta. Aby potwierdzić nasze wyniki należałoby zbadać wodę metodami biologicznymi. Podczas badań chemicznych skorzystaliśmy z pomocy pracownika Babiogórskiego Parku Narodowego. W analizie wyników badań otrzymaliśmy wsparcie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarni- Epidemiologicznej oraz Rejonowej Oczyszczalni Ścieków. Dziękujemy również Pani M. Wiciarz oraz Panu P. Melzerowi za udostępnienie materiałów dokumentacyjnych o powodzi.


Pobierz ppt "Cele: Poznanie hydrologicznej charakterystyki potoku górskiego Zbadanie gradientu dla poszczególnych czynników w trzech różnych punktach potoku Zbadanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google