Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza liczby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza liczby."— Zapis prezentacji:

1 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza liczby mieszkań oddanych do użytkowania z przeciętnymi miesięcznymi wynagrodzeniami brutto

2 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Programowanie badania cel badania: W niniejszej prezentacji pragnę pokazać zależność zachodzącą pomiędzy liczbą mieszkań oddanych do użytkowania a przeciętnymi miesięcznymi wynagrodzeniami brutto w Polsce. przedmiot badania: zbiorowość statystyczna: 16 województw w Polsce w latach 2000 i 2005 jednostka statystyczna: województwo cechy stałe badania: rzeczowa: województwo czasowa: lata 2000 i 2005 przestrzenna: Polska cechy zmienne badania: ilościowa skokowa: liczba mieszkań oddanych do użytkowania ilościowa skokowa: przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

3 ANALIZA STRUKTURY liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok 2000

4 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. WojewództwoLiczba mieszkań oddanych do użytkowania Dolnośląskie5891 Kujawsko-pomorskie3782 Lubelskie3009 Lubuskie2116 Łódzkie3791 Małopolskie8002 Mazowieckie25186 Opolskie1100 Podkarpackie2895 Podlaskie3798 Pomorskie5669 Śląskie5634 Świętokrzyskie1833 Warmińsko-mazurskie3697 Wielkopolskie7266 Zachodnio-pomorskie4120 Dane na rok 2000

5 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Σ = x = 5486,81 Me = 3794,5 Q 1 = 2980,5 Q 3 = 5724,5 Tendencja centralna W roku 2000 suma wszystkich oddanych mieszkań wyniosła 87789, z czego na każde województwo przypadło średnio około W połowie województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była nie większa niż 3795, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 2981, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 2981.

6 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. s = 5409,99 V(s) = 98,6% x max = x min = 1100 R = Rozproszenie Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w województwie mazowieckim, podczas gdy województwo opolskie liczyło ich najmniej. Różnica jest spora, bo wynosi ponad 24 tysiące. Liczba oddanych mieszkań różni się od przeciętnej średnio o Zróżnicowanie ilości mieszkań w województwach jest bardzo duże. Spowodowane jest to głównie ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania w województwie mazowieckim. Bardzo wyraźnie odstaje w statystykach od innych.

7 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. A(Q) = 0,41 μ 3 = ,68 α 3 = 2,94 Asymetria Rozkład oddanych mieszkań charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła mniej niż przeciętna. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które bardzo zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości mieszkań oddawanych w Polsce.

8 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. K 5 = 0,3947 Koncentracja Rozkład mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce charakteryzuje się umiarkowaną koncentracją, co znaczy że ilość oddawanych mieszkań jest zbliżona w większości województw posiadając przy tym wartości skrajne – jak to możemy zauważyć w województwie mazowieckim oraz opolskim.

9 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fenomen województwa mazowieckiego Województwo mazowieckie bardzo zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości oddanych mieszkań w Polsce w roku Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy zupełnie inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, a umiarkowana – podobnie ze zróżnicowaniem. Średnia obniża się o ponad tysiąc mieszkań (co odbija się na odchyleniu standardowym), a koncentracja nieznacznie spada. ZmiennaZ mazowieckim Bez mazowieckiego Σ x 5486,814173,53 s 5409,991903,67 V(s) 98,6%45,61% α3α3 2,940,41 K5K5 0,390,25

10 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne powyżej średniej poniżej średniej

11 ANALIZA STRUKTURY liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok 2005

12 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. WojewództwoLiczba mieszkań oddanych do użytkowania Dolnośląskie6875 Kujawsko-pomorskie4488 Lubelskie5268 Lubuskie3293 Łódzkie4565 Małopolskie10704 Mazowieckie28241 Opolskie1157 Podkarpackie4080 Podlaskie3163 Pomorskie9841 Śląskie8534 Świętokrzyskie2121 Warmińsko-mazurskie4451 Wielkopolskie11913 Zachodnio-pomorskie5372 Dane na rok 2005

13 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Σ = x = 7129,13 Me = 4916,5 Q 1 = 3883,25 Q 3 = 8860,75 Tendencja centralna W roku 2000 suma wszystkich oddanych mieszkań wyniosła , z czego na każde województwo przypadło średnio około W połowie województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była nie większa niż 4917, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 3883, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 3883.

