Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku - Białej Praca Dyplomowa Inżynierska Temat: Internetowy wykład z wybranych zagadnień z metod probabilistycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku - Białej Praca Dyplomowa Inżynierska Temat: Internetowy wykład z wybranych zagadnień z metod probabilistycznych."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku - Białej Praca Dyplomowa Inżynierska Temat: Internetowy wykład z wybranych zagadnień z metod probabilistycznych – zmienna losowa www.wsi.edu.pl/~wimzp Dyplomant: Tymoteusz Dziedzic Promotor: dr B. Paluchiewicz, prof. nadzw. WSIiZ

2 Wprowadzenie Uczenie na odległość (ang. Distance Learning) polegało na przesyłaniu pocztą materiałów szkoleniowych, ćwiczeń i rozwiązanych przez studentów zadań między uczącymi się a instytucją prowadzącą kurs. Ten sposób prowadzenia uczenia na odległość, wzbogacony o kursy na kasetach audio i wideo popularny jest do dzisiaj. To nowe medium dało nie spotykane dotąd możliwości interakcji i komunikacji uczącej się grupy. Nauka, w której stosuje się sieci komputerowe (zwłaszcza Internet) określa się nazwą e-learning. Materiał dydaktyczny udostępniony poprzez sieci komputerowe najczęściej jest w formacie stron internetowych z dodatkowymi efektami m.in. audio-video. E-learning ma wiele zalet np. umożliwia zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Metody e-learning dają możliwość przygotowania indywidualnych materiałów przeznaczonych dla danej osoby czy grupy co powoduje przyjemniejszą i efektywniejszą naukę w swoim własnym stylu. Zalety e-learningu: oszczędność czasu. Studenci szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy, monitoring wyników nauczania. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy, dowolna liczba osób szkolonych, stałe doskonalenie programu nauczania. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń. Spis treści

3 Teza pracy Wykład internetowy jest lepszą pomocą dydaktyczną niż skrypt, tablica lub wyświetlane schematy na foliach za pomocą rzutnika. Przy pomocy wykładu użytkownik może podejmować określone zadania, które pomogą zrozumieć materiał. Wykład będzie przedstawiał Metody probabilistyczne – zmienne losowe w interaktywnej formie. Spis treści

4 Cel pracy Celem pracy jest stworzenie interaktywnej witryny internetowej przedstawiającej wykład metod probabilistycznych – zmienne losowe. W związku z celem pracy należało rozwiązać następujące problemy: przeanalizować istniejące sposoby budowy witryn edukacyjnych, poznać projektowanie architektury witryny, zaprojektować poszczególne podstrony, opracować testy sprawdzające. W projektowaniu wykładu internetowego należy uwzględnić: różnice w odbierane uczonych treści tzn. formy opisu słownego, tabel, punkty, przeciąganie i utrzymanie uwagi studenta np. poprzez atrakcyjna kolorystykę, grafikę, odpowiednio podzieloną część wykładu, informowanie o treści wykład, poprawność języka wkładu. Spis treści

5 Struktura Pracy Praca składa się z 5 rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o możliwości Internetu w procesie dydaktycznym. Rozdział I zawiera: wprowadzenie, wstęp, teza pracy, struktura pracy. Spis treści

6 W rozdziale II dokonano przeglądu prac dyplomowych o tematyce analogicznej do tematu pracy. W rozdziale III przedstawiono narzędzia informatyczne wykorzystywane do stworzenia wykładu. W rozdziale III opisano: Język HTML, Arkusz stylów CSS, PHP, Baza danych MySQL, Program graficzny Adobe Photoshop, Edytor równań Microsoft equation. Spis treści

