Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kongres Gospodarki Elektronicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kongres Gospodarki Elektronicznej"— Zapis prezentacji:

1 Kongres Gospodarki Elektronicznej
Ocena dotychczasowych osiągnięć i kierunki rozwoju instytucji finansowych w zakresie wykorzystania instrumentów elektronicznych Teresa Rogalska

2 Zarządzający portfelem
Straight Through Processing Ciągły elektroniczny proces obejmujący realizację transakcji - od przyjęcia zlecenia zbycia/nabycia instrumentów finansowych poprzez zawarcie transakcji do finalnego rozliczenia na rachunkach papierów wartościowych i pieniężnych STP w korporacji Pierwszym etapem wdrożenie automatyzacji procesów wewnątrz poszczególnych podmiotów z eliminacją operacji manualnych Podmioty STP rynku kapitałowego Wdrożenie wystandaryzowanych elektronicznych połączeń pomiędzy uczestnikami rynku Klient Klient Klient Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager Zarządzający portfelem Broker Broker Broker Broker Broker Broker Broker Broker Exchange Excchange Exchange Exchange Exchange Giełda Custodian Custodian Custodian Depository Custodian Depository Depozytariusz Depository Custodian Depository Interoperability Depozyt Depository Depository Depository współpracujące

3 STP rynku kapitałowego
Realizacja transakcji Trade execution Execution support Operations Support Portfolio management IPO’s Static Data Relationship management Pre-Settlement Settlement Asset Servicing Stock Treasury Financial control Risk / Control Compliance Source 1 1 Zarządzający portfelem Biuro Maklerskie Strona kupująca 4 4 Biuro Maklerskie Strona sprzedająca 15 7 7 15 3 3 2 2 Międzynarodowy Bank Powierniczy Międzynarodowy Bank Powierniczy Giełda 15 6 6 15 5 Izba Rozliczeniowa 5 5 Uczestnik Izby Rozliczeniowej Uczestnik Izby Rozliczeniowej 9 9 15 8 11 8 15 10 10 14 14 14 14 KDPW(CSD) Bank Powierniczy Bank Powierniczy 10 10 12 13 14 14 14 14 N B P Urząd Skarbowy KPWIG

4 Straight Through Processing
Ciągły elektroniczny proces obejmujący ‘corporate action’ - od przyjęcia uchwały WZA o wypłacie świadczeń inwestorom do uznania ich rachunków. STP w korporacji Pierwszym etapem wdrożenie automatyzacji procesów wewnątrz poszczególnych podmiotów z eliminacją operacji manualnych Podmioty STP rynku kapitałowego Wdrożenie wystandaryzowanych elektronicznych połączeń szczególnie pomiędzy podmiotami biorącymi udział w obsłudze „corporate action”. Klient Klient Akcjonariusz Fund Manager Fund Manager Fund Manager Biura maklerskie/ banki powiernicze Fund Manager Fund Manager Fund Manager Broker Broker Urząd Skarbowy Bank – członek DSP/ NBP Biuro Maklerskie N B P Bank Powierniczy EMITENT KDPW(CSD) 1 2 3 4 5 6 10 11 9 12 Broker Broker Broker Broker Depozyt Excchange Exchange Exchange Exchange Emitent Exchange Custodian Custodian Custodian Custodian NBP Custodian Depository Depository Depository Depository Depository Depository Bank – członek DSP/NBP Interoperability Depository Urząd Skarbowy

5 STP „corporate action”
5 Biuro Maklerskie 4 EMITENT 5 2 Urząd Skarbowy 3 1 Bank Powierniczy 9 3 12 2 6 Urząd Skarbowy KDPW(CSD) 4 Bank – członek DSP/ NBP 11 10 N B P

6 Straight Through Processing
Rynek pierwotny – od zapisów na akcje poprzez przydział do wydania akcji. STP w korporacji Pierwszym etapem wdrożenie automatyzacji procesów wewnątrz poszczególnych podmiotów z eliminacją operacji manualnych Podmioty STP rynku kapitałowego Wdrożenie wystandaryzowanych elektronicznych połączeń pomiędzy uczestnikami rynku Klient Klient Klient Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager Fund Manager BM/ BP Fund Manager Broker Broker Broker Broker Biuro Maklerskie Bank Powierniczy EMITENT/ WPROWADZAJĄCY KDPW(CSD) 3 Podmiot oferujący Klienci Podmiot oferujący Broker Broker Exchange Broker Excchange Exchange Emitent/ wprowadzający Exchange Exchange Custodian Custodian Custodian Depository Depository Custodian Depository Depository Custodian Depozyt Interoperability

