Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne1 4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość 3.1. Otwarte zasoby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne1 4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość 3.1. Otwarte zasoby."— Zapis prezentacji:

1 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne1 4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość 3.1. Otwarte zasoby edukacji – elektroniczne internetowe bazy danych 3.2. Technologie informatyczne w kształceniu zawodowym (Symulacje, animacje, diagnozowanie) 3.3. Modele stosowania technologii informatycznych i multimedialnych 3.4. Strategie, metody i techniki kształcenia interaktywnego, hipermedia 3.5. Elearning kształcenie na odległość, otwarte kształcenie

2 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne2 KOMUNIKACYJNE I CYBERNETYCZNE UJĘCIE PROCESU KSZTAŁCENIA

3 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne3 WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W EDUKACJI (SYSTEMY DORADCZE, EKSPERCKIE, INTELIGENTNE PROGRAMY UCZĄCE)

4 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne4 TAKSONOMIA SZKOLNYCH ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW Komputer --wiedza/inteakcja—uczeń Użytkownik ---komputer---produkt wiedza Komputer—wiedza/startegia gry--uczeń

5 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne5 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W EDUKACJI

6 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne6 MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH W EDUKACJI

7 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne7 STRATEGIE DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANIA KOMPUTERÓW

8 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne8 KONCEPCJA KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO W nauczaniu-uczeniu się rozróżniamy trzy główne podejścia: 1.Monomedialne 2.Multimedialne 3.Hipermedialne Koncepcja kształcenia multimedialnego: kompleksowe stosowanie prostych i zaawansowanych technicznie środków dydaktycznych oraz ich funkcjonalny dobór Kształcenie multimedialne jest nauczaniem:  wielokodowym, wielozmysłowym, wszechstronnie aktywizującym słuchaczy. Przekazywanie informacji uczącym odbywa się za pomocą systemu znaków :  werbalnych,  obrazowych,  dźwiękowych,  czynnościowych.

9 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne9 CECHY KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO Aktywizacja uczącego się poprzez interakcyjność i konwersacyjność materiałów oraz wykorzystanie wielu różnorodnych bodźców. 1.Współwystępowanie wielu „języków” przekazu: 2.język działań – stosowanie naturalnych przedmiotów i modeli, 3.język ikoniczny – materiały wizualne i audiowizualne, 4.język symboliczny – materiały słowne i graficzne. 5.Usprawnianie procesów przetwarzania informacji i komunikowania. 6.zapewnienie możliwości znacznej indywidualizacji procesu kształcenia. 7.Zapewnienie pozytywnego nastawienia do procesu kształcenia związane z dostępem do najatrakcyjniejszych źródeł wiedzy. 8.Zapewnienie możliwości znacznej indywidualizacji procesu kształcenia. 9.Zapewnienie pozytywnego nastawienia do procesu kształcenia związane z dostępem do najatrakcyjniejszych źródeł wiedzy.

10 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne10 KSZTAŁCENIE OTWARTE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning "Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jak ich dzieli." (Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa Wydawnictwo "MIKOM"). Według Desmonda Keegana edukację na odległość określają następujące cechy: Nauczyciel i uczniowie są od siebie odseparowani. Stosowane są media. Zapewniona jest dwustronna komunikacja. Nad całością czuwa edukacyjny system. Zapewnione jest odpowiednie zaplecze technologiczne i zespoły ludzkie. Desmond Keegan, The future of learning: From eLearning to mLearning,

11 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne11 KSZTAŁCENIE OTWARTE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning

12 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne12 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning W Polsce nauczanie na odległość ma już ponad 200 letnią tradycję. W 1776 roku Uniwersytet Krakowski podejmował pierwsze próby prowadzenia wykładów dla osób spoza uczelni metodami nauczania korespondencyjnego. Były to kursy adresowane głównie do rzemieślników. W 1779 roku uruchomiono w Warszawie wykłady z fizyki dla zainteresowanych osób spoza uczelni. Na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele towarzystw zajmujących się edukacją otwartą, na przykład Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet, Powszechne Wykłady Uniwersyteckie i in. Próby nauczania otwartego podejmowano również w XIX w., kiedy to w 1886 r., na przekór zaborcom utworzono Uniwersytet Latający w Warszawie, przekształcony dwadzieścia lat później w Towarzystwo Wyższych Kursów Naukowych. W latach funkcjonowała w Polsce Politechnika Telewizyjna, która wykorzystywała w procesie nauczania metody nauczania na odległość oraz NURT – Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny (1974 – 1991).

