Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość"— Zapis prezentacji:

1 4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość
3.1. Otwarte zasoby edukacji – elektroniczne internetowe bazy danych 3.2. Technologie informatyczne w kształceniu zawodowym (Symulacje, animacje, diagnozowanie) 3.3. Modele stosowania technologii informatycznych i multimedialnych 3.4. Strategie, metody i techniki kształcenia interaktywnego, hipermedia 3.5. Elearning kształcenie na odległość, otwarte kształcenie Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

2 KOMUNIKACYJNE I CYBERNETYCZNE UJĘCIE PROCESU KSZTAŁCENIA
Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

3 WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W EDUKACJI (SYSTEMY DORADCZE, EKSPERCKIE, INTELIGENTNE PROGRAMY UCZĄCE) Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

4 TAKSONOMIA SZKOLNYCH ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW
Komputer --wiedza/inteakcja—uczeń Użytkownik ---komputer---produkt wiedza Komputer—wiedza/startegia gry--uczeń Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

5 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W EDUKACJI
Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

6 MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH W EDUKACJI
Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

7 STRATEGIE DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANIA KOMPUTERÓW
Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

8 KONCEPCJA KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO
W nauczaniu-uczeniu się rozróżniamy trzy główne podejścia: 1. Monomedialne 2. Multimedialne 3. Hipermedialne Koncepcja kształcenia multimedialnego: kompleksowe stosowanie prostych i zaawansowanych technicznie środków dydaktycznych oraz ich funkcjonalny dobór Kształcenie multimedialne jest nauczaniem: wielokodowym, wielozmysłowym, wszechstronnie aktywizującym słuchaczy. Przekazywanie informacji uczącym odbywa się za pomocą systemu znaków : werbalnych, obrazowych, dźwiękowych, czynnościowych. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

9 CECHY KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO
Aktywizacja uczącego się poprzez interakcyjność i konwersacyjność materiałów oraz wykorzystanie wielu różnorodnych bodźców. Współwystępowanie wielu „języków” przekazu: język działań – stosowanie naturalnych przedmiotów i modeli, język ikoniczny – materiały wizualne i audiowizualne, język symboliczny – materiały słowne i graficzne. Usprawnianie procesów przetwarzania informacji i komunikowania. zapewnienie możliwości znacznej indywidualizacji procesu kształcenia. Zapewnienie pozytywnego nastawienia do procesu kształcenia związane z dostępem do najatrakcyjniejszych źródeł wiedzy. Zapewnienie możliwości znacznej indywidualizacji procesu kształcenia. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

10 KSZTAŁCENIE OTWARTE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning "Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jak ich dzieli." (Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa Wydawnictwo "MIKOM"). Według Desmonda Keegana edukację na odległość określają następujące cechy: Nauczyciel i uczniowie są od siebie odseparowani. Stosowane są media. Zapewniona jest dwustronna komunikacja. Nad całością czuwa edukacyjny system. Zapewnione jest odpowiednie zaplecze technologiczne i zespoły ludzkie. Desmond Keegan, The future of learning: From eLearning to mLearning, Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

11 KSZTAŁCENIE OTWARTE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

12 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning W Polsce nauczanie na odległość ma już ponad 200 letnią tradycję. W 1776 roku Uniwersytet Krakowski podejmował pierwsze próby prowadzenia wykładów dla osób spoza uczelni metodami nauczania korespondencyjnego. Były to kursy adresowane głównie do rzemieślników. W 1779 roku uruchomiono w Warszawie wykłady z fizyki dla zainteresowanych osób spoza uczelni. Na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele towarzystw zajmujących się edukacją otwartą, na przykład Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet, Powszechne Wykłady Uniwersyteckie i in. Próby nauczania otwartego podejmowano również w XIX w., kiedy to w 1886 r., na przekór zaborcom utworzono Uniwersytet Latający w Warszawie, przekształcony dwadzieścia lat później w Towarzystwo Wyższych Kursów Naukowych. W latach funkcjonowała w Polsce Politechnika Telewizyjna, która wykorzystywała w procesie nauczania metody nauczania na odległość oraz NURT – Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny (1974 – 1991). Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

