Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nie boję się jutra”. Regularność prowadzonych zajęć i wykwalifikowana kadra zapewniają uczniom możliwość zdobycia rozlicznych umiejętności intelektualnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nie boję się jutra”. Regularność prowadzonych zajęć i wykwalifikowana kadra zapewniają uczniom możliwość zdobycia rozlicznych umiejętności intelektualnych."— Zapis prezentacji:

1 „Nie boję się jutra”

2

3

4

5

6 Regularność prowadzonych zajęć i wykwalifikowana kadra zapewniają uczniom możliwość zdobycia rozlicznych umiejętności intelektualnych (język polski, matematyka, chemia doświadczalna, fizyka, informatyka ), uzdolnień (kółko teatralne, zajęcia kulinarne i techniczne) i kompetencji społecznych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, doradztwo zawodowe), a także poprawy pracy mózgu (terapia EEG Biofeedback).

7 W miesiącach październik – styczeń przeprowadzono 392 godziny z uczniami. Na pierwszych zajęciach nauczyciele przeprowadzili testy diagnozujące, zaś w styczniu testy sprawdzające nabyte przez uczniów umiejętności.

8 W ramach zajęć teatralnych z arteterapii 23 listopada 2014 roku została zorganizowana wycieczka do Teatru Maska w Rzeszowie. Celem wyjazdu był udział dzieci w spektaklu teatralnym pt.„Opowieść wigilijna”, obserwacja pracy profesjonalnych aktorów – obcowanie z kulturą, zapoznanie z rodzajami lalek teatralnych, poznanie zasad animacji kukły i pacynki, zapoznanie ze zbiorami Muzeum Lalek.

9 W ramach zadania IV dnia 16 grudnia 2014 roku zorganizowano wycieczkę do Strzyżowa. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie. Podczas wycieczki uczestnicy mieli zapewniony transport, bilety, posiłek oraz opiekę. Uczniowie odwiedzili: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Zakład Komunalny „Zagroda,” Krytą Pływalnię „Otylia.” Przed wycieczką przygotowano testy sprawdzające, które zostały zweryfikowane po wycieczce.

10 Monitorowanie zajęć oraz analiza Kart obserwacji zajęć wykazała jednoznacznie, że przygotowanie nauczycieli oraz sposób prowadzenia zajęć gwarantuje uzyskanie dobrych wyników końcowych oraz osiągnięcie założonych w Projekcie wskaźników. Nauczyciele podczas zajęć korzystają z licznych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych zakupionych w ramach Projektu. Ponadto na niemal każdych zajęciach wykorzystywano narzędzia informatyczne: komputer, Internet, projektor, tablicę multimedialną – o ile specyfika zajęć na to pozwalała.

11 W listopadzie i styczniu wśród uczniów przeprowadzono anonimową ankietę badającą poziom zadowolenia uczestników zajęć. Wszyscy uczniowie wzięli udział w badaniu. Każdy uczestnik wypełnił tyle razy ankietę, na ile zajęć uczęszcza. Reasumując, oceniono aż 80 ankiet uzupełnionych przez 25 wychowanków. Z analizy ankiet wynika, że niemal wszyscy uczniowie – zarówno dziewczynki, jak i chłopcy są zadowoleni z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapeutycznych, rozwijających i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

12 „Poznaję, ćwiczę, potrafię” zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

13 JĘZYK POLSKI prowadzony przez p. mgr Renatę Góra-Golowską – na zajęciach uczniowie podnoszą poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem i redagowania form wypowiedzi pisemnych, nadrabiają zaległości z zakresu wiedzy o języku polskim, poszerzają zakres stosowanego słownictwa.

14 MATEMATYKA – prowadzona przez p. mgr Annę Kowalczyk (I grupa) i p. mgr Urszulę Haligowską (II grupa) – na zajęciach uczniowie uzupełniają braki w wiadomościach korzystając z edytora: tekstu, równań, graficznego, arkusza kalkulacyjnego, Internetu, rozbudzają zainteresowania matematyczne i informatyczne, uczą się rozwiązywać rebusy, zagadki i łamigłówki matematyczne.

15

16

17

18 INFORMATYKA prowadzona przez p. mgr Annę Kowalczyk – na zajęciach uczniowie kształcą i doskonalą umiejętności w posługiwaniu się sprzętem i programem komputerowym. Rozwijają kompetencje informacyjne i komunikacyjne z wykorzystaniem programu edukacyjnego, encyklopedii multimedialnej, Internetu. Doskonalą umiejętności podstawowych technik szkolnych z zakresu pisania, czytania ze zrozumieniem i liczenia, uzupełniania braków dydaktycznych z innych przedmiotów, biorą udział w konkursach sprawdzających wiedzę ogólną i informatyczną.

19 CHEMIA DOŚWIADCZALNA prowadzona przez p. mgr Joannę Barć - na zajęciach uczniowie rozbudzają ciekawość otaczającym światem substancji i przemian chemicznych, kształcą twórczą, aktywną postawę wobec problemu chemicznego, zapoznają się z zasadami urządzania prostego laboratorium fizyczno- chemicznego, prowadzą doświadczenia.


Pobierz ppt "„Nie boję się jutra”. Regularność prowadzonych zajęć i wykwalifikowana kadra zapewniają uczniom możliwość zdobycia rozlicznych umiejętności intelektualnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google