14 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. s = 6217,58 V(s) = 87,21% x max = x min = 1157 R = Rozproszenie Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w województwie mazowieckim, podczas gdy województwo opolskie liczyło ich najmniej. Różnica jest spora, bo wynosi ponad 27 tysiące. Liczba oddanych mieszkań różni się od przeciętnej średnio o Zróżnicowanie ilości mieszkań w województwach jest bardzo duże. Spowodowane jest to głównie ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania w województwie mazowieckim. Bardzo wyraźnie odstaje w statystykach od innych.

15 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. A(Q) = 0,58 μ 3 = ,27 α 3 = 2,35 Asymetria Rozkład oddanych mieszkań charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła mniej niż przeciętna. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które bardzo zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości mieszkań oddawanych w Polsce.

16 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. K 5 = 0,3957 Koncentracja Rozkład mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce charakteryzuje się umiarkowaną koncentracją, co znaczy że ilość oddawanych mieszkań jest zbliżona w większości województw posiadając przy tym wartości skrajne – jak to możemy zauważyć w województwie mazowieckim oraz opolskim.

17 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fenomen województwa mazowieckiego Województwo mazowieckie bardzo zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości oddanych mieszkań w Polsce w roku Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy zupełnie inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, a umiarkowana – podobnie ze zróżnicowaniem. Średnia obniża się o ponad trzy tysiące mieszkań (co odbija się na odchyleniu standardowym), a koncentracja nieznacznie spada. ZmiennaZ mazowieckim Bez mazowieckiego Σ x 7129,135721,67 s 6217,583088,78 V(s) 87,21%53,98% α3α3 2,350,61 K5K5 0,400,30

18 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne powyżej średniej poniżej średniej

19 ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok 2000 i rok 2005

20 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne

21 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Porównanie danych statystycznych ParametrRok 2000Rok 2005 Σ x 5486, ,125 s 5409, ,58 V(s) 98,6% 87,21% Me 3794,54916,5 x max x min α3α3 2,942,35 K5K5 0,3947 0,3957

22 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. ogólnie: Zestawiając ze sobą dane na rok 2000 i rok 2005 można zauważyć wyraźny wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania. szczegółowo: wzrosła ilość oddanych mieszkań (o 26277) wzrosła przeciętna (o 1642,315) wzrosło odchylenie (o 807,59), które wpłynęło na zróżnicowanie liczby oddawanych mieszkań (zmalało o 11,39%) województwa przodujące w maksimum i minimum nie uległy zmianie jedynie poza liczbą: w województwie opolskim wzrosła o 57 mieszkań, zaś w mazowieckim o 3055 asymetria nieznacznie zmalała, co oznacza iż w większości województw wzrósł popyt na nowe mieszkania widoczna jest zmiana w zapotrzebowaniu na polskim rynku: mediana wzrosła o ponad 1100, co oznacza iż liczba mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2005 była większa niż w roku 2000 Komentarz

23 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W sytuacji znacznego odstawania województwa mazowieckiego na tle innych warto przeprowadzić analizę obu lat po odjęciu danych z tego rejonu. Uwaga Zmienna Rok 2000Rok 2005 Σ x 4173,535721,67 s 1903,673088,78 V(s) 45,61%53,98% α3α3 0,410,61 K5K5 0,250,30 W porównaniu do statystyk otrzymanych wcześniej asymetria rośnie – oznacza to, że pojawiają się wartości skrajne na tle województw z danymi zbliżonymi do średniej. Koncentracja, odchylenie ze średnią, jak i zróżnicowanie ulegają nieznacznemu wzrostowi.

