Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dominika Milczarek Przyszłość metodologii ekonomii Zajęcia z metodologii ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dominika Milczarek Przyszłość metodologii ekonomii Zajęcia z metodologii ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 Dominika Milczarek Przyszłość metodologii ekonomii Zajęcia z metodologii ekonomii

2 2 Wstęp Na podstawie D. Wade Hands (2001) „Economic methodology is dead – long alive economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology” Journal of Economic Literature Okres rozwoju metodologii ekonomii Eksplozja literatury dotyczącej metodologii ekonomii w latach 1990-tych Powstające czasopisma, konferencje, podręczniki, programy studiów

3 3 Wstęp Porażka metodologii ekonomii w ostatnim czasie - brak osiągnięcia celu Znalezienia kilku przejrzystych zasad metodologicznych pozwalających na odpowiednie prowadzenie badań w ekonomii w celu osiągnięcia wiedzy naukowej

4 4 Wstęp A jednak nastąpił znaczny postęp Porażka dotyczy całej nauki „Metodologowie ekonomii nie znaleźli takich zasad, ponieważ ich nie ma” Uwolnienie z metodologii opartej na zasadach („rule-based methodology”): poszerzenie zakresu zainteresowań nowe narzędzia

5 5 13 tez o nowej metodologii ekonomii 1. Metodologia ekonomii Johna Stuarta Milla jest bardziej adekwatna do obecnej praktyki w teorii ekonomii niż sądzono Tendency laws, ceteris paribus porzucona wraz ze wzrostem popularności pozytywistów logicznych i popperiańską filozofią nauki 2. Tradycja popperowska jest bardziej złożona niż prosty falsyfikacjonizm i wiele jej elementów jest używanych w metodologii ekonomii M. Blaug: „nieszkodliwy falsyfikacjonizm”

6 6 13 tez o nowej metodologii ekonomii 3. Pozytywizm logiczny nie jest (i nigdy nie był) homogenicznym podejściem filozoficznym (neopozytywizm, empiryzm logiczny), Koło Wiedeńskie nigdy nie był niezależny od zaangażowania ideologicznego poszczególnych filozofów 4. Realizm „powraca do łask” Różne oblicza realizmu pojawiają się obecnie w literaturze metodologicznej

7 7 13 tez o nowej metodologii ekonomii 5. Ekonomiści używają abstrakcji, idealizowania i modeli. Dlatego ważne jest rozumienie roli tych koncepcji Narzędzia te w ekonomii wykraczają poza analogiczne narzędzia w fizyce 6. Nieład w filozofii nauki podważył standardowe podejście w metodologii ekonomii Wcześniej - bazowanie metodologii ekonomii na dorobku filozofii nauki („półka filozofii nauki”) Metodologia ekonomii usamodzielniła się, posiłkując się jedynie ważniejszymi ideami

8 8 13 tez o nowej metodologii ekonomii 7. Badania dotyczące retoryki w ekonomii rozwijają się Także retoryka w naukach przyrodniczych 8. Pomimo znacznych kontrowersji wpływ, teorii nauki na metodologię ekonomii jest niepodważalny Anty-fundamentalizm (rezygnacja z bezwarunkowych podstaw) Naturalizm Społeczna natura nauki

9 9 13 tez o nowej metodologii ekonomii 9. Literatura dotycząca studiów nad nauką wpłynęła na metodologię ekonomii np. socjologia nauki, modele działania naukowców 10. Ekonomia nauki Szybko rozwijająca się dziedzina studiów nad nauką i instytucjami naukowymi Stosowanie ekonometrii w badaniach nad nauką 11. Stosowanie narzędzi ekonomicznych przez filozofów nauki Teoria racjonalnego wyboru, teoria gier i inne Naukowcy i instytucje naukowe działają w swoim własnym interesie

10 10 13 tez o nowej metodologii ekonomii 12. Metodologia ekonomii stara się pogodzić relatywizm z fundamentalizmem Fundamentalizm nie jest akceptowany Radykalny relatywizm także nie jest akceptowany 13. „Półka” filozofii nauki (niezależna od ekonomii politycznej) nie tylko nie znikła, ale w ogóle nie istniała Zaangażowanie ideologiczne w pozytywizmie logicznym (Otto Neurath – nauka jako narzędzie zmian społecznych) falsyfikacjonizm a społeczne i polityczne idee Poppera

11 11 Podsumowanie Zmiany nadeszły – „nowa metodologia ekonomii” istnieje już od pewnego czasu Szerszy pogląd jest bardziej spójny z głównym nurtem ekonomii niż zawężające horyzont poszukiwanie sztywnych reguł


Pobierz ppt "Dominika Milczarek Przyszłość metodologii ekonomii Zajęcia z metodologii ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google