Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. „Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. „Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. „Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim” Gdańsk, 17 kwietnia 2015

2 Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerem Wiodącym projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Partnerem jest Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Czas realizacji 01.11.2012 - 31.08.2015

3 Obsługa uczestników i wybrane formy wsparcia odbywają się w: ▪ Stacjonarnym Centrum Wsparcia w Gdańsku (w budynku „Zieleniak”) ▪ w okresie marzec - maj 2014 Mobilnym Centrum Wsparcia w Kościerzynie (na terenie Szpitala Specjalistycznego)

4 Cel projektu: Zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 430 mieszkańców województwa przewidzianych do zwolnień lub zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców. Formy wsparcia: 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (IPD) 2. Grupowe poradnictwo zawodowe 3. Wsparcie finansowe i szkoleniowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 4. Doradztwo biznesowe i rozwój kompetencji przedsiębiorczych 5. Szkolenia zawodowe 6. Pośrednictwo pracy 7. Wsparcie psychologiczne

5 Indywidualne poradnictwo zawodowe k onsultacje doradcy zawodowego (8 h) w tym: ▪ Badanie kompetencji miękkich - opracowanie profili kompetencyjnych uczestnika: -przedsiębiorcy, -pracownika liniowego, -specjalisty, -menedżera

6 ▪ Wypracowanie celu zawodowego i jego planu realizacji ▪ Rekomendacje i wskazówki rozwojowe doradcy zawodowego dla uczestnika ▪ Opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Indywidualne poradnictwo zawodowe

7 Grupowe poradnictwo zawodowe dotyczące rozwoju kompetencji miękkich Tematy 15 godzinnych warsztatów: ▪ Asertywność ▪ Komunikacja i negocjacje ▪ Autoprezentacja i wywieranie wpływu na innych ▪ Radzenie sobie ze stresem

8 Wsparcie finansowe i szkoleniowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej ▪ Konsultacje pomysłu biznesowego uczestnika. ▪ Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (92 godz.) oraz indywidualne konsultacje dot. przygotowania wniosku o dotację dla 186 uczestników (740 godz.). ▪ Ocena formalna wniosku o dofinansowanie. ▪ Ocena merytoryczna ekspertów zewnętrznych wniosku o dofinansowanie i przyznanie dotacji inwestycyjnej w max. wysokości 40 tys. PLN oraz przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości do 5 tys. PLN w okresie 5 m-cy prowadzenia działalności.

9 Wsparcie merytoryczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ▪ Doradztwo biznesowe w wymiarze 4 godz. indywidualnych konsultacji na uczestnika. ▪ Szkolenia doskonalące kompetencje przedsiębiorcze (25 edycji) m.in.: Marketing internetowy, Techniki sprzedaży i obsługa klienta w firmie mikro i małej, Jak być przywódcą w biznesie, kreowanie swojego wizerunku. ▪ Klub przedsiębiorcy (7 spotkań tematycznych z ekspertami, tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych).

10 Szkolenia zawodowe „szyte na miarę” podnoszące/ uzupełniające/ zmieniające kwalifikacje dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika i sytuacji na rynku pracy

11 Pośrednictwo pracy ▪ Pozyskiwanie ofert pracy, ▪ Prowadzenie banku ofert pracy, ▪ Kontaktowanie uczestników z pracodawcami ▪ Informowanie uczestników o sytuacji na regionalnym rynku pracy

12 Poradnictwo psychologiczne ▪ Wsparcie psychologiczne dla uczestników podczas zmagania się z procesem zmiany zawodowej, ▪ Prowadzenie działań profilaktycznych przed sytuacją kryzysu i nadmiernego obciążenia emocjonalnego

13 Projekt w liczbach Liczba godzin poradnictwa zawodowego 3104 Liczba dni warsztatów kompetencji „miękkich” 57 Liczba dni szkoleniowych w ramach szkolenia ABC Przedsiębiorczości 364 Liczba złożonych wniosków o dotację 183 Liczba pozyskanych ofert pracy 837 Liczba godzin doradztwa biznesowego 552

14 Rezultaty: stan na dzień 31.03.2015 Liczba uczestników projektu - 398 osób (92,5%) Liczba uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie - 243 os. Kwota udzielonego wsparcia finansowego: 5 826 338,92 PLN a) Jednorazowe Dotacje Inwestycyjne (138) 5 137 653,92 PLN b) wsparcie pomostowe - 688 685,00 PLN Liczba szkoleń ABC przedsiębiorczości - 13 edycji (100%) Liczba uczest. szkoleń ABC Przedsiębiorczości - 190 (100%) Liczba osób objętych pośrednictwem pracy - 218 Liczba przekazanych ofert pracy - 837

15 Rezultaty i oceny uczestników stan na dzień 31.03.2015 Forma wsparcia Osiągnięty poziom wskaźnika Ocena uczestników Indywidualne poradnictwo zawodowe (IPD) - 388 90%3,9 w skali 4 Wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej 100%3,62 w skali 4 Szkolenia zawodowe74,5%oceny bardzo dobre i dobre Warsztaty kompetencji miękkich (liczba osobouczestników 263) 93%śr. 3,59 w skali 4

16 Działalności gospodarcze Struktura płci przedsiębiorców: 51% kobiety, 49% mężczyźni Najczęściej występujące obszary założonych działalności gospodarczych: Usługi budowlane - 12 Usługi architektoniczne/biura projektowe -14 Usługi fotograficzne - 6 Usługi informatyczne - 5 Usługi fizjoterapeutyczne - 4 Punkty weterynaryjne - 2

17 Przykłady pozostałych działalności gospodarczych ▪ Wędzarnia ▪ Pracownia karykaturzysty ▪ Szkoła szachowa ▪ Szkoła języka chińskiego ▪ Fotografia noworodków ▪ Usługi autoprotetyczne ▪ Punkt przedszkolny ▪ Produkcja kosmetyków

18 Nasi uczestnicy

19 Efektywność udzielonych dotacji inwestycyjnych w I edycji projektu 2010-2012 Udzielono 110 dotacji (w tym wg. stanu na luty 2015): ▪ aktywnych firm było - 48 (43%) ▪ zawieszonych - 29 (27%) łącznie - 77 tj. 70% firm nadal zarejestrowanych. ▪ wykreślonych z CIDG - 33 (30%)

20 Dziękuję za uwagę Katarzyna Rewers-Dawid Koordynator RIGP Projektu Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza www.rigp.pl


Pobierz ppt "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. „Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google