13 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning Trochę historii… Pierwsze korespondecyjne kursy stenografii: Izaak Pitman 1830 1840 1920 1925 Pierwsze kursy radiowe: Uniwersytet stanu Iowa 1930 1940 Pierwsza telewizja edukacyjna 1980 Edukacja komputerowa: multimedia 1990 E - learning Poczta Radio TV Komputer Internet Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

14 Mechanizm zdalnego nauczania
Jak się uczymy? Drogi realizacja w środowisku zdalnym Słuchając Internetowy przekaz audio i video; audio i videokonferencje on-line; kursy e-learning; nagrania z konferencji i seminariów; Szukając porady Zdalny mentoring (e-mentoring); grupy dyskusyjne, listy owe, chaty oraz inne mechanizmy budowy wirtualnej społeczności; samodzielne poszukiwanie w Internecie; Czytając Kursy e-learning; powiązane przez hiperlinki zasoby tekstowe; wirtualne biblioteki; Internet jako zasób treści tekstowej; Oglądając Internetowy przekaz audio i video; kursy e-learning; nagrania z konferencji i seminariów; współdzielenie ekranu oraz wirtualna tablica; Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

15 Mechanizm zdalnego nauczania cd.
Jak się uczymy? Drogi realizacja w środowisku zdalnym Badając przykłady Wirtualne muzea; analizy przypadków; wirtualne laboratoria; przykłady jako elementy kursów e-learning; Będąc krytykowanym Grupy dyskusyjne, listy owe, chaty oraz inne mechanizmy budowy wirtualnej społeczności; zdalny mentoring (e-mentoring); Modelując zachowanie swoje lub innych Zdalny mentoring (e-mentoring); komunikacja z zaproszonym ekspertem jako element lekcji; analizy przypadków; odgrywanie ról, symulacje i gry; testy; Próbując Symulacje; wirtualne laboratoria; zadania domowe; burze mózgów; instrukcje obsługi; Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

16 Mechanizm zdalnego nauczania cd.
Jak się uczymy? Drogi realizacja w środowisku zdalnym Dyskutując Grupy dyskusyjne, listy owe, chaty oraz inne mechanizmy budowy wirtualnej społeczności; e-mentoring; Ćwicząc Symulacje i gry; Ćwiczenia i testy; Ćwiczenia powiązane z praktyką; odgrywanie ról; wirtualne laboratoria; zadania domowe; Zapamiętując Ćwiczenia powiązane z praktyką; kursy e-learning; Prowadząc badania Samodzielne poszukiwanie w Internecie; nadzorowana analiza zasobów sieciowych; analiza przypadków; Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

17 @learning – nowoczesna udoskonalona metoda realizacji edukacji na odległość
Samokształcenie kierowane (mentor) – program scenariusz Nauczanie wspomagane przez komputer Wykorzystanie Internetu jako medium komunikacyjnego System sprawdzania i rejestracji postępów nauczania Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

18 Wsparcie realizowane przy wykorzystaniu różnych dróg komunikacji:
E-mentoring - polega na zdalnym wsparciu osoby szkolonej w aspektach merytorycznych przez osobę bardziej doświadczoną, pełniącą rolę nauczyciela. Wsparcie realizowane przy wykorzystaniu różnych dróg komunikacji: , lista dyskusyjna, chat, telefon, konferencje internetowe, indeks najczęściej zadawanych pytań tzw. FAQ Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

19 Elementy kursu e-learningowego
Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

20 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning W Polsce znajdują się cztery najstarsze ośrodki zajmujące się nauczaniem na odległość. Są to: Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej Kursy na odległość – od 1997 Centrum Kształcenia Ustawicznego (Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej) w Kielcach – Kursy na odległość – od 1993 Studia Podyplomowe Podstawy Nauczania na Odległość przy Uniwersytecie Łódzkim – Roczne Studia Podyplomowe – od 1997 Uniwersytet Wirtualny przy Instytucie Kształcenia Zawodowego w Warszawie – Studia inżynierskie, studium policealne, szkolenie internetowe – od 1997 Stosowane technologie kształcenia: Podręczniki multimedialne na CD-ROM, Portal edukacyjny WWW, , Sesje laboratoryjne zjazdowe, Konsultacje, Zjazdy egzaminacyjne. Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wszechnica Telewizyjna Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku Akademia Wirtualna LOGON S.A. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW Krakowska Szkoła Zarzadzania i Administracji - Internet Collage Mila College EDUSAT Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

