Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mayer Teresa Terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mayer Teresa Terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny"— Zapis prezentacji:

1 Mayer Teresa Terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny
Zastosowanie terapii behawioralnej w uzyskaniu gotowości dziecka z ASD do działań integracyjnych. Zarys problemów związanych z  integracją w przedszkolu i szkole. Mayer Teresa Terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny

2 Jak nauczyciele powinni dokonywać wyboru metody
Powinni brać pod uwagę: Racjonalne podstawy i cel programu interwencyjnego. Jak filozofia łączy się z zastosowanymi technikami. Na jakiej podstawie opracowano filozofię i metody interwencji ( badania naukowe, doświadczenia kliniczne. Czy moje przekonania są zgodne z filozofią metody.

3 Cele terapii behawioralnej
Rozwijanie zachowań deficytowych Redukowanie nadmiarów behawioralnych Generalizacja umiejętności

4 Procedury modyfikujące

5 Główną przyczyną opóźnienia rozwoju dzieci z autyzmem jest problem koncentracji uwagi skorelowany z brakiem motywacji, autostymulacjami, nadwybiórczością uwagi, koncentracją tylko na jednym kanale informacyjnym. I. Lovaas (1993).

6 Cele wczesnej interwencji behawioralnej
Norma intelektualna Integracja społeczna

7 PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA TERAPII
PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA TERAPII. MODEL TERAPII Z UCLA Shmit, Donahoe, Dawis (2000) Intensywność godz. / tydzień intensywne szkolenie terapeutów praca 1/1 w początkowym etapie praca nad wszelkimi sferami rozwoju- także zachowaniami trudnymi pierwszy krok terapii powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, a w późniejszym etapie istotne jest położenie nacisku na wprowadzenie do grupy rówieśniczej wczesne rozpoczynanie terapii

8 CECHY NOWOCZESNEJ WCZESNEJ INTERWENCJI (Catherine Maurice, 2002)
EFEKTYWNOŚĆ 50% dzieci osiąga normę intelektualną i może samodzielnie funkcjonować w placówkach oświatowych dla uczniów w normie (Anderson,1987; Harris,1991; Lovaas,1987;) Ok. 10% dzieci mimo starań, nie czyni żadnych postępów ( Anderson,1987; Birnbrauer & Leach,1993) Wszystkie dzieci, z wyjątkiem w/w 10%, czynią znaczne postępy

9 Przebieg uczenia FAZA I: wzajemne zrozumienie ( 2 tygodnie)
FAZA II: podstawowe umiejętności (2-6 mies.) FAZA III: wczesna komunikacja językowa ( 6 mies.) FAZA IV: język gramatyczny i wczesna socjalizacja ( 12 mies.) FAZA V: socjalizacja i rozpoczęcie nauki szkolnej ( 12 mies.)

10 MOTYWACJA Motywacja – stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (WIKIPEDIA).

11 Zasady stosowania wzmocnień
Żeby stwierdzić, czy jakieś zdarzenie stanowiło wzmocnienie dla danej osoby, należy wypróbować go i zaobserwować zmiany pod jego wpływem. Dla różnych osób różne rzeczy lub zdarzenia stanowią wzmocnienie. Wzmocnienie, jeśli ma być skuteczne, musi być zastosowane bezpośrednio po zachowaniu.

12 UWAGA Uwaga jest mechanizmem redukcji nadmiaru informacji. Mechanizmem, dzięki któremu spostrzegamy tylko cześć bodźców docierających do organów zmysłowych, przypominamy sobie tylko część informacji zakodowanych w pamięci, uruchamiamy tylko jeden z wielu możliwych procesów myślenia i wykonujemy tylko jedną z wielu możliwych do wykonania reakcji. Edward Nęcka (1994):

