Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015

2 PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP III Rozwój systemu edukacji Doskonalenie szkół i placówek oświatowych Element zmiany w systemie oświaty Rok ustawa o systemie oświaty (art.33) 1991, 1996, 1999, 2004, 2006 – zmiany aktów wykonawczych 2009 – rozporządzenie przygotowane w I etapie projektu Kto to jest „my”? MEN, ORE, UJ, EE, KO, KONKRETNI LUDZIE PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP III Rozwój systemu edukacji Doskonalenie szkół i placówek oświatowych Element zmiany w systemie oświaty Rok ustawa o systemie oświaty (art.33) 1991, 1996, 1999, 2004, 2006 – zmiany aktów wykonawczych 2009 – rozporządzenie przygotowane w I etapie projektu Kto to jest „my”? MEN, ORE, UJ, EE, KO, KONKRETNI LUDZIE

3 I i II etap projektu Analiza istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego. Przygotowanie projektu rozporządzenia. Opracowanie „profilu” osoby sprawującej nadzór pedagogiczny i opracowanie programu szkoleń. Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego. Opracowanie modelu struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego Analiza istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego. Przygotowanie projektu rozporządzenia. Opracowanie „profilu” osoby sprawującej nadzór pedagogiczny i opracowanie programu szkoleń. Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego. Opracowanie modelu struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego

4 Dlaczego to zmiana na lepsze? Planowana i przygotowana; Wymagania i ewaluacja – wsparcie w osiąganiu celów; Inwestycja w człowieka (wizytatorzy, nauczyciele, dyrektorzy, jst, placówki wsparcia); Rozdzielenie ról: ewaluacja, kontrola, wspomaganie; Jednolite, dostępne narzędzia ewaluacji i kontroli; Uspołecznienie procesu oceny jakości; Poszerzanie możliwości zarzadzania danymi - analizy; Wyposażenie wizytatorów – „asystent ewaluacji” (obiektywizowanie oceny); W kierunku profesjonalnej autonomii… Ewaluacja wewnętrzna. Planowana i przygotowana; Wymagania i ewaluacja – wsparcie w osiąganiu celów; Inwestycja w człowieka (wizytatorzy, nauczyciele, dyrektorzy, jst, placówki wsparcia); Rozdzielenie ról: ewaluacja, kontrola, wspomaganie; Jednolite, dostępne narzędzia ewaluacji i kontroli; Uspołecznienie procesu oceny jakości; Poszerzanie możliwości zarzadzania danymi - analizy; Wyposażenie wizytatorów – „asystent ewaluacji” (obiektywizowanie oceny); W kierunku profesjonalnej autonomii… Ewaluacja wewnętrzna.

5 Zbudowanie społeczności profesjonalistów wspólnie pracujących nad doskonaleniem systemu ewaluacji ( ) Szkolenia podstawowe z zakresu ewaluacji zewnętrznej Łączna liczba przeszkolonych – 1900 Kuratoria Oświaty Przedstawiciele ministerstw - 92 Dyrektorzy – 481 XVI cykli szkoleniowych 1 cykl = 18 dni, 5 spotkań, 220h Szkolenia doskonalące Łączna liczba przeszkolonych – 1034 Inne formy doskonalenia publikacje, strona internetowa, wizyty studyjne, spotkania regionalne Szkolenia podstawowe z zakresu ewaluacji zewnętrznej Łączna liczba przeszkolonych – 1900 Kuratoria Oświaty Przedstawiciele ministerstw - 92 Dyrektorzy – 481 XVI cykli szkoleniowych 1 cykl = 18 dni, 5 spotkań, 220h Szkolenia doskonalące Łączna liczba przeszkolonych – 1034 Inne formy doskonalenia publikacje, strona internetowa, wizyty studyjne, spotkania regionalne

6 Tworzenie międzynarodowej sieci współpracy ( ) Wyjazdy studyjne  wymiana dobrych praktyk  wzajemne uczenie się  Planowanie współpracy Łączna liczba uczestników: 330 Wizytatorzy ds. ewaluacji Osoby odpowiedzialne za system ewaluacji oświaty Eksperci i zespół projektu Wyjazdy studyjne  wymiana dobrych praktyk  wzajemne uczenie się  Planowanie współpracy Łączna liczba uczestników: 330 Wizytatorzy ds. ewaluacji Osoby odpowiedzialne za system ewaluacji oświaty Eksperci i zespół projektu

7 Tworzenie przestrzeni dla dialogu i budowania społeczności uczących się – spotkania regionalne w partnerstwie z KO ( ) Łączna liczba uczestników osób Pracownicy KO Dyrektorzy szkół/placówek Nauczyciele Uczniowie Rodzice Organy prowadzące Organizacje pozarządowe Media Inni sojusznicy oświaty Łączna liczba uczestników osób Pracownicy KO Dyrektorzy szkół/placówek Nauczyciele Uczniowie Rodzice Organy prowadzące Organizacje pozarządowe Media Inni sojusznicy oświaty