21 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

22 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning; m-learning e – l e a r n i n g Rodzaje e-learningu szkolenia asynchroniczne to najbardziej znana forma e-learningu. Niezależnie od sposobu dostępu, pozwala na naukę w tempie indywidualnym. Pozwala na kontakt z instruktorami poprzez grupy dyskusyjne, pocztę elektroniczną, biuletyny lub może być od nich całkowicie niezależna, zawierając odwołania do materiałów źródłowych. szkolenia synchroniczne to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora. Każdy uczestnik dołącza do wybranej formy szkolenia o określonej porze i komunikuje się z instruktorem oraz innymi uczestnikami szkolenia. Można podnieść ''wirtualną'' rękę i spytać lub odpowiedzieć, cały czas widząc ''wirtualną'' tablicę. Szkolenie może trwać od pojedynczej sesji do kilku tygodni, miesięcy a nawet lat. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza się zazwyczaj przez Internet, wideo-konferencję lub ewentualnie dwukierunkową transmisję radiową między instruktorem a klasami. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

23 MODEL SYNCHRONICZNY W ŚRODOWISKU INTERNETU
KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning; m-learning MODEL SYNCHRONICZNY W ŚRODOWISKU INTERNETU Edukacja synchroniczna w Internecie jest ukierunkowana głównie na audiokonferencje, telekonferencje i wideokonferencje. możliwość indywidualnej i grupowej pracy w czasie rzeczywistym, prezentacji materiałów, prowadzenia dyskusji - proces nauczanie i uczenia ze strony nauczyciela (wykład) jak i uczniów (studentów), dostępu do materiałów źródłowych i narzędzi, monitorowania - każda aktywność ucznia (lub studenta) może być w łatwy sposób monitorowana. Edukacja asynchroniczna w Internecie jest ukierunkowana głównie na: tekst drukowany, systemy asynchronicznych tekstowych konferencji komputerowych, hipertekst na stronach WWW, materiały zawarte na CD, pocztę elektroniczną, listy dyskusyjne oraz multimedia. elastyczność, czas na przemyślenie, nauczanie z dowolnego miejsca, niskie koszty. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

24 Schemat kształcenia przez Internet:
KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning Schemat kształcenia przez Internet: Student Serwer Wykładowca Baza danych Komunikacja Procedury Uczelnia Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne Źródło: T. Komorowski, Modele nauczania,

25 Zalety kształcenia przez Internet:
KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning Zalety kształcenia przez Internet: dostępność do treści szkoleniowych, nieograniczona czasem i przestrzenią, rozwijanie nawyków systematycznej nauki, indywidualny charakter procesu kształcenia, interaktywny przekaz treści szkoleniowych, możliwość multimedialnych symulacji zjawisk i procesów, dogodna metoda kształcenia dla osób niepełnosprawnych, konieczność posiadania dostępu do Internetu, problemy z motywacją i samodyscypliną kursantów, mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkolenia, kontakt z wykładowcami tylko za pośrednictwem Internetu, Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

26 Blended learning (kształcenie mieszane, kształcenie hybrydowe)
KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning Blended learning (kształcenie mieszane, kształcenie hybrydowe) Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

27 Schemat kształcenia metodą blended learning
To metoda połączenia edukacji zdalnej z edukacją tradycyjną. Kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej oraz w formie zajęć realizowanych za pośrednictwem Internetu. Uczelnia Serwer Baza danych Komunikacja Procedury Student Studenci Wykładowca Sala wykładowa (zajęcia stacjonarne) Źródło: T. Komorowski, Modele nauczania, Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

