Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia w kwalifikowaniu wydatków w Funduszu Spójności Maciej Pęski Kierownik Wydziału Realizacji Przedsięwzięć Departament Przedsięwzięć Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia w kwalifikowaniu wydatków w Funduszu Spójności Maciej Pęski Kierownik Wydziału Realizacji Przedsięwzięć Departament Przedsięwzięć Spójności."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia w kwalifikowaniu wydatków w Funduszu Spójności Maciej Pęski Kierownik Wydziału Realizacji Przedsięwzięć Departament Przedsięwzięć Spójności m.peski@nfosigw.gov.pl Opracowali: Anna Zmysłowska Wojciech Głowacki Maciej Pęski

2 Zakres tematyczny prezentacji: najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu kwalifikowalności wydatków - wg doświadczeń NFOŚiGW wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg FIDIC specyficzne zagadnienia kontraktów opóźnionych w realizacji Aspekty związane z audytem ze strony Komisji Europejskiej Wydatki kwalifikowane

3 Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania aspektu nieprzewidywalności wydatku przez Inżyniera w protokołach konieczności oraz niezbędności realizacji w ramach tego samego kontraktu dla osiągnięcia celu kontraktu 2. lakoniczność protokołów... 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW... 4. błędy rachunkowe... 5. tymczasowe stawki i kwoty ujemne... 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych... 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC...

4 Wydatki kwalifikowane Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania aspektu nieprzewidywalności wydatku... 2. lakoniczność protokołów konieczności i negocjacji uniemożliwiające stwierdzenie zasadności wydatków na etapie weryfikacji w NFOŚiGW 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW... 4. błędy rachunkowe... 5. tymczasowe stawki i kwoty ujemne... 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych... 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC...

5 Wydatki kwalifikowane Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania aspektu nieprzewidywalności wydatku... 2. lakoniczność protokołów... 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW w miejsce rzeczowej argumentacji i wykazania niezbędności oraz nieprzewidywalności robót dodatkowych 4. błędy rachunkowe... 5. tymczasowe stawki i kwoty ujemne... 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych... 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC...

6 Wydatki kwalifikowane Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania nieprzewidywalności wydatku... 2. lakoniczność protokołów... 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW... 4. błędy rachunkowe w PŚP ( w tym liczenie do kwoty a nie do jednostek obmiaru lub 100%) 5. tymczasowe stawki i kwoty ujemne... 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych... 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC...

7 Wydatki kwalifikowane Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania nieprzewidywalności wydatku... 2. lakoniczność protokołów... 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW... 4. błędy rachunkowe... 5. pojawianie się kwot ujemnych w PŚP (domniemanie niewykonania robót bądź braku obmiaru) 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych... 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC...

8 Wydatki kwalifikowane Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania nieprzewidywalności wydatku... 2. lakoniczność protokołów... 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW... 4. błędy rachunkowe... 5. tymczasowe stawki i kwoty ujemne... 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych (obawa przed niewykorzystaniem kwoty kontraktowej) 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC...

9 Wydatki kwalifikowane Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikowaniu wydatków Kontrakty na roboty: 1. brak wskazania nieprzewidywalności wydatku... 2. lakoniczność protokołów... 3. powoływanie się na ustalenia z NFOŚiGW... 4. błędy rachunkowe... 5. tymczasowe stawki i kwoty ujemne... 6. nieprawidłowe zaliczanie robót zamiennych... 7. nieprawidłowe stosowanie klauzuli 13.5 FIDIC - winny to być roboty wykonywane na polecenie Inżyniera i związane bezpośrednio z kontraktem, a nie wszelkie roboty dodatkowe

10 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera wg audytorów nie powinno być kwalifikowane. Wytyczne mówią o przeniesieniu kosztów na Inżyniera. Sprzeczne z Klauzulą 4.22 i 6.6 (Def.1.1.2.6) 2. Opłaty za media Klauzula 4.19….. 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3... 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2... 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne Klauzula 13.7 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6... 7. Ubezpieczenia 18...

11 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera… 2. Opłaty za media Klauzula 4.19 zobowiązuje Wykonawcę do zapłaty Zamawiającemu co jest sprzeczne z wytycznymi do kwalifikacji (gdy ten jest dostawcą mediów). 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3... 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2... 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne Klauzula 13.7 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6... 7. Ubezpieczenia 18...

12 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera… 2. Opłaty za media Klauzula 4.19….. 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3 uprawnia Inżyniera do ustalenia cen, które po korekcie mogą dać kwoty nadpłacone (niekwalifikowane). Powstaje nieprawidłowość. 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2... 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne Klauzula 13.7 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6... 7. Ubezpieczenia 18...

13 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera… 2. Opłaty za media Klauzula 4.19….. 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3... 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2 uprawnia do podziału zysków uzyskanych dzięki zmianom w wykonaniu robót. Powstaje zapłata/wydatek nie równy zakontraktowanej pracy/kosztowi. 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne Klauzula 13.7 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6... 7. Ubezpieczenia 18...

