Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Piotr Chwastyk Wprowadzenie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Piotr Chwastyk Wprowadzenie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Piotr Chwastyk email: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl Wprowadzenie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

2 TPP wyk. II/2 Literatura Brzeziński M., Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji, PWN, Warszawa 1996. Dietrych J.: Projektowanie i konstruowanie. WNT Warszawa 1974 (lub wydania późniejsze) Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. I i II, Placet, Warszawa 1998 r. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna PW 2002 Dworczyk M., Ćwiczenia z podstaw planowania i projektowania organizacji TPP. Dworczyk M., Organizacja technicznego przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1973 r. Feld M.: Technologia budowy maszyn. WNT Warszawa 1993 Grelak K., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uczelnianie PL, Lublin 1985 r. Haratym F., System technicznego przygotowania produkcji, WNT 1979 r. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław, 1997 r. Lis S. Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją WPW Warszawa 1976 r. Cz.1, 2, Lis S., Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, PWN, Warszawa 1984. Muhleman A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i Usługi, PWN, Warszawa 1997 r. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją PWE, Warszawa 2005, Skarbiński M., Skarbiński J.: Technologiczność konstrukcji maszyn. WNT Warszawa 1987. Żuber R., Planowanie i kierowanie przygotowaniem produkcji, PWN, Warszawa 1991 r.

3 TPP wyk. II/3 Definicje produktu PRODUKT PRODUKT – wyrób lub usługa będąca materialnym, energetycznym lub informacyjnym rezultatem funkcjonowania systemu produkcyjnego. PRODUKT PRODUKT – efekt twórczego lub odtwórczego działania człowieka, a praca nad nim ma charakter ciągły. PRODUKT PRODUKT - wszystko co jest wytworem wszelkiego rodzaju działalności (wyrób lub usługa).

4 System produkcyjny TPP wyk. II/4 System produkcyjny System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania potrzeb konsumentów.

5 Proces produkcyjny TPP wyk. II/5 Proces produkcyjny Proces produkcyjny to uporządkowany ciąg działań, w wyniku którego otrzymujemy produkty (wyrobu lub usługi) o pożądanej wartości.

6 Produkt w koncepcji marketingowej T.Levitta TPP wyk. II/6 RDZEŃ (istota produktu) co jest przedmiotem zainteresowania (właściwości, zastosowanie) PRODUKT RZECZYWISTY (marka, kolorystyka, estetyka, jakość) PRODUKT POSZERZONY (czynności i usługi dodatkowe) PRZYKŁAD: Odkurzacz 1.Rdzeń: ma wciągać śmieci 2.PR. Rzeczywisty: marka Zelmer, czerwony kolor 3.PR. Poszerzony: Gwarancja i serwis 1. RDZEŃ (korzyści) 2. PRODUKT RZECZYWISTY 3. PRODUKT POSZERZONY

7 Funkcje produktu TPP wyk. II/7 Funkcje podstawowe – są niezbędne do działania produktu Funkcje podrzędne – nie są niezbędne do działania produktu Funkcje zbędne - są, ale nikt ich nie oczekuje PRZYKŁAD: Lodówka Funkcje podstawowa (ma chłodzić ) Funkcje podrzędne (kostkarka do lodu) Funkcje zbędne (wydziela ciepło)

8 Analiza wartości TPP wyk. II/8 Spełnienie każdej funkcji kosztuje. Analiza wartości pozwala na dokonanie oceny kosztów spełniania określonych funkcji produktu. ANALIZA WARTOŚCI - jest to planowe, zorientowane na koszty postępowanie zmierzające do osiągnięcia funkcjonalności produktu, jak i spełnienia innych wymagań z nim związanych (np. jakościowych) przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania. Chodzi o to, żeby produkt spełniał swoje funkcje oraz zaspokajał oczekiwania i wymagania klientów przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania.

