Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jak wypromować zabytki Radomia?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jak wypromować zabytki Radomia?”"— Zapis prezentacji:

1 „Jak wypromować zabytki Radomia?”

2 Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

3 Według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytkiem jest nieruchomość (np. pojedynczy budynek, cmentarz, historyczny układ urbanistyczny lub krajobraz kulturowy) albo rzecz ruchoma (np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne – np. artefakt), ich części lub zespoły rzeczy, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną. Obiekty takie mogą być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W Radomiu znajduje się obecnie 189 zabytków

4 Piotrówka Piotrówka słusznie nazywana kolebką Radomia, to sztucznie usypane wzgórze na przełomie IX/X w, na planie koła, o wysokości 6–8 m na łagodnym stoku doliny Mlecznej. Gród radomski zabudowany był drewnianymi domami, otoczony wałem drewniano-ziemnym i fosą, do której wodę doprowadzono z pobliskiej rzeki Mlecznej. Nazwa grodu Piotrówka nawiązuje do wybudowanego tu pierwszego radomskiego kościoła p.w. św. Piotra.

5 Kościół Farny Św. Jana Chrzciciela
Kościół ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Wybudowany w latach w stylu gotyckim. W latach wzniesiono z fundacji Jana Kochanowskiego późnorenesansową kaplicę. Król Kazimierz Jagiellończyk, rezydując w Radomiu w latach , traktował świątynię pw. św. Jana jako zamkową i częste miejsce swej modlitwy.

6 Zamek Królewski Wzniesiony w latach staraniem Kazimierza Wielkiego. Częstym gościem na zamku był Władysław Jagiełło. Tutaj w 1401 roku zawarto unię zwaną radomsko-wileńską. W 1489 roku Kazimierz Jagiellończyk przyjął na zamku hołd lenny mistrza krzyżackiego Jana von Tieffen. W 1505 roku na zamku miał miejsce sejmik z udziałem Aleksandra Jagiellończyka, na którym uchwalono konstytucję „Nihil novi”

7 Brama Krakowska Brama Krakowska wybudowana w drugiej połowie XIV wieku zamykała mury miejskie. Z niej opuszczano most nad fosą. Podobnie jak dwie pozostałe bramy: Piotrkowska i Lubelska w XVI w. ozdobione zostały attykami. Zdobiła ją gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem.

8 Kościół św. Wacława Kościół św. Wacława w Radomiu – wzniesiony
w Wzniesiony pierwotnie z palonej cegły w stylu gotyckim jako kościół parafialny dla parafii staroradomskiej. W 1440 został rozbudowany i częściowo przebudowany w stylu gotyckim.

9 Klasztor i kościół ojców Bernardynów
Jest to późnogotycki zespół kościelny ufundowany w roku 1468 przez króla Kazimierza Jagiellończyka wspólnie ze starostą radomskim, Dominikiem z Kazanowa. Był to piętnasty klasztor ojców Bernardynów w Polsce.

10 Dom Gąski i Esterki Dom Esterki to najprawdopodobniej kamienica z XV wieku wielokrotnie przebudowywana. Dom Gąski to kamienica z przełomu XVI i XVII wieku, jest najstarszą z zachowanych mieszczańskich kamienic na terenie Radomia. W tej chwili w obydwu budynkach mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej.

11 Kościół św. Trójcy Kościół Świętej Trójcy - został wybudowany w stylu barokowym w XVII wieku wraz z klasztorem dla sióstr benedyktynek. Od 1947 kościołem zarządzają oo. jezuici. Do 1997 w klasztorze mieściło się więzienie i areszt śledczy, a obecnie - siedziba kurii biskupiej.

12 Kolegium ojców Pijarów
Wznoszone etapami począwszy od 1736 wg projektu A. Solariego. W latach międzywojennych był siedzibą Okręgowej Dyrekcji Kolejowej. Obecnie muzeum im. Jacka Malczewskiego.

13 Kościół garnizonowy św. Stanisława
Pierwotnie była to cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja wybudowana w 1902 roku według projektu Wiktora Syczugowa. Została przebudowana w latach na kościół garnizonowy. Na placu przed kościołem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza.

14 dawniej Teatr Rozmaitości
Resursa Obywatelska dawniej Teatr Rozmaitości Została wybudowana w 1852 według projektu Ludwika Radziszewskiego. W latach była siedzibą Teatru Rozmaitości. Obecnie znajduje się tu siedziba Centrum Sztuki 'Resursa'

15 dawny Gmach Komisji Województwa Sandomierskiego
Urząd Miasta dawny Gmach Komisji Województwa Sandomierskiego Wybudowany w jako siedziba władz utworzonego w 1816 województwa sandomierskiego ze stolicą w Radomiu. Zaprojektowany przez Antonio Corazziego po dziś dzień pełni rolę siedziby delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miejskiego.

16 Loża Masońska W tym budynku zbudowanym wg projektu Jakuba Kubickiego, działała w latach loża masońska „Jutrzenka Wschodząca”, założona w Radomiu w roku Od roku 1975 w budynku zagościła Prokuratura Wojewódzka, a obecnie mieści się Prokuratura Okręgowa.

17 Katedra pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny
Zbudowana w latach w stylu neogotyckim według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. W 1981 r. ustanowiona konkatedrą diecezji sandomierskiej - radomskiej zaś 25 marca 1992 r. – katedrą diecezji radomskiej.

18 Wzniesiony w połowie XIX wieku
Wzniesiony w połowie XIX wieku. Zastąpił rozebrany na początku tegoż stulecia stary ratusz. Został zaprojektowany przez architekta warszawskiego Henryka Marconiego. Do niedawna budynek był siedzibą Archiwum Państwowego. Ratusz

19 Metalowy Krzyż Krzyż stanął w tym miejscu
w początkach XX w. Był poświęcony carowi Rosji Aleksandrowi II. W tej formie przetrwał do lat 80. XIX w. Metalowy krzyż na cokole miał od frontu napis upamiętniający cara. Po odzyskaniu niepodległości starą inskrypcję zastąpiono tablicą z nowym napisem poświęconym Tadeuszowi Kościuszce.

20 Apteka „Pod Białym Orłem”
Piętrowa kamienica została wybudowana w 1835 roku według projektu polskiego malarza i architekta Stefana Balińskiego (ucznia Corazziego). Na suficie umieszczono plafon z wizerunkiem orła białego. Jest to jedna z najstarszych zachowanych polichromii o charakterze romantyczno-klasycystycznych w Radomiu.

21 Rogatka Warszawska Rogatka warszawska wzniesiona została w pierwszej połowie XIX wieku około 1825 roku. Została wybudowana według projektu Henryka Marconiego. Obecnie w budynku mieści się galeria sztuki powiązana z Politechniką Radomską.

22 Rogatka Wschodnia (Łaźnia)
Rogatka zw. „Lubelską" wzniesiona w 1829 r. przez H. Marconiego wg projektu S. Balińskiego. W latach przebudowana na łaźnię. Z dawnej rogatki zachowano portyk i część ścian zewnętrznych. Obecnie znajduje się tu Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia”

23 Wykonali: Jakub Łoś Jakub Szymański Michał Andrejew Jakub Wosiak
Bartek Ślusarski Jakub Farkowski Źródła informacji: wikipedia.org, fotopolska.eu


Pobierz ppt "„Jak wypromować zabytki Radomia?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google