Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z tego powodu realizujemy zajęcia programowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z tego powodu realizujemy zajęcia programowe."— Zapis prezentacji:

1 Z tego powodu realizujemy zajęcia programowe

2

3

4  Prowadząca zajęcia: mgr Agnieszka Grześkowiak  Data: 06.03.2014  Wiek dzieci: pięcioletnie  Grupa: Rybki  Temat: Sport to zdrowie  Cele ogólne:  zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji  rozwijanie kompetencji językowych  Cele operacyjne: Dziecko:  zna różne rodzaje sportów zimowych  wie, jakie korzyści przynosi sport  słucha uważnie wiersza, rozumie jego treść  dokonuje analizy i syntezy wyrazu Sport  jest aktywne fizycznie  reaguje na zmiany w muzyce- rozumie polecenia nauczyciela

5  Formy pracy:  grupowa  zespołowa  indywidualna  Metody pracy:  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  Metody słowne: rozmowa  Metody czynne: metoda zadań stawianych dziecku  Środki dydaktyczne:  Tekst wiersza H. Świąder „Sport to zdrowie”, instrument, prezentacje wykonane przez dzieci

6  1. Powitanie wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  2. Wysłuchanie i analiza wiersza H. Świąder pt. „ Sport to zdrowie”  3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu Sport  4. Prezentacja Mikołaja  5. „Sporty zimowe”- zabawa ruchowa  6.. Prezentacja Stasia  7. Podsumowanie zajęć i zdobytej wiedzy

7  Dzieci dobierają się parami i witają się poszczególnymi częściami ciała  Dzieci uważnie słuchają wiersza, odpowiadają na pytania do treści  Dzieci dokonują analizy i syntezy wyrazu  Dzieci słuchają prezentacji, zadają pytania  Dzieci poruszają się po sali naśladując ruchem różne rodzaje sportów, na przerwę w muzyce wykonują podane przez nauczyciela polecenie  Dzieci słuchają prezentacji, zadają pytania  Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela, wypowiadają się na temat przeżyć związanych z zajęciami

8  Nauczyciel prowadzi zabawę poprzez wymienianie części ciała, którymi dzieci mają się powitać  Nauczyciel czyta wiersz i zadaje pytaniem dotyczące jego treści  Nauczyciel wspiera dzieci w wykonaniu zadania  Nauczyciel wspomaga dziecko w prezentacji, zachęca grupę do zadawania pytań  Nauczyciel gra na instrumencie, na przerwę w muzyce podaje polecenie, które dzieci mają wykonać: koło, para, rząd itp.  Nauczyciel wspomaga dziecko w prezentacji, zachęca grupę do zadawania pytań  Nauczyciel zadaje pytania, podsumowuje zajęcia.

9

10

11

12

13  Prowadząca zajęcia – mgr Ewelina Horudko  Czas trwania zajęć – 9:00 -10:00  Data – 12.03.2014r.  Wiek dzieci – pięcioletnie i sześcioletnie  Grupa – Jeżyki  Temat – Jakie rośliny, które są zdrowe można siać?   Cele ogólne:  - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,  zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych;  - wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;  - wdrażanie do czynności związanych z uprawą roślin;  - kształtowanie słuchu i muzykalności;  - tworzenie zbiorów i określanie ich liczebności;  - dbanie o bezpieczeństwo własne i innych;  - kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.

14  Cele operacyjne: Dziecko:  - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych;  - zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;  - mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;  - rozróżnia nasiona, potrafi samodzielnie je zasiać;  - w miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestniczy w zabawie ruchowej;  - tworzy zbiory, używa liczebników głównych i porządkowych;  - dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabawy ruchowej;  - porusza się zgrabnie i estetycznie w rytm muzyki;  - utrzymuje ład i porządek przy swoim stanowisku pracy.   Formy pracy:  - zespołowa  - grupowa  - indywidualna jednolita   Metody pracy:  - Metody słowne: rozmowa  - Metoda M. Montessori  - Metody czynne: samodzielne dochodzenie do wiedzy, Metoda ćwiczeń stawianych dziecku,   Środki dydaktyczne:  Nasiona roślin, zioła, rośliny jadalne, ziemia, lignina, pojemniczki, doniczki, płyta Cd, tacka, znaczki dyżurnych, zdjęcia dzieci

15  1. Wspólne powitanie się piosenką Dzień dobry, witaj, cześć.  2. Losowanie dyżurnych w dniu dzisiejszym do pełnienia roli dyżurnego sali, jadalni i kącika przyrodniczego.  3. Lekcja ciszy inspirowana metodą M. Montessori – wprowadzenie do zajęc.  4. Oglądanie różnych rodzajów ziół, roślin i nasion.  5. Dobieranie w pary – roślina – nasiona. Tworzenie zbiorów nasion i roślin. Praca w mniejszych zespołach  6. Zabawa ruchowa: rośliny do roślin  7. Sianie  8. Porządkowanie stanowisk pracy

16  1. Dzieci słuchają piosenki, a chętne dzieci śpiewają razem z nauczycielem.  1. Dzieci rozumieją znaczenie dyżurnego.  Dzieci siedząc w kręgu podają sobie tackę z nasionami. Zadanie to wykonują w ciszy i skupieniu. Uważają by nasiona nie wypadły z tacki.  Dzieci oglądają i nazywają poszczególne zioła, rośliny i nasiona. Dzieci potrafiące czytać – odczytują nazwy nasion i ziół.  Dobieranie nasion (opakowań) do danej rośliny: opakowanie nasion bazylii – roślina bazylia.  Dzieci otrzymują emblematy roślin, swobodnie poruszają się do muzyki. Na umówiony sygnał jak najszybciej odszukują drugie dziecko z tym samym emblematem. Dzieci wymieniają się znaczkami, zabawa trwa wg powyższego schematu.  Dzieci samodzielnie wybierają jakie rośliny będą siać. Nauczyciel prezentuje jak zasiać bazylię. Dzieci otrzymują niezbędne akcesoria do samodzielnej pracy.  Dzieci przygotowują stanowiska pracy i sieją nasiona roślin.  Dzieci odkładają swoje pojemniczki z nasionami na parapet.  Dzieci porządkują miejsca pracy.

17  1. Nauczyciel śpiewa piosenkę, proponuje chętnym dzieciom wspólne śpiewanie.  Dziecko losuje zdjęcie dziecka do pełnienia roli dyżurnego.  Nauczyciel szeptem chwali dzieci za zaangażowanie i panującą ciszę.  Nauczyciel pokazuje dzieciom kosz roślin jadalnych, ziół i nasion.  Nauczyciel kontroluje przebieg zadania.  Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.  Nauczyciel prezentuje jak zasiać roślinę. Doraźnie pomaga dzieciom.  Nauczyciel pomaga dzieciom w porządkowaniu sali i dziękuje dzieciom za zajęcia.


Pobierz ppt "Z tego powodu realizujemy zajęcia programowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google