9 Analiza wartości TPP wyk. II/9 1.Zdefiniowanie potrzeb klientów. 2.Analiza funkcji jakie ma spełniać produkt. 3.Opracowywanie rozwiązań np. burze mózgów, skojarzenia w zespołach. 4.Wybór rozwiązania najkorzystniejszego np. zastosowanie techniki wartościowania. 5.Dokumentacja, badanie i produkcja prototypu

10 Warunki ograniczające w procesie projektowania TPP wyk. II/10 Wskaźniki techniczne wyrobu (zużycie energii, wymiary) Technologia wytwarzania (koszty, ograniczenia z nią związane) Materiały do produkcji (ich dostępność, trwałość)

11 Technologiczność konstrukcji TPP wyk. II/11 Technologiczność konstrukcji – to taki sposób konstruowania produktu, aby wytwarzanie jego poszczególnych części, jak i montaż były w warunkach danego systemu produkcyjnego najprostsze i najtańsze. (Taka konstrukcja produktu by można go było jak najprościej i jak najtaniej złożyć, a później rozłożyć w procesie recyclingu.) Uzyskanie technologiczności konstrukcji wiąże się z: doborem techniki wytwarzania materiałów wyjściowych. – kształt i jakość materiałów wyjściowych ma być w jak największym stopniu zbliżony do wymagań stawianych gotowej części, dostosowaniem konstrukcji produktu do wielkości produkcji. – produkt ma być tak skonstruowany by można go było wyprodukować w danym systemie produkcyjnym przy wykorzystaniu istniejących środków (maszyn, urządzeń), uproszczeniem technologii wytwarzania. – operacje procesu wytwarzania zaprojektowane tak by można było wykonywać je jak najłatwiej, uproszczeniem technologii montażu.

12 Przygotowanie produkcji (aspekty jakie bierze się pod uwagę przy przygotowywaniu produkcji) TPP wyk. II/12 KONSTRUKCYJNE KONSTRUKCYJNE (co produkujemy?) TECHNOLOGICZNE TECHNOLOGICZNE (jak produkujemy?) ORGANIZACYJNE ORGANIZACYJNE (kiedy? i na czym?) EKONOMICZNE EKONOMICZNE (ile będzie kosztować produkcja?)

13 Przygotowanie produkcji wiąże się z: TPP wyk. II/13 PRODUKTEM PRODUKTEM – przygotowanie konstrukcyjne (wykonanie projektu) PROCESAMI PROCESAMI – przygotowanie technologiczne do produkcji (opracowanie technologicznego procesu wytwarzania) PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEDSIĘBIORSTWEM – przygotowanie organizacyjne

14 Projektowanie TPP wyk. II/14 Jest to zbiór czynności powiązanych ze sobą, zmierzających do osiągnięcia określonego celu np. wytworzenie unikalnego produktu lub usługi. Posiadają zaplanowany z góry początek i koniec.

15 Możliwość skrócenia czasu przygotowania produkcji TPP wyk. II/15 Skracając czas trwania poszczególnych etapów przygotowywania produkcji. Zastępowanie tradycyjnego projektowania sekwencyjnego projektowaniem współbieżnym (równoległym) - kilka czynności przygotowawczych odbywa się w tym samym czasie np. przygotowywanie technologiczne produktu i produkcji. Projektowanie rozproszone (komunikacja elektroniczna) – poszczególne elementy składające się na całość produkcji projektowane są przez różne podmioty rozproszone na całym świecie, efekty ich pracy przesyłane są do jednego miejsca i tam organizowane w spójną całość.

16 Projektowanie sekwencyjne, a współbieżne TPP wyk. II/16 PROJEKTOWANIE SEKWENCYJNE PROJEKTOWANIE WSPÓŁBIEŻNE Dłuższy czas realizacji Podział na zadania funkcjonalne Rozpoczęcie nowego zadania po wykonaniu poprzedniego Trudności we współpracy między komórkami Krótszy czas realizacji Nastawienie na bieżącą współprace w przygotowaniu projektu (wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa) Równoległe wykonywanie niektórych procesów Likwidacja niezgodności na bieżąco

17 Proces wprowadzania produktu na rynek TPP wyk. II/17 Marketing Przygotowanie Produkcji Wytwarzanie Marketing Klient Rozpoznanie potrzeb klientów Przygotowanie konstrukcyjne wyrobu Przygotowanie technologiczne do produkcji Przygotowanie organizacyjne do produkcji Wytwarzanie produktu KlientDystrybucjaProdukt