13 Założenia Integracji Dziecko z ASD może odnieść znaczące korzyści z integracji pod warunkiem właściwego, wcześniejszego przygotowania Dziecko niepełnosprawne pomimo swych ograniczeń zachowuje nadal wiele sprawności i funkcji psychicznych i fizycznych Dziecko niepełnosprawne ma prawo do uczęszczania do placówki odpowiadającej jego możliwościom ale i potrzebom. Integracja efektywniej przygotowuje do życia w społeczeństwie

14 OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W INTEGRACJI
Nabywanie informacji, wiedzy i umiejętności Nabywanie nowych umiejętności socjalnych Generalizacja wcześniej nabytych umiejętności Samoobsługa w szkole Współpraca z nauczycielem wspomagającym Aktywizowanie dziecka Wzmacnianie Przygotowywanie lekcji opartych na konkretach Współpraca z nauczycielem prowadzącym Przygotowywanie dodatkowych pomocy Kontrola zachowań Pomoc dziecku w sytuacjach trudnych

15 Warunki efektywnej integracji
Przygotowanie nauczycieli i rodziców Zabezpieczenie odpowiednich warunków w szkole Maksymalne fizyczne i psychiczne przygotowanie dziecka niepełnosprawnego Przygotowanie grupy rówieśniczej na inność

16 Lista umiejętności do opanowania w początkowym etapie integracji
ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE Wykonywanie dwustopniowych poleceń Wyrażanie potrzeb i pragnień Udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania Zadawanie prostych pytań Uczestnictwo w prostej wymianie słów Umiejętność przywoływania osób ZDOLNOŚCI SOCJALNE Nauka poprzez obserwację innych osób Cierpliwe czekanie Odwzajemnianie uprzejmości Uczestnictwo w zabawach na przerwie, inicjowanie ich

17 Lista ………… UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE W SZKOLE
Zgłaszanie się poprzez podnoszenie ręki Nauka nowych umiejętności w trakcie trwania lekcji Siedzenie w ławce szkolnej Realizacja programu nauczania ZACHOWANIA TRUDNE Dotrzymywanie kontraktów Panowanie nad agresją i złością Ograniczone zachowania stereotypowe

18 Nauczycielu wspomagający w integracji
Bądź cieniem ucznia, kontroluj dyskretnie. Wspomagaj a nie wyręczaj. Wycofuj się kiedy to tylko możliwe Wspieraj ucznia aby: Zatrzymać nieprawidłowo wykonywaną czynność Pomóc wykonać polecenie nauczyciela prowadzącego Pomóc w samodzielnym siedzeniu w ławce Podpowiedzieć odpowiedź na werbalną inicjacje rówieśnika Nie powtarzaj poleceń nauczyciela prowadzącego Pomóż mu wykonać instrukcje wydawane przez nauczyciela prowadzącego Podpowiadaj z opóźnieniem

19 Nauczycielu wspomagający w integracji
Odraczaj wzmocnienia Słowa kierowane przez ucznia przekieruj do nauczyciela prowadzącego

20 Zachowania trudne 2-6 na 10.000 ogólnej populacji;
6-14% osób z zaburzeniami rozwojowymi; Osoby z upośledzeniem umysłowym 7,6% w stopniu lekkim 13% w stopniu umiarkowanym 22% w stopniu znacznym 32% w stopniu głębokim Częstotliwość wzrasta z wiekiem – 15 do 35 r.ż. – poziom najwyższy

21 Sposoby redukcji nadmiarów
Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z ososbami z autyzmem Sposoby redukcji nadmiarów SD : O ® SR Działania proaktywne DRA (różnicujące wzmocnienia zachowań alternatywnych) DRO (różnicujące wzmocnienia zachowań innych) DRI (różnicujące wzmocnienia zachowań niekompatybilnych)

22 Sposoby redukcji…… Działania reaktywne Wygaszanie Koszt reakcji
Time out Ćwiczenia przerywające

23 Dziękuje za uwagę teresamayer@wp.pl www.odpoczatku.pl
Teresa Mayer ( )


Pobierz ppt "Mayer Teresa Terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google