Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwiązanie dla zmieniającego się świata Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwiązanie dla zmieniającego się świata Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwiązanie dla zmieniającego się świata Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä

2 Zmiana paradygmatu świata Paradygmat Newtona ulega przekształcaniu w paradygmat kwantowy PROSTY PRZESTRZEGAJĄCY PRAWA MOŻLIWY DO KONTROLOWANIA SKOMPLIKOWANY CHAOTYCZNY NIEPEWNY PEWNOŚĆ PRZEWIDYWALNOŚĆ HIERARCHIA ATOMIZM PODEJŚCIE ODGÓRNE PASYWNI PRACOWNICY JEDNA NAJLEPSZA METODA KONKURENCJA NIEUGIĘTA BIUROKRACJA EFEKTYWNOŚĆ REAKTYWNOŚĆ NIEPEWNOŚĆ NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ BRAK HIERARCHII, SIECI HOLIZM KILKA OŚRODKÓW WŁADZY PARTNERZY WIELE NAJLEPSZYCH METOD WSPÓŁPRACA ELASTYCZNE ZAUFANIE STOSOWNOŚĆ PROAKTYWNOŚĆ

3 Ze względu na zmianę paradygmatu potrzebujemy nowego przywództwa pedagogicznego Misją szkoły jest stworzenie przyszłość poprzez edukację. Uczenie się jest podstawową istotą szkoły. Szkoła jest organizacją, jak każda inna organizacja i działa w zmieniającym się kontekście. Uczenia się organizacji jest również istotą szkoły. (Alava 2008, Risku, 2011) (Risku, 2015)

4 Szeroko pojęte przywództwo pedagogiczne Lider Personel Wizja i strategie Misja Wspólnota uczących się (Alava 2008; Alava, Halttunen & Risku 2012; Andrews, Basom & Basom 1991; Hallinger & Heck 1998; Helakorpi 2001; Kleine & Kracht 1993; Lee & Dimmock; Mäkelä 2007; Raasumaa 2010; Risku 2012; Southworth; Stevenson 2000) Zmiana przywództwa Przywództwo etyczne Przywództw o rozproszon e Dobrobyt, wzrost i uczenie się Program Kultura organizacyjna (Risku, 2015)

5 Dobry lider pedagogiczny (Blase & Blase, 2008; Raasumaa, 2010) Wpływa na samodzielny rozwój poszczególnych osób Z powodzeniem prowadzi daną osobę Zna swoich ludzi Wspiera podmiotowość Przekazuje informacje Kieruje, przewodniczy, pomaga, doradza, wspiera i ufa Zapewnia wielostronne szkolenia Przyśpiesza dynamiczną współpracę Zapewnia wspólne rozumienia Tworzy rozproszone przywództwo, innowacyjną kulturę nauki i nowe infrastruktury pedagogiczne Oferuje wsparcie dla nauki i prowadzi naukę w sieci Prowadzi rozwoju strategicznego (Risku, 2015)

6 Pedagogika przywództwa Serce przywództwa partycypacyjnego Na przykład Sztuka hostingu (i zdobywania wiedzy) Diversity – różnorodność; faza rozbieżności; faza wschodząca; faza zbieżności Clear purpose – jasno określony cel; strefa płaczu; jasno określony zamiar Time - czas Nauka podstawowych praktyk, na przykład Prowadzenie dialogu Takie metody pracy, jak kawiarnia świata, otwarta przestrzeń, spacer po galerii, itp. Narzędzia ICT skype, facebook, twitter, blogi, padlet

7 Prowadzenie dialogu Rozpocznij proces i uruchom go Słuchaj i szanuj innych ludzi Cierpliwie nie ingeruj zbyt szybko Zadawaj pytania, które wspierają myśli mówiącego Nie mów za dużo Ogranicz zakres dyskusji Zastanów się i przetwarzaj Od czasu do czasu wykonaj podsumowania / wyciągnij wnioski (Kinnula, 2012) (Risku, 2015)

8 Koło Dialog Bardzo ważne pytania Refleksyjne słuchanie Lustrzane odbicie Gromadzenie wiedzy Podejmowanie decyzji Przerwa Docenianie zapytań World Café Open Space Zbiorowa mapa myśli Pro Action Café Uczenie się przez działanie Prowadzenie dziennika Gadająca ściana/ spacer po galerii (Art of Hosting workbook 2013, CIL University of Minnesota; Kyyrä & Risku, 2013) (Risku, 2015)

9 są proste i jasne prowokują do myślenia generują energię koncentrują się na zapytaniach otwierają nowe możliwości wywołują więcej pytań (Kyyrä & Risku, 2013 on the basis of Art of Hosting workbook 2013, CIL University of Minnesota) (Risku, 2015)