18 Koszt spowodowany (wytworzenia) i koszt poniesiony TPP wyk. II/18  Koszt poniesiony – związany z przygotowaniem produkcji. Tyle ile wydaliśmy do danej chwili. Szacuje się, że w 70-80% Rzutuje na ostateczny koszt wytworzenia produktu.  Koszt spowodowany (wytworzenia) – Szacuje się, że w 70-80% jest zależny od kosztu poniesionego. Im wyższy koszt poniesiony, tym wyższy koszt wytworzenia.  Margines swobodnej zmiany kosztów – wraz z upływem czasu coraz trudniej zmieniać koszty. Najłatwiej je zmieniać na etapie przygotowania produkcji (można wprowadzać oszczędności) Koszt Czas Koszt spowodowany Koszt poniesiony Margines swobodnej zmiany kosztów 80% 15% Przygotowanie produkcji Produkcja i eksploatacja

19 Model TPP wyk. II/19 Model – zobrazowanie rzeczywistego obiektu za pomocą rysunku (model graficzny), schematu (model blokowy), zależności matematycznych (model matematyczny) itd. Wykorzystywany jest podczas symulacji, czyli odtwarzania zachowania się obiektu badań w warunkach rzeczywistych. Tworzy się wirtualną rzeczywistość, która symuluje procesy i pozawala na dokładną ich analizę. W końcowym efekcie wybiera się i realizuje proces najbardziej efektywny, umożliwiający uzyskanie najwyższej produktywności działania systemu produkcyjnego.

20 New Product Development TPP wyk. II/20 KOCEPCJA Opracowanie projektu Prototyp Próby prototypu Wybór rozwiązania Przygotowanie organizacyjne i technologiczne WYTWARZANIE Badanie i rozwój Marketing Symulacje (np. Komputerowe) Badania statystyczne (dot. usterek, wydajności czy trwałości) Proces ten może być:  Rewolucyjny – np. wynalezienie telefonu (produkt oryginalny, odbiegający od istniejącego w danym czasie poziomu techniki)  Ewolucyjny – powstanie telefonu z wyświetlaczem numerycznym (produkt zmodyfikowany, ma charakter naśladowczy, modyfikacja już istniejącego produktu)

21 Strategie rynkowe produktu TPP wyk. II/21 Strategie wzrostu (zwiększania): Penetracji rynku (w celu wzrostu sprzedaży produktów na bieżącym rynku) Rozwoju produktu Na istniejących rynkach Na nowych rynkach Strategia rozwoju rynku (wchodzenie z produktem na nowe rynki) Dywersyfikacja koncentryczna (współdziałanie z firmami istniejącymi na nowym rynku) Dywersyfikacja horyzontalna (tworzenie nowego zakładu działającego na nowym rynku) Strategie konsolidacji (umacniania): Ograniczenia (skupienie się na rynkach przynoszących zysk, a wyjście z nie rentownych) Redukcji (zmniejszenie ilości produktów na danym rynku) Pozbycia się (usunięcie produktu, które nie przynoszą zysku)

22 Cykl życia produktu TPP wyk. II/22 Można podzielić na dwa etapy: Cykl Powstawania produktu (przed wprowadzeniem na rynek – projekt, prototyp, próby prototypu) Cykl życia produktu na rynku (po wprowadzeniu produktu na rynek)

23 TPP wyk. II/23 Cykl życia produktu

24 TPP wyk. I/24 Cykl życia produktu

25 TPP wyk. I/25 Cykl życia produktu

26 Niezawodność TPP wyk. II/26 NIEZAWODNOŚĆ – prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń w czasie (produkty niskiej jakości są narażone na uszkodzenia, których prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie z biegiem czasu). Miary niezawodności: Prawdopodobieństwo działania produktu w danym czasie Gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia – prawdopodobieństwo uszkodzenia w danej chwili „t”. Intensywność uszkodzeń – stosunek jednostek działających do niedziałających w danej chwili „t” Do badania niezawodności służy statystyka matematyczna. Rozkłady które opisują występowanie uszkodzeń w czasie: Normalny Wykładniczy Weibulla

27 TPP wyk. II/27 Niezawodność Prawdopodobieństwo Czas Prawdopodobieństwo uszkodzeń Prawdopodobieństwo działania Wraz z upływem czasu prawdopodobieństwo działania maleje, a prawdopodobieństwo uszkodzeń rośnie.

28 Niezawodność TPP wyk. II/28 Liczba uszkodzeń Czas I OKRES CHORÓB WIEKU DZIECIĘCEGO II OKRES NORMALNEJ EKSPLOATACJI III OKRES USZKODZEŃ STARZENIOWYCH W I okresie eksploatacji występuje dużo uszkodzenia związanych z „docieraniem” się urządzenia w początkowej fazie jego użytkowania. Po usunięciu wad „wieku dziecięcego” produkt funkcjonuje normalnie, liczba uszkodzeń jest niska. Natomiast w III okresie eksploatacji liczba uszkodzeń zaczyna wzrastać, ma to związek ze starzeniem się urządzenia.

