Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Urząd Miejski w Łapach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Urząd Miejski w Łapach"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Urząd Miejski w Łapach
MIASTO Łapy, 23 czerwca 2010 r. Urząd Miejski w Łapach Opracowanie: Urząd Miejski w Łapach ul. Sikorskiego 24 Łapy Tel , Fax

2 Położenie i odległości
Gmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. BIAŁYSTOK (stolica województwa) – 25 km, 20 min. jazdy samochodem i 15 minut jazdy pociągiem. Najbliższe lotniska: WARSZAWA (lotnisko) km KOWNO, Litwa – 269 km WILNO, Litwa – 330 km Najbliższy port: GDAŃSK – 408 km

3 Transport kolejowy Wielkim atutem Łap jest sieć kolejowa.
Miasto Łapy leży na trasie międzynarodowej linii kolejowej E 75 Warszawa – Białystok – Sokółka – Suwałki – Trakiszki – granica państwa, stanowi część korytarza I zdefiniowanego jako Kolej Bałtycka (Rail Baltica), łączącego Helsinki przez Tallinn, Rygę i Kowno z Warszawą.

4 Transport samochodowy
Autostrada/droga krajowa: ok. 20 km od Łap, w miejscowości Jeżewo, przebiega droga krajowa nr 8 i trasa europejska E 67 łącząca Europę Środkową ze Skandynawią. Ok. 15 km od Łap (w obecnej fazie planowania inwestycji) będzie przebiegała droga S19, stanowiąca obwodnicę Białegostoku. Przejścia graniczne: Ogrodniki, (Litwa) – 167 km Gołdap, (Rosja) – 190 km Kuźnica Białostocka, (Białoruś) – 85 km Dorohusk, (Ukraina) – 289 km = autostrada istniejąca = autostrada w budowie

5 Atuty gminy Łapy: Atrakcyjne połączenie komunikacyjne
Bliskość wschodniej granicy Unii Europejskiej Bliskość rynków wschodnich Doskonała lokalizacja dla sektora logistycznego Położenie w obrębie aglomeracji białostockiej Rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych Dostępność uczelni wyższych Dostępność kooperantów Duży rynek pracy

6 Korzyści dla inwestorów - pomoc publiczna

7 Kryteria pomocy publicznej dla rejonu inwestycyjnego w Łapach
Inwestor musi spełnić jedno z niżej wymienionych kryteriów:

8 (*) Niezapłacony podatek dochodowy
Przykładowe wyliczenia dla przyszłych inwestorów Wariant inwestycyjny: Wydatek inwestycyjny PLN DUŻY PRZEDSIĘBIORCA - 50% X = (*) ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - 60% X = (*) MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - 70% X = (*) Wariant zatrudnieniowy: Zatrudnienie osób Średnie miesięczne koszty pracy jednego pracownika PLN Okres - 24 miesiące DUŻY PRZEDSIĘBIORCA - 50% X (100x3.000x24)= (*) ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - 60% X (100x3.000x24)= (*) MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - 70% X (100x3.000x24)= (*) (*) Niezapłacony podatek dochodowy

9 Pomoc regionalna a ilość utworzonych nowych miejsc pracy
w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Łapach i na terenie Gminy Łapy (zwolnienia w podatku od nieruchomości) Przedsiębiorca Okres zwolnienia Termin realizacji inwestycji Liczba miejsc pracy przedsiębiorstwa 1 rok do 31 grudnia 2012 r. 3 2 lata do 31 grudnia 2011 r. 8

10 Pomoc regionalna a poniesione nakłady inwestycyjne
w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Łapach i na terenie Gminy Łapy (zwolnienia w podatku od nieruchomości) Przedsiębiorca Okres zwolnienia Termin realizacji inwestycji Wartość nakładów inwestycyjnych 1 rok do 31 grudnia 2012 r. co najmniej 50 000 zł 2 lata do 31 grudnia 2011 r. co najmniej 100 000 zł

11 Podstrefa Łapy TSSE Gmina Łapy współpracuje z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która jest zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. W 2012 r. zostaną udostępnione inwestorom uzbrojone działki w Podstrefie Łapy TSSE. Powierzchnia całkowita: 11,96 ha W granicach terenu zostanie wydzielonych 9 działek pod inwestycje o pow. ok. 1 ha każda Przeznaczenie: przemysł, składy, usługi , magazyny Charakterystyka: (elektryczność, gaz, woda, kanalizacja) drogi wewnętrzne. Dostępność komunikacyjna: od południa obszar ograniczony drogą powiatową nr 1524B relacji: Łapy-Łynki-Łapy-Dębowina, skrzyżowanie z drogą 1521B o szerokości ok. 7 m i nawierzchni bitumicznej Fot. Podstrefa Łapy TSSE

