Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Proporzec Prezydenta RP

2 Zgodnie z Konstytucją Prezydent RP to:
najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Kadencja Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo (mogą być wybierani) wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Kadencja Prezydenta RP rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Odmowa złożenia przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgi, powoduje tymczasowe przejęcie obowiązków prezydenckich przez Marszałka Sejmu do czasu wyboru nowego Prezydenta. Nowo wybrany prezydent elekt obejmuje urząd w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

4 Uprawnienie Prezydenta RP
zarządza wybory parlamentarne; zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu; ma prawo inicjatywy ustawodawczej; ma prawo weta ustawodawczego; podpisuje ustawy; zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw; desygnuje i powołuje Premiera; przyjmuje dymisję Rady Ministrów; wydaje rozporządzenia; ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe; mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach; jest najwyższym zwierzchnikiem sił; nadaje stopnie oficerskie; nadaje według uznania obywatelstwo polskie; wnioskuje do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego; powołuje 2 członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; ma prawo zlecać Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli; nadaje ordery i odznaczenia; na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów; powołuje Prokuratora Generalnego; powołuje I Prezesa Sądu Najwyższego; powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału; ma prawo złożyć wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członka Rządu; dysponuje prawem łaski.

5 Zmarli przed upływem kadencji
Urzędowanie Prezydenta RP kończy się wskutek upływu kadencji, jednak może nastąpić opróżnienie urzędu w wyniku rezygnacji, śmierci bądź złożenia z urzędu. Z urzędu zrezygnowali drugi Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski ustąpił z urzędu w roku 1926 na skutek zamachu majowego przeprowadzonego przez marszałka Józefa Piłsudskiego trzeci Prezydent RP, Ignacy Mościcki ustąpił z urzędu (1939; internowany w Rumunii, wyznaczył następcę zgodnie z przepisami Konstytucji kwietniowej) ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski w 1990 ustąpił z urzędu w związku z dokonanym pierwszy raz po II wojnie światowej wyborem prezydenta Polski w wyborach powszechnych Zmarli przed upływem kadencji pierwszy Prezydent RP, Gabriel Narutowicz został zamordowany 16 grudnia 1922 roku w tydzień po objęciu urzędu prezydenci RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Kazimierz Sabbat zmarli pełniąc obowiązki Prezydent RP Lech Kaczyński zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku Skrócono kadencję kadencja Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego została skrócona mocą ustawy konstytucyjnej Ponadto miały miejsce również następujące przypadki opróżnienia urzędu przez blisko 13 godzin w dniu 23 grudnia 1995, w związku z tym, że kadencja prezydenta Lecha Wałęsy upłynęła poprzedniego dnia o północy, zaś zaprzysiężenie prezydenta elekta Aleksandra Kwaśniewskiego zaplanowano na dzień następny. Maciej Rataj, zastępujący prezydenta RP w 1922 i 1926 Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki prezydenta RP od 10 kwietnia do 8 lipca 2010 Bogdan Borusewicz, wykonujący obowiązki prezydenta RP 8 lipca 2010 Grzegorz Schetyna, wykonujący obowiązki prezydenta RP od 8 lipca do 6 sierpnia 2010

6 Historia prezydentury - II Rzeczpospolita
Gabriel Narutowicz prezydent RP od 9 do 16 grudnia 1922 roku. Dwie pierwsze tury wyborów nie przyniosły rozstrzygnięcia. W trzeciej wybierano między dwoma kandydatami – Maurycym hr. Zamoyskim i Gabrielem Narutowiczem. Narutowicz otrzymał 289 głosów wobec 227 głosów oddanych na hrabiego Zamoyskiego i 11 grudnia 1922 roku został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Sprawował urząd prezydenta RP przez 5 dni. 16 grudnia 1922 roku o godzinie 12. został zastrzelony na schodach „Zachęty” przez Eligiusza Niewiadomskiego.

7 Historia prezydentury - II Rzeczpospolita
Stanisław Wojciechowski 20 grudnia 1922 roku został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe prezydentem RP pokonując Kazimierza Morawskiego stosunkiem głosów 298 do 221. Urząd ten sprawował od 22 grudnia 1922 roku do 15 maja 1926 roku, kiedy to w wyniku majowego zamachu stanu złożył urząd Prezydenta. Do czasu wyboru jego następcy obowiązki Prezydenta pełnił Marszałek Sejmu, Maciej Rataj. Zmarł w 1953 roku w Gołąbkach koło Warszawy.

8 Historia prezydentury - II Rzeczpospolita
Ignacy Mościcki urząd Prezydenta RP pełnił przez dwie kadencje, od 4 czerwca 1926 roku do1 września 1939 roku, kiedy to, zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej, wyznaczył Edwarda Śmigłego-Rydza na swego następcę na wypadek „opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”. 2 października 1946 roku zmarł w Versoix pod Genewą.

9 Prezydenci na uchodźstwie
Władysław Raczkiewicz (prezydent RP od 30 września 1939 r. do 6 czerwca 1947 r.) August Zaleski (prezydent RP od 9 czerwca 1947 r. do 7 kwietnia 1972 r.) Stanisław Ostrowski (prezydent RP od 9 kwietnia 1972 do 24 marca 1979 r.) Edward Bernard Raczyński (prezydent RP od 8 kwietnia 1979 r. do 8 kwietnia 1986 r.) Kazimierz Sabbat (prezydent RP od 8 kwietnia 1986r. do 19 lipca 1989 r.)

