Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza."— Zapis prezentacji:

1 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza liczby mieszkań oddanych do użytkowania z przeciętnymi miesięcznymi wynagrodzeniami brutto

2 Programowanie badania
Aurelia Gawryś Programowanie badania cel badania: W niniejszej prezentacji pragnę pokazać zależność zachodzącą pomiędzy liczbą mieszkań oddanych do użytkowania a przeciętnymi miesięcznymi wynagrodzeniami brutto w Polsce. przedmiot badania: zbiorowość statystyczna: 16 województw w Polsce w latach 2000 i 2005 jednostka statystyczna: województwo cechy stałe badania: rzeczowa: województwo czasowa: lata 2000 i 2005 przestrzenna: Polska cechy zmienne badania: ilościowa skokowa: liczba mieszkań oddanych do użytkowania ilościowa skokowa: przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

3 ANALIZA STRUKTURY liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok 2000

4 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania
Dane na rok 2000 Województwo Liczba mieszkań oddanych do użytkowania Dolnośląskie 5891 Kujawsko-pomorskie 3782 Lubelskie 3009 Lubuskie 2116 Łódzkie 3791 Małopolskie 8002 Mazowieckie 25186 Opolskie 1100 Podkarpackie 2895 Podlaskie 3798 Pomorskie 5669 Śląskie 5634 Świętokrzyskie 1833 Warmińsko-mazurskie 3697 Wielkopolskie 7266 Zachodnio-pomorskie 4120 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

5 Tendencja centralna Σ = 87789 x = 5486,81 Me = 3794,5 Q1 = 2980,5 Q3 = 5724,5 W roku 2000 suma wszystkich oddanych mieszkań wyniosła 87789, z czego na każde województwo przypadło średnio około 5487. W połowie województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była nie większa niż 3795, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 2981, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 2981. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

6 s = 5409,99 V(s) = 98,6% xmax = 25186 xmin = 1100 R = 24086
Rozproszenie Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w województwie mazowieckim, podczas gdy województwo opolskie liczyło ich najmniej. Różnica jest spora, bo wynosi ponad 24 tysiące. Liczba oddanych mieszkań różni się od przeciętnej średnio o 5410. Zróżnicowanie ilości mieszkań w województwach jest bardzo duże. Spowodowane jest to głównie ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania w województwie mazowieckim. Bardzo wyraźnie odstaje w statystykach od innych. s = 5409,99 V(s) = 98,6% xmax = 25186 xmin = 1100 R = 24086 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

7 Asymetria A(Q) = 0,41 μ3 = ,68 α3 = 2,94 Rozkład oddanych mieszkań charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła mniej niż przeciętna. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które bardzo zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości mieszkań oddawanych w Polsce. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

8 K5 = 0,3947 Koncentracja Rozkład mieszkań oddanych do użytkowania w
Polsce charakteryzuje się umiarkowaną koncentracją, co znaczy że ilość oddawanych mieszkań jest zbliżona w większości województw posiadając przy tym wartości skrajne – jak to możemy zauważyć w województwie mazowieckim oraz opolskim. K5 = 0,3947 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

9 Fenomen województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie bardzo zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości oddanych mieszkań w Polsce w roku Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy zupełnie inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, a umiarkowana – podobnie ze zróżnicowaniem. Średnia obniża się o ponad tysiąc mieszkań (co odbija się na odchyleniu standardowym), a koncentracja nieznacznie spada. Zmienna Z mazowieckim Bez mazowieckiego Σ 87789 62603 x 5486,81 4173,53 s 5409,99 1903,67 V(s) 98,6% 45,61% α3 2,94 0,41 K5 0,39 0,25 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

10 Przedstawienie graficzne
poniżej średniej powyżej średniej Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

11 ANALIZA STRUKTURY liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok 2005

12 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania
Dane na rok 2005 Województwo Liczba mieszkań oddanych do użytkowania Dolnośląskie 6875 Kujawsko-pomorskie 4488 Lubelskie 5268 Lubuskie 3293 Łódzkie 4565 Małopolskie 10704 Mazowieckie 28241 Opolskie 1157 Podkarpackie 4080 Podlaskie 3163 Pomorskie 9841 Śląskie 8534 Świętokrzyskie 2121 Warmińsko-mazurskie 4451 Wielkopolskie 11913 Zachodnio-pomorskie 5372 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

