Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Migaj ą ce przedszkolaki ” Porozumiewamy si ę z dzie ć mi g ł uchymi i niedos ł ysz ą cymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Migaj ą ce przedszkolaki ” Porozumiewamy si ę z dzie ć mi g ł uchymi i niedos ł ysz ą cymi."— Zapis prezentacji:

1

2 „Migaj ą ce przedszkolaki ” Porozumiewamy si ę z dzie ć mi g ł uchymi i niedos ł ysz ą cymi

3 Głusi a Słyszący Wiele problemów, wynikających w kontaktach głuchych ze słyszącymi, ma swe źródło w niewiedzy, czyli braku informacji o sobie. Głuchy obawia się kontaktu ze słyszącym, nawet jeśli dobrze odczytuje mowę z ust, obawia się, że nie zrozumie, co jest do niego mówione. Słyszący obawia się, że nie zostanie zrozumiany i nie będzie umiał zaradzić złej komunikacji. Dla jednej i drugiej strony jest to sytuacja stresująca. Dlatego istotne jest zdobycie informacji o sobie nawzajem. Instytucją bezpieczną dla obu stron jest osoba tłumacza, który jest pośrednikiem nie tylko międzyjęzykowym, ale też międzykulturowym. Dopiero po zbliżeniu w bezpiecznej obecności tłumacza, niwelując stres komunikacyjny i wiedząc już co nieco o sobie, możemy lepiej się poznać.

4 Problem dyskryminacji Głuchych Osoby głuche są „niewidoczne”. Nikt nie wie, że nie słyszą, dopóki nie zaczną używać języka migowego. Dlatego często spotykają się z brakiem tolerancji wobec swoich typowych zachowań. Tego, że nie reagują, kiedy się do nich mówi, albo nie odpowiadają adekwatnie na zadane pytania. Jednak to, że głusi tworzą odrębną społeczność, nie wynika tylko z trudności dostosowania się do wymagań większości, ale też z tego, że większość nie jest nimi zainteresowana. Osoby głuche podkreślają to często, że uczą się i starają przez całe życie, a te ich starania i tak pozostają niezauważone. Podstawowym problemem każdej osoby głuchej jest izolacja. Izolacja — komunikacyjna, informacyjna, kulturowa i społeczna.

5 JEZYK MIGOWY jako czynnik integracyjny Dzięki językowi migowemu głusi zdobywają w dostępny sposób wiedzę o świecie. Uczą się języka polskiego tak, jak słyszący uczą się każdego języka obcego. Poziom znajomości języka polskiego uzależniony jest od warunków, jakie głuchej osobie stworzyła szkoła i rodzina. Dzięki językowi migowemu głusi zdobywają w dostępny sposób wiedzę o świecie. Uczą się języka polskiego tak, jak słyszący uczą się każdego języka obcego. Poziom znajomości języka polskiego uzależniony jest od warunków, jakie głuchej osobie stworzyła szkoła i rodzina.

6 Dzieci głuche i niedosłyszące są takie same jak inne, to samo je cieszy, martwi, zasmuca. Nie tylko dzieci z wadami słuchu powinny znać język migowy. Osoby, które chcą komunikować się z nimi, również powinny potrafić porozumiewać się w tym języku.

7 Uczmy się języka migowego Osoby głuche są wystarczająco sprawne intelektualnie i fizycznie, aby samodzielnie zadbać o swoje sprawy. Potrzebują jedynie od słyszącego społeczeństwa wyjścia naprzeciw we wzajemnej komunikacji i zrozumieniu swoich potrzeb.

8 „Miganie” w P.P nr 29 w Szczecinie

9 Zajęcia z języka migowego prowadzone w naszym przedszkolu, mają na celu: - uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób niesłyszących; - umiejętność przełamywania barier mentalnych w stosunku do osób z niepełnosprawnościami; - pogłębianie empatii wobec innych, potrzebujących wsparcia, pomocy i zrozumienia; - rozwijanie kompetencji umożliwiających życie w zróżnicowanym świecie współczesnym; - umiejętność koncentracji uwagi; - zdolność kojarzenia; - ćwiczenie pamięci wzrokowej; - świadomość ciała i przestrzeni; - wyobraźnia przestrzenna; - spostrzegawczość; - dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa; - uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób niesłyszących; - umiejętność przełamywania barier mentalnych w stosunku do osób z niepełnosprawnościami; - pogłębianie empatii wobec innych, potrzebujących wsparcia, pomocy i zrozumienia; - rozwijanie kompetencji umożliwiających życie w zróżnicowanym świecie współczesnym; - umiejętność koncentracji uwagi; - zdolność kojarzenia; - ćwiczenie pamięci wzrokowej; - świadomość ciała i przestrzeni; - wyobraźnia przestrzenna; - spostrzegawczość; - dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;

