Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasem trzeba poznać różne opinie na temat zdrowia i ruchu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasem trzeba poznać różne opinie na temat zdrowia i ruchu"— Zapis prezentacji:

1 Czasem trzeba poznać różne opinie na temat zdrowia i ruchu
Z tego powodu realizujemy zajęcia programowe

2 Dzieci mają szansę przygotować swoje prezentacje

3 I przedstawić je przed całą grupą

4 SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Prowadząca zajęcia: mgr Agnieszka Grześkowiak Data: Wiek dzieci: pięcioletnie Grupa: Rybki Temat: Sport to zdrowie Cele ogólne: zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji rozwijanie kompetencji językowych Cele operacyjne: Dziecko: zna różne rodzaje sportów zimowych wie, jakie korzyści przynosi sport słucha uważnie wiersza, rozumie jego treść dokonuje analizy i syntezy wyrazu Sport jest aktywne fizycznie reaguje na zmiany w muzyce- rozumie polecenia nauczyciela

5 Formy pracy: grupowa zespołowa indywidualna Metody pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Metody słowne: rozmowa Metody czynne: metoda zadań stawianych dziecku Środki dydaktyczne: Tekst wiersza H. Świąder „Sport to zdrowie”, instrument, prezentacje wykonane przez dzieci

6 Tok zajęcia/ moment edukacyjny
1. Powitanie wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 2. Wysłuchanie i analiza wiersza H. Świąder pt. „ Sport to zdrowie” 3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu Sport 4. Prezentacja Mikołaja 5. „Sporty zimowe”- zabawa ruchowa 6.. Prezentacja Stasia 7. Podsumowanie zajęć i zdobytej wiedzy

7 Czynności dzieci Dzieci dobierają się parami i witają się poszczególnymi częściami ciała Dzieci uważnie słuchają wiersza, odpowiadają na pytania do treści Dzieci dokonują analizy i syntezy wyrazu Dzieci słuchają prezentacji, zadają pytania Dzieci poruszają się po sali naśladując ruchem różne rodzaje sportów, na przerwę w muzyce wykonują podane przez nauczyciela polecenie Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela, wypowiadają się na temat przeżyć związanych z zajęciami

8 Czynności nauczyciela
Nauczyciel prowadzi zabawę poprzez wymienianie części ciała, którymi dzieci mają się powitać Nauczyciel czyta wiersz i zadaje pytaniem dotyczące jego treści Nauczyciel wspiera dzieci w wykonaniu zadania Nauczyciel wspomaga dziecko w prezentacji, zachęca grupę do zadawania pytań Nauczyciel gra na instrumencie, na przerwę w muzyce podaje polecenie, które dzieci mają wykonać: koło, para, rząd itp. Nauczyciel zadaje pytania, podsumowuje zajęcia.

9 Wszystkie zajęcia są praktyczne

10 Możemy wszystko sprawdzić

11 Nawet, gdy potrzeba sporo czasu i precyzyji 

12 Warto!

13 Scenariusz zajęć edukacyjnych w grupie Jeżyki
Prowadząca zajęcia – mgr Ewelina Horudko Czas trwania zajęć – 9:00 -10:00 Data – r. Wiek dzieci – pięcioletnie i sześcioletnie Grupa – Jeżyki Temat – Jakie rośliny, które są zdrowe można siać? Cele ogólne: - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych; - wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; - wdrażanie do czynności związanych z uprawą roślin; - kształtowanie słuchu i muzykalności; - tworzenie zbiorów i określanie ich liczebności; - dbanie o bezpieczeństwo własne i innych; - kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.

14 Cele operacyjne: Dziecko:
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych; - zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym; - mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; - rozróżnia nasiona, potrafi samodzielnie je zasiać; - w miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestniczy w zabawie ruchowej; - tworzy zbiory, używa liczebników głównych i porządkowych; - dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabawy ruchowej; - porusza się zgrabnie i estetycznie w rytm muzyki; - utrzymuje ład i porządek przy swoim stanowisku pracy. Formy pracy: - zespołowa - grupowa - indywidualna jednolita Metody pracy: - Metody słowne: rozmowa - Metoda M. Montessori - Metody czynne: samodzielne dochodzenie do wiedzy, Metoda ćwiczeń stawianych dziecku, Środki dydaktyczne: Nasiona roślin, zioła, rośliny jadalne, ziemia, lignina, pojemniczki, doniczki, płyta Cd, tacka, znaczki dyżurnych, zdjęcia dzieci

15 Tok zajęcia/moment edukacyjny
1. Wspólne powitanie się piosenką Dzień dobry, witaj, cześć. 2. Losowanie dyżurnych w dniu dzisiejszym do pełnienia roli dyżurnego sali, jadalni i kącika przyrodniczego. 3. Lekcja ciszy inspirowana metodą M. Montessori – wprowadzenie do zajęc. 4. Oglądanie różnych rodzajów ziół, roślin i nasion. 5. Dobieranie w pary – roślina – nasiona. Tworzenie zbiorów nasion i roślin. Praca w mniejszych zespołach 6. Zabawa ruchowa: rośliny do roślin 7. Sianie 8. Porządkowanie stanowisk pracy

16 Czynności dzieci 1. Dzieci słuchają piosenki, a chętne dzieci śpiewają razem z nauczycielem. 1. Dzieci rozumieją znaczenie dyżurnego. Dzieci siedząc w kręgu podają sobie tackę z nasionami. Zadanie to wykonują w ciszy i skupieniu. Uważają by nasiona nie wypadły z tacki. Dzieci oglądają i nazywają poszczególne zioła, rośliny i nasiona. Dzieci potrafiące czytać – odczytują nazwy nasion i ziół. Dobieranie nasion (opakowań) do danej rośliny: opakowanie nasion bazylii – roślina bazylia. Dzieci otrzymują emblematy roślin, swobodnie poruszają się do muzyki. Na umówiony sygnał jak najszybciej odszukują drugie dziecko z tym samym emblematem. Dzieci wymieniają się znaczkami, zabawa trwa wg powyższego schematu. Dzieci samodzielnie wybierają jakie rośliny będą siać. Nauczyciel prezentuje jak zasiać bazylię. Dzieci otrzymują niezbędne akcesoria do samodzielnej pracy. Dzieci przygotowują stanowiska pracy i sieją nasiona roślin. Dzieci odkładają swoje pojemniczki z nasionami na parapet. Dzieci porządkują miejsca pracy.

17 Czynności nauczyciela
1. Nauczyciel śpiewa piosenkę, proponuje chętnym dzieciom wspólne śpiewanie. Dziecko losuje zdjęcie dziecka do pełnienia roli dyżurnego. Nauczyciel szeptem chwali dzieci za zaangażowanie i panującą ciszę. Nauczyciel pokazuje dzieciom kosz roślin jadalnych, ziół i nasion. Nauczyciel kontroluje przebieg zadania. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci. Nauczyciel prezentuje jak zasiać roślinę. Doraźnie pomaga dzieciom. Nauczyciel pomaga dzieciom w porządkowaniu sali i dziękuje dzieciom za zajęcia.


Pobierz ppt "Czasem trzeba poznać różne opinie na temat zdrowia i ruchu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google