13 Tendencja centralna Σ = x = 7129,13 Me = 4916,5 Q1 = 3883,25 Q3 = 8860,75 W roku 2000 suma wszystkich oddanych mieszkań wyniosła , z czego na każde województwo przypadło średnio około 7129. W połowie województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była nie większa niż 4917, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 3883, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 3883. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

14 s = 6217,58 V(s) = 87,21% xmax = 28241 xmin = 1157 R = 27084
Rozproszenie Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w województwie mazowieckim, podczas gdy województwo opolskie liczyło ich najmniej. Różnica jest spora, bo wynosi ponad 27 tysiące. Liczba oddanych mieszkań różni się od przeciętnej średnio o 6218. Zróżnicowanie ilości mieszkań w województwach jest bardzo duże. Spowodowane jest to głównie ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania w województwie mazowieckim. Bardzo wyraźnie odstaje w statystykach od innych. s = 6217,58 V(s) = 87,21% xmax = 28241 xmin = 1157 R = 27084 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

15 Asymetria A(Q) = 0,58 μ3 = ,27 α3 = 2,35 Rozkład oddanych mieszkań charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła mniej niż przeciętna. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które bardzo zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości mieszkań oddawanych w Polsce. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

16 K5 = 0,3957 Koncentracja Rozkład mieszkań oddanych do użytkowania w
Polsce charakteryzuje się umiarkowaną koncentracją, co znaczy że ilość oddawanych mieszkań jest zbliżona w większości województw posiadając przy tym wartości skrajne – jak to możemy zauważyć w województwie mazowieckim oraz opolskim. K5 = 0,3957 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

17 Fenomen województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie bardzo zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości oddanych mieszkań w Polsce w roku Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy zupełnie inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, a umiarkowana – podobnie ze zróżnicowaniem. Średnia obniża się o ponad trzy tysiące mieszkań (co odbija się na odchyleniu standardowym), a koncentracja nieznacznie spada. Zmienna Z mazowieckim Bez mazowieckiego Σ 114066 85825 x 7129,13 5721,67 s 6217,58 3088,78 V(s) 87,21% 53,98% α3 2,35 0,61 K5 0,40 0,30 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

18 Przedstawienie graficzne
poniżej średniej powyżej średniej Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

19 ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY
liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok 2000 i rok 2005

20 Przedstawienie graficzne
Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

21 Porównanie danych statystycznych
Parametr Rok 2000 Rok 2005 Σ 87789 114066 x 5486,81 7129,125 s 5409,99 6217,58 V(s) 98,6% 87,21% Me 3794,5 4916,5 xmax 25186 28241 xmin 1100 1157 α3 2,94 2,35 K5 0,3947 0,3957 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

22 Komentarz ogólnie: szczegółowo:
Zestawiając ze sobą dane na rok 2000 i rok 2005 można zauważyć wyraźny wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania. szczegółowo: wzrosła ilość oddanych mieszkań (o 26277) wzrosła przeciętna (o 1642,315) wzrosło odchylenie (o 807,59), które wpłynęło na zróżnicowanie liczby oddawanych mieszkań (zmalało o 11,39%) województwa przodujące w maksimum i minimum nie uległy zmianie jedynie poza liczbą: w województwie opolskim wzrosła o 57 mieszkań, zaś w mazowieckim o 3055 asymetria nieznacznie zmalała, co oznacza iż w większości województw wzrósł popyt na nowe mieszkania widoczna jest zmiana w zapotrzebowaniu na polskim rynku: mediana wzrosła o ponad 1100, co oznacza iż liczba mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2005 była większa niż w roku 2000 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

23 Uwaga W sytuacji znacznego odstawania województwa mazowieckiego na tle innych warto przeprowadzić analizę obu lat po odjęciu danych z tego rejonu. Zmienna Rok 2000 Rok 2005 Σ 62603 85825 x 4173,53 5721,67 s 1903,67 3088,78 V(s) 45,61% 53,98% α3 0,41 0,61 K5 0,25 0,30 W porównaniu do statystyk otrzymanych wcześniej asymetria rośnie – oznacza to, że pojawiają się wartości skrajne na tle województw z danymi zbliżonymi do średniej. Koncentracja, odchylenie ze średnią, jak i zróżnicowanie ulegają nieznacznemu wzrostowi. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

