Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP."— Zapis prezentacji:

1 1 Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Wprowadzenie do programów EMRP i EMPIR Część II

2 2 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Oparty o nowy Program Ramowy Oparty o nowy Program Ramowy HORIZON 2020 Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Ukierunkowany na: Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii EMPIR

3 3 Modules of the proposed European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) (taken from EMPIR proposal of 12 Oct. 2012)

4 4 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Całkowity budżet 600 M€, w tym 300 M€ wkładu UE 10 % wkładu własnego NMI/DI w gotówce (na działania niezwiązane wprost z JRPs) Finansowanie instytucji spoza NMI/DI w wysokości 90 M€ (tylko przez UE)wg zasad „Horizon 2020” – 100 % kosztów bezpośrednich przez UE) wg zasad „Horizon 2020” – 100 % kosztów bezpośrednich (w tym personelu) oraz 25 % kosztów pośrednich Zadeklarowany przez GUM udział w wysokości 2,5 M€ (5 M€) (w EMRP A169 – 0,42 M€) EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET EMPIR – założenia finansowe Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015

5 5 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Udział finansowy w EMPIR EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 1Germany88 mln EUR 2United Kingdom83 mln EUR 3France27 mln EUR 4Italy24 mln EUR 5Netherlands17 mln EUR 6Turkey12 mln EUR 7Finland12 mln EUR 8Switzerland11 mln EUR 9Czech Republic8,6 mln EUR 10Spain6 mln EUR 11Sweden5,131 mln EUR 12Norway4 mln EUR 13Denmark4 mln EUR 14Poland2,5 mln EUR 15Slovenia2,249 mln EUR 16Romania2 mln EUR 17Belgium1,2 mln EUR 18Hungary1,05 mln EUR 19Bosnia-Herzegovina0,92 mln EUR 20Estonia0,91 mln EUR 21Austria0,84 mln EUR 22Bulgaria0,84 mln EUR 23Portugal0,84 mln EUR 24Croatia0,7 mln EUR 25Serbia0,7 mln EUR 26Ireland0,6 mln EUR 27Slovakia0,2 mln EUR 28Greece0 mln EUR RAZEM 315,74 mln EUR

6 6 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Harmonogram konkursów EMPIR EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 INDUSTRY HEALTH ENVIRONMENT FUNDAMENTAL RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM SI ENERGY INDUSTRY PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT HEALTH SI PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT PRE-NORMATIVE RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM ENVIRONMENT ENERGY PRE-NORMATIVE undefined SUPPORT FOR IMPACT INDUSTRY FUNDAMENTAL PRE-NORMATIVE undefined SUPPORT FOR IMPACT FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM FAZA WYKONAWCZA 3 x GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH 5 x GUM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 INDUSTRY RESEARCH POTENTIAL HEALTH ENVIRONMENT ENERGY PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT FUNDAMENTAL SI 7 lat zgłoszeń 10 lat trwania 32 konkursy 9 obszarów ~ 250 projektów 600 mln € (300 mln € z UE)

7 7 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Harmonogram wezwań EMPIR 2015 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 HEALTH SI PRE-NORMATIVE RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT 2014 2015 RESEARCH POTENTIAL HEALTH PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT SI Zgłaszanie pomysłów badawczych do wezwań 2015: HLT, SI, NRM, RPT (Zdrowie, Jednostki Miar, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego) 2 lutego - 17 marca Zgłaszanie projektów badawczych do wezwań 2015: HLT, SI, NRM, RPT (Zdrowie, Jednostki Miar, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego) 23 czerwca - 5 października Spotkania uzgodnieniowe potencjalnych partnerów przyszłych konsorcjów projektowych 29 czerwca - 8 lipca -BEV Wiedeń, PTB Berlin, CMI Praga,NPL Teddington (na razie brak szczegółów dotyczących dat i miejsc spotkań) Konferencja przeglądowa (ocena punktowa) dla zgłoszonych projektów ze wszystkich wezwań 2015 16 - 28 listopada Posiedzenie Komitetu EMPIR (wstępne zatwierdzenie listy projektów z 2015 uzyskujących finansowanie) 30 listopada - 2 grudnia

8 8 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Budżety konkursów EMPIR (1) EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET YearCall Indicative budget ­ NMI/DIs M€ Indicative budget ­non NMI/DIs M€Total M€2014 INDUSTRY16,036,8722,89 RESEARCH POTENTIAL1,250,141,39 SUPPORT FOR IMPACT0,440 2015 HEALTH13,17,0520,16 SI9,462,3711,83 PRE-NORMATIVE3,321,424,74 RESEARCH POTENTIAL2,090,232,32 SUPPORT FOR IMPACT0,440 2016 ENVIRONMENT13,287,1520,43 ENERGY13,287,1520,43 PRE-NORMATIVE3,411,464,87 RESEARCH POTENTIAL2,090,232,32 SUPPORT FOR IMPACT0,440 Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015