13 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne13 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning Trochę historii… Pierwsze korespondecyjne kursy stenografii : Izaak Pitman Pierwsze kursy radiowe: Uniwersytet stanu Iowa Pierwsza telewizja edukacyjna 1980 Edukacja komputerowa: multimedia 1990 E - learning E - learning Poczta Radio TV Komputer Internet

14 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne14 Słuchając Internetowy przekaz audio i video; audio i videokonferencje on-line; kursy e-learning; nagrania z konferencji i seminariów; Szukając porady Zdalny mentoring (e-mentoring); grupy dyskusyjne, listy owe, chaty oraz inne mechanizmy budowy wirtualnej społeczności; samodzielne poszukiwanie w Internecie; Czytając Kursy e-learning; powiązane przez hiperlinki zasoby tekstowe; wirtualne biblioteki; Internet jako zasób treści tekstowej; Oglądając Internetowy przekaz audio i video; kursy e-learning; nagrania z konferencji i seminariów; współdzielenie ekranu oraz wirtualna tablica; Jak się uczymy? Drogi realizacja w środowisku zdalnym Mechanizm zdalnego nauczania

15 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne15 Badając przykłady Wirtualne muzea; analizy przypadków; wirtualne laboratoria; przykłady jako elementy kursów e-learning; Będąc krytykowanym Grupy dyskusyjne, listy owe, chaty oraz inne mechanizmy budowy wirtualnej społeczności; zdalny mentoring (e-mentoring); Modelując zachowanie swoje lub innych Zdalny mentoring (e-mentoring); komunikacja z zaproszonym ekspertem jako element lekcji; analizy przypadków; odgrywanie ról, symulacje i gry; testy; Próbując Symulacje; wirtualne laboratoria; zadania domowe; burze mózgów; instrukcje obsługi; Jak się uczymy? Drogi realizacja w środowisku zdalnym Mechanizm zdalnego nauczania cd.

16 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne16 Dyskutując Grupy dyskusyjne, listy owe, chaty oraz inne mechanizmy budowy wirtualnej społeczności; e-mentoring; Ćwicząc Symulacje i gry; Ćwiczenia i testy; Ćwiczenia powiązane z praktyką; odgrywanie ról; wirtualne laboratoria; zadania domowe; Zapamiętując Ćwiczenia powiązane z praktyką; kursy e-learning; Prowadząc badania Samodzielne poszukiwanie w Internecie; nadzorowana analiza zasobów sieciowych; analiza przypadków; Drogi realizacja w środowisku zdalnym Jak się uczymy? Mechanizm zdalnego nauczania cd.

17 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne17 Samokształcenie kierowane (mentor) – program scenariusz Nauczanie wspomagane przez komputer Wykorzystanie Internetu jako medium komunikacyjnego System sprawdzania i rejestracji postępów – nowoczesna udoskonalona metoda realizacji edukacji na odległość

18 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne18 E-mentoring - polega na zdalnym wsparciu osoby szkolonej w aspektach merytorycznych przez osobę bardziej doświadczoną, pełniącą rolę nauczyciela. Wsparcie realizowane przy wykorzystaniu różnych dróg komunikacji: , lista dyskusyjna, chat, telefon, konferencje internetowe, indeks najczęściej zadawanych pytań tzw. FAQ

19 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne19 Elementy kursu e-learningowego

20 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne20 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning W Polsce znajdują się cztery najstarsze ośrodki zajmujące się nauczaniem na odległość. Są to: Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej Kursy na odległość – od 1997 Centrum Kształcenia Ustawicznego (Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej) w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego (Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej) w Kielcach – Kursy na odległość – od 1993 Studia Podyplomowe Podstawy Nauczania na Odległość przy Uniwersytecie ŁódzkimStudia Podyplomowe Podstawy Nauczania na Odległość przy Uniwersytecie Łódzkim – Roczne Studia Podyplomowe – od 1997 Uniwersytet Wirtualny przy Instytucie Kształcenia Zawodowego w WarszawieUniwersytet Wirtualny przy Instytucie Kształcenia Zawodowego w Warszawie – Studia inżynierskie, studium policealne, szkolenie internetowe – od 1997 Stosowane technologie kształcenia: Podręczniki multimedialne na CD-ROM, Portal edukacyjny WWW, , Sesje laboratoryjne zjazdowe, Konsultacje, Zjazdy egzaminacyjne. Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wszechnica Telewizyjna Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku Akademia Wirtualna LOGON S.A. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW Krakowska Szkoła Zarzadzania i Administracji - Internet Collage Mila College EDUSAT