8 Wymiana doświadczeń podczas konferencji z cyklu: „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji” ( ) Łączna liczba uczestników: 1012 Kuratorzy oświaty Wizytatorzy Dyrektorzy szkół Nauczyciele Pracownicy samorządowi Pracownicy akademiccy Przedstawiciele CKE, IBE, ORE 6 paneli dyskusyjnych 12 wykładów 118 sesji eksperckich 150 prelegentów (w tym 50 zagranicznych) Materiały pokonferencyjne, publikacje Łączna liczba uczestników: 1012 Kuratorzy oświaty Wizytatorzy Dyrektorzy szkół Nauczyciele Pracownicy samorządowi Pracownicy akademiccy Przedstawiciele CKE, IBE, ORE 6 paneli dyskusyjnych 12 wykładów 118 sesji eksperckich 150 prelegentów (w tym 50 zagranicznych) Materiały pokonferencyjne, publikacje

9 Doskonalenie metodologii badania Praca zespołu ds. narzędzi badawczych konceptualizacja badania narzędzia badawcze model i przebieg ewaluacji platforma internetowa SEO Praca nad wymaganiami rekomendacje zmian narzędzi badawczych dla szkół i placówek konsultacje przebiegu ewaluacji Moduł statystyczny 2,5 mln respondentów (uczniowie, rodzice, nauczyciele) Analizy wymagań Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach Praca zespołu ds. narzędzi badawczych konceptualizacja badania narzędzia badawcze model i przebieg ewaluacji platforma internetowa SEO Praca nad wymaganiami rekomendacje zmian narzędzi badawczych dla szkół i placówek konsultacje przebiegu ewaluacji Moduł statystyczny 2,5 mln respondentów (uczniowie, rodzice, nauczyciele) Analizy wymagań Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach raporty z ewaluacji

10 Warsztat pracy wizytatora Generowanie ewaluacji Generowanie kontroli Przygotowanie narzędzi Praca z arkuszem Publikacja ewaluacji Generowanie zaleceń Zaproszenie dyrektora Współpraca z dyrektorem Zbieranie i wprowadzanie danych Karta szkoły Komentarze do kryteriów Komentarze do wymagań Podsumowanie i wnioski Zakończenie ewaluacji Publikacja raportu z ewaluacji Warsztat pracy wizytatora Generowanie ewaluacji Generowanie kontroli Przygotowanie narzędzi Praca z arkuszem Publikacja ewaluacji Generowanie zaleceń Zaproszenie dyrektora Współpraca z dyrektorem Zbieranie i wprowadzanie danych Karta szkoły Komentarze do kryteriów Komentarze do wymagań Podsumowanie i wnioski Zakończenie ewaluacji Publikacja raportu z ewaluacji

11 Wspieranie szkół i placówek w ewaluacji wewnętrznej Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli Efektywna ewaluacja w praktyce Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa Jak realizować i poddawać ewaluacji realizację wymagań państwa? Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły Nauczyciel badacz Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole uczestników i uczestniczek godzin dydaktycznych

12 Ewaluacja wewnętrzna jako autonomiczne działanie szkoły/ placówki Jako zaproszenie do rozwoju Przydatna, praktyczna i prosta Skupiona na istocie pracy szkoły Jako element codziennej pracy nauczycieli Jako dialog prowadzony w szkolnej społeczności Jako działanie zespołowe nauczycieli Jako element procesu podejmowania decyzji

13 Szkolenia „wokół szkoły” 1200 osób – PPP,ODN,BP 1000 osób - przedstawicieli samorządu Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych i wyników nadzoru pedagogicznego do budowania oferty wsparcia szkoły i kreowania lokalnej polityki oświatowej Raport z ewaluacji szansa na rozwój szkoły Koalicja dla bezpieczeństwa W stronę dobrej szkoły 1200 osób – PPP,ODN,BP 1000 osób - przedstawicieli samorządu Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych i wyników nadzoru pedagogicznego do budowania oferty wsparcia szkoły i kreowania lokalnej polityki oświatowej Raport z ewaluacji szansa na rozwój szkoły Koalicja dla bezpieczeństwa W stronę dobrej szkoły

14 Moduły platformy SEO - pierwsza w Polsce internetowa platforma nadzoru - system zbierania danych o jakości pracy szkół i danych pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli Ewaluacja moduł wizytatora Kontrola moduł wizytatora Monitorowanie moduł wizytatora Statystyki w badaniach on - line odpowiedziało ponad 2,5 miliona respondentów ; Narzędzia Dyrektor moduł dyrektora Strony www Obywatele (rodzice) na seo RAPORTY Pierwsza w Polsce internetowa platforma komunikacji i wsparcia oraz upowszechniania wyników nadzoru pedagogicznego. Ruch i obciążenie serwera w godz w dniach roboczych wynosi średnio 500 zapytań do bazy danych na sekundę. średnio wchodzi 1000 unikalnych osób dziennie ; loguje się średnio 1500 osób dziennie ; osiągamy poziom 40GB ściągniętych danych na miesiąc ; -

15 Obywatele na stronie i platformie SEO:

16 Dziękujmy za uwagę! „Rozwój polega na tym, że nieliczni przekonują wielu. Nowe myśli muszą się gdzieś pojawić, zanim będą mogły stać się poglądami większości”. / Fredrich August von Hayek, Konstytucja wolności/


Pobierz ppt "Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Zakopane, 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google