Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena dotychczasowych osiągnięć i kierunki rozwoju instytucji finansowych w zakresie wykorzystania instrumentów elektronicznych Kongres Gospodarki Elektronicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena dotychczasowych osiągnięć i kierunki rozwoju instytucji finansowych w zakresie wykorzystania instrumentów elektronicznych Kongres Gospodarki Elektronicznej."— Zapis prezentacji:

1 Ocena dotychczasowych osiągnięć i kierunki rozwoju instytucji finansowych w zakresie wykorzystania instrumentów elektronicznych Kongres Gospodarki Elektronicznej Teresa Rogalska

2 Straight Through Processing Ciągły elektroniczny proces obejmujący realizację transakcji - od przyjęcia zlecenia zbycia/nabycia instrumentów finansowych poprzez zawarcie transakcji do finalnego rozliczenia na rachunkach papierów wartościowych i pieniężnych STP w korporacji Pierwszym etapem wdrożenie automatyzacji procesów wewnątrz poszczególnych podmiotów z eliminacją operacji manualnych Interoperability STP rynku kapitałowego Wdrożenie wystandaryzowanych elektronicznych połączeń pomiędzy uczestnikami rynku Podmioty Depository Custodian Depository Custodian Depository Custodian Depository Exchange Broker Fund Manager Broker Exchange Fund Manager Broker Excchange Fund Manager Broker Depository Custodian Depository Custodian Depository Depozytariusz Depozyt Exchange Broker Fund Manager Broker Exchange Fund Manager Broker Giełda Zarządzający portfelem Broker Klient współpracujące

3 STP rynku kapitałowego Bank Powierniczy Międzynarodowy Bank Powierniczy Zarządzający portfelem Międzynarodowy Bank Powierniczy Bank Powierniczy Biuro Maklerskie Strona kupująca Biuro Maklerskie Strona sprzedająca N B P Uczestnik Izby Rozliczeniowej Uczestnik Izby Rozliczeniowej Giełda KDPW(CSD) 1 1 4 4 2 2 33 5 6 6 77 8 8 9 9 10 5 5 11 1213 14 15 Trade execution Execution support Operations Support Portfolio management IPOs Static Data Relationship management Pre-SettlementSettlement Asset Servicing Stock management Treasury Financial control Risk / ControlCompliance Source Izba Rozliczeniowa Realizacja transakcji Urząd Skarbowy KPWIG

4 Straight Through Processing Ciągły elektroniczny proces obejmujący corporate action - od przyjęcia uchwały WZA o wypłacie świadczeń inwestorom do uznania ich rachunków. STP w korporacji Pierwszym etapem wdrożenie automatyzacji procesów wewnątrz poszczególnych podmiotów z eliminacją operacji manualnych Interoperability STP rynku kapitałowego Wdrożenie wystandaryzowanych elektronicznych połączeń szczególnie pomiędzy podmiotami biorącymi udział w obsłudze corporate action. Podmioty Depository Custodian Depository Custodian Depository Custodian Depository Exchange Broker Fund Manager Broker Exchange Fund Manager Broker Excchange Fund Manager Broker Depository Custodian Depository Custodian Depository NBP Bank – członek DSP/NBP Exchange Urząd Skarbowy Fund Manager Broker Exchange Broker Emitent Biura maklerskie/ banki powiernicze Depozyt Klient Akcjonariusz

5 STP corporate action Urząd Skarbowy Bank – członek DSP/ NBP Biuro Maklerskie N B P Bank Powierniczy EMITENT KDPW(CSD) Urząd Skarbowy 1 2 3 3 2 4 4 5 5 6 10 11 9 12

6 Straight Through Processing Rynek pierwotny – od zapisów na akcje poprzez przydział do wydania akcji. STP w korporacji Pierwszym etapem wdrożenie automatyzacji procesów wewnątrz poszczególnych podmiotów z eliminacją operacji manualnych Interoperability STP rynku kapitałowego Wdrożenie wystandaryzowanych elektronicznych połączeń pomiędzy uczestnikami rynku Podmioty Depository Custodian Depository Custodian Depository Custodian Depository Exchange Broker Fund Manager Broker Exchange Fund Manager Broker Excchange Fund Manager Broker Custodian Depozyt Exchange Broker Fund Manager Broker Exchange Fund Manager Broker Emitent/ wprowadzający BM/ BP Podmiot oferujący Klient

7 STP rynek pierwotny Biuro Maklerskie Bank Powierniczy EMITENT/ WPROWADZAJĄCY KDPW(CSD) 3 Podmiot oferujący Klienci

8 Efekty wdrożenia STP Obniżanie kosztów; Płynne dostrajanie systemu do wolumenu operacji rynkowych; Ograniczenie ryzyka operacyjnego (obniżenie kosztów kapitału, Basel II); Szeroki dostęp do nowych rynków; Ułatwienie inwestorom realizacji praw z papierów wartościowych; Pozyskiwanie, generowanie i rozpowszechnianie informacji w czasie rzeczywistym.

