Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CLARIN-PL System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej Maciej Eder, Maciej Piasecki IJP PAN / UP Kraków Politechnika Wrocławska Katedra Inteligencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CLARIN-PL System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej Maciej Eder, Maciej Piasecki IJP PAN / UP Kraków Politechnika Wrocławska Katedra Inteligencji."— Zapis prezentacji:

1 CLARIN-PL System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej Maciej Eder, Maciej Piasecki IJP PAN / UP Kraków Politechnika Wrocławska Katedra Inteligencji Obliczeniowej Grupa Naukowa G4.19 maciejeder@gmail.com maciej.piasecki@pwr.edu.pl 2015-04-15

2 Stylometria ▪stylometria: porównanie drobnych cech językowych w korpusie testków, którego celem jest wyłonienie podobieństw i różnic pomiędzy tekstami ▪poszczególne własności języka nie pozwalają na skuteczne porównanie tektsów, ale w większej liczbie owe drobne różnice zaczynają być znaczące ▪największe nadzieje stylometria wiąże z atrybucją autorską Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

3 Atrybucja autorska Jeśli mamy: ▪tekst o nieznanym autorstwie ▪korpus porównawczy zawierający teksty znanych autorów to czy można wśród nich odnaleźć “najbliższego sąsiada”, czyli tekst najbardziej podobny spośród dostępnych w korpusie? Gdzie można szukać stylistycznego “odcisku palca”: ▪słowa synsemantyczne, najczęstsze słowa, pary słów, częste sekwencje literowe... Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

4 Mierzalne cechy stylu Idea stylistycznego odcisku palca ▪cechy języka niedostrzegalne gołym okiem ▪poza kontrolą autora (nieświadome) ▪odporne na imitację, parodię itp. ▪chętnie wybierany znacznik: częstości najczęstszych słów ▪inne cechy: np. n-gramy klas gramatycznych Czy styl jest jednoznacznie zależny od autora? (por. kod DNA, odcisk palca, wzór na źrenicy,...) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

5 Różne znaczniki stylu (cechy) ‘Dawnymi czasy Niechcicowie żyli mniej więcej tak, jak żyją wszyscy po dworach na wsi.’ ▪formy gramatyczne: ‘dawnymi’ ‘czasy’ ‘niechcicowie’ ‘żyli’ ‘mniej’... ▪bi-gramy form gramatycznych: ‘dawnymi czasy’ ‘czasy niechcicowie’ ‘niechcicowie żyli’... ▪lemmaty: ‘dawny’ ‘czas’ ‘niechcic’ ‘żyć’ ‘mniej’ ‘więcej’... ▪tri-gramy klas gramatycznych: ‘ADJ NN Pers’ ‘NN Pers VB’ ‘Pers VB ADV’... ▪… i wiele, wiele innych możliwych cech Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

6 Różne znaczniki stylu (cechy) ‘It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.’ (J. Austen, Pride and Prejudice) “the” = 4.25% “in” = 3.45% “of” = 1.81%... Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

7 Metody wielowymiarowe Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

8 Kim jest Gall Anonim? Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

9 Kim jest Gall Anonim? Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

10 Nie tylko atrybucja... Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

11 Zmiana w języku (100 MFW) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

12 Zmiana w języku (2-gramy POS) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

13 Zmiana w języku (5000 MFW) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

14 Analiza sekwencyjna Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

15 Biblia królowej Zofii (ok. 1455 r.) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

16 Patrologia Latina (5,281 tekstów) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

17 Wyzwania ▪Mierzenie relacji tekstowych w dużych korpusach ▪Wyciąganie znaczników stylu, które nie polegają na zwykłym pocięciu tekstu na szeregi n liter: ▪Przetwarzanie Języka Naturalnego (NLP): konieczność użycia dodatkowych narzędzi Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

18 Cyklotron (1937 r.) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

19 Wielki Zderzacz Hadronów Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

20 System do stylometrii i klasyfikacji  Idea:  połączenie w ramach jednej aplikacji webowej systemu Stylo do stylometrii i narzędzi do analizy tekstu oraz klasyfikacji  zapewnienie bogatego zestawu cech dla języka polskiego  uwolnienie użytkownika z potrzeby instalowania  Założenia:  opisujące tekst mogą dotyczyć dowolnego poziomu analizy języka  ograniczeniem są dostępne narzędzia dla języka polskiego  analizowane mogą być zarówno dokumenty jak i fragmenty tekstu  tryby: grupowania i klasyfikacji Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

21 Schemat systemu 1.Załadowanie korpusu  opis nazwami  meta-danymi na różnych poziomach 2.Wybór cech opisowych 3.Określenie parametrów przetwarzania  grupowanie lub klasyfikacja  przetwarzanie cech, np. transformacja 4.Wstępne przetwarzanie  automatyczne uruchomienie sekwencji narzędzi językowych 5.Obliczenie wartości cech  zliczenie statystyk wystąpienia 6.Filtrowanie i/lub transformacja cech  np. odsianie zbyt rzadkich/częstych cech  wyliczenie miar istotności na podstawie częstości 7.Zasadnicze przetwarzanie  albo grupowanie  albo klasyfikacja 8.Prezentacja wyników  wizualizacje  dane liczbowe Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

22 Schemat systemu  Przykładowy przebieg przetwarzania równoległego zbioru dokumentów Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

23 Cechy dla języka polskiego  Poziomy analizy języka  Morfologiczny  Morfo-syntaktyczny  Semantyki leksykalnej  Wykorzystywane narzędzia językowe  program do segmentacji tekstu i analizy morfologicznej - MACA  tager morfosyntaktyczny - WCFRT2  program do rozpoznawania nazw własnych - Liner2  program do ujednoznaczniania sensów słów - WoSeDon Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

24 Cechy morfologiczne  Długość: dokumentu, akