Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology D. Wade Hands Konrad Rotuski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology D. Wade Hands Konrad Rotuski."— Zapis prezentacji:

1 Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology D. Wade Hands Konrad Rotuski

2 Plan prezentacji Stan dyscypliny metodologii ekonomii 13 tez na temat nowej metodologii ekonomii Podsumowanie

3 Stan Metodologii Ekonomii Rozkwit publikacji z tej dziedziny Wzrost zarówno liczby publikacji jak i ich jakości Równocześnie autor stwierdza istotną porażkę tej dziedziny: nie sprecyzowano reguł metodologicznych niezbędnych dla prawidłowego uprawiania nauki ekonomii

4 ? Jak to możliwe że autor twierdzi, że metodologia ekonomii nie dostarczyła odpowiedzi na fundamentalne pytania, i jednocześnie twierdzi że nastąpił znaczny postęp

5 wyjaśnienie Brak odpowiedzi na fundamentalne pytania pokazuje jedynie jeden z aspektów analogicznego problemu z jakim boryka się teoria nauki w ogóle Praktycy nauki porzucili projekt znalezienia prostych reguł pozwalających na oddzielenie „nauki” od „nie-nauki” Nie znaleziono tych reguł bo „nie ma żadnych reguł do znalezienia”

6 Nowa metodologia ekonomii „każde badanie które angażuje teorię ekonomii jak i teorię nauki w ogólności” Deregulacja nastąpiła, reguły i ograniczenia zostały odrzucone Stara metodologia ekonomii jest martwa Sto (tysiąc) lat dla nowej metodologii ekonomii

7 13 tez na temat rozwoju nowej metodologii ekonomii Wysyp artykułów łączących ekonomię z teorią nauki Metodologia ekonomii, filozofia ekonomii, filozofia nauki, ekonomia nauki, socjologia wiedzy ekonomicznej, … => Postęp w dziedzinie metodologii ekonomii

8 1. Metodologa ekonomii Johna Milla jest bardziej istotna dla praktyki teorii ekonomii niż wcześniej sądzono Prawa sił (tendency laws), ceteris paribus, niedokładność nauk ekonomicznych Tradycja Millowska porzucona równolegle ze wzrostem popularności pozytywistów logicznych i popperiańską filozofią nauki Jest bardziej użyteczna w tłumaczeniu bieżących praktyk głównego nurtu ekonomii niż inne nurty filozoficzne

9 2.Popperyzm to znacznie więcej niż falsyfikacjonizm, jest on istotny dla debat dotyczących metodologii ekonomii Falsyfikacjonizm Krytyczny racjonalizm Niepowodzenie popperowskiej wersji prawdo-podobieństwa

10 3. Pozytywizm okazał się niewypałem Pozytywizm nigdy nie był homogenicznym stanowiskiem filozoficznym za jaki starał się uchodzić Pozytywizm nigdy nie był niezależny od zaangażowania poszczególnych filozofów

11 4. Realizm wraca do łask Realizm nie przypomina już debaty naukowych realistów z instrumentalistami Współczesne prace z dziedziny metodologii ekonomii odcinają się od „przyjętego ujęcia” (received view) Pytanie o realizm w ekonomii istnieje odrębnie od analogicznego pytania w filozofii nauki

12 5. Abstrakcja, idealizacja oraz modelowanie są ważnymi narzędziami używanymi w metodologii ekonomii Zrozumienie powyższych narzędzi jest istotne dla zrozumienia działalności poznawczej teorii ekonomii Narzędzia te w ekonomii wykraczają poza analogiczne narzędzia fizyki

13 6. Nieład w filozofii nauki nadszarpnął standardowy widok metodologii ekonomii Wcześniej - bazowanie metodologii ekonomii na dorobku filozofii nauki Filozofia nauki nie ma nic co jest na tyle wiarygodne żeby metodologia ekonomii mogła z tego korzystać Metodologia ekonomii usamodzielniła się, posiłkując się jedynie ważniejszymi ideami

14 7. Literatura dotycząca retoryki ekonomii rozwija się Wzrost ilości publikacji jak również ich wszechstronności i głębi Retoryka ekonomii i retoryka nauki czerpią wzajemnie ze swych osiągnięć

15 8. Wpływ teorii nauki na metodologię ekonomii Anty-fundamentalizm Naturalizm Społeczna natura nauki

16 9. Literatura dotycząca studiów nad nauką oddziaływała na metodologię ekonomii Modele działania naukowców czy też instytucji naukowych które u swych podstaw mają teorie ekonomiczne Historia myśli ekonomicznej pokazuje częste przypadki korzystania z osiągnięć studiów nad nauką

17 10. Ekonomia nauki Szybko rozwijająca się dziedzina studiów nad nauką i instytucjami naukowymi Efektywność poznawcza Stosowanie ekonometrii w badaniach nad nauką Refleksyjność

18 11. Stosowanie narzędzi ekonomicznych przez filozofów nauki Teoria racjonalnego wyboru, teoria gier i inne Naukowcy i instytucje naukowe działają w swoim własnym interesie „niewidzialna ręka” prowadzi do efektywności epistemologicznej

19 12. Metodologia ekonomii stara się pogodzić relatywizm z fundamentalizmem Fundamentalizm nie jest akceptowany Relatywizm jest zbyt radykalny

20 13. Dorobek filozofii nauki nigdy nie był niezależny od dorobku metodologii ekonomii Pozytywizm był ściśle powiązany z debatą dotyczącą ekonomii politycznej i roli nauki w ekonomii Popper i jego problemy z używaniem falsyfikacjonizmu w jego własnych socjopolitycznych ideach Relacje pomiędzy empiryzmem logicznym i ekonomią polityczną zimnej wojny, pragmatyzmem i Amerykańską myślą ekonomiczną

21 Podsumowanie W prezentacji przedstawiono : Ogólny zarys bieżącego stanu metodologii ekonomii 13 tez autora na temat nowej metodologii ekonomii Nowa metodologia istnieje już od jakiegoś czasu Metodologia bazująca na regułach była historyczną aberracja

22 Podsumowanie cd. Szerszy pogląd jest bardziej spójny z głównym nurtem ekonomii niż zawężające horyzont poszukiwanie sztywnych reguł zapożyczone z filozofii nauk naturalnych „czy to przypadek, ze powstanie metodologii bazującej na regułach działo się równolegle do stabilizacji dyscypliny wokół nurtu ekonomii neoklasycznej ?”

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology D. Wade Hands Konrad Rotuski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google