21 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne21 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning

22 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne22 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning; m-learning e – l e a r n i n g Rodzaje e-learningu szkolenia asynchroniczne szkolenia asynchroniczne to najbardziej znana forma e-learningu. Niezależnie od sposobu dostępu, pozwala na naukę w tempie indywidualnym. Pozwala na kontakt z instruktorami poprzez grupy dyskusyjne, pocztę elektroniczną, biuletyny lub może być od nich całkowicie niezależna, zawierając odwołania do materiałów źródłowych. szkolenia synchroniczne szkolenia synchroniczne to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora. Każdy uczestnik dołącza do wybranej formy szkolenia o określonej porze i komunikuje się z instruktorem oraz innymi uczestnikami szkolenia. Można podnieść ''wirtualną'' rękę i spytać lub odpowiedzieć, cały czas widząc ''wirtualną'' tablicę. Szkolenie może trwać od pojedynczej sesji do kilku tygodni, miesięcy a nawet lat. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza się zazwyczaj przez Internet, wideo-konferencję lub ewentualnie dwukierunkową transmisję radiową między instruktorem a klasami.

23 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne23 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning; m-learning możliwość indywidualnej i grupowej pracy w czasie rzeczywistym, prezentacji materiałów, prowadzenia dyskusji - proces nauczanie i uczenia ze strony nauczyciela (wykład) jak i uczniów (studentów), dostępu do materiałów źródłowych i narzędzi, monitorowania - każda aktywność ucznia (lub studenta) może być w łatwy sposób monitorowana. MODEL SYNCHRONICZNY W ŚRODOWISKU INTERNETU Edukacja synchroniczna w Internecie jest ukierunkowana głównie na audiokonferencje, telekonferencje i wideokonferencje. Edukacja asynchroniczna w Internecie jest ukierunkowana głównie na: tekst drukowany, systemy asynchronicznych tekstowych konferencji komputerowych, hipertekst na stronach WWW, materiały zawarte na CD, pocztę elektroniczną, listy dyskusyjne oraz multimedia. elastyczność, czas na przemyślenie, nauczanie z dowolnego miejsca, niskie koszty.

24 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne24 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning Schemat kształcenia przez Internet: Student Serwer Wykładowca Baza danych Komunikacja Procedury Uczelnia Źródło: T. Komorowski, Modele nauczania,

25 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne25 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning Zalety kształcenia przez Internet: dostępność do treści szkoleniowych, nieograniczona czasem i przestrzenią, rozwijanie nawyków systematycznej nauki, indywidualny charakter procesu kształcenia, interaktywny przekaz treści szkoleniowych, możliwość multimedialnych symulacji zjawisk i procesów, dogodna metoda kształcenia dla osób niepełnosprawnych, konieczność posiadania dostępu do Internetu, problemy z motywacją i samodyscypliną kursantów, mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkolenia, kontakt z wykładowcami tylko za pośrednictwem Internetu,

26 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne26 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning Blended learning (kształcenie mieszane, kształcenie hybrydowe)

27 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne27 Schemat kształcenia metodą blended learning Uczelnia SerwerBaza danych Komunikacja Procedury Student Studenci Student Wykładowca Sala wykładowa (zajęcia stacjonarne) Źródło: T. Komorowski, Modele nauczania, To metoda połączenia edukacji zdalnej z edukacją tradycyjną. Kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej oraz w formie zajęć realizowanych za pośrednictwem Internetu.

