Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI K ATEGORYZACJI WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ W POLSCE Kielce, 11 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI K ATEGORYZACJI WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ W POLSCE Kielce, 11 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 P ROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI K ATEGORYZACJI WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ W POLSCE Kielce, 11 kwietnia 2015 r.

2 Kategoryzacja WBN Powstała w latach dziewięćdziesiątych w ramach programu Tourin II Została przekazana Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” Kadra inspektorów Internetowy system kategoryzacji Gruntowna modernizacja systemu w 2012 roku

3 System oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www.agroturystyka.pl

4 System oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www.agroturystyka.pl

5 www.pftw.pl

6 Uwarunkowania europejskie Istnieją dwa zasadnicze modele funkcjonowania kategoryzacji: –Model I – kategoryzacja obowiązkowa – wszystkie obiekty prowadzące działalność turystyczną muszą spełnić urzędowo określone kryteria w zakresie zakwaterowania i obsługi –Model II – kategoryzacja dobrowolna – standard kwater określany przez ogólnokrajowe organizacje kwaterodawców wiejskich, dotyczy członków organizacji. I przynależność do organizacji i kategoryzacja są dobrowolne. System oceny służy utrzymaniu odpowiedniego wizerunku usług świadczonych przez członków i w rezultacie odgrywa bardzo ważną rolę w marketingu. Model II zakładający dobrowolność jest bardziej powszechny. Mniej powszechny jest model według którego kategoryzacja jest obowiązkowa i regulowana ustawowo.

7 Diagnoza strategiczna Założenia podstawowe: Kategoryzacja jest dobrowolna i odpłatna Przyznawana na cztery lata Inspekcje kontrolne - przeprowadzane przez inspektora Regulamin przewiduje możliwość cofnięcia

8 Diagnoza strategiczna System nie funkcjonuje dobrze, mimo podjęcia działań na rzecz jego upowszechnienia Mała liczba uczestników systemu – kwaterodawców Powstające systemy alternatywne na poziomie lokalnym

9 Rekomendacje strategiczne Zastosowanie kategoryzacji przy wdrażaniu sieciowych produktów turystyki wiejskiej jako podstawy standardu; Przywrócenie obowiązku kategoryzacji przy sięganiu po pomoc UE na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich w ramach nowego okresu finansowania; Rekomendacja dla LGD obowiązku kategoryzacji obiektów sięgających po środki na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich (Małe projekty) – bardzo ważne, ponieważ to głównie w ramach działań podejmowanych przez LGD powstają systemy lokalne; Promocja produktu turystyki wiejskiej „Wypoczynek u rolnika”!

10 Rekomendacje strategiczne Zaprojektowanie i wdrożenie działań na rzecz dotarcia do klienta, tak, aby to klient wymuszał przystąpienie do kategoryzacji poprzez swoje decyzje zakupowe; Doprowadzenie do zaaprobowanie systemu przez środowiska działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce jako systemu powszechnego i jedynego; Stworzenie nowego koszyka korzyści dla uczestników systemu zarówno po stronie podaży, jak i popytu; Połączenie standaryzacji w zakresie infrastruktury z ciekawą ofertą produktową gospodarstw; Województwo małopolskie jako przykład wsparcia kategoryzacji

11 „Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce”

12 Zamierzenia do realizacji – marketing/promocja CEL STRATEGICZNY OBSZARU Wzrost konkurencyjności turystyki wiejskiej poprzez budowę silnego i wyrazistego wizerunku i marki turystyki wiejskiej oraz efektywną politykę wparcia promocyjnego dla produktów turystyki wiejskiej CEL OPERACYJNY 1 Budowa rozpoznawalnej marki turystyki wiejskiej w Polsce o wyróżniającym się wizerunku Cele szczegółowe operacyjne 1)Wzrost świadomości odbiorców na temat turystyki wiejskiej 2)Budowa przekonania o atrakcyjności tego rodzaju turystyki wśród odbiorców CEL OPERACYJNY 2 Zaspokajanie potrzeb informacyjnych podmiotów kreujących podaż dotyczących wiedzy na temat potrzeb klientów i oraz w zakresie prawidłowej oceny efektywności i skuteczności wykorzystywanych przez nich działań promocyjnych CEL OPERACYJNY 3 Prowadzenie efektywnych działań promocyjnych wspierających sprzedaż poszczególnych produktów turystycznych CEL OPERACYJNY 4 Osiągnięcie efektywnego poziomu współpracy i koordynacji w zakresie komunikacji marketingowej pomiędzy podmiotami zarządzającymi promocją turystyki i promocją konkretnych produktów turystycznych

13 Cele operacyjne / kierunki produkt Specjalizacja, innowacyjność, konkurencyjność Nacisk na komercjalizację z zachowaniem wiejskości Wyrazisty wizerunek w oparciu o selekcję walorów polskiej wsi System wsparcia edukacyjnego i badań Optymalne warunki współpracy z otoczeniem

14

15 PRAWO - Stworzenie mechanizmów prawno – podatkowych umożliwiających rozwój podmiotów zajmujących się turystyką wiejską, poprzez: Zachowanie ulg dla „małych gospodarstw”, które wykorzystują posiadane zasoby do świadczenia prostych usług – wynajmu pokoi i posiłków domowych (jako uboczne zajęcie zarobkowe). Określenie „rodzinnego gospodarstwa wielofunkcyjnego” łączącego czynne gospodarstwo rolne z różnorodnymi usługami turystycznymi, opartymi jednak na zasobach tego gospodarstwa, np. adaptacji budynków, rozwiniętej sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych i tradycyjnych, dla zachowania specyfiki społecznej i przestrzennej wsi.

16 Tworzenie „przedsiębiorstw turystyki wiejskiej” specjalizujących się w usługach turystycznych nawiązujących do tradycji i zasobów wsi, jednak na ogólnych zasadach prawnych i podatkowych. W założeniu przedsiębiorstwa te powinny stać się „lokomotywami” zarówno turystyki wiejskiej, jak i regionów, oferując produkt wysokiej jakości, innowacyjny i oryginalny (dwory, osady, młyny itp.).

17 Konieczność zaprowadzenia nowego ładu prawnego umożliwiającego podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi Jakość jako jeden z głównych czynników zdobywania (przywrócenia) zaufania do turystyki wiejskiej Usystematyzowanie kompetencji i zadań w zakresie turystyki wiejskiej Podsumowanie

18 WDROŻENIE ZAPISÓW PROGGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE OKREŚLENIE PODMIOTU DPOWIEDZIALNEGO ZA WDRAŻANIE PROGRAMU: –Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? –Ministerstwo Sportu i Turystyki ? –Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG ? –KONSORCJUM……???????? Podsumowanie

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "P ROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI K ATEGORYZACJI WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ W POLSCE Kielce, 11 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google