24 ANALIZA STRUKTURY przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2000

25 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Dolnośląskie1811,21 Kujawsko-pomorskie1668,92 Lubelskie1678,50 Lubuskie1670,36 Łódzkie1668,76 Małopolskie1744,42 Mazowieckie2469,59 Opolskie1731,65 Podkarpackie1639,28 Podlaskie1675,71 Pomorskie1826,36 Śląskie1954,41 Świętokrzyskie1717,85 Warmińsko-mazurskie1671,17 Wielkopolskie1771,86 Zachodnio-pomorskie1741,06 Dane na rok 2000

26 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Σ = 28441,11 x = 1777,57 Me = 1724,75 Q 1 = 1670,97 Q 3 = 1781,70 Tendencja centralna W roku 2000 suma wszystkich przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła ok zł, z czego na każde województwo przypadło średnio około 1778 zł. W połowie województw wielkość średniego wynagrodzenia była nie większa niż 1725 zł, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż 1725 zł. Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 1671 zł, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 1671 zł.

27 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. s = 194,87 V(s) = 10,96% x max = 2469,59 x min = 1639,28 R = 830,31 Rozproszenie Największe wynagrodzenie otrzymują pracownicy województwa mazowieckiego, podczas gdy województwo podkarpackie wypłaca najmniej, bo tylko 1639 zł miesięcznie. Różnica jest spora – wynosi ponad 830 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto różnią się od przeciętnej średnio o 195 zł. Zróżnicowanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach jest bardzo małe. Na tle statystyk wyróżnia się województwo mazowieckie.

28 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. A(Q) = 0,03 μ 3 = ,85 α 3 = 2,76 Asymetria Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły mniej niż przeciętne. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które bardzo zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości wypłacanego wynagrodzenia w Polsce.

29 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. K 5 = 0,0449 Koncentracja Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce charakteryzuje się bardzo słabą koncentracją, co znaczy że wielkość wypłacanego wynagrodzenia w Polsce jest mniej więcej podobna w większości województw.

30 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fenomen województwa mazowieckiego Województwo mazowieckie nieznacznie zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości wypłacanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w roku Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, tylko silna. Zróżnicowanie spada o połowę. Średnia nieznacznie się obniża (co jednak odbija się na odchyleniu standardowym z dwukrotną siłą), a koncentracja jeszcze bardziej spada. ZmiennaZ mazowieckim Bez mazowieckiego Σ 28441, ,52 x 1777,571731,43 s 194,8780,32 V(s) 10,96%4,64% α3α3 2,76 1,35 K5K5 0,04490,0234

31 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne powyżej średniej poniżej średniej

32 ANALIZA STRUKTURY przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2005

33 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Dolnośląskie2329,93 Kujawsko-pomorskie2046,09 Lubelskie2076,81 Lubuskie2032,99 Łódzkie2052,90 Małopolskie2177,02 Mazowieckie3027,00 Opolskie2126,53 Podkarpackie2001,53 Podlaskie2085,12 Pomorskie2350,25 Śląskie2433,95 Świętokrzyskie2042,43 Warmińsko-mazurskie2015,99 Wielkopolskie2150,38, Zachodnio-pomorskie2141,09 Dane na rok 2000

34 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Σ = 35090,01 x = 2193,13 Me = 2105,83 Q 1 = 2045,18 Q 3 = 2215,25 Tendencja centralna W roku 2005 suma wszystkich przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła ok zł, z czego na każde województwo przypadło średnio około 2193 zł. W połowie województw wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia była nie większa niż 2106 zł, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż 2106 zł. Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 2045 zł, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 2045 zł.

35 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. s = 248,61 V(s) = 11,34% x max = 3027 x min = 2001,53 R = 1025,47 Rozproszenie Największe wynagrodzenie otrzymują pracownicy województwa mazowieckiego, podczas gdy województwo podkarpackie wypłaca najmniej, bo tylko 2002 zł miesięcznie. Różnica jest spora – wynosi ponad 1025 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto różni się od przeciętnej średnio o 249 zł. Zróżnicowanie miesięcznego wynagrodzenia w województwach jest małe. Na tle statystyk wyróżnia się jednak województwo mazowieckie.