28 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne28 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning; m-learning Monitor komputera (jego powierzchnia) wyznacza obszar studiowania, imitując salę wykładową, klasę lub laboratorium praktycznej nauki, jakie znamy z edukacji tradycyjnej. Do monitora docierają materiały edukacyjne, informacje wspomagające proces uczenia. Poprzez monitor osoba ucząca się może komunikować się z nauczycielem lub z innymi osobami uczestniczącymi w procesie nauczania, zaliczać wymagane ćwiczenia itd. e – l e a r n i n g Dostęp do edukacyjnych zasobów odbywa się poprzez Internet lub CD-ROM-y, dyskietki, odpowiednio przygotowane materiały audio i wideo. Do komunikowania się osoba ucząca się otrzymała pocztę elektroniczną, tablicę ogłoszeń i pogawędki (chat rooms). Najczęściej stosowane w e-learningu metody komunikacji i przekazu treści szkoleniowych to: treść na żądanie, transmisja rozsiewcza wideo wirtualna klasa.

29 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne29 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning; e-learning; m-learning e – l e a r n i n g Wirtualna klasa (virtual classroom) to rodzaj szkoleń najbardziej zbliżony do tradycyjnej klasy. Poprzez wykorzystanie wielu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych, takich jak przewodnik studenta, notatnik, forum dyskusyjne, konsultacje on-line z instruktorem, interaktywną, multimedialną bibliotekę kursów, powstaje środowisko o niespotykanej dotychczas sile oddziaływania. Narzędzia te przeznaczone są nie tylko dla kursantów, ale także dla administratorów i kadry zarządzającej. Wirtualna klasa ma zalety klasy tradycyjnej, równocześnie pozwalając na wykorzystanie przewagi szkoleń dostarczanych przez Internet, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Rodzaje e-learningu bazy danych to najprostsza forma e-learningu, dotycząca indeksowanych baz danych, które często zawierają wyjaśnienia problemów związanych z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami, pozwalającymi, krok po kroku, zrealizować określone zadania. Można je nazwać umiarkowanie interaktywnymi, co oznacza, że można samodzielnie wpisać poszukiwane słowo kluczowe lub dokonać wyboru z alfabetycznego spisu. Online support to także forma e-learningu, która funkcjonuje w podobny sposób jak bazy danych. Działanie tej formy jest oparte o różnego rodzaju forum, chat rooms, biuletyny, pocztę elektroniczną lub system komunikatów informacyjnych. online support jest bardziej interaktywny niż bazy danych, gdyż oferuje możliwość uzyskania bardziej specjalistycznych informacji w znacznie krótszym czasie.

30 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne30 m – l e a r n i n g Telefonia komórkowa trzeciej generacji Telefonia komórkowa trzeciej generacji, Marek Korniluk, Bartosz Kubiak, Politechnika Koszalińska, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) jest to system komunikacji ruchomej i bezprzewodowej trzeciej generacji i podobnie jak GSM, będzie wdrażany stopniowo. UMTS zaprojektowano jako ewolucyjny i otwarty system, co pozwoli na wykorzystanie nowych możliwości technicznych także GSM.

31 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne31

32 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne32 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning ORACLE I-LEARNING - firma Oracle oferuje już 3 wersję swojego produktu, dotychczas w Polsce stosowano pierwsze wersje tego środowiska. W tym przypadku elementy stosowane w e-biznesie stanowią integralną cześć platformy. LOTUS LEARNINGSPACE - w chwili obecnej dostępna jest wersja 5 produktu. W opracowaniu korzystano z opinii dotyczących wersji 4. Jako osobny produkt firma IBM Lotus oferuje obecnie oprogramowanie Lotus Learningspace Virtual Classroom, mające o wiele szersze możliwości i skierowane także do klientów zainteresowanych modułami kooperacji zdalnej. BLACKBOARD LEARNING - dostępna jest wersja 6 produktu, jednak w Polsce stosowane są wersje 4 i 5. Firma Blackboard oferuje także osobne narzędzie do komunikacji w Internecie, a mianowicie Blackboard Community Portals System. WEBCT CAMPUS EDITION produkt firmy WebCT oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach Campus Edition oraz A-Vista. W opracowaniu bazowano na wersji Campus Edition. MODLE POPULARNE PLATFORMY EDUKACYJNE

33 Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne33 KSZTAŁCENIE OTWARTE I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ open and distance learning ; e-learning Netografia:


Pobierz ppt "Technologia kształcenia zawodowego 4. Technologie informatyczne1 4. Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość 3.1. Otwarte zasoby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google