10 (Kyyrä & Risku, 2013 on the basis of Art of Hosting workbook 2013, CIL University of Minnesota) Becoming a community that LEARNS – stanie się społecznością, która się uczy; Community of practitioners – społeczność praktyków; co-create – wspólne tworzenie; Hosting conversations – rozmowy goszczące; contribute – wnoszenie wkładu; to be present – bycie obecnym; pre-sensing - wczesne odczuwanie; practice conversation – ćwiczenie sztuki rozmowy; participating – uczestnictwo; becoming a LEARNER – stanie się uczącym się; becoming a comuunity of LEARNERS – stanie się społecznością uczących się

11 http://padlet.com http://en.linoit.com/ http://yammer.com http://prezi.com https://todaysmeet.com/ https://getkahoot.com/upgrade-browser/ http://www.scoop.it/t/leadership-think-tank http://screencast-o-matic.com/ http://www.socrative.com/ http://www.tricider.com/ https://www.the-qrcode-generator.com/ (Havela, 2015) (Risku, 2015)

12 przywództwo strategiczne STRATEGIA 2 STRATEGIA 3 2 MISJA DLACZEGO ISTNIEJEMY? 1 WIZJA JACY MUSIMY BYĆ, ABY NAJLEPIEJ ZREALIZOWAĆ MISJĘ? 3 4 (Risku, 2015) STRATEGIA 1 STRATEGIA CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY NASZA WIZJA SIĘ ZIŚCIŁA? Przyszłość (Risku, 2015 based on Alava, 2012)

13 “Dobra szkoła rozumie, że świat się zmienia!”

14 Zmiana paradygmatu świata Paradygmat Newtona ulega przekształcaniu w paradygmat kwantowy PROSTY PRZESTRZEGAJĄCY PRAWA MOŻLIWY DO KONTROLOWANIA SKOMPLIKOWANY CHAOTYCZNY NIEPEWNY PEWNOŚĆ PRZEWIDYWALNOŚĆ HIERARCHIA ATOMIZM PODEJŚCIE ODGÓRNE PASYWNI PRACOWNICY JEDNA NAJLEPSZA METODA KONKURENCJA NIEUGIĘTA BIUROKRACJA EFEKTYWNOŚĆ REAKTYWNOŚĆ NIEPEWNOŚĆ NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ BRAK HIERARCHII, SIECI HOLIZM KILKA OŚRODKÓW WŁADZY PARTNERZY WIELE NAJLEPSZYCH METOD WSPÓŁPRACA ELASTYCZNE ZAUFANIE STOSOWNOŚĆ PROAKTYWNOŚĆ

15 Zjawiska zmiany paradygmatu w Polsce http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503291 http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503301 (Risku, 2015)

16 “Dobra szkoła pozwala sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata!”

17 Misja Edukacji: narzędzie społeczne Globalnie Podstawowe prawo człowieka (Deklaracja Praw Człowieka ONZ, §26)(Deklaracja Praw Człowieka ONZ, §26) Wyeliminowanie niepożądanych i osiągnięcie pożądanych cechy (Deklaracja Milenijna ONZ) (Deklaracja Milenijna ONZ) Finlandia Budowa i wspieranie ludzkości, etycznie odpowiedzialna przynależność społeczna, wiedza i umiejętności niezbędne w życiu, umiejętności uczenia się, szkolenie, kapitał i równość (Fińska ustawa o edukacji podstawowej) Globalnie opiekuńcze i odnoszące sukcesy państwo Nordyckie, w którym edukacja jest postrzegana jako cel sam w sobie i służy jej dobrze funkcjonujący system edukacyjny mający na celu zapewnić równe szanse na edukację i uczynić z Finlandczyków najbardziej kompetentny naród na świecie do 2020 r (Fiński Program Rządowy 2011-2015) Definicja na szczeblu regionalnym, gminnym i szkolnym (Risku, 2015)

18 Równość w (Risku, 2015)

19 Równość w stosunku do (Risku, 2015)

20 Równość w stosunku do możliwości Równość w stosunku do celu

21 Równość w stosunku do wyników: Kto winien? (Risku, 2015)

22 Kogo winić, jeśli coś nie działa? (Risku, 2015) Obwinianie ludzi  ” Zrób to lepiej!” Obwinianie systemu  ”Jak możemy pomóc!”

