Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O projekcie Study Circle – szwedzkie koło zamachowe cel: testowanie i wdrażanie szwedzkich metod edukacji pozaformalnej do pracy z rodzicami samotnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O projekcie Study Circle – szwedzkie koło zamachowe cel: testowanie i wdrażanie szwedzkich metod edukacji pozaformalnej do pracy z rodzicami samotnie."— Zapis prezentacji:

1

2 O projekcie Study Circle – szwedzkie koło zamachowe cel: testowanie i wdrażanie szwedzkich metod edukacji pozaformalnej do pracy z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci czas realizacji: 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 obszar: województwo śląskie

3 Realizatorzy Lider projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Partnerzy krajowi: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju, Stowarzyszenie Dar Serca, Ośrodek Badań Społecznych SONDA Partner zagraniczny: Studieforbundet Vuxenskolan

4 Początki metody Study Circle Metodę na szeroką skalę po raz pierwszy zastosowali Szwedzi. Za ojca metody uważany jest Oscar Olsson, który w 1902 roku opisał ją i zastosował w systemie edukacji. Na wstępie stwierdził, że „celem Study Circle nie jest akumulacja wiedzy faktograficznej, ale duch i atmosfera, które prowadzą do ciągłego poszukiwania”.

5 Początki metody Study Circle Szwecja przed pierwszą wojną światową była krajem biednym. To dlatego Oscar Olsson stwierdził, że metoda ma mieć następujące cechy: to musi być tak tanie, żeby nikt nie musiał powstrzymać się od nauki z powodów ekonomicznych; to musi być tak proste w sposobie, że każdy może się przyłączyć, bez względu na wcześniejsze nauki; uczestnicy są równi, mają równe możliwości wyrażania siebie i muszą mieć coś do powiedzenia na temat przedmiotu pracy koła; książka i biblioteka powinna mieć centralną rolę w kręgu badań.

6 Początki metody Study Circle Metoda od początku była wspierana finansowo przez szwedzkie władze. W 1912 roku ukształtował się w Szwecji system wsparcia państwowego dla metody. Pierwszego roku powstało 57 kół. Zarejestrowano także stowarzyszenie opiekujące się metodą. Rząd finansował książki (50% kosztów) wykorzystywane przez koła (grupy Study Circle).

7 Study Circle w Szwecji Metoda Study Circle to ogromna machina stanowiąca integralną część funkcjonowania szwedzkiego państwa. Największe zainteresowanie udziałem w pracach kół było w latach 70. XX wieku, kiedy zarejestrowano ponad 300 000 kół rocznie. Obecnie (dane z roku 2008) liczba osób uczestniczących w pracach grup Study Circle jest nieco mniejsza. 275 000 kół, czyli 1,9 miliona uczestników, w tym 58% kobiet i 42 % mężczyzn.

8 Study Circle w Polsce Przygoda z metodą Study Circle dla CRIS zaczęła się w 2009 roku, kiedy został Partnerem projektu „Leadership Skills through Informal Learning Processes (LICSCIL)” realizowane w 6 stronny partnerstwie z instytucjami z Niemiec, Danii, Łotwy, Litwy i Szwecji. Celem projektu była wymiana dobrych praktyk w zakresie pozaformalnych metod uczenia.

9 Study Circle w Polsce W maju 2010 roku w szwedzkim Östersund odbyły się międzynarodowe warsztaty „Study Circle Leader Training”, w których uczestniczyli członkowie CRIS. Od tej pory rozpoczęto przygotowania do zastosowania metody w polskich warunkach. Rok później w Katowicach zorganizowano pierwsze seminarium, podczas którego dyskutowano o tym, jak szwedzka metoda Study Circle pomaga w dzieleniu się wiedzą, pobudza uczestników grup do działania w twórczy sposób i pomaga skracać dystans pomiędzy prowadzącym a uczestnikami szkoleń czy grup dyskusyjnych.

10 Study Circle w Polsce Przygotowania do projektu pilotażowego trwały niemal dwa lata. Tyle zabrało pogłębianie wiedzy na temat metody, szukanie odpowiedniego źródła finansowania i zawiązywanie grupy projektowej.

11 Czym jest Study Circle? Study Circle to innowacyjna na polskim rynku metoda kształcenia osób dorosłych oraz narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej. Określa się ją także mianem grup samouczących się lub kół samokształceniowych. Polega na tym, że osoby chcące zdobyć wiedzę czy umiejętności z jakiegoś zakresu, rozwiązać nurtujący je problem itp., spotykają się regularnie w małych grupach w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu.

12 Study circle Wyróżnikiem metody Study Circle jest założenie, że proces uczenia się nie jest hierarchiczny, tzn. nie zachodzi w trakcie przekazywania wiedzy „z góry na dół” - od nauczyciela (eksperta) do uczniów, ale przyczyniają się do niego wszyscy uczestnicy grupy (edukacja „od dołu”).

13 Study circle Metoda sprawdza się najlepiej w przypadku małych grup - od 7 do 12 osób. Każda z nich pracuje nad wybranym zagadnieniem od 2 do 3 miesięcy. Zajęcia odbywają się zwykle 2 razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa średnio 3 godziny. Uczestnicy samodzielnie wskazują przedmiot zajęć, ustalają plan i harmonogram spotkań.

14 Specyfika metody małe grupy; demokratyczny charakter; lider, który nadzoruje pracę grupy, ale nie musi posiadać wiedzy czy kwalifikacji związanych z jej tematyką; służący wsparciem facylitator (przedstawiciel organizatora); dobrowolne uczestnictwo; bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników; plan pracy i materiały informacyjne pomocne w pracy grupy.

