Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO CO NAM SPORT? 1. DOKUMENTY RZĄDOWE PROGRAM ROZWOJU SPRTU DO 2020 R. WIZJA – Aktywne i zdrowe społeczeństwo CEL GŁÓWNY: Tworzenie warunków do rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO CO NAM SPORT? 1. DOKUMENTY RZĄDOWE PROGRAM ROZWOJU SPRTU DO 2020 R. WIZJA – Aktywne i zdrowe społeczeństwo CEL GŁÓWNY: Tworzenie warunków do rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 PO CO NAM SPORT? 1

2 DOKUMENTY RZĄDOWE PROGRAM ROZWOJU SPRTU DO 2020 R. WIZJA – Aktywne i zdrowe społeczeństwo CEL GŁÓWNY: Tworzenie warunków do rozwoju sportu oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. CELE SZCZEGÓŁOWE:  Warunki i oferta dla powszechnego podejmowania aktywności  Wykorzystanie sportu do budowy kapitału społecznego  Poprawa warunków organizacyjno–prawnych  Sport wyczynowy dla wspierania sportu powszechnego i promocji Polski 2

3 DANE Ponad połowa nie podejmuje aktywności Prawie połowa nie spaceruje! 16% kobiet 21, 5 % mężczyzn 3

4 Polska charakteryzuje się jednym z najniższych w UE odsetków uprawiania sportu w klubach sportowych (5% wobec średniej UE – 13%) Aż 87% Polaków nie należy do żadnego klubu lub organizacji działającej, choćby częściowo, w obszarze sportu i rekreacji 4 Polska charakteryzuje się jednym z najniższych w UE odsetków uprawiania sportu w klubach sportowych (5% wobec średniej UE – 13%) Aż 87% Polaków nie należy do żadnego klubu lub organizacji działającej, choćby częściowo, w obszarze sportu i rekreacji

5 2009 – 52,2% Polaków miała przynajmniej nadwagę, zaś 15,8% zaliczono do grupy osób otyłych W latach 2001 – 2009 liczba polskich piętnastolatków z nadwagą zwiększyła się z 7 do 14 %. Nadwagą lub otyłością charakteryzuje się 22% dzieci w wieku 11-12 lat. Szacuje się, że ok 3 mln Polaków ma cukrzycę. 5

6 AKTYWNI I ZDROWI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 6

7 ZDROWIE DEKLARATYWNYM PRIORYTETEM PAŃSTWA 7

8 Osoby pow. 40 roku życia Osoby niepełnosprawne osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym Mieszkańcy wsi Kobiety 8

9 Zmiana optyki Sport powszechny Zmiana optyki 9

10 Sport powszechny Zmiana optyki 10

11 DLATEGO MAMY MNÓSTWO PYTAŃ: Jakie przestrzeni potrzebujemy? Jakie grupy najbardziej potrzebują sportu dla zdrowia? Jakie działania przynoszą rezultaty? 11

12 12

13 WNIOSKI Z WARSZTATÓW – WRZESIEŃ 2014 1/ aktywność mieszkańców: TRENDY 2/ sytuacja organizacji: NGO 3/ lokalne polityki sportowe: JST 4/ cele dla sportu 13

14 Coraz więcej ruchu zindywidualizowanego, poza grupą, poza „podwórkami (SAMOTNICZE) Znikają naturalne nawyki aktywnego spędzania czasu – decyzja o aktywności staje się wysiłkiem (TRUDNE) Jest dużo mód związanych ze sportem, ale mało kto w nich jest w stanie wytrwać (CHWILOWE) 14 UKŁADANKA PROBLEMÓW

15 SŁABA POZYCJA ORGANIZACJI Mało sponsorów, małe zaangażowanie zawodników i ich rodzin Mały przepływ informacji i wiedzy za równo między JST jak i innymi NGO Bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie (szczególnie ważne ze względu na poziom rozwoju, typ lokalizacji) Walka by utrzymać się na powierzchni – brak możliwości inwestowania Uzależnienie od środków JST, których zawsze nie starcza. 15

16 KLINCZ JST Współpraca przy podnoszenie kompetencji lokalnych kadr sportowych Brak wsparcia w określaniu kierunków bezpieczne wybieranie starych zasad przyznawania środków Bardzo duże oczekiwania NGO, którymi trzeba zarządzić 16

17 CELE ŁĄCZĄ WSZYSTKICH TEGO MUSIMY SIĘ NAUCZYĆ: Odważne nowe działania TO USPRAWNIAMY: Przyspieszenie zmian tam gdzie jest potencjał (rozwój najlepszych klubów, więcej współpracy, dzielenie się wiedzą, wspólne działania) TO MAMY: Dobre zarządzenie zasobami, które mamy 17

18 CO TO ZNACZY DOBRY SPORT? Jak go mierzyć i oceniać ? Jak elastycznie dostosowywać narzędzia do zmieniającej się rzeczywistości? 18

19 JAKIE POWINNY BYĆ STANDARY WSPÓŁPRACY: Między poszczególnymi szczeblami samorządu Między JST a klubami 19 Między klubami a społecznością

20 Przez sport rozwijać region 20

21 Dziękuję za uwagę m.szymborska@uw.edu.pl 21


Pobierz ppt "PO CO NAM SPORT? 1. DOKUMENTY RZĄDOWE PROGRAM ROZWOJU SPRTU DO 2020 R. WIZJA – Aktywne i zdrowe społeczeństwo CEL GŁÓWNY: Tworzenie warunków do rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google