12 Podstrefa Łapy TSSE Ok. 1 km od terenu Podstrefy przebiega linia kolejowa Warszawa-Białystok-Sokółka – Suwałki – Trakiszki – granica państwa (E 75), łącząca Helsinki przez Tallinn, Rygę i Kowno z Warszawą. Ok. 0,5 km na terenie wygaszonej z produkcji cukrowni znajduje się czynna bocznica kolejowa. Fot. Podstrefa Łapy TSSE

13 Podstrefa Łapy TSSE

14 Tereny inwestycyjne Miasta i Gminy Łapy

15 Struktura dostępnych kooperantów
W Łapach jest ponad1300 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym 40% (handel), 30% (usługi budowlane i remontowe), 10% (obsługa nieruchomości i firm), jedynie 2% stanowią firmy produkcyjne.

16 Rynek pracy w gminie i powiecie
Stopa bezrobocia w powiecie białostockim w grudniu 2010 r. wynosiła 17,1% W gminie Łapy na koniec grudnia 2010 r. zarejestrowały się w Urzędzie Pracy jako bezrobotne 1842 osoby.

17 Rynek pracy w gminie Wysokie bezrobocie zapewnia swobodny dobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (marzec 2011 r.): woj. podlaskie: 3003,50 zł woj. mazowieckie: 4698,87 zł Polska: 3633,54 zł Do pozyskania są wykwalifikowani pracownicy m.in.: spawacze, mechanicy, ślusarze.

18 Profile kształcenia w Łapach
Szkoły ponadgimnazjalne Profil kształcenia Szacunkowa liczba absolwentów (na podst. danych za 2009/2010) Technikum Technik mechanik 25 Technik elektronik 18 Technik informatyk 24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych Szkoła Policealna dla dorosłych Technik administracji 3 Liceum ogólnokształcące Liceum ogólnokształcące (profilowane) 143 Źródło: dane z łapskich szkół ponadgimnazjalnych

19 Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka
Absolwenci uczelni wyższych Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierunek kształcenia/ wydział Liczba absolwentów w 2010 r. biologiczno-chemiczny 267 architektura 186 lekarski 109 ekonomii i zarządzania 688 budownictwo i inżynieria środowiska 841 stomatologiczny 104 filologiczny 512 elektryczny 298 farmaceutyczny 87 historyczno-socjologiczny 424 mechaniczny 500 analityka medyczna 66 matematyki i informatyki 111 informatyki 292 fizjoterapia 169 fizyki 13 zarządzania 1066 ratownictwo medyczne 24 pedagogiki i psychologii 1127 dietetyka 51 prawo 839 pielęgniarstwo 125 położnictwo 27 zdrowie publiczne 91 Źródło: na podstawie danych z uczelni wyższych

20 Zainwestuj, zamieszkaj, wypoczywaj
Łapy Urocze miasto, pięknie położone nad rzeką Narew, z tradycjami szlacheckimi i kolejarskimi Doskonałe warunki do życia (bogata sieć handlu i usług). Polska Amazonia – spływy Fot. Centrum Łap kajakowe, łódkami pychówkami”, kanoe, survival w labiryncie starorzeczy. Całoroczna bogata oferta imprez kulturalnych i sportowych. Ciekawe szlaki turystyczne. Przyjazny Urząd - polityka ulg i otwartość w negocjacjach z inwestorami. Białystok W odległości 20 minut jazdy samochodem i pociągiem znajduje się miasto wojewódzkie - Białystok. Stolica kulturalna i sportowa województwa podlaskiego: teatry z bogatym repertuarem, kina i multikina, mnóstwo restauracji i hoteli, obiekty zabytkowe m.in. Pałac Branickich, Filharmonia i Opera Podlaska, lodowiska, pływalnie i parki. Fot. Pałac Branickich.

21 Przyroda, turystyka i rekreacja
Gmina Łapy posiada wspaniałe walory przyrodnicze, które stanowią uzupełnienie oferty inwestycyjnej. Znaczna część obszaru znajduje się na terenie i w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, co nie jest przeszkodą w realizacji inwestycji. Rzeka Narew zwana „Polską Amazonią” tworzy w okolicach Łap unikalne rozlewiska. Obecnie jest realizowany, z zaangażowaniem środków z UE, kompleksowy projekt budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (pływalnia wraz z obiektami sportowymi, siłownią, małą gastronomią, wypożyczalniami sprzętu sportowego i miejscami noclegowymi). Fot. Rzeka Narew zimą Fot. Rzeka Narew widok z lotu ptaka

22 Gmina Łapy

23 Łapy – gmina proinwestycyjna
Kontakt: Urząd Miejski w Łapach ul. Sikorskiego 24 Łapy tel. (85) Fax (85) Magdalena Perkowska-Szymanowicz tel. (85) w. 115


Pobierz ppt "Opracowanie: Urząd Miejski w Łapach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google