23 Jaka jest misja edukacji w Polsce http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503292 http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503302 (Risku, 2015)

24 Główny paradygmat zmian Trudna zmiana, której nikt nie opanuje Społeczności muszą się uczyć i zmieniać Przywództwo pedagogiczne musi być postrzegane na nowo Przywództwo strategiczne jest podstawową umiejętnością każdego lidera edukacyjnego Pedagogika przywództwa jest podstawową umiejętnością każdego lidera edukacyjnego Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym Informacje i wiedza muszą być postrzegane na nowo Zarządzanie wiedzą jest podstawową umiejętnością każdego lidera edukacyjnego Normy nie są wystarczające a wartości znalazły się jeszcze bardziej w centrum

25 Główny paradygmat zmian Przywództwo musi być postrzegane jako zasób i działanie Przywództwo jest wymagane na wszystkich poziomach Różne poziomy muszą współdziałać

26 Zarządzanie odgórne Uczniowie Grupy interesu Nauczyciele Rodzice Rząd Dyrektor Przywództwo jako zasób: 3 fazy (Alava 2005) (Risku, 2015)

27 Top-down Students Interest groups Teachers Parents Provider Principal Dyrektor Uczniowie Grupy interesu Nauczyciele Rodzice Dostawca Przywództwo jako zasób: 3 fazy (Alava 2005) Zbiorowe (Risku, 2015)

28 Top-down Students Interest groups Teachers Parents Provider Principal Students Interest groups Teachers Parents Provider Przywództwo jako zasób: 3 fazy (Alava 2005) Collective Praktyki przywódcze Lider Zwolennik Sytuacja (Spillane, 2001; Tian & Risku, 2012) Wschodzące i płynne (Risku, 2015)

29 Organizacja Quantum Holistyczna Elastyczna, reagująca na zmiany i na krawędzi Oddolna, samoorganizująca się i wschodząca Rozkwitająca dzięki różnorodności Krzykliwa Dogłębnie zielona ekologia Skoncentrowana na wizji i oparta na wartościach Nie zapomina o misji, ale zaczyna od niej

30 Jaka jest wizja w mojej szkole? http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503293 http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503303 (Risku, 2015)

31 Cztery drogi Pierwsza droga (1945-1975): innowacja i niespójność Wsparcie państwa i profesjonalna autonomia -> zmienność Druga droga (1980-): urynkowienie i standardy Konkurencja i badania -> deprofesjonalizacja Trzecia droga (1995-): połączenie pierwszej i drugiej Połączenie nie powiodło się z powodu niemożliwości zrezygnowania z systemu odgórnego, wiary w nierealistyczne dane i zmuszanie szkół do dążenia do osiągnięcia zbyt wielu celów. Czwarta droga: ścieżka demokratyczna i zawodowa Budowanie od dołu, kierowanie odgórne oraz zapewnianie wsparcia i nacisku z boku Filary: cel moralny, silne inwestycyjne i partnerstwo publiczno-prywatne Zasady profesjonalizmu: nauczyciele wysokiej jakości, status zawodowy oraz rozwój i zawodowe społeczności edukacyjne. Katalizatory spójności: sieci połączeń szkół, silni pomagają słabym, rozwoju przywództwa i wyrafinowane dane o osiągnięciach uczniów (Hargreaves & Shirley, 2009; Risku, 2012

32 NAUKA uczący się Efekty uczenia się DOBROBYT Opieka nad uczącymi się Zakres społeczny PRZYWÓDZTWO Przywództwo strategiczne Przywództwo rozproszone ZDOLNOŚĆ Wiedza Umiejętności Regionalny, lokalny i szkolny planu rozwoju (NBoE) CELE POSTANOWIEŃ REGIONALNYCH, GMINNYCH, LOKALNYCH I SZKOLNYCH W ZAKRESIE STRATEGII I ROZWOJU Obszar 1Obszar 2Obszar 3Obszar 4Obszar 5Obszar 6 Badania (Risku, 2015 on the basis of Alava 2012) A B C D E (Risku, 2015)

33 Zmiana przywództwa Etapy zmiany Kotter, Leading Change (1996) 4. Komunikowanie wizji zmiany 5. Stworzenie struktur i procesów w celu zagwarantowania wizji 3. Stworzenie wizji, która będzie realizacją zmiany 2. Utworzenie grupy, z którą będzie realizowana zmiana 1. Uzasadnienie zmiany 6. Zagwarantowanie krótkoterminowego sukcesu 7. Stabilizacja zmian, a następnie stopniowe podnoszenie poprzeczki 8. Stabilizacja zmiany w kulturze operacyjnej (Alava 2012)

34 Co możemy zrobić, aby uczynić z naszej szkoły wizję? http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503294 http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503304 (Risku, 2015)

35 “Dobra szkoła daje radość!”

36 Jak dać radość w szkole? http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503295 http://padlet.com/rehtori_institu/Zakopane1503305 (Risku, 2015)

37 Dziękuję!


Pobierz ppt "Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwiązanie dla zmieniającego się świata Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google