Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców lubuskich po otwarciu niemieckiego rynku pracy Wystąpienie: Władysław Komarnicki Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców lubuskich po otwarciu niemieckiego rynku pracy Wystąpienie: Władysław Komarnicki Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców lubuskich po otwarciu niemieckiego rynku pracy Wystąpienie: Władysław Komarnicki Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Konferencja pt. „Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy” Zielona Góra 21 marca 2011r. Lubuski Sejmik Gospodarczy

2 1 maja 2011 – Otwarcie Niemieckiego Rynku Pracy:  Mobilizacja niemieckich służb zatrudnienia.  Przygotowane wykazy zawodów, którymi zainteresowana jest strona niemiecka.  Zawierane umowy z polskimi urzędami pracy i firmami pośrednictwa pracy. Lubuski Sejmik Gospodarczy

3 Sygnalizowany optymizm agend polskich odpowiedzialnych za polski rynek pracy:  Oczekiwany efekt – obniżenie bezrobocia w Polsce.  Czy optymizm ten jest w pełni uzasadniony ?  Konieczny monitoring skutków drenażu firm lubuskich z fachowców !!! Lubuski Sejmik Gospodarczy

4 Szanse:  Szansą – nie indywidualne wyjeżdżanie polskich specjalistów do pracy w Niemczech.  Szansą są kontrakty i powiązania kooperacyjne polskich firm na rynku niemieckim, realizującym zadania z wykorzystaniem pracowników w polskich firmach. Lubuski Sejmik Gospodarczy

5 Szanse:  Zapewnienie równoprawnych warunków pracy firmom po obu stronach Odry.  Przywrócenie polskim firmom rynku niemieckiego. Lubuski Sejmik Gospodarczy

6 Szanse:  Zdynamizowanie współpracy firm polskich i niemieckich.  Potrzebny jest nowy program polsko- niemieckiej współpracy i kooperacji regionów przygranicznych wspieranych środkami UE. Lubuski Sejmik Gospodarczy

7 Zagrożenia: Ogołocenie naszego rynku pracy ze specjalistów poszukiwanych przez niemiecki rynek pracy. Pogłębienie się braku specjalistów w deficytowych zawodach technicznych, budowlanych itp. w firmach polskich. Lubuski Sejmik Gospodarczy

8 Zagrożenia: Konieczność znacznego podwyższenia w Polsce nie tylko płacy minimalnej ale i wynagrodzenia w ogóle z uwagi na drastyczne różnice w stosunku do poziomu płac w Niemczech. Drenaż firm ze specjalistów, co obniży ich konkurencyjność i zwiększy koszty szkolenia nowych pracowników. Lubuski Sejmik Gospodarczy

9 Zagrożenia: Nastąpi dalsze pogorszenie i tak już niekorzystnych relacji ilościowych między osobami w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w Polsce. Pogłębienie się niekorzystnych obciążeń polskiego budżetu z tytułu zobowiązań emerytalno-rentowych z uwagi na odpływ środków pochodzących z wynagrodzeń, które trafią do Niemiec. Lubuski Sejmik Gospodarczy

10 Zagrożenia: Dużo młodzieży będzie podejmowało naukę w Niemczech, ze względu na lepsze i korzystniejsze warunki. Nie liczmy, że wrócą do pracy w Polsce. Trzeba ogłosić alert w polskim szkolnictwie zawodowym. Upadek nauczania zawodu przez polskie rzemiosło. Warunki finansowe oferowane uczniom w Niemczech są nieporównywalne i wielokrotnie korzystniejsze. Lubuski Sejmik Gospodarczy

11 Wnioski:  Zapewnić polskim firmom równoprawne warunki ubiegania się o zlecenia oraz wykonywanie robót i usług po stronie niemieckiej. Tworzyć w ten sposób polskim pracownikom możliwość pracy w Niemczech, nie z indywidualnego naboru ale jako pracownikom polskich firm. Lubuski Sejmik Gospodarczy

12 Wnioski:  Pilnie znowelizować przepisy ułatwiające bezterminowe zatrudnienie specjalistów spoza UE.  Zaprzestać rekrutacji dla firm niemieckich, polskich pracowników w zawodach deficytowych. Nie szkodzić gospodarce. Lubuski Sejmik Gospodarczy

13 Wnioski:  Uruchomić pilnie polsko-niemiecki program przygotowania niewykwalifikowanych bezrobotnych do nabycia uprawnień np. w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Możliwości pracy rosną dynamicznie. To autentycznie obniży nasze bezrobocie. Lubuski Sejmik Gospodarczy

14 Wnioski:  Usprawnić system kształcenia zawodowego, zapewniając napływ do firm młodych pracowników z wykształceniem zasadniczym. Lubuski Sejmik Gospodarczy

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców lubuskich po otwarciu niemieckiego rynku pracy Wystąpienie: Władysław Komarnicki Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google