Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka.
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością opanuje podstawy edukacji.

2 DEFINICJA DOJRZAŁOŚCI
„Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej nazwiemy dziecko, które osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, społeczno- emocjonalnego oraz fizycznego, jaki umożliwia mu przystosowanie się do wymagań szkoły i kontynuowanie z powodzeniem nauki w klasie pierwszej.” Maria Przetacznikowa

3 GOTOWOŚĆ SZKOLNA DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA DOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA DOJRZAŁOŚĆ
SPOŁECZNO –EMOCJONA- LNA

4 SFERY DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
Rozwój intelektualny Za dziecko umysłowo dojrzałe do nauki według B. Olszewskiej uważa się „takie, które już chce się uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem, pragnie dowiadywać się różnych rzeczy od dorosłych, które osiągnęło pewien poziom rozwoju mowy, myślenia, wyobraźni i uwagi”. Rozwój fizyczny Praca szkolna wymaga od dziecka odpowiedniego zasobu sił fizycznych, odporności na zmęczenie, zręczności manualnych. Dobry stan zdrowia dziecka rokuje, że będzie ono odporniejsze na zmęczenie i infekcje, dobra sprawność manualna pozwoli dziecku na opanowanie pisania i nadążanie za tokiem lekcji.

5 Rozwój społeczno- emocjonalny
Przejawem dojrzałości społeczno- emocjonalnej jest stopień samodzielności, zaradności, chęć i łatwość nawiązywania kontaktu z nauczycielką i kolegami, podporządkowanie się wymaganiom dyscypliny.

6 KIEDY DZIECI OSIĄGAJĄ DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ
Dzieci osiągają dojrzałość szkolną w różnym czasie, ponieważ decydują o tym nie tylko konstelacje czynników biologicznych, lecz także środowiskowych i wychowawczych.

7 Gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole uzależniona jest m.in.:
od dotychczasowego biegu życia dziecka, od tego czy uczęszczało do przedszkola, czy miało okazję współdziałać z innymi dziećmi w najbliższym otoczeniu, czy dorośli zaspokajali jego potrzeby poznawcze i uczuciowe, czy stawiano mu wymagania dostosowane do jego możliwości, a jednocześnie rozwijające pożądane społecznie formy zachowania.

8 DZIECKO GOTOWE DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE POTRAFI:
powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców, narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie, obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to, co narysowało, ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny, dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta, łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,

9 wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt, liczyć kolejno do 10, po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest, dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10, nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,

10 uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych, wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost, doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej, zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zapiąć guziki, zamki,

11 DZIECKO, KTÓRE OSIĄGNĘŁO GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ
ma dobre tempo pracy. ma dobrą koncentrację uwagi, jest zainteresowane pracą i jej efektami, jest odporne na niepowodzenia, jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,

12 PRZY OCENIE DOJRZAŁOŚĆI SZKOLNEJ MOŻE POMÓC
Codzienna obserwacja dziecka, Diagnoza nauczyciela - cenzurka przedszkolaka, Badanie dojrzałości w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

13 JAK UŁATWIĆ DZIECKU START SZKOLNY
W roku poprzedzającym rozpoczęcie obowiązku szkolnego, należy stopniowo przygotowywać dziecko i pozytywnie mówić o szkole i tym wszystkim, co się z nią wiąże; szkoła i obowiązki z nią związane nie są rodzajem kary, nie należy szkołą straszyć, ale perspektywę uczęszczania do niej przedstawić w sposób jasny i realny, należy dziecko uprzedzić o tym, co się zmieni, kiedy zostanie uczniem klasy I, jakie będzie miało nowe obowiązki. Należy wytworzyć pozytywny stosunek do przyszłych obowiązków podejmowanych przez ucznia, duże znaczenie mają spotkania sześciolatków z uczniami klas I, wizyty w szkole, spojrzenie na nią z perspektywy ucznia sprawi, że dziecko stopniowo będzie rozumiało zmiany, jakie wkrótce nastąpią.

14


Pobierz ppt "Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google