Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem."— Zapis prezentacji:

1 Słowo Życia “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.” (Ef 2,4-5) Maj 2015

2 Kiedy Pan Bóg objawia się Mojżeszowi na górze Synaj, mówi Mu, kim jest: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 6). Dla ukazania natury tej miłosiernej miłości Biblia hebrajska używa słowa raḥămîm, przywołując na myśl łono matki, miejsce, z którego pochodzi życie.

3 Bóg daje się poznać jako „miłosierny”, ukazując troskę, jaką otacza swoje stworzenie, podobną do troski matki o każde jej dziecko: kocha je, jest blisko niego, chroni, troszczy się o nie.

4 Również Maryja w swoim Magnificat wysławia miłosierdzie Wszechmocnego, które rozciąga się na wszystkie pokolenia. (por. Łk 1, 50). Biblia używa ponadto określenia ḥesed, aby wyrazić inne aspekty miłości miłosiernej: wierność, życzliwość, dobroć, solidarność.

5 «On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych». (Mt 5, 45) O miłości Boga mówił nam sam Jezus, ukazując Go jako Ojca bliskiego nam i zauważającego wszelkie nasze potrzeby, gotowego przebaczać i dawać wszystko, czego nam potrzeba:

6 Rzeczywiście Jego miłość jest bogata i wielka, jak określa ją list do Efezjan, z którego wybrane jest to Słowo:

7 “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”

8 Słowa św. Pawła to prawie okrzyk radości rodzący się z kontemplacji nadzwyczajnego działania Boga w stosunku do nas: byliśmy umarli, a On nas wskrzesił, dając nam nowe życie.

9 Początek tego zdania wskazuje na kontrast zauważony wcześniej przez Pawła: ludzkość przygnieciona ciężarem win i grzechów, więziona przewrotnymi, egoistycznymi pragnieniami, pod wpływem sił zła, buntująca się otwarcie wobec Boga, zasługiwałaby na wybuch Jego gniewu (por. Ef 2, 1-3).

10 A Bóg przeciwnie, zamiast karać – stąd wielkie zdumienie św
A Bóg przeciwnie, zamiast karać – stąd wielkie zdumienie św. Pawła – przywraca życie: nie pozwala, by powodował Nim gniew, lecz miłosierdzie i miłość.

11 Jezus opowiadając przypowieść o ojcu i dwóch synach pozwala nam już przeczuwać takie działanie Boga. Ojciec z otwartymi ramionami przyjmuje młodszego, uwikłanego w życie niegodne człowieka.

12 lub o dobrym Samarytaninie, leczącym rany człowieka zadane mu przez zbójców (por. Łk 15, 11-32; 3-7; 10, 30-37). To samo w przypowieści o dobrym pasterzu, który szuka zagubionej owcy, bierze ją na ramiona, by zanieść ją do owczarni;

13 Stąd hymn wdzięczności:
Bóg, Ojciec miłosierny, którego miłosierdzie symbolizują te przypowieści, nie tylko nam przebaczył, lecz obdarzył nas życiem swego Syna Jezusa, obdarzył nas pełnią życia Bożego. Stąd hymn wdzięczności:

14 “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”

15 To Słowo Życia powinno wzbudzić w nas taką samą radość i wdzięczność, jak u św. Pawła i wśród pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Także wobec każdego z nas Bóg ukazuje się bogaty w miłosierdzie i wielką miłość, gotowy przebaczać i obdarzać miłosierdziem.

16 Nie ma takiej sytuacji grzechu, cierpienia, samotności, w której nie byłby obecny, nie stanąłby obok nas, aby towarzyszyć nam w drodze, nie obdarzył nas zaufaniem, nie dał możliwości zmartwychwstania i siły, by zawsze zaczynać od nowa.

17 W swej pierwszej modlitwie „Anioł Pański”, dwa lata temu, 17 marca, papież Franciszek zaczął mówić o miłosierdziu Boga, temacie, który później często poruszał. Przy tej okazji powiedział: Oblicze Boga – to oblicze Ojca miłosiernego, który zawsze jest cierpliwy… rozumie nas, czeka na nas, nie męczy Go przebaczanie nam….

18 Zakończył to pierwsze krótkie pozdrowienie przypominając, że: On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który dla nas wszystkich ma to miłosierne serce. My również uczmy się być miłosiernymi dla wszystkich.

19 Ta ostatnia wskazówka sugeruje nam konkretny sposób realizowania Słowa Życia.

20 Jeśli Bóg wobec nas jest bogaty w miłosierdzie i otacza nas wielką miłością, my także jesteśmy powołani, byśmy byli miłosierni dla innych. Jeżeli On kocha nieprzyjazne Mu osoby, my również powinniśmy się nauczyć kochać tych, którzy nie są „pociągający”, nawet wrogów.

21 Czy Jezus nie powiedział nam: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7); czy nie prosił nas, byśmy byli miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 36, 6)? Również św. Paweł zachęcał swoje wspólnoty wybrane i miłowane przez Boga, by przyoblekły się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość (Kol 3, 12).

22 Jeśli uwierzyliśmy w miłość Boga, my także możemy kochać miłością, która staje się bliska każdej bolesnej sytuacji, każdej potrzebie, która wszystko wybacza, która chroni, która umie otoczyć troską.

23 Żyjąc w ten sposób, możemy być świadkami miłości Bożej i dopomóc wszystkim, których spotykamy, by odkryli, że i wobec nich Bóg jest bogaty w miłosierdzie i wielką miłość.

24 Tekst: Ojciec Fabio Ciardi OMI
“A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.” Tekst: Ojciec Fabio Ciardi OMI Grafika Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) * * * Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie


Pobierz ppt "Słowo Życia “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google