24 ANALIZA STRUKTURY przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2000

25 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
Dane na rok 2000 Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Dolnośląskie 1811,21 Kujawsko-pomorskie 1668,92 Lubelskie 1678,50 Lubuskie 1670,36 Łódzkie 1668,76 Małopolskie 1744,42 Mazowieckie 2469,59 Opolskie 1731,65 Podkarpackie 1639,28 Podlaskie 1675,71 Pomorskie 1826,36 Śląskie 1954,41 Świętokrzyskie 1717,85 Warmińsko-mazurskie 1671,17 Wielkopolskie 1771,86 Zachodnio-pomorskie 1741,06 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

26 Tendencja centralna Σ = 28441,11 x = 1777,57 Me = 1724,75 Q1 = 1670,97 Q3 = 1781,70 W roku 2000 suma wszystkich przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła ok. 28441 zł, z czego na każde województwo przypadło średnio około 1778 zł. W połowie województw wielkość średniego wynagrodzenia była nie większa niż 1725 zł, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż 1725 zł. Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 1671 zł, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 1671 zł. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

27 s = 194,87 V(s) = 10,96% xmax = 2469,59 xmin = 1639,28 R = 830,31
Rozproszenie Największe wynagrodzenie otrzymują pracownicy województwa mazowieckiego, podczas gdy województwo podkarpackie wypłaca najmniej, bo tylko 1639 zł miesięcznie. Różnica jest spora – wynosi ponad 830 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto różnią się od przeciętnej średnio o 195 zł. Zróżnicowanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach jest bardzo małe. Na tle statystyk wyróżnia się województwo mazowieckie. s = 194,87 V(s) = 10,96% xmax = 2469,59 xmin = 1639,28 R = 830,31 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

28 Asymetria Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły mniej niż przeciętne. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które bardzo zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości wypłacanego wynagrodzenia w Polsce. A(Q) = 0,03 μ3 = ,85 α3 = 2,76 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

29 Koncentracja Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce charakteryzuje się bardzo słabą koncentracją, co znaczy że wielkość wypłacanego wynagrodzenia w Polsce jest mniej więcej podobna w większości województw. K5 = 0,0449 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

30 Fenomen województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie nieznacznie zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości wypłacanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w roku 2000. Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, tylko silna. Zróżnicowanie spada o połowę. Średnia nieznacznie się obniża (co jednak odbija się na odchyleniu standardowym z dwukrotną siłą), a koncentracja jeszcze bardziej spada. Zmienna Z mazowieckim Bez mazowieckiego Σ 28441,11 25971,52 x 1777,57 1731,43 s 194,87 80,32 V(s) 10,96% 4,64% α3 2,76 1,35 K5 0,0449 0,0234 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

31 Przedstawienie graficzne
poniżej średniej powyżej średniej Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

32 ANALIZA STRUKTURY przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2005

33 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
Dane na rok 2000 Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Dolnośląskie 2329,93 Kujawsko-pomorskie 2046,09 Lubelskie 2076,81 Lubuskie 2032,99 Łódzkie 2052,90 Małopolskie 2177,02 Mazowieckie 3027,00 Opolskie 2126,53 Podkarpackie 2001,53 Podlaskie 2085,12 Pomorskie 2350,25 Śląskie 2433,95 Świętokrzyskie 2042,43 Warmińsko-mazurskie 2015,99 Wielkopolskie 2150,38, Zachodnio-pomorskie 2141,09 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

34 Tendencja centralna Σ = 35090,01 x = 2193,13 Me = 2105,83 Q1 = 2045,18 Q3 = 2215,25 W roku 2005 suma wszystkich przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła ok. 35090 zł, z czego na każde województwo przypadło średnio około 2193 zł. W połowie województw wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia była nie większa niż 2106 zł, a w pozostałych 50% województw była nie mniejsza niż 2106 zł. Z kolei w 25% województw wyniosła nie więcej niż 2045 zł, zaś w pozostałych 75% wyniosła ona nie mniej niż 2045 zł. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

35 s = 248,61 V(s) = 11,34% xmax = 3027 xmin = 2001,53 R = 1025,47
Rozproszenie s = 248,61 V(s) = 11,34% xmax = 3027 xmin = 2001,53 R = 1025,47 Największe wynagrodzenie otrzymują pracownicy województwa mazowieckiego, podczas gdy województwo podkarpackie wypłaca najmniej, bo tylko 2002 zł miesięcznie. Różnica jest spora – wynosi ponad 1025 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto różni się od przeciętnej średnio o 249 zł. Zróżnicowanie miesięcznego wynagrodzenia w województwach jest małe. Na tle statystyk wyróżnia się jednak województwo mazowieckie. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