9 Bariery we wdrażaniu STP Brak jednolitych elektronicznych standardów krajowych i międzynarodowych w zakresie mediów komunikacyjnych oraz standardu danych; Brak centralnych baz danych słownikowych (reference data): kody kontrpartnerów, identyfikacja papierów, konta klientów itp.; Lokalne restrykcyjne i często zmieniające się regulacje prawne.

10 RDUG ISO ISTIC-IOA FIX Protocol Limited Omgeo FIX FpML (Derivatives) MDDL BIC MIC SEDOL 15022 DUNS # ISIN ANSI X9D (US) SIIA S&P REDAC FISD CUSIP ANNA ALERT WG11 Telekurs ASB Ownership Stake CFI LSE D&B SWIFT (Reg. Authority ) ISO Standards Registration Authority WG8 TC68 CFI WG10 US Representative to ISO Membership Involvement Owns Agreement to make ISO 15022 XML Aware Convergence ISO 15022 XML Adopting Owns Local Identifiers (~65 in total) Part of ISIN Maintains American Bankers Assoc. (ABA) Contracts Ownership Stake SWIFT (Network) Standard (Reference Data or Message) Developed OASIS (XML Conformance Standards) XML Conformance Standards Membership Facilitation Membership Developed Organization BSI (UK) TBMA AMF Recommenda- tions Business Entity Identification Legal Entity Identification ISDA Instrument Identification The Standards Landscape

11 Inicjatywa Komisji Europejskiej Jednolity rynek minimum jednolite standardy: danych ISO: BIC, MIC, ISIN, IBAN, CFI, format daty/czasu itp.; komunikatów: ISO15022/20022 (XML); komunikacyjny: Protokół Internetowy (IP); ochrony danych: integralność, niezaprzeczalność i poufności, oznaczanie czasem (ISO 21188 –PKI).

12 Dyrektywy Unii Europejskiej Szansa rozwoju biznesu firm inwestycyjnych Wyzwanie dla dostawców technologii informatycznych 1.MiFID (Dyrektywa 2004/39/EC w sprawie rynków finansowych) Transakcje wewnętrzne (systematic internaliser) Alternatywne systemy obrotu System raportowania o ofertach i transakcja 2.W sprawie wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy (w tym elektronic proxy voting) ( Dyrektywa przedstawiona w dniu 5.01.2006 przez KE, Parlamentowi i Rady UE) 3.W sprawie opodatkowania z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dyrektywa 2003/48/EC) 4. W sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dyrektywa 93/6/EEC z późn. zm.)

13 MiFID raportowanie transakcji Wymiana informacji pomiędzy regulatorami w UE Centralna Baza Danych Firmy inwestycyjne/ rynki regulowane/ CSDs Regulator (KPWiG) Regulator Firmy inwestycyjne/ rynki regulowane/CSDs KRAJ AKRAJ B

14 CO DALEJ? Współpraca pomiędzy podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego na rzecz wprowadzenia jednolitych standardów. Wdrażanie standardów międzynarodowych – analiza wdrażanych rozwiązań pod kątem zgodności ze standardami i procedurami międzynarodowymi. Monitorowanie inicjatyw międzynarodowych w zakresie standaryzacji i publiczne wspieranie wszelkich organizacji działających na rzecz standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. W obszarze polskiego ustawodawstwa zmiany praktyki w procesie legislacyjnym przez położenie nacisku na czynnik planowania w minimum paroletnim horyzoncie czasowym oraz analizę kosztów i zysków (w tym czasochłonności); określanie odpowiednio do czasochłonności vacatio legis.

15 Dziękuję! kontakt: Teresa.Rogalska@idm.com.pl


Pobierz ppt "Ocena dotychczasowych osiągnięć i kierunki rozwoju instytucji finansowych w zakresie wykorzystania instrumentów elektronicznych Kongres Gospodarki Elektronicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google