9 9 2017 FUNDAMENTAL9,486,3215,81 INDUSTRY17,327,4224,74 PRE-NORMATIVE3,411,464,87 RESEARCH POTENTIAL2,090,232,32 SUPPORT FOR IMPACT0,440 2018 SI16,564,1420,7 HEALTH13,467,2520,7 PRE-NORMATIVE3,411,464,87 SUPPORT FOR IMPACT0,440 2019 ENVIRONMENT13,287,1520,43 ENERGY13,287,1520,43 PRE-NORMATIVE3,411,464,87 undefined2,190 SUPPORT FOR IMPACT0,440 2020 INDUSTRY10,134,3414,47 FUNDAMENTAL9,396,0415,43 PRE-NORMATIVE3,51,55 undefined8,750 SUPPORT FOR IMPACT0,440 Overall totals 21090300 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Budżety konkursów EMPIR (2) Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015

10 10 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Dofinansowanie konkursów EMPIR w mln € EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Podmioty spoza kręgu NMI/DI 90 mln € z UE (7 mln € w 2014) NMI/DI 210 mln € z UE (17,5 mln € w 2014)

11 11 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 20152015 Dofinansowanie konkursów EMPIR w mln € Dla polskich NMI/DI 70 % z 2,5 mln € z UE (1,75 mln € na 7 lat zgłoszeń) rozszerzone do 2,993 € RóżniceEMRP vs. EMPIR 3 M€ EMRPodpowiada 1,2 M€ EMPIR Dla polskich nie-NMI/DI 30 % z 300 mln € z UE (90 mln € na 7 lat zgłoszeń)

12 12 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Wszystkie informacje na Wszystkie informacje na www.msu.euramet.org Co trzeba wiedzieć aspirując do JRPs w EMPIR (1)

13 13 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMETJRPs 10 ~ 15 SRTs ~ 30 ~ 30 PRTs ~ 80 ~ 80 1. Rozpoczęcie zgłaszania propozycji tematów badawczych PRTs (mogą zgłaszać wszyscy). ~ luty/marzec 2. Selekcja najlepszych PRTs, wyłonienie propozycji wspólnych tematów badawczych SRTs, ogłoszenie ws. tworzenia konsorcjów dla realizacji wspólnych projektów badawczych JRPs. ~ czerwiec Program Celowy np. Health 2015 3. Konferencja Przeglądowa z udziałem ekspertów zewnętrznych wybranych z bazy danych ekspertów EURAMET określa punktację, Komitet EMRP/EMPIR ustala liczbę realizowanych JRPs, Rada ds. Badań zatwierdza listę JRPs. ~ listopad ~ listopad EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Taki sam przebieg jak w EMRP Partnering conferences Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Co trzeba wiedzieć aspirując do JRPs w EMPIR (2)

14 14 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Co trzeba wiedzieć aspirując do JRPs w EMPIR (3) Info o analogicznych Info o analogicznych konkursach EMRP konkursach EMRP na www.euramet.org na www.euramet.org

15 15 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Info o przebiegu konkursów EMPIR 2014 Co trzeba wiedzieć aspirując do JRPs w EMPIR (4)

16 16 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Dlaczego warto próbować włączyć się do EMPIR (1) EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 Kraje, z których różne instytucje biorą udział w projektach EMRP biorą udział w projektach EMRP bez dofinansowania z UE

17 17 EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 INDUSTRY HEALTH ENVIRONMENT FUNDAMENTAL RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT FAZA WYKONAWCZA GUM, EPI-LAB, AGH, PW, SMARTTECH GUM SI ENERGY INDUSTRY PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT HEALTH SI PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT PRE-NORMATIVE RESEARCH POTENTIAL SUPPORT FOR IMPACT FAZA WYKONAWCZA ? FAZA WYKONAWCZA ? FAZA WYKONAWCZA ? ENVIRONMENT ENERGY PRE-NORMATIVE undefined SUPPORT FOR IMPACT INDUSTRY FUNDAMENTAL PRE-NORMATIVE undefined SUPPORT FOR IMPACT FAZA WYKONAWCZA ? FAZA WYKONAWCZA ? FAZA WYKONAWCZA ? 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 INDUSTRY RESEARCH POTENTIAL HEALTH ENVIRONMENT ENERGY PRE-NORMATIVE SUPPORT FOR IMPACT FUNDAMENTAL SI Dlaczego warto próbować włączyć się do EMPIR (2) 7 lat zgłoszeń 10 lat trwania 32 konkursy 9 obszarów ~ 250 projektów 600 mln € (300 mln € z UE)

18 18 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMETwww.msu.euramet.orgwww.euramet.org emrp.info@gum.gov.pl Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA ADRESÓW OSÓB ZAINTERESOWANYCH INFORMACJAMI O EMPIR

19 19 Dziękuję za uwagę EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP European Metrology Research Programme ► Programme of EURAMET Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015


Pobierz ppt "1 Łukasz Litwiniuk/Zbigniew Ramotowski, AGH, 14 kwietnia 2015 EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research ► Programme of EURAMET EMRP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google