36 Asymetria Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto charakteryzuje się skrajną asymetrią prawostronną (dodatnią). W większości województw przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły mniej niż przeciętne. Spowodowane jest to danymi z województwa mazowieckiego, które lekko zawyża średnią, a przy tym wprowadza w błąd o rzeczywistej ilości wypłacanego wynagrodzenia w Polsce. A(Q) = 0,29 μ3 = ,93 α3 = 2,32 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

37 K5 = 0,95 Koncentracja Rozkład przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w Polsce charakteryzuje się bardzo silną koncentracją, co znaczy że w Polsce najwięcej wypłacanych jest wynagrodzeń na poziomie 2000 zł przy bardzo małej ilości wypłacanych wynagrodzeń wysokich – kształtujących się na poziomie nawet 3000 zł (czyli wartości skrajnych). K5 = 0,95 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

38 Fenomen województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie nieznacznie zawyża wszystkie dane statystyczne, co powoduje, że nie otrzymujemy informacji o rzeczywistej ilości wypłacanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w roku 2005. Po odjęciu danych z województwa mazowieckiego z podstawowych obliczeń statystycznych widzimy inny obraz sytuacji na polskim rynku. Asymetria nie jest już skrajna, tylko silna. Zróżnicowanie spada o połowę. Średnia nieznacznie się obniża (co jednak odbija się na odchyleniu standardowym z dwukrotną siłą), a koncentracja jeszcze bardziej spada. Zmienna Z mazowieckim Bez mazowieckiego Σ 35090,01 32063,01 x 2193,13 2137,53 s 248,61 128,37 V(s) 11,34% 6,01% α3 2,32 1,10 K5 0,051 0,032 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

39 Przedstawienie graficzne
poniżej średniej powyżej średniej Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

40 ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2000 i rok 2005

41 Przedstawienie graficzne
poniżej średniej powyżej średniej Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

42 Porównanie danych statystycznych
Parametr Rok 2000 Rok 2005 Σ 28441,11 35090,01 x 1777,57 2193,13 s 194,87 248,61 V(s) 10,96% 11,34% Me 1724,75 2105,83 Xmax 2469,59 3027 Xmin 1639,28 2001,53 α3 2,76 1,1 K5 0,0449 0,0316 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

43 Komentarz ogólnie: szczegółowo:
Zestawiając ze sobą dane na rok 2000 i rok 2005 można zauważyć wyraźny wzrost wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia brutto. szczegółowo: wzrosła wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (o 6648,9 zł) wzrosła przeciętna (o 415,56 zł) wzrosło odchylenie (o 53,74 zł), które wpłynęło na zróżnicowanie liczby wypłacanego wynagrodzenia (wzrosło o 0,38%) województwa przodujące w maksimum i minimum nie uległy zmianie jedynie poza liczbą: w województwie podkarpackim wielkość wynagrodzenia wzrosła o 362,25 zł, zaś w mazowieckim o 557,41 zł asymetria bardzo zmalała, co oznacza iż w większości województw wielkość wypłacanego wynagrodzenia wzrosła i wyrównała się na terenie całego kraju widoczna jest zmiana na polskim rynku: mediana wzrosła o ponad 380 zł, co oznacza iż wielkość wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2005 była większa niż w roku 2000 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

44 Uwaga W sytuacji znacznego odstawania województwa mazowieckiego na tle innych warto przeprowadzić analizę obu lat po odjęciu danych z tego rejonu. Zmienna Rok 2000 Rok 2005 Σ 25971,52 32063,01 x 1731,43 2137,53 s 80,32 128,37 V(s) 4,64% 6,01% α3 1,35 1,10 K5 0,0234 0,032 W porównaniu do statystyk otrzymanych wcześniej asymetria maleje – oznacza to, że poziom wypłacanych wynagrodzeń ulega wyrównaniu we wszystkich województwach, a to z kolei powoduje nieznaczny wzrost koncentracji. Odchylenie ze średnią, jak i zróżnicowanie ulegają wzrostowi. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

45 ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI I REGRESJI
liczby mieszkań oddanych do użytkowania i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2000

46 Korelacja rxy = 0,9879 Pomiędzy cechami występuje bardzo silny związek korelacyjny liniowy dodatni. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

47 Funkcje regresji

48 Liniowa funkcja regresji
y = 27,425x – 43264 R2 = 0,9759 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

49 Potęgowa funkcja regresji
y = 0, x6,24 R2 = 0,78 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

50 Wykładnicza funkcja regresji
y = 19,152e0,003x R2 = 0,7468 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

51 Komentarz Najlepiej dopasowaną funkcją regresji jest funkcja liniowa: y = 27,425x – 43264 R2 = 0,9759 Jeżeli wielkość wynagrodzenia wzrośnie o złotówkę, to liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrośnie średnio o 27. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