28 e – l e a r n i n g KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning; m-learning e – l e a r n i n g Monitor komputera (jego powierzchnia) wyznacza obszar studiowania, imitując salę wykładową, klasę lub laboratorium praktycznej nauki, jakie znamy z edukacji tradycyjnej. Do monitora docierają materiały edukacyjne, informacje wspomagające proces uczenia. Poprzez monitor osoba ucząca się może komunikować się z nauczycielem lub z innymi osobami uczestniczącymi w procesie nauczania, zaliczać wymagane ćwiczenia itd. Dostęp do edukacyjnych zasobów odbywa się poprzez Internet lub CD-ROM-y, dyskietki, odpowiednio przygotowane materiały audio i wideo. Do komunikowania się osoba ucząca się otrzymała pocztę elektroniczną, tablicę ogłoszeń i pogawędki (chat rooms). Najczęściej stosowane w e-learningu metody komunikacji i przekazu treści szkoleniowych to: treść na żądanie, transmisja rozsiewcza wideo wirtualna klasa. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

29 e – l e a r n i n g KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning; m-learning e – l e a r n i n g Wirtualna klasa (virtual classroom) to rodzaj szkoleń najbardziej zbliżony do tradycyjnej klasy. Poprzez wykorzystanie wielu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych, takich jak przewodnik studenta, notatnik, forum dyskusyjne, konsultacje on-line z instruktorem, interaktywną, multimedialną bibliotekę kursów, powstaje środowisko o niespotykanej dotychczas sile oddziaływania. Narzędzia te przeznaczone są nie tylko dla kursantów, ale także dla administratorów i kadry zarządzającej. Wirtualna klasa ma zalety klasy tradycyjnej, równocześnie pozwalając na wykorzystanie przewagi szkoleń dostarczanych przez Internet, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Rodzaje e-learningu bazy danych to najprostsza forma e-learningu, dotycząca indeksowanych baz danych, które często zawierają wyjaśnienia problemów związanych z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami, pozwalającymi, krok po kroku, zrealizować określone zadania. Można je nazwać umiarkowanie interaktywnymi, co oznacza, że można samodzielnie wpisać poszukiwane słowo kluczowe lub dokonać wyboru z alfabetycznego spisu. Online support to także forma e-learningu, która funkcjonuje w podobny sposób jak bazy danych. Działanie tej formy jest oparte o różnego rodzaju forum, chat rooms, biuletyny, pocztę elektroniczną lub system komunikatów informacyjnych. online support jest bardziej interaktywny niż bazy danych, gdyż oferuje możliwość uzyskania bardziej specjalistycznych informacji w znacznie krótszym czasie. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

30 Telefonia komórkowa trzeciej generacji
m – l e a r n i n g Telefonia komórkowa trzeciej generacji Telefonia komórkowa trzeciej generacji, Marek Korniluk, Bartosz Kubiak, Politechnika Koszalińska, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) jest to system komunikacji ruchomej i bezprzewodowej trzeciej generacji i podobnie jak GSM, będzie wdrażany stopniowo. UMTS zaprojektowano jako ewolucyjny i otwarty system, co pozwoli na wykorzystanie nowych możliwości technicznych także GSM. Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

31 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne

32 POPULARNE PLATFORMY EDUKACYJNE
KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning POPULARNE PLATFORMY EDUKACYJNE ORACLE I-LEARNING - firma Oracle oferuje już 3 wersję swojego produktu, dotychczas w Polsce stosowano pierwsze wersje tego środowiska. W tym przypadku elementy stosowane w e-biznesie stanowią integralną cześć platformy. LOTUS LEARNINGSPACE - w chwili obecnej dostępna jest wersja 5 produktu. W opracowaniu korzystano z opinii dotyczących wersji 4. Jako osobny produkt firma IBM Lotus oferuje obecnie oprogramowanie Lotus Learningspace Virtual Classroom, mające o wiele szersze możliwości i skierowane także do klientów zainteresowanych modułami kooperacji zdalnej. BLACKBOARD LEARNING - dostępna jest wersja 6 produktu, jednak w Polsce stosowane są wersje 4 i 5. Firma Blackboard oferuje także osobne narzędzie do komunikacji w Internecie, a mianowicie Blackboard Community Portals System. WEBCT CAMPUS EDITION produkt firmy WebCT oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach Campus Edition oraz A-Vista. W opracowaniu bazowano na wersji Campus Edition. MODLE Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne

33 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
open and distance learning; e-learning Netografia: Technologia kształcenia zawodowego Technologie informatyczne


Pobierz ppt "4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google