36 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. A(Q) = 0,29 μ 3 = ,93 α 3 = 2,32 Asymetria Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły mniej niż przeciętne. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które lekko zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości wypłacanego wynagrodzenia w Polsce.

37 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. K 5 = 0,95 Koncentracja Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce charakteryzuje się bardzo silną koncentracją, co znaczy że w Polsce najwięcej wypłacanych jest wynagrodzeń na poziomie 2000 zł przy bardzo małej ilości wypłacanych wynagrodzeń wysokich – kształtujących się na poziomie nawet 3000 zł (czyli wartości skrajnych).

38 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fenomen województwa mazowieckiego Województwo mazowieckie nieznacznie zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości wypłacanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w roku Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, tylko silna. Zróżnicowanie spada o połowę. Średnia nieznacznie się obniża (co jednak odbija się na odchyleniu standardowym z dwukrotną siłą), a koncentracja jeszcze bardziej spada. ZmiennaZ mazowieckim Bez mazowieckiego Σ 35090, ,01 x 2193,132137,53 s 248,61128,37 V(s) 11,34%6,01% α3α3 2,32 1,10 K5K5 0,0510,032

39 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne powyżej średniej poniżej średniej

40 ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2000 i rok 2005

41 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne powyżej średniej poniżej średniej

42 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Porównanie danych statystycznych ParametrRok 2000Rok 2005 Σ 28441, ,01 x 1777, ,13 s 194,87 248,61 V(s) 10,96% 11,34% Me 1724,752105,83 X max 2469, X min 1639,282001,53 α3α3 2,761,1 K5K5 0,0449 0,0316

43 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. ogólnie: Zestawiając ze sobą dane na rok 2000 i rok 2005 można zauważyć wyraźny wzrost wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia brutto. szczegółowo: wzrosła wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (o 6648,9 zł) wzrosła przeciętna (o 415,56 zł) wzrosło odchylenie (o 53,74 zł), które wpłynęło na zróżnicowanie liczby wypłacanego wynagrodzenia (wzrosło o 0,38%) województwa przodujące w maksimum i minimum nie uległy zmianie jedynie poza liczbą: w województwie podkarpackim wielkość wynagrodzenia wzrosła o 362,25 zł, zaś w mazowieckim o 557,41 zł asymetria bardzo zmalała, co oznacza iż w większości województw wielkość wypłacanego wynagrodzenia wzrosła i wyrównała się na terenie całego kraju widoczna jest zmiana na polskim rynku: mediana wzrosła o ponad 380 zł, co oznacza iż wielkość wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2005 była większa niż w roku 2000 Komentarz

44 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W sytuacji znacznego odstawania województwa mazowieckiego na tle innych warto przeprowadzić analizę obu lat po odjęciu danych z tego rejonu. Uwaga Zmienna Rok 2000Rok 2005 Σ 25971, ,01 x 1731,432137,53 s 80,32128,37 V(s) 4,64%6,01% α3α3 1,351,10 K5K5 0,02340,032 W porównaniu do statystyk otrzymanych wcześniej asymetria maleje – oznacza to, że poziom wypłacanych wynagrodzeń ulega wyrównaniu we wszystkich województwach, a to z kolei powoduje nieznaczny wzrost koncentracji. Odchylenie ze średnią, jak i zróżnicowanie ulegają wzrostowi.

45 ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI I REGRESJI liczby mieszkań oddanych do użytkowania i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2000

46 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Korelacja Pomiędzy cechami występuje bardzo silny związek korelacyjny liniowy dodatni. r xy = 0,9879

47 Funkcje regresji

48 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Liniowa funkcja regresji y = 27,425x – R 2 = 0,9759

49 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Potęgowa funkcja regresji y = 0, x 6,24 R 2 = 0,78

50 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładnicza funkcja regresji y = 19,152e 0,003x R 2 = 0,7468

51 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Najlepiej dopasowaną funkcją regresji jest funkcja liniowa: y = 27,425x – R 2 = 0,9759 Jeżeli wielkość wynagrodzenia wzrośnie o złotówkę, to liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrośnie średnio o 27. Komentarz