52 ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI I REGRESJI
liczby mieszkań oddanych do użytkowania i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rok 2005

53 Korelacja rxy = 0,9879 rxy = 0,9925 Pomiędzy cechami występuje niemal idealny związek korelacyjny liniowy dodatni. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

54 Funkcje regresji

55 Liniowa funkcja regresji
y = 24,821x R2 = 0,985 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

56 Potęgowa funkcja regresji
y = 0, x6,27 R2 = 0,77 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

57 Wykładnicza funkcja regresji
y = 22,519e0,0025x R2 = 0,7348 Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

58 Komentarz Najlepiej dopasowaną funkcją regresji jest funkcja liniowa:
y = 24,821x R2 = 0,985 Jeżeli wielkość wynagrodzenia wzrośnie o złotówkę, to liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrośnie średnio o 25. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

59 ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY KORELACJI rok 2000 i rok 2005

60 Interpretacja graficzna
rxy = 0,9879 rxy = 0,9925 Korelacja cech w latach 2000 i 2005 jest podobna – bardzo silna (wręcz idealna), dodatnia i posiadająca niemal równoległe funkcje liniowe. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

61 Komentarz rxy Se Ve R2 ф2 Zmienna Rok 2000 Rok 2005 0,9879 0,9925
2066,64 2827,98 Ve 37,67% 39,67% R2 0,9759 0,985 ф2 0,0241 0,015 Pomiędzy wielkością wypłacanego wynagrodzenia a liczbą mieszkań oddawanych do użytkowania istnieje bardzo silna korelacja dodatnia, to znaczy że wraz ze wzrostem wypłacanego wynagrodzenia rośnie liczba oddawanych mieszkań. Rzeczywista liczba oddanych mieszkań różni się od oszacowanej liniowej funkcji regresji średnio o 38% w roku 2000 i 40% w roku 2005. W roku 2000 liczba oddanych mieszkań jest wyjaśniona wielkością wynagrodzenia w 97,59%, tak samo jak w roku 2005 w 98,5%. W pozostałych przypadkach liczba jest zależna od innych czynników nieuwzględnionych w badaniu. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

62 ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO

63 Przedstawienie graficzne
przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

64 Wielkość wynagrodzenia
Przyrosty i indeksy Lata Wielkość wynagrodzenia Przyrosty absolutne Przyrosty względne Indeksy jednopodstawowe 2000 = 100 łańcuchowe rok poprzedni = 100 2000 2026 - 100% 2001 2192 166 8,19 108,19% 2002 2240 214 48 10,56 2,19 110,56% 102,19% 2003 2305 279 65 13,77 2,90 113,77% 102,90% 2004 2410 384 105 18,95 4,56 118,95% 104,56% 2005 2507 481 97 23,74 4,02 123,74% 104,02% Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

65 Indeksy i przyrosty – wybrane komentarze
w 2005 roku w stosunku do 2000 wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce wzrosła o 481 złotych w 2001 roku w stosunku do roku 2000 wielkość wynagrodzenia wzrosła o 166 złotych w 2003 roku w stosunku do 2000 wielkość miesięcznego wynagrodzenia wzrosła o 13,77% w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wielkość wynagrodzenia wzrosła o 4,56% w 2002 roku w stosunku do 2000 wielkość wynagrodzenia wzrosła o 10,56% w 2005 roku w stosunku do 2004 roku wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce wzrosła o 4,02% Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

66 Liniowa funkcja trendu i tempo zmian
w latach wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce rosła z roku na rok średnio o 4,35% yt = 1967,6 + 89,2571t w 1999 roku teoretyczna wielkość wypłacanego wynagrodzenia wyniosła 1967,6 zł wielkość miesięcznego wynagrodzenia wzrasta z roku na rok średnio o 89,26 zł Se = 29,56 rzeczywista wielkość wypłacanego wynagrodzenia różni się od oszacowanej funkcji trendu średnio o 29,56 zł < Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

67 przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
Prognoza przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Szacowany jest dalszy wzrost wielkości wypłacanego wynagrodzenia brutto w kolejnych latach, a co się z tym wiąże – ilości oddawanych mieszkań. Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

68 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Aurelia Gawryś, grupa 101 kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. BADANIE STATYSTYCZNE Analiza porównawcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google