14 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera… 2. Opłaty za media Klauzula 4.19….. 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3... 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2... 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne (Klauzula 13.7) generalnie są kosztami kwalifikowanymi o ile nie są to opłaty administracyjne. 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6... 7. Ubezpieczenia 18...

15 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera… 2. Opłaty za media Klauzula 4.19….. 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3... 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2... 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne Klauzula 13.7 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6 powoduje powstanie utrudnień w kwalifikacji kosztów. Powstają kwoty nadpłacone i chwilowo nienależne. 7. Ubezpieczenia 18...

16 Wydatki kwalifikowane Wytyczne do kwalifikacji a kontrakty wg. FIDIC Kontrakty na roboty: 1. Zaplecze dla Inżyniera… 2. Opłaty za media Klauzula 4.19….. 3. Tymczasowe stawki Klauzula 12.3... 4. Oszczędności na zmianach Klauzula 13.2... 5. Korekty uwzględniające zmiany prawne Klauzula 13.7 6. Korygowanie wsteczne Klauzula 14.6... 7. Ubezpieczenia Klauzula 18 są obowiązkiem Wykonawcy i są uznawane za koszt kwalifikowany jeżeli są w cenie kontraktu i bezpośrednio związane z realizacją projektu/umowy.

17 Wydatki kwalifikowane Kontrakty opóźnione w realizacji 1. możliwość naliczania odsetek karnych za opóźnienie (naruszenie Klauzuli 8.2 Czas na ukończenie) i pokrycia ewentualnych strat zgodnie z zasadami FIDIC (oprócz przypadku Klauzuli 8.4 Przedłużenie.. i 8.5 Opóźnienia..) reguluje Klauzula 8.7 Kary za zwłokę. 2. wyważenie dostępnych rozwiązań... 3. okres kwalifikowalności wydatków... 4. przypadek zerwania kontraktu...

18 Wydatki kwalifikowane Kontrakty opóźnione w realizacji 1. możliwość naliczania odsetek karnych... 2. wyważenie pomiędzy stosowaniem naliczania odsetek karnych, a wykorzystaniem Okresu Zgłaszania Usterek (Klauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad) 3. okres kwalifikowalności wydatków... 4. przypadek zerwania kontraktu...

19 Wydatki kwalifikowane Kontrakty opóźnione w realizacji 1. możliwość naliczania odsetek karnych... 2. wyważenie dostępnych rozwiązań... 3. okres kwalifikowalności wydatków - co do zasady - dotyczy MF / Decyzji KE, a nie kontraktu 4. przypadek zerwania kontraktu...

20 Wydatki kwalifikowane Kontrakty opóźnione w realizacji 1. możliwość naliczania odsetek karnych... 2. wyważenie dostępnych rozwiązań... 3. okres kwalifikowalności wydatków... 4. przypadek zerwania kontraktu przez Wykonawcę lub Zamawiającego i kwestia wydatków ponoszonych na usunięcie usterek. Rozliczenie robót bezspornych (uniknięcie dublowania wydatków)

21 Wydatki kwalifikowane Kłopoty z audytem prowadzonym przez Komisję Europejską 1. konieczność archiwizowania wszystkich faktur wraz z wnioskami o płatność pośrednią i PŚP (w przeciwnym przypadku trudności audytorów w ocenie sytuacji i poszukiwanie nieprawidłowości) 2. brak aneksów do kontraktów... 3. archiwizowanie wytycznych Komisji Europejskiej...

22 Wydatki kwalifikowane Kłopoty z audytem prowadzonym przez Komisję Europejską 1. konieczność archiwizowania faktur... 2. brak aneksów do kontraktów jest najpewniejszym zabezpieczeniem przed drobiazgową kontrolą 3. archiwizowanie wytycznych Komisji Europejskiej...

23 Wydatki kwalifikowane Kłopoty z audytem prowadzonym przez Komisję Europejską 1. konieczność archiwizowania faktur... 2. brak aneksów do kontraktów... 3. archiwizowanie wytycznych Komisji Europejskiej, jako ewentualna broń przed zarzutami audytorów

24 Czynniki krytyczne : Zasada ograniczonego zaufania: w ostatecznym rozrachunku, to Beneficjent Projektu Funduszu Spójności będzie ponosił konsekwencje finansowe nieprawidłowości w realizacji oraz błędów w kwalifikowaniu wydatków Wydatki kwalifikowane

25 Ograniczenie możliwości wystąpienia nieprawidłowości finansowej przy kwalifikacji wydatków poprzez prawidłową procedurę weryfikacji/kwalifikacji u Beneficjenta: Służby techniczne JRP kwalifikują roboty, jako zgodne z Wytycznymi i rozporządzeniem/memorandum Służby finansowe JRP potwierdzają, że wydatki zostały poniesione właśnie na te roboty kwalifikowane i w ten sposób kwalifikują wydatki na poziomie Beneficjenta


Pobierz ppt "Doświadczenia w kwalifikowaniu wydatków w Funduszu Spójności Maciej Pęski Kierownik Wydziału Realizacji Przedsięwzięć Departament Przedsięwzięć Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google