52 ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI I REGRESJI liczby mieszkań oddanych do użytkowania i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2005

53 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Korelacja Pomiędzy cechami występuje niemal idealny związek korelacyjny liniowy dodatni. r xy = 0,9879 r xy = 0,9925

54 Funkcje regresji

55 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Liniowa funkcja regresji y = 24,821x R 2 = 0,985

56 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Potęgowa funkcja regresji y = 0, x 6,27 R 2 = 0,77

57 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładnicza funkcja regresji y = 22,519e 0,0025x R 2 = 0,7348

58 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Najlepiej dopasowaną funkcją regresji jest funkcja liniowa: y = 24,821x R 2 = 0,985 Jeżeli wielkość wynagrodzenia wzrośnie o złotówkę, to liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrośnie średnio o 25. Komentarz

59 ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY KORELACJI rok 2000 i rok 2005

60 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Interpretacja graficzna Korelacja cech w latach 2000 i 2005 jest podobna – bardzo silna (wręcz idealna), dodatnia i posiadająca niemal równoległe funkcje liniowe. r xy = 0,9879 r xy = 0,9925

61 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pomiędzy wielkością wypłacanego wynagrodzenia a liczbą mieszkań oddawanych do użytkowania istnieje bardzo silna korelacja dodatnia, to znaczy że wraz ze wzrostem wypłacanego wynagrodzenia rośnie liczba oddawanych mieszkań. Rzeczywista liczba oddanych mieszkań różni się od oszacowanej liniowej funkcji regresji średnio o 38% w roku 2000 i 40% w roku W roku 2000 liczba oddanych mieszkań jest wyjaśniona wielkością wynagrodzenia w 97,59%, tak samo jak w roku 2005 w 98,5%. W pozostałych przypadkach liczba jest zależna od innych czynników nieuwzględnionych w badaniu. Komentarz ZmiennaRok 2000Rok 2005 r xy 0,98790,9925 SeSe 2066,642827,98 VeVe 37,67%39,67% R2R2 0,97590,985 ф2ф2 0,02410,015

62 ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO

63 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawienie graficzne przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

64 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przyrosty i indeksy Lata Wielkość wynagrodzenia Przyrosty absolutnePrzyrosty względneIndeksy jednopodsta wowe 2000 = 100 łańcuchowe rok poprzedni = 100 jednopodsta wowe 2000 = 100 łańcuchowe rok poprzedni = 100 jednopodsta wowe 2000 = 100 łańcuchowe rok poprzedni = % ,19 108,19% ,562,19110,56%102,19% ,772,90113,77%102,90% ,954,56118,95%104,56% ,744,02123,74%104,02%

65 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. w 2005 roku w stosunku do 2000 wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce wzrosła o 481 złotych w 2001 roku w stosunku do roku 2000 wielkość wynagrodzenia wzrosła o 166 złotych w 2003 roku w stosunku do 2000 wielkość miesięcznego wynagrodzenia wzrosła o 13,77% w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wielkość wynagrodzenia wzrosła o 4,56% w 2002 roku w stosunku do 2000 wielkość wynagrodzenia wzrosła o 10,56% w 2005 roku w stosunku do 2004 roku wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce wzrosła o 4,02% Indeksy i przyrosty – wybrane komentarze

66 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. T = 4,35% w latach wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce rosła z roku na rok średnio o 4,35% y t = 1967,6 + 89,2571t w 1999 roku teoretyczna wielkość wypłacanego wynagrodzenia wyniosła 1967,6 zł wielkość miesięcznego wynagrodzenia wzrasta z roku na rok średnio o 89,26 zł S e = 29,56 rzeczywista wielkość wypłacanego wynagrodzenia różni się od oszacowanej funkcji trendu średnio o 29,56 zł Liniowa funkcja trendu i tempo zmian <

67 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Prognoza przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Szacowany jest dalszy wzrost wielkości wypłacanego wynagrodzenia brutto w kolejnych latach, a co się z tym wiąże – ilości oddawanych mieszkań.

68 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza liczby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google