Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. Kształcenie praktyczne zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. Kształcenie praktyczne zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
1. Podstawy teoretyczne kształcenia praktycznego (metody i technologie) 2. Kształcenie w procesie pracy 3. Laboratorium, ćwiczenia praktyczne – warsztaty 4. Praktyki zawodowe, adaptacja zawodowa Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

2 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Droga dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie – etapy edukacji i adaptacji zawodowej Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

3 Formy organizacyjne kształcenia praktycznego
zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, zajęcia w grupach uczniowskich, zajęcia w zespołach pracowniczych, uczniowskie praktyki zawodowe, zajęcia specjalizujące, zajęcia pracowniane lub laboratoryjne, wycieczki dydaktyczne, zajęcia seminaryjne. Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

4 Miejsca realizacji kształcenia praktycznego
laboratoria, warsztaty szkolne/centra kształcenia praktycznego, praktyka zawodowa, zakłady pracy. Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

5 Etapy nauczania-uczenia się praktycznych umiejętności zawodowych
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

6 Metody kształcenia praktycznego
Podział praktycznych metod nauczania Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

7 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Pokaz – jest metodą nauczania, w której uczestnicy szkolenia mogą obserwować różne sytuacje, materiały prezentowane przez prowadzącego szkolenie, pokaz określonych czynności. Dobrym przykładem może być film, demonstracja czynności, materiałów itp. Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

8 Zastosowanie metod pokazu w kształceniu zawodowym
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

9 Pokaz jako wzór do naśladowania
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

10 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Ćwiczenie – jest to jedna z metod opanowywania umiejętności, polegająca na powtarzaniu jakiejś czynności lub jej fragmentu, albo też ciągu czynności składającego się na działanie, w calu nabycia wprawy i uzyskania sprawności w działaniach umysłowych i motorycznych. Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

11 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Metoda projektów Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

12 Metoda przewodniego tekstu
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

13 Metoda przewodniego tekstu cd.
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

14 Struktura jednostki lekcyjnej praktycznej nauki zawodu
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

15 Przykład struktury scenariusza zajęć dydaktycznych
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

16 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Monitoring, ewaluacja dydaktyczna, standard potwierdzania kwalifikacji rzeczywistych Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

17 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Testy praktyczne Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

18 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

19 Praca inspiracją dla kształcenia
Wszechobecne procesy ciągłego optymalizowania, zapewniania jakości wymagają nauki, która odbywa się bezpośrednio w miejscu pracy Uczenie (się) w procesie pracy stanowi dla przedsiębiorstw warunek konkurencyjności Pracownikom otwiera możliwości kształcenia ustawicznego, szczególnie nieformalnego Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

20 Proces zdobywania doświadczenia
Model Krügera/ Lerscha (1993) Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

21 Kształcenie poprzez doświadczenie
jest nauką, która odbywa się na drodze zrozumienia i świadomej refleksji nad doświadczeniem (zawodowym, ale nie tylko). Doświadczenia te są wynikiem postrzegania sensorycznego, emocjonalnego, społecznego i kognitywnego. Kształcenie poprzez doświadczenie w procesie pracy ma miejsce tylko wówczas, gdy działania podejmowane podczas pracy związane są z określonymi problemami, wyzwaniami, niepewnością osób pracujących, gdy ma miejsce refleksja nad nimi oraz gdy osoba ulega jakiejś przemianie i jest to indywidualnie odczuwane przez wykonującego pracę jako znaczące. Na ogół nie dotyczy to działań rutynowych Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

22 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Praktyka Zawodowa Podczas Studiów Wyższych – eksperyment rządu włoskiego W roku 2003 rząd włoski podpisał ustawę reformującą system praktyk zawodowych. Pojawiła się możliwość zawierania kontraktów (uczelnia-przedsiębiorstwo) na organizację praktyk dla uczniów wyższych szkół zawodowych. Po raz pierwszy stało się możliwe uzyskanie dyplomu szkoły wyższej poprzez połączenie doświadczeń pracy zawodowej oraz uczestnictwa w kursach szkół wyższych. Uczniowie/praktykanci odbywali praktyki będąc jednocześnie zatrudnionymi na umowę o pracę (najczęściej na okres 2 lat). Umowa uczelnia-przedsiębiorstwo ściśle określa plan kształcenia oraz kwalifikacje jakie uzyska uczestnik Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe

23 Technologia kształcenia zawodowego 5. Kształcenie praktyczne zawodowe
Rezultaty W ranach eksperymentu zatrudnionych zostało 1005 praktykantów w 351 przedsiębiorstwach, zwykle na kontraktach dwuletnich. W trakcie praktyki, uczestniczyli w zajęciach na uniwersytecie. Większość praktykantów (67,4%) uczestniczyła w kursach drugiego stopnia studiów magisterskich Wdrożenie tego typu umów pozwoliło ludziom młodym jeszcze podczas studiów stać się aktywnymi uczestnikami rynku pracy, zdobyć kwalifikacje ściśle wg aktualnych wymogów rynku pracy Technologia kształcenia zawodowego Kształcenie praktyczne zawodowe


Pobierz ppt "5. Kształcenie praktyczne zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google