15 Study Circle to kompetencje społeczne Metoda wymusza aktywność i pozwala wykazać się wszystkim członkom grupy szkoleniowej. Uczestnicy wybierają spośród siebie lidera lub liderkę. Osoba ta przejmuje część odpowiedzialności za efekty pracy grupy, uczy się zarządzać ludźmi, odpowiadać na ich oczekiwania i potrzeby.

16 Koszty Prowadzenie zajęć metodą Study Circle nie wymaga specjalistycznej kadry i innych kosztownych zasobów. Grupa Study Circle bazuje na wiedzy i umiejętnościach osób, które ją tworzą. Dzięki temu angażowanie zewnętrznych ekspertów, trenerów czy doradców nie jest konieczne. Wystarczy stworzyć warunki swobodnej wymiany myśli.

17 Czy Study Circle w Polsce to nowość? Metoda jest na tyle prosta, że budzi różne skojarzenia, np. z kołami naukowymi, biblijnymi, klubami miłośników, itp. Jednak takie rozumienie wydaje się jednak zbyt wąskie - nie oddaje rzeczywistego znaczenia i potencjału Study Circle, nie zawiera tez wszystkich elementów stanowiących o istocie tej metody.

18 Study circle – szwedzkie koło zamachowe Łącznie w trakcie projektu w fazie testowania stworzono dziewięć grup Study Circle, w skład których weszły rodziny niepełne z Jastrzębia- Zdroju. Tematy, którymi zajmowały się grupy dotyczyły aktywizacji społecznej (dwie grupy), aktywizacji społecznej i zmiany wewnętrznej i zewnętrznej, aktywizacji zawodowej, hobby (dwie grupy), rozwoju psychologiczno-społecznego oraz obsługi komputera (dwie grupy – poziom podstawowy i zaawansowany). Ogółem we wszystkich grupach pojawiło się łącznie prawie 50 uczestniczek. Zdecydowana większość z nich wzięła udział w pracach kilku grup Study Circle.

19 Study circle – szwedzkie koło zamachowe Uczestniczki z zadowoleniem wypowiadały się o wiedzy zdobytej dzięki spotkaniom. Oceniły ją jednoznacznie pozytywnie – aż ¾ badanych osób określiło zdecydowanie dobrze swoją wiedzę w zakresie podejmowanym przez grupę. Aż 95% badanych uważa, że ich wiedza wzrosła po spotkaniach grupy.

20 Study circle – szwedzkie koło zamachowe Ważnymi efektami, które zaobserwowano we wszystkich grupach, był wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Podczas wywiadów grupowych uczestniczki najczęściej zwracały uwagę na kilka efektów pracy w ramach grupy: podbudowanie psychiczne, podniesienie samooceny, wzrost wiedzy i umiejętności, wzrost motywacji, poznanie nowych osób.

21 Study circle – szwedzki koło zamachowe Wysoka ocena poszczególnych aspektów spotkań Study Circle (przebieg spotkań, efekty, wsparcie towarzyszące) ma odzwierciedlenie w nastawieniu uczestniczek do polecania tej metody innym osobom – 99% uczestniczek badań udzieliło odpowiedzi pozytywnej na pytanie, czy poleciłoby udział w spotkaniach grupy Study Circle innej osobie znajdującej się w podobnej sytuacji. Co więcej, uczestniczki projektu jednoznacznie wskazywały wyższą skuteczność metody Study Circle nad innymi, „standardowymi” szkoleniami i kursami, które do tej pory im oferowano.

22 Dla kogo? Metoda Study Circle może być z powodzeniem wykorzystywana przez instytucje i organizacje prowadzące działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej różnych grup (np. ośrodki pomocy społecznej, kluby pracy, kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej itp.) Study Circle stosuje się również w przypadku podmiotów prowadzących działania na rzecz rozwoju zainteresowań (np. ośrodków kultury, szkół, bibliotek, organizacji hobbystycznych). Jako metodę konsultacji, Study Circle mogą wykorzystywać różnego rodzaju jednostki administracji publicznej, np. urzędy miast czy gmin, jak również instytucje takie jak np. policja.

23 Dla kogo? Z metody tej mogą korzystać również instytucje pracujące z osobami (zwłaszcza młodymi) mającymi negatywne doświadczenia z edukacją formalną, np. placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W Szwecji metodę stosowano między innymi w środowisku akademickim. Zdobyła ona popularność także w organizacjach biznesowych, wspierając integrację i rozwój zawodowy pracowników.

24 Wyzwania Partnerstwa Międzynarodowego Komunikacja - bariera językowa i kulturowa Różny system pracy – kultury organizacyjnej: rozumienie wytycznych i obostrzeń prawnych Brak środków finansowanych na działania Partnera Zagranicznego Pozafinansowe uzasadnienie korzyści dla Partnera Zagranicznego przekazującego wiedzę, doświadczenie, swoje know-how

25 Korzyści z Partnerstwa Międzynarodowego Innowacyjne, nowatorskie metody pracy Poszerzenie horyzontów wszystkich Partnerów Budowanie trwałych relacji i planowanie kolejnych działań w partnerstwie międzynarodowym Poszerzanie sieci kontaktów Dostęp do wiedzy na temat europejskich trendów związanych z integracją społeczną

26


Pobierz ppt "O projekcie Study Circle – szwedzkie koło zamachowe cel: testowanie i wdrażanie szwedzkich metod edukacji pozaformalnej do pracy z rodzicami samotnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google