Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” dr Dušan Bogdanov Uniwersytet Opolski EKONOMICZNE ASPEKTY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

2 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” FUNKCJE INFORMACJI (w społeczeństwie, państwie i gospodarce): poznawcza komunikacyjna decyzyjna sterująca kontrolna motywacyjna kulturotwórcza konsumpcyjna kapitałotwórcza

3 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Klasyfikacja dóbr ze względu na możliwość wykluczenia i charakter konsumpcji Źródło: J. Hofmolk, Internet jako dobro wspólne, Warszawa 2009

4 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” techniczne ekonomiczne prawne NORMY społeczne

5 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” techniczne interoperacyjność ekonomiczne prawne 100-200 ustaw i rozporządzeń NORMY regulujące ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

6 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” niekomercyjnekomercyjne i.s.p. PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

7 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Siodło kosztów informacji Źródło: J. Oleński, Ekonomika informacji, Warszawa 2003

8 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Dyrektywa 2003/98/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dz. Urz. UE L 345/90 Dyrektywą 2013/37/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r., zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dz. Urz. UE L 175/6

9 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” 1 eksabajt = 1.000.000.000.000.000.000 bajtów = 10 18 bajtów Źródło: http://www.emc.com /

10 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” W Polsce jest ponad 250 rejestrów publicznych: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Centralny Wykaz Ubezpieczonych (eWUŚ), Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Ewidencja podatników (NIP). BAM

11 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Koszt mocy obliczeniowej komputerów Źródło: M. Meeker, Internet Trends 2014, http://www.kpcb.com

12 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Koszt nośników informacji 1 MB = 0,0025 $1 MB = 1 000 $ 2015 r. 1985 r.

13 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” a reasonable return on investment „rozsądny zysk z inwestycji” „rozsądny zwrot z inwestycji” bezpłatność ≠ bezkosztowość

14 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt I C 19/10 potwierdzony wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt IV Ca 437/10: …Każdy cennik stanowi rodzaj ryczałtu, a ten z istoty nie odpowiada kosztom rzeczywistym.

15 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Skaner Cena: 125.000 $

16 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”

17 Zdjęcia, które nie będą aktualnie pokazywane, będą przechowywane w depozycie w Archiwach Państwowych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych uznała zdjęcia Marilyn Monroe kupione przez wrocławską Halę Stulecia za „dobro narodowe kultury polskiej”. Pod koniec czerwca 2014 r. zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa „Hala Ludowa”, na licytacji nabył, za kwotę 6,4 mln złotych kolekcję ponad 3 tys. zdjęć Marylin Monroe autorstwa znanego fotografa Miltona H. Greene'a.

18 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”

19 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662) Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do 18 lipca 2015 r. ?

20 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Paradoks dychotomii Zenona z Elei

21 Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google