Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko walutowe problemem współczesnych przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko walutowe problemem współczesnych przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko walutowe problemem współczesnych przedsiębiorstw
Magdalena Mendrela

2 Ryzyko Ryzyko – główny element prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Ryzyko – możliwość poniesienia straty.

3 Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe - specyficzny rodzaj ryzyka, polegający na tym, że poprzez zmiany kursów może nastąpić wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową lub zmniejszenie należności.

4

5

6 Rodzaje ryzyka walutowego
Ryzyko konwersji - różnica między całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych składników aktywów a całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych zobowiązań.

7 Ryzyko ekonomiczne - informuje nas o zmianie kursu, która trwale może oddziaływać na konkurencyjność i rynkową wartość firmy. Jest trudne do prognozowania. Przykład: Polski eksporter sprzedaje swój wyrób do krajów Unii Europejskiej. Wszystkie transakcje rozliczane są w euro. Cena sprzedaży wynosi 1000 EUR. Koszty produkcji wynoszą 950 EUR. Średni kurs EUR/PLN na początku 2001 roku wynosił 3,86 (średni kurs w styczniu z fixingu NBP). Zysk w złotówkach na każdej sztuce sprzedanego wyrobu wynosi więc:

8 Zysk2001=(1000 EUR-950 EUR)*3,86=193 PLN Zakładając, że w ciągu roku z powodu inflacji koszty produkcji wzrosły o 3% do poziomu 978,5 EUR na początku stycznia 2002 roku zysk z każdej sztuki sprzedanego wyrobu wynosił (przy założeniu identycznego kursu wymiany EUR/PLN jak w styczniu 2001): Zysk2002=(1000 EUR-978,5 EUR)*3,86=82,99 PLN Chcąc osiągnąć zysk na tym samym poziomie co rok wcześniej firma musiałaby podnieść cenę sprzedaży do poziomu 1028,5 EUR co wiązałoby się z obniżeniem konkurencyjności jej wyrobów na rynku unijnym. Zysk2002=(1028,5-978,5 EUR)*3,86=193 PLN

9 Oczywiście jest to wynik przy założeniu, że kurs walutowy pozostanie na tym samym poziomie. Faktycznie jednak złoty w okresie stycznia 2002 umocnił się w stosunku do euro. Średni poziom kursu EUR/PLN w styczniu 2002 wynosił 3,59. W takim wypadku podniesienie ceny sprzedaży do 1028,5 EUR za sztukę nie gwarantuje osiągnięcia identycznego zysku jak w roku Dopiero cena sprzedaży na poziomie 1032,26 zrównoważy zyski w obu latach. Zysk2002=(1032,26-978,5)*3,59=193 PLN

10 Ryzyko transakcyjne - narażone są na nie korporacje, które dokonują wymiany handlowej z zagranicą, bądź też firmy przeprowadzające liczne operacje kredytowe lub pożyczkowe w walutach obcych, a także dokonujące inwestycji portfelowych albo bezpośrednich. Dzieli się na: ryzyko standardowe ryzyko powtarzające się ryzyko warunkowe

11   Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem walutowym = stabilizacja wartości przyszłych przepływów pieniężnych na znanym obecnie, określonym i akceptowalnym przez nas poziomie. Wyróżniamy dwie koncepcje: 1.Podejście konserwatywne 2.Podejście aktywne

12 Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym
Fizyczna kontrola ryzyka - to wszystkie operacje stosowane do redukcji ilości i wielkości strat. Finansowa kontrola ryzyka - samodzielne zarządzanie ryzykiem przez dany podmiot, tzw. retencja (zatrzymanie) ryzyka albo jego transfer na inny podmiot.

13 Finansowa kontrola ryzyka Fizyczna kontrola ryzyka
RYZYKO WALUTOWE Finansowa kontrola ryzyka Fizyczna kontrola ryzyka Zatrzymanie ryzyka Transfer ryzyka Unikanie ryzyka Redukcja ryzyka Brak podejmowania działań Zabezpieczenie źródeł pokrycia strat Unikanie działalności związanej z ryzykiem Podejmowanie działań ograniczających ryzyko Transfer ryzyka Na kooperanta Na kontrahenta Administrowanie procesem zarządzania ryzykiem Na zakłady ubezpieczeń Na instytucje finansowe np. banki

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ryzyko walutowe problemem współczesnych przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google