Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015

2 PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP III Rozwój systemu edukacji Doskonalenie szkół i placówek oświatowych Element zmiany w systemie oświaty Rok 1991- ustawa o systemie oświaty (art.33) 1991, 1996, 1999, 2004, 2006 – zmiany aktów wykonawczych 2009 – rozporządzenie przygotowane w I etapie projektu Kto to jest „my”? MEN, ORE, UJ, EE, KO, KONKRETNI LUDZIE PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP III Rozwój systemu edukacji Doskonalenie szkół i placówek oświatowych Element zmiany w systemie oświaty Rok 1991- ustawa o systemie oświaty (art.33) 1991, 1996, 1999, 2004, 2006 – zmiany aktów wykonawczych 2009 – rozporządzenie przygotowane w I etapie projektu Kto to jest „my”? MEN, ORE, UJ, EE, KO, KONKRETNI LUDZIE

3 I i II etap projektu 2007 - 2010 Analiza istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego. Przygotowanie projektu rozporządzenia. Opracowanie „profilu” osoby sprawującej nadzór pedagogiczny i opracowanie programu szkoleń. Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego. Opracowanie modelu struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego Analiza istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego. Przygotowanie projektu rozporządzenia. Opracowanie „profilu” osoby sprawującej nadzór pedagogiczny i opracowanie programu szkoleń. Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego. Opracowanie modelu struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego

4 Dlaczego to zmiana na lepsze? Planowana i przygotowana; Wymagania i ewaluacja – wsparcie w osiąganiu celów; Inwestycja w człowieka (wizytatorzy, nauczyciele, dyrektorzy, jst, placówki wsparcia); Rozdzielenie ról: ewaluacja, kontrola, wspomaganie; Jednolite, dostępne narzędzia ewaluacji i kontroli; Uspołecznienie procesu oceny jakości; Poszerzanie możliwości zarzadzania danymi - analizy; Wyposażenie wizytatorów – „asystent ewaluacji” (obiektywizowanie oceny); W kierunku profesjonalnej autonomii… Ewaluacja wewnętrzna. Planowana i przygotowana; Wymagania i ewaluacja – wsparcie w osiąganiu celów; Inwestycja w człowieka (wizytatorzy, nauczyciele, dyrektorzy, jst, placówki wsparcia); Rozdzielenie ról: ewaluacja, kontrola, wspomaganie; Jednolite, dostępne narzędzia ewaluacji i kontroli; Uspołecznienie procesu oceny jakości; Poszerzanie możliwości zarzadzania danymi - analizy; Wyposażenie wizytatorów – „asystent ewaluacji” (obiektywizowanie oceny); W kierunku profesjonalnej autonomii… Ewaluacja wewnętrzna.

5 Zbudowanie społeczności profesjonalistów wspólnie pracujących nad doskonaleniem systemu ewaluacji ( 2009 - 2015) Szkolenia podstawowe z zakresu ewaluacji zewnętrznej Łączna liczba przeszkolonych – 1900 Kuratoria Oświaty - 1327 Przedstawiciele ministerstw - 92 Dyrektorzy – 481 XVI cykli szkoleniowych 1 cykl = 18 dni, 5 spotkań, 220h Szkolenia doskonalące Łączna liczba przeszkolonych – 1034 Inne formy doskonalenia publikacje, strona internetowa, wizyty studyjne, spotkania regionalne Szkolenia podstawowe z zakresu ewaluacji zewnętrznej Łączna liczba przeszkolonych – 1900 Kuratoria Oświaty - 1327 Przedstawiciele ministerstw - 92 Dyrektorzy – 481 XVI cykli szkoleniowych 1 cykl = 18 dni, 5 spotkań, 220h Szkolenia doskonalące Łączna liczba przeszkolonych – 1034 Inne formy doskonalenia publikacje, strona internetowa, wizyty studyjne, spotkania regionalne 75 113 82 60 342 100 109 159 61 192 72 133 43 98 181 80

6 Tworzenie międzynarodowej sieci współpracy ( 2009 - 2013) Wyjazdy studyjne  wymiana dobrych praktyk  wzajemne uczenie się  Planowanie współpracy Łączna liczba uczestników: 330 Wizytatorzy ds. ewaluacji Osoby odpowiedzialne za system ewaluacji oświaty Eksperci i zespół projektu Wyjazdy studyjne  wymiana dobrych praktyk  wzajemne uczenie się  Planowanie współpracy Łączna liczba uczestników: 330 Wizytatorzy ds. ewaluacji Osoby odpowiedzialne za system ewaluacji oświaty Eksperci i zespół projektu 7 10 11 14 13 10 14 11 10 12 11 12 15 12

7 Tworzenie przestrzeni dla dialogu i budowania społeczności uczących się – spotkania regionalne w partnerstwie z KO ( 2011 - 2014) Łączna liczba uczestników - 8 047 osób Pracownicy KO Dyrektorzy szkół/placówek Nauczyciele Uczniowie Rodzice Organy prowadzące Organizacje pozarządowe Media Inni sojusznicy oświaty Łączna liczba uczestników - 8 047 osób Pracownicy KO Dyrektorzy szkół/placówek Nauczyciele Uczniowie Rodzice Organy prowadzące Organizacje pozarządowe Media Inni sojusznicy oświaty 167 562 578 510 592 568 250 418 839 409 184 710 379 592 692 597