7 STP rynek pierwotny EMITENT/ WPROWADZAJĄCY Klienci Biuro Maklerskie 3
Bank Powierniczy Podmiot oferujący KDPW(CSD)

8 Efekty wdrożenia STP Obniżanie kosztów;
Płynne dostrajanie systemu do wolumenu operacji rynkowych; Ograniczenie ryzyka operacyjnego (obniżenie kosztów kapitału, Basel II); Szeroki dostęp do nowych rynków; Ułatwienie inwestorom realizacji praw z papierów wartościowych; Pozyskiwanie, generowanie i rozpowszechnianie informacji w czasie rzeczywistym.

9 Bariery we wdrażaniu STP
Brak jednolitych elektronicznych standardów krajowych i międzynarodowych w zakresie mediów komunikacyjnych oraz standardu danych; Brak centralnych baz danych słownikowych (reference data): kody kontrpartnerów, identyfikacja papierów, konta klientów itp.; Lokalne restrykcyjne i często zmieniające się regulacje prawne.

10 The Standards Landscape
Ownership Stake Telekurs CUSIP S&P Contracts American Bankers Assoc. (ABA) Maintains ISO Standards Part of ISIN Local Identifiers (~65 in total) SEDOL LSE D&B ANNA CFI Maintains DUNS # Ownership Stake Registration Authority Developed BSI (UK) ISIN Business Entity Identification Instrument Identification Legal Entity Identification ASB ISO SWIFT (Network) MIC US Representative to ISO SWIFT (Reg. Authority) REDAC RDUG Registration Authority BIC Facilitation TC68 ANSI X9D (US) 15022 SIIA Agreement to make ISO “XML Aware” Membership FIX Protocol Limited WG8 WG11 WG10 CFI TBMA AMF Convergence ISO XML FISD Adopting Owns Membership Omgeo Recommenda-tions ISDA FIX Adopting Owns ALERT Developed Membership Involvement ISTIC-IOA Developed Standard (Reference Data or Message) XML Conformance Standards OASIS (XML Conformance Standards) MDDL XML Conformance Standards FpML (Derivatives) Organization

11 Inicjatywa Komisji Europejskiej
Jednolity rynek minimum jednolite standardy: danych ISO: BIC, MIC, ISIN, IBAN, CFI, format daty/czasu itp.; komunikatów: ISO15022/20022 (XML); komunikacyjny: Protokół Internetowy (IP); ochrony danych: integralność, niezaprzeczalność i poufności , oznaczanie czasem (ISO –PKI).

12 Dyrektywy Unii Europejskiej Szansa rozwoju biznesu firm inwestycyjnych Wyzwanie dla dostawców technologii informatycznych MiFID (Dyrektywa 2004/39/EC w sprawie rynków finansowych) Transakcje wewnętrzne (systematic internaliser) Alternatywne systemy obrotu System raportowania o ofertach i transakcja W sprawie wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy (w tym elektronic proxy voting) (Dyrektywa przedstawiona w dniu przez KE, Parlamentowi i Rady UE) W sprawie opodatkowania z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dyrektywa 2003/48/EC) 4. W sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dyrektywa 93/6/EEC z późn. zm.)

13 rynki regulowane/ CSDs
MiFID raportowanie transakcji Wymiana informacji pomiędzy regulatorami w UE KRAJ A KRAJ B Firmy inwestycyjne/ rynki regulowane/CSDs Firmy inwestycyjne/ rynki regulowane/ CSDs Centralna Baza Danych Regulator (KPWiG) Regulator

14 CO DALEJ? Współpraca pomiędzy podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego na rzecz wprowadzenia jednolitych standardów. Wdrażanie standardów międzynarodowych – analiza wdrażanych rozwiązań pod kątem zgodności ze standardami i procedurami międzynarodowymi. Monitorowanie inicjatyw międzynarodowych w zakresie standaryzacji i publiczne wspieranie wszelkich organizacji działających na rzecz standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. W obszarze polskiego ustawodawstwa zmiany praktyki w procesie legislacyjnym przez położenie nacisku na czynnik planowania w minimum paroletnim horyzoncie czasowym oraz analizę kosztów i zysków (w tym czasochłonności); określanie odpowiednio do czasochłonności vacatio legis.

15 Dziękuję! kontakt:


Pobierz ppt "Kongres Gospodarki Elektronicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google