7 W rozdziale IV opisany został wykład internetowy. Zamieszczono w nim schemat blokowy wykładu. Podano podstawowe własności i sposób pracy z programem. Została opisana budowa informatyczna wykładu i przykładowe kody źródłowe. Rozdział IV zawiera: spis treści wykładu, schemat blokowy, podstawowe własności i opis pracy z programem, przykład testów do rozdziału, słownik, budowę informatyczną zdalnego wykładu. W rozdziale V znajduje się podsumowanie, bibliografia, spis rysunków i streszczenie w języku angielskim. Spis treści

8 Podstawowe własności i opis pracy z programem Strona internetowa została zaprojektowana z myślą o przyjemnej nauce dla studenta. Przede wszystkim barwy i przejrzystość programu są w odpowiedni sposób dobrane. Cały układ strony zawdzięcza się stylom CSS Nawigacja po wykładzie internetowym umożliwia w łatwiejszy i szybszy sposób przemieszczania się po rozdziałach, testach, przykładach czy słownika. Stworzona jest na podstawie skryptu JavaScript. Strona nie jest ciągiem wyświetlanych po kolei slajdów. Została tak zaprojektowana by student mógł w każdej chwili powrócić do poprzednich slajdów lub rozdziałów Spis treści

9 Własności Słownika Słownik zawiera definicje wybranych słów, które są wykorzystane w wykładzie internetowym. Jeśli student, podczas oglądania slajdów nie zrozumie pojęcia, będzie mógł w każdej chwili wykorzystać właśnie ten leksykon. Wyrazy w słowniku zostały ułożone alfabetycznie. Dzięki temu odnalezienie wybranego słowa staje się prostym i szybkim zadaniem. Oprócz CSS przy projektowaniu wyglądu strony internetowej niezbędny był Adobe Photoshop. Od niego pochodzą wszystkiego obrazy, które są zapisane w pliku o rozszerzeniu.gif Spis treści

10 Opis Testu Test napisany jest w języku PHP. Posiada on poziom trudności (podstawowy, umiarkowany, trudny). Poziom trudności zależy od ilości wyświetlanych odpowiedzi, czyli: podstawowy ma 3 odpowiedzi, umiarkowany 4 odpowiedzi, trudny 5 odpowiedzi. Po zakończeniu testu zostaje wyświetlony wynik jaki student uzyskał. Wynik przedstawia ilość poprawnych i błędnych odpowiedzi. Spis treści

11 Schemat blokowy wykładu START Wprowadzeni e Spis rozdziałów Nawigacja Zmienne losowe Zm. los. ciag. Zm. los. sk. Test główny Test 1 Test 2 Test 3 Przykład Zadań 3 KONIEC Przykład Zadań 2 słownik Funkcje charakterystyczne Spis treści

12 Zdalny wykład internetowy jest nową i bardzo szybko rozwijającą się dziedzina w nauce na odległość. Praca przedstawia tworzenie zdalnego wykładu z wybranych zagadnień metod probabilistycznych. Oprócz wiedzy teoretycznej są testy sprawdzające wiedzę. W przypadku, gdy student zapomni potrzebnego pojęcia może skorzystać z podręcznego słownika. Zaproponowany wykład internetowy wydaje się być prosty w obsłudze i spełnia zadanie dydaktyczne. Nie wymaga on od użytkownika wysokich umiejętności obsługi komputera. Na poszczególnych podstronach ilość zamieszczonych informacji j nie przytłacza ucznia. Wykład jest stworzony przejrzyście i zachęca do nauki co oznacza że cel został osiągnięty. W przyszłości wykład można stworzyć w języku php, co ułatwi szybsze przeglądanie stron. Podsumowanie Spis treści

13 1.Strona głównaStrona główna 2.WprowadzenieWprowadzenie Teza pracy Cel pracy Struktura pracy 3.Podstawowe własności i opis pracy z programemPodstawowe własności i opis pracy z programem Własności Słownika Opis Testu Schemat blokowy wykładu 4.PodsumowaniePodsumowanie


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku - Białej Praca Dyplomowa Inżynierska Temat: Internetowy wykład z wybranych zagadnień z metod probabilistycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google