Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Łubnice pozyskała w 2012 roku środki zewnętrzne na realizację zadania pn.: Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Łubnice pozyskała w 2012 roku środki zewnętrzne na realizację zadania pn.: Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Łubnice pozyskała w 2012 roku środki zewnętrzne na realizację zadania pn.: Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach

3 Całkowita wartość zadania: 3 644 126,13 zł DOFINANSOWANIE : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: 2 139 477,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 1 057 024,00 zł Budżet Gminy Łubnice: 447 625,13 zł

4 Całe przedsięwzięcie rozpoczął w 2008r. ówczesny Wójt Gminy Łubnice Pan Eugeniusz Książek, kiedy zawarto umowę z Biurem Inżynierskim G.M., Poznań na opracowanie dokumentacji budowy nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Łubnice, która zakładała wybudowanie nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach na bazie nowej studni, która będzie zaopatrywała wszystkich mieszkańców gminy. Koncepcja budowy nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę opierała się na bardzo dobrej jakościowo wodzie, którą można uzyskać na terenie Dzietrzkowic i połączeniu pierścieniem wodnym wszystkich miejscowości gminy. Rozpoczęcie budowy SUW w Dzietrzkowicach zaplanowano na rok 2014.

5 W 2009r. wykonano wiercenia otworu awaryjnego nr 3 z utworów jury dolnej na terenie ujęcia gminnego w m. Dzietrzkowice na głębokość 130m, za kwotę brutto 215 940,00 zł. W 2013r. wykonano zadanie: Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach za kwotę brutto 120 478,00 zł. - Wykonano rurociąg wodociągowy o średnicy 90mm długości 795m z rur PVC/PE, zakończony przyłączem wodociągowym długości 69m oraz wykonano przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach.

6 W roku 2012 wykonano zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie”. Wartość zadania: brutto 96 000,00zł., a wykonawcą była Firma: Zakład Usługowy „HYDRO- INSTAL” Józef Jeziorny. Wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 o łącznej długości 773,51m. Przedmiotowe inwestycje są jednym z elementów planowanego pierścienia wodociągowego obejmującego teren całej gminy Łubnice. Wykonane odcinki wodociągu zapewnią bezawaryjną dostawę wody pitnej o odpowiednich parametrach mieszkańcom miejscowości Wójcin, Andrzejów i części miejscowości Ludwinów.

7 W dniu 15.05.2014r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach”. Termin zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczono na 15.04.2015r. Umowna wartość zadania: brutto 3.354.066,77zł Wykonawca zadania: Konsorcjum Firm w Składzie: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa Partner Konsorcjum: ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa

8 Zadanie realizowano w dwóch etapach:  I etap od 15.05.2014 r. do 31.08.2014 r.  II etap od 01.09.2014 r. do 15.04.2015 r. Zakres zadania obejmował: Budowę nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody, wykonanie nowych zbiorników retencyjnych, zbiorników popłuczyn, wyposażenie studni głębinowej, wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji, zagospodarowanie terenu oraz rozbiórkę starego budynku Stacji Uzdatniania Wody.

9  Powierzchnia użytkowa budynku nowej Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach wynosi 178,17m 2, gdzie znajdują się następujące pomieszczenia: hala filtrów, chlorownia, pomieszczenie techniczne, gdzie zlokalizowano agregat prądotwórczy oraz sterownia z pomieszczeniem sanitarnym.  Wykonano nowe ogrodzenie terenu oraz furtkę z bramą wjazdową wraz z drogą wewnętrzną z kostki betonowej.  Praca stacji uzdatniania wody jest automatyczna, w oparciu o układ pneumatyczny z okresową kontrolą konserwatora.

10  Budynek i studnie głębinowe wyposażono w nowe urządzenia technologiczne służące do uzdatniania wody. Jest to układ pompowania dwustopniowego z dwustopniowym procesem filtracji wody. Stacja Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach będzie dostarczała mieszkańcom wodę o odpowiednich parametrach w ilości 50 000 m 3 /rok.  Ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe, w tym jedna nowa wywiercona w 2009r. i uruchamiana wraz z nową stacją  Wykonano trzy zbiorniki retencyjne o pojemności V-150 m 3 każdy.

11 DZIĘKI POMOCY INSTYTUCJI WSPÓŁFINANSUJĄCYCH, WYKONAWCÓW, KADRY TECHNICZNEJ i INSPEKTORSKIEJ, RADNYCH POPRZEDNIEJ i OBECNEJ KADENCJI, DZIŚ MOŻEMY CIESZYĆ SIĘ Z REALIZACJI CZĘŚCI PROJEKTU ROZWOJOWEGO DLA GMINY ŁUBNICE - NOWOCZESNEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW. MAMY NADZIEJĘ, ŻE DALSZA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZNAJDZIE SWÓJ FINAŁ i KOLEJNE MIEJSCOWOŚCI BĘDĄ ŁĄCZONE W PIERŚCIEŃ WODNY, CO ZAPEWNI BEZAWARYJNĄ DOSTAWĘ KOLEJNYM ODBIORCOM i BARDZO DOBRĄ JAKOŚCIOWO WODĘ.

12 MIESZKAŃCY SOŁECTWA DZIETRZKOWICE MAJĄ DZIŚ JESZCZE JEDNĄ OKAZJĘ DO ŚWIĘTOWANIA. 20.04.2015r. ODDANO DO UŻYTKU WYREMONTOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SANITARIATY W BUDYNKU OSP DZIETRZKOWICE. WYREMONTOWANE WNĘTRZA ZWIĘKSZAJĄ KOMFORT UŻYTKOWANIA i BĘDĄ SŁUŻYĆ MIESZKAŃCĄ PRZEZ LATA

13


Pobierz ppt "Gmina Łubnice pozyskała w 2012 roku środki zewnętrzne na realizację zadania pn.: Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google