10 Prezydenci na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski (prezydent RP od 19 lipca 1989 r. do 22 grudnia 1990 r.). 22 grudnia 1990 r., w dniu zaprzysiężenia Lecha Wałęsy na prezydenta III RP, przekazał mu insygnia władzy prezydenckiej. Zmarł tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Został pochowany w Krypcie Wielkich Polaków na terenie Świątyni Opatrzności Bożej. Marcinkowice 2009 r.

11 Polska Ludowa ( ) Bolesław Bierut 5 lutego 1947 r. został wybrany przez Sejm na prezydenta Urząd ten pełnił do 20 listopada 1952 roku, czyli do momentu wyboru przez Sejm Rady Państwa. W uchwalonej 22 lipca Konstytucji PRL nie było urzędu prezydenta Polski.

12 Okres przejściowy W 1989, w wyniku zmian zachodzących w ZSRR oraz obaw przed wybuchem niezadowolenia społecznego zdecydował się na rozmowy z opozycją przy Okrągłym Stole, prowadzone od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 , w trakcie których uzgodniono m.in. przywrócenie urzędu prezydenta. W 19 lipca 1989 r. Wojciech Jaruzelski został wybrany (większością jednego głosu) przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP. Był jedynym zgłoszonym kandydatem. Urząd pełnił do 30 grudnia 1989 roku.

13 III Rzeczpospolita Lech Wałęsa 9 grudnia 1990 roku został wybrany w powszechnych wyborach prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 23 grudnia obejmuje najwyższy urząd w państwie. Po zakończeniu pięcioletniej kadencji, 22 grudnia 1995 roku, przegrywa w drugich powszechnych wyborach prezydenckich z Aleksandrem Kwaśniewskim. Aleksander Kwaśniewski prezydent RP od 23 grudnia 1995 roku do 23 grudnia 2005 roku. Lech Kaczyński Prezydent RP od 23 grudnia 2005 do 10 kwietnia 2010r. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Bronisław Komorowski W wyniku tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako Marszałek Sejmu RP, w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywał obowiązki Prezydenta RP. 4 lipca 2010 r. wygrał wybory prezydenckie.

14 Wybory prezydenckie 2015 Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 16 marca 2015, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 25 komitetów wyborczych (jedno wpłynęło już po terminie). Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 23 z tych zawiadomień, pozostałe dwa zaś odrzuciła. Na podstawie postanowienia marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z 4 lutego 2015 I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015, zaś ewentualna II tura nastąpi dwa tygodnie później – 24 maja 2015.

15 Wybory Prezydenckie 2015 – Kandydaci
Magdalena Ogórek Bezpartyjna Janusz Korwin-Mikke KORWiN Adam Jarubas PSL Andrzej Duda PiS Grzegorz Braun Bezpartyjny Bronisław Komorowski Bezpartyjny Janusz Palikot Twój Ruch Jacek Wilk Kongres Nowej Prawicy Marian Kowalski Ruch Narodowy Paweł Tanajno Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz Bezpartyjny

16 Rezydencje Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta RP posiada lub zarządza obecnie szeregiem nieruchomości, które służą Prezydentowi RP, zarówno do celów oficjalnych jak i prywatnych: Pałac Prezydencki w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 Belweder w Warszawie (ul. Belwederska 54/56) – od początków III RP do 1994 i od 2010 siedziba prezydencka, obecnie rezydencja Prezydenta RP, używany do celów reprezentacyjnych (także jako siedziba dla zagranicznych gości Rzeczypospolitej); Zamek Prezydenta RP w Wiśle; Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku. Pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe); Prezydencki ośrodek na Mierzei Helskiej. 1 sierpnia 1989 r. przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP i wykorzystywany przez głowę państwa do spotkań z innymi politykami, ale także w celach wypoczynkowych; Rezydencja Prezydenta RP „Promnik” w Rudzie Tarnowskiej; Willa Prezydenta RP w Klarysewie; Siedzibą Kancelarii Prezydenta jest dawny gmach warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Wiejskiej 10, w pobliżu kompleksu budynków Sejmu i Senatu.

17 Mieszkanie prezydenta RP
Od 1994 oficjalną siedzibą Prezydenta RP był Pałac Prezydencki w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48. II piętro w całości zajmowały prywatne apartamenty prezydentów i ich rodziny, użytkowane kolejno przez Lech Wałęsa, Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Bronisław Komorowski wkrótce po swoim wyborze zdecydował się zamieszkać w dużo mniejszym apartamencie na piętrze Belwederu, natomiast dotychczasowe apartamenty w Pałacu zostały przekształcone w powierzchnię biurową. Pałac pozostał jednak miejscem codziennej pracy prezydenta (mieści się tu m.in. jego gabinet), a także głównym miejscem uroczystości z udziałem prezydenta oraz przyjmowania oficjalnych gości. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w pałacu m.in. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (1997), a także ratyfikował akty o przystąpieniu Polski do NATO (1997) i Unii Europejskiej (2003) oraz Traktat lizboński (2009). W czasie swoich podróży apostolskich do Polski pałac odwiedzili Jan Paweł II (1999) oraz Benedykt XVI (2006).

18 Belweder Może ktoś z Was będzie tu mieszkał...
Belweder, widok z Traktu Królewskiego Może ktoś z Was będzie tu mieszkał...


Pobierz ppt "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google