29 Okresy eksploatacji TPP wyk. II/29 1. CHORÓB WIEKU DZIECIĘCEGO – występuje wiele uszkodzeń spowodowanych „docieraniem się” urządzenia. 2. NORMALNEGO UŻYTKOWANIA – liczba uszkodzeń niska. 3. CHORÓB WIEKU STARCZEGO – wzrasta liczba uszkodzeń ponieważ urządzenie jest stare.

30 TPP wyk. II/30 Niezawodność strukturalna NIEZAWODNOŚĆ STRUKTURALNA - w tym przypadku niezawodność podzielona jest na elementy składowe z których składa się produkt Rodzaje niezawodności strukturalnej: SZEREGOWA np. samochód – gdy zepsuje się jedna część cały samochód nie działa RÓWNOLEGŁA np. dostawa prądu – gdy zepsuje się jedna linia, prąd i tak jest dostarczany drugą.

31 Jakość TPP wyk. II/31 JAKOŚĆ (Juran) – stopień w jakim określony produkt zaspokaja potrzeby określonego nabywcy. JAKOŚĆ (Feigenbaum) – całkowita charakterystyka produktu lub usługi (poziom techniczny, wykonawstwa i obsługi), poprzez którą spełnia oczekiwania konsumenta. JAKOŚĆ (Crossy) – zgodność z wymaganiami klienta.

32 CZTERY ERY JAKOŚCI W XX w. TPP wyk. II/32 1. Inspekcja jakości po 1910r. – wykrywanie wyrobów gotowych o jakości nie do zaakceptowania, a następnie dokonywanie poprawek lub sprzedaż po obniżonej cenie. 2. Kontrola jakości po 1925 – stosowanie nadzoru nad umiejętnościami pracowników poprzez formułowanie wymagań na piśmie. Standaryzacja w procesie produkcji. Na podstawie wyników proces produkcyjny modyfikowano tak aby go ulepszać. 3. Zapewnienie jakości po 1950 – zmiana orientacji produkcji na rynkową. Jakość oczekiwana przez użytkowników wyrobu 4. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM – Total Quality Managment) po 1980 – jakość postrzegana jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej i jest przedmiotem planowania strategicznego

33 Jakość TPP wyk. II/33 JAKOŚĆ Jakość techniczna Jakość marketingowa estetyka, wygląd, zgodność z modą Jakość typu związana z projektem Jakość wykonania na ile produkt jest zgodny z projektem

34 Czynniki determinujące jakość wyrobów TPP wyk. II/34 Techniczne: o Właściwie dobrany i opracowany projekt o Właściwie dobrane surowce i materiały o Właściwie dobrany proces technologiczny o Właściwie dobrany projekt o Właściwie dobrane opakowanie Ekonomiczne - uzewnętrzniają się przede wszystkim w poniesionych kosztach. Koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem danego towaru nie mogą przewyższać korzyści z jego posiadania Psychologiczne - uwidaczniają się najczęściej jako reakcja na warunki pracy, układ bodźców materialnych i moralnych, stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy itp. Organizacyjne: o Przepisy prawne o Systemy jakości dobrowolne i obowiązkowe (GMP, GHP, ISO, TQM) o Urzędowa kontrola jakości Oczekiwania i żądania konsumentów

35 Ochrona środowiska TPP wyk. II/35 Wynika ze stopniowego wyczerpywania się zasobów naturalnych, a przejawia się w: oszczędności surowców recyclingu – odzyskiwanie surowców wtórnych ograniczaniu emisji zanieczyszczeń zwiększeniu się zakresu odpowiedzialności producenta (produkcja + eksploatacja + recycling)

36 Zakres odpowiedzialności wytwórcy za produkt TPP wyk. II/36 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA PRODUKCJAEKSPLOATACJARECYCLING Organizacja wytwarzania Serwis i obsługa Utylizacja Postęp wytwarzania Koszty eksploatacji Dalsze użytkowanie częśći i podzespołów Techniki wytwarzania Niezawodność Ponowne użycie materiałów Spełnienie funkcji produktu

37 TPP wyk. II/37


Pobierz ppt "Dr inż. Piotr Chwastyk Wprowadzenie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google