Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Borowski - Analiza techniczna"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Krzysztof Borowski KBC Securities Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

2 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
AT / AF Metody analizy na giełdzie: Analiza techniczna Analiza fundamentalna Analiza międzyrynkowa Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

3 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

4 Klasyczna analiza techniczna
Analiza ceny: Akcji Indeksu Kontraktów terminowych (instrumentów pochodnych). Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

5 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Wykres klasyczny Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

6 Siła relatywna (w tym także Pairs traiding)
Wykorzystanie siły relatywnej dwu aktywów Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

7 Rozważmy wykresy banków
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

8 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Inne wykresy banków Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

9 Siła relatywna – sposób 1
Podzielić kurs jednej spółki przez kurs drugiej Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

10 PKO/Pekao w cenach zamknięcia
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

11 Ten sam wykres w układzie świecowym
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

12 Inne proporcje 2*BRE/BZWK
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

13 Inne proporcje BZWK/(2*BRE)
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

14 Co wynika z układu siły relatywnej
Cena A rośnie i cena B rośnie Siła relatywna : 1) rośnie - A rośnie szybciej niż B 2) maleje – A rośnie wolniej niż B Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

15 Co wynika z układu siły relatywnej
Cena A maleje i cena B maleje Siła relatywna 1) rośnie – A maleje woniej niż B 2) maleje - A maleje szybciej niż B Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

16 Co wynika z siły relatywnej
A rośnie a B – maleje -> siła relatywna rośnie A maleje a B rośnie –> siła relatywna maleje Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

17 Strategie podsumowanie
Jeśli cena obu akcji A i B rośnie: a) siła relatywna akcji A w stosunku do B rośnie, to cena akcji A rośnie szybciej niż cena akcji B, b) siła relatywna akcji A w stosunku do B maleje, to cena akcji A rośnie wolniej niż cena akcji B. Jeśli cena obu akcji A i B maleje: a) siła relatywna akcji A w stosunku do B rośnie, to cena akcji A maleje wolniej niż cena akcji B, b) siła relatywna akcji A w stosunku do B maleje, to cena akcji A maleje szybciej niż cena akcji B. Jeśli cena akcji A rośnie, a cena akcji B maleje, to siła relatywna ceny akcji A do ceny akcji B rośnie. Jeśli cena akcji A maleje, a cena akcji B rośnie, to siła relatywna ceny akcji A do ceny akcji B maleje. Jeśli siła relatywna ceny akcji A do ceny akcji B pozostaje w trendzie bocznym[1], to obie ceny zmieniają się w taki sam sposób (w takim samym tempie wzrastają, maleją albo nie zmieniają ceny). [1] Trendem bocznym może być w tym przypadku pewne pasmo z odchyleniami siły relatywnej od linii poziomej. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

18 Siła relatywna - Metastock
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

19 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

20 Inny układ siły relatywnej (unormowany)
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

21 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Z indeksem Wig20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

22 Z indeksem Wig20 + Wig - Banki
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

23 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Sektor szeroko Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

24 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Sektory między sobą Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

25 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Strategie Pozycja długa / pozycja krótka Przeważanie / niedoważania spółek w portfelu inwestycyjnym Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

26 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

27 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

28 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

29 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Relative performance Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

30 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

31 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

32 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

33 Dodanie innych narzędzi
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

34 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Normalizacja Jeśli cena i-tego waloru na sesji przyjmuje wartość Wtedy znormalizowana cena i –tej akcji w chwili będzie równa: Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

35 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Jeśli wartość znormalizowanego benchmarku w chwili oznaczymy jako to w chwili odległość znormalizowanej ceny od benchmarku wyniesie: Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

36 Znormalizowany akcjogram
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

37 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległości znormalizowanych cen wybranych spółek z WIGu20 od znormalizowanego indeksu WIG20. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

38 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanej ceny KGHM od WIGu20 i średnia ruchoma tej odległości. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

39 Siła relatywna indeksów giełdowych WIG20, sWIG80 i mWIG40.
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

40 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Zastosowanie: spreadu, Relative Strength Comparative i Relative Performance dla pary BZWBK i WIG20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

41 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Siła relatywna spółek z indeksu WIG20 w okresie: – Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

42 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Siła relatywna ceny akcji spółek: Bioton, BZWBK, Cyfrowy Polsat, CEZ i Getin do WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

43 Siła relatywna ceny akcji: GTC, Lotos, PBG, PGE i PGNiG do WIGu20.
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

44 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Siła relatywna ceny akcji spółek: PKN Orlen, Polimex, TP S.A., TVN i PZU do Wigu20. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

45 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: BRE, PKO BP, Pekso S.A. i KGHM od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

46 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: Bioton, BZWBK, Cyfrowy Polsat, CEZ i Getin od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

47 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: GTC, Lotos, PBG, PGE i PGNiG od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

48 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: PKN Orlen, Polimex, TP S.A., TVN i PZU od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

49 Metoda pairs trading - wprowadzenie
Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

50 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanych cen wybranych spółek z wykorzystaniem średniej ruchomej 5 sesyjnej od znormalizowanego WIGu20 (z wykorzystaniem średniej 5 sesyjnej). Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

51 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna
Odległość znormalizowanych cen akcji PKO BP z wykorzystaniem średniej ruchomej 5 sesyjnej od znormalizowanych cen akcji Pekao S.A. (z wykorzystaniem średniej 5 sesyjnej). Krzysztof Borowski - Analiza techniczna


Pobierz ppt "Krzysztof Borowski - Analiza techniczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google