Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku

2  Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?

3  W jaki sposób współpraca ta powinna przebiegać?

4  O czym państwo chcieliby współdecydować w szkole?

5  Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej Państwu odpowiada?

6  Jak oceniacie państwo zebrania organizowane przez szkołę?

7  Jaką informację o postępach dziecka w nauce uzyskujecie Państwo od nauczycieli?

8  Jak oceniacie Państwo kontakty z nauczycielami?

9  Czy zgadzacie się państwo z metodami wychowawczymi stosowanymi przez szkołę?

10  Jakie formy pomocy dodatkowej oferowanej przez szkołę są zdaniem państwa najbardziej pomocne w procesie nauczania i wychowania?

11  Czy jesteście państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą?

12  Czy Twoim zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?

13  Jeśli tak, to jak powinni uczestniczyć w życiu szkoły?

14  Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej odpowiada Twoim rodzicom?

15  Czy Twoi rodzice są zainteresowani tym, co dzieje się w szkole?

16  Czy Twoi rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą?

17  Czy chciałbyś, aby Twoi rodzice mieli większy wpływ na to, co dzieje się w szkole?

18  Jeśli tak, to chciałbyś aby rodzice mieli większy wpływ na :

19  Czy Twoich rodziców zadowalają dodatkowe zajęcia, które organizuje szkoła?

20  Czy Twoi rodzice są zadowoleni z metod wychowawczych stosowanych przez szkołę?

21  Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Tak – 20 odp.

22  Jeśli tak, to w jaki sposób, Państwa zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?

23  Jaki sposób kontaktu z rodzicami najbardziej Państwu odpowiada?

24  O czym, Państwa zdaniem, rodzice powinni współdecydować?

25  Czy według Państwa liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest odpowiednia?

26  Jak często rodzice kontaktują się z Państwem z własnej inicjatywy?

27  Jak układają się Państwa kontakty z rodzicami? Jestem zadowolony z kontaktów z rodzicami – 20 odp.

28  Czy Państwa zdaniem dodatkowe formy pomocy oferowane przez szkołę zadowalają rodziców?

29  Jeżeli tak, to jaka forma pomocy jest najczęściej zgłaszana przez rodziców?

30  Wnioski końcowe i wskazówki do dalszej pracy.  1.System kontaktów rodziców w naszej szkole jest funkcjonalny.  2.Dotychczasowa współpraca z rodzicami układa się dobrze.  3. Rodzice chcieliby decydować o rodzajach zajęć pozalekcyjnych, wycieczkach i uroczystościach szkolnych, a także o programie i metodach wychowawczych szkoły.  4. Proponowane przez szkołę sposoby kontaktów z rodzicami – wywiadówki, indywidualne spotkania i kontakty e- mailowe są efektywne i potrzebne.  5. Według opinii badanych podmiotów najlepiej układa się współpraca w następujących obszarach: pomoc w realizacji imprez szkolnych i prace na rzecz szkoły.  6. Rodzice chcieliby mieć większy wpływ na współtworzenie programu wychowawczego szkoły.

31  Prezentację wykonali:  Maria Holek-Kastelik  Maria Kamińska  Beata Róg  Tomasz Kowalik


Pobierz ppt "Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google