8 Wymiana doświadczeń podczas konferencji z cyklu: „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji” ( 2011 - 2014) Łączna liczba uczestników: 1012 Kuratorzy oświaty Wizytatorzy Dyrektorzy szkół Nauczyciele Pracownicy samorządowi Pracownicy akademiccy Przedstawiciele CKE, IBE, ORE 6 paneli dyskusyjnych 12 wykładów 118 sesji eksperckich 150 prelegentów (w tym 50 zagranicznych) Materiały pokonferencyjne, publikacje Łączna liczba uczestników: 1012 Kuratorzy oświaty Wizytatorzy Dyrektorzy szkół Nauczyciele Pracownicy samorządowi Pracownicy akademiccy Przedstawiciele CKE, IBE, ORE 6 paneli dyskusyjnych 12 wykładów 118 sesji eksperckich 150 prelegentów (w tym 50 zagranicznych) Materiały pokonferencyjne, publikacje 33 42 3434 41 123 69 30 177 61 78 76 70 35 63 42 38

9 Doskonalenie metodologii badania Praca zespołu ds. narzędzi badawczych konceptualizacja badania narzędzia badawcze model i przebieg ewaluacji platforma internetowa SEO Praca nad wymaganiami rekomendacje zmian narzędzi badawczych dla szkół i placówek konsultacje przebiegu ewaluacji Moduł statystyczny 2,5 mln respondentów (uczniowie, rodzice, nauczyciele) Analizy wymagań Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2010-2014 Praca zespołu ds. narzędzi badawczych konceptualizacja badania narzędzia badawcze model i przebieg ewaluacji platforma internetowa SEO Praca nad wymaganiami rekomendacje zmian narzędzi badawczych dla szkół i placówek konsultacje przebiegu ewaluacji Moduł statystyczny 2,5 mln respondentów (uczniowie, rodzice, nauczyciele) Analizy wymagań Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2010-2014 19683 raporty z ewaluacji

10 Warsztat pracy wizytatora Generowanie ewaluacji Generowanie kontroli Przygotowanie narzędzi Praca z arkuszem Publikacja ewaluacji Generowanie zaleceń Zaproszenie dyrektora Współpraca z dyrektorem Zbieranie i wprowadzanie danych Karta szkoły Komentarze do kryteriów Komentarze do wymagań Podsumowanie i wnioski Zakończenie ewaluacji Publikacja raportu z ewaluacji Warsztat pracy wizytatora Generowanie ewaluacji Generowanie kontroli Przygotowanie narzędzi Praca z arkuszem Publikacja ewaluacji Generowanie zaleceń Zaproszenie dyrektora Współpraca z dyrektorem Zbieranie i wprowadzanie danych Karta szkoły Komentarze do kryteriów Komentarze do wymagań Podsumowanie i wnioski Zakończenie ewaluacji Publikacja raportu z ewaluacji

11 Wspieranie szkół i placówek w ewaluacji wewnętrznej Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli Efektywna ewaluacja w praktyce Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa Jak realizować i poddawać ewaluacji realizację wymagań państwa? Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły Nauczyciel badacz Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole 23 844 uczestników i uczestniczek 15 144 godzin dydaktycznych

12 Ewaluacja wewnętrzna jako autonomiczne działanie szkoły/ placówki Jako zaproszenie do rozwoju Przydatna, praktyczna i prosta Skupiona na istocie pracy szkoły Jako element codziennej pracy nauczycieli Jako dialog prowadzony w szkolnej społeczności Jako działanie zespołowe nauczycieli Jako element procesu podejmowania decyzji

13 Szkolenia „wokół szkoły” 1200 osób – PPP,ODN,BP 1000 osób - przedstawicieli samorządu Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych i wyników nadzoru pedagogicznego do budowania oferty wsparcia szkoły i kreowania lokalnej polityki oświatowej Raport z ewaluacji szansa na rozwój szkoły Koalicja dla bezpieczeństwa W stronę dobrej szkoły 1200 osób – PPP,ODN,BP 1000 osób - przedstawicieli samorządu Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych i wyników nadzoru pedagogicznego do budowania oferty wsparcia szkoły i kreowania lokalnej polityki oświatowej Raport z ewaluacji szansa na rozwój szkoły Koalicja dla bezpieczeństwa W stronę dobrej szkoły

14 Moduły platformy SEO - pierwsza w Polsce internetowa platforma nadzoru - system zbierania danych o jakości pracy szkół i danych pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli Ewaluacja moduł wizytatora Kontrola moduł wizytatora Monitorowanie moduł wizytatora Statystyki w badaniach on - line odpowiedziało ponad 2,5 miliona respondentów ; Narzędzia Dyrektor moduł dyrektora Strony www Obywatele (rodzice) na seo RAPORTY Pierwsza w Polsce internetowa platforma komunikacji i wsparcia oraz upowszechniania wyników nadzoru pedagogicznego. Ruch i obciążenie serwera w godz. 9-13 w dniach roboczych wynosi średnio 500 zapytań do bazy danych na sekundę. średnio wchodzi 1000 unikalnych osób dziennie ; loguje się średnio 1500 osób dziennie ; osiągamy poziom 40GB ściągniętych danych na miesiąc ; -

15 Obywatele na stronie i platformie SEO:

16 Dziękujmy za uwagę! „Rozwój polega na tym, że nieliczni przekonują wielu. Nowe myśli muszą się gdzieś pojawić, zanim będą mogły stać się poglądami większości”. / Fredrich August von Hayek, Konstytucja wolności/


Pobierz ppt "Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google