10 Co robimy? Czytanie dzieciom bajek o problemach dzieci niepełnosprawnych (Jaśka pierwszy dzień nowej szkoły; Tuż pod moim nosem- zbiór bajek psychoedukacyjnych); Scenki dramowe Co chce powiedzieć?; Książeczka przyjaźni- samodzielne, lub przy pomocy rodziców wykonanie książeczki na temat przyjaźni z osobami głuchymi, samodzielne wykonanie przez dzieci ilustracji, ułożenie treści bajki, lub opowiadania; Kącik pantomimy- zorganizowanie w przedszkolu kącika (z rekwizytami teatralnymi); chętne dzieci odgrywają scenki życia codziennego, lub ze świata bajek; Spotkanie z niesłyszącymi sportowcami ze Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona – wspólne gry i zabawy sportowe; Czytanie dzieciom bajek o problemach dzieci niepełnosprawnych (Jaśka pierwszy dzień nowej szkoły; Tuż pod moim nosem- zbiór bajek psychoedukacyjnych); Scenki dramowe Co chce powiedzieć?; Książeczka przyjaźni- samodzielne, lub przy pomocy rodziców wykonanie książeczki na temat przyjaźni z osobami głuchymi, samodzielne wykonanie przez dzieci ilustracji, ułożenie treści bajki, lub opowiadania; Kącik pantomimy- zorganizowanie w przedszkolu kącika (z rekwizytami teatralnymi); chętne dzieci odgrywają scenki życia codziennego, lub ze świata bajek; Spotkanie z niesłyszącymi sportowcami ze Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona – wspólne gry i zabawy sportowe; Nasz przyjaciel Adrian- spotkanie z chłopcem z niedosłuchem, który wprowadził dzieci w świat dzieci niesłyszących (pokaz aparatu słuchowego, opowiadanie o codziennym życiu); Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny W świecie ciszy ; Galeria fotografii Odwiedzamy Związek Głuchych; Rodzinny konkurs plastyczny Ja i świat; Dokończ bajkę…- układanie bajki, opowiadania o przygodach dzieci niedosłyszących Ula i Tomek- papierowy smok; Zapoznanie dzieci z treścią popularnych bajek (Brzydkie kaczątko, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka) językiem migowym; Nasz przyjaciel Adrian- spotkanie z chłopcem z niedosłuchem, który wprowadził dzieci w świat dzieci niesłyszących (pokaz aparatu słuchowego, opowiadanie o codziennym życiu); Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny W świecie ciszy ; Galeria fotografii Odwiedzamy Związek Głuchych; Rodzinny konkurs plastyczny Ja i świat; Dokończ bajkę…- układanie bajki, opowiadania o przygodach dzieci niedosłyszących Ula i Tomek- papierowy smok; Zapoznanie dzieci z treścią popularnych bajek (Brzydkie kaczątko, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka) językiem migowym;

11 Migamy

12 Efekty nauki języka migowego Uczenie się tolerancji wobec odmienności; Poszerzenie wiedzy na temat sytuacji życiowej dzieci głuchych i z niedosłuchem; Rozwój kompetencji społecznych poprzez pogłębienie uczucie empatii wobec innych; Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form komunikacji społecznej Uczenie się tolerancji wobec odmienności; Poszerzenie wiedzy na temat sytuacji życiowej dzieci głuchych i z niedosłuchem; Rozwój kompetencji społecznych poprzez pogłębienie uczucie empatii wobec innych; Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form komunikacji społecznej Zdolność komunikacji z osobami niesłyszącymi Pogłębienie zdolności intelektualnych Rozwój kreatywnego myślenia i działania Zdolność komunikacji z osobami niesłyszącymi Pogłębienie zdolności intelektualnych Rozwój kreatywnego myślenia i działania

13 Nowe „słówka”

14 Teatr pantomimy- Brzydkie Kaczątko

15 Na zakończenie… Dorośli i dzieci żyją w ciągle zmieniającej się, skomplikowanej i niezwykle dynamicznej rzeczywistości. Dostosowanie się do wymogów współczesnego świata może stanowić problem, nie tylko dla dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych. Zwiększająca się liczba „inności”, niestandardowych zachowań, predyspozycji, oczekiwań, może czasami w niektórych ludziach budzić uczucie niepewności i zagubienia. Przykładem osób, z którymi porozumienie jest utrudnione, są osoby głuche i niedosłyszące. Z każdym rokiem liczba dzieci migających rośnie i w związku z tym, warto podjąć działania, aby kontakt z nimi stał się możliwy.


Pobierz ppt "„Migaj ą ce przedszkolaki ” Porozumiewamy si ę z dzie ć mi g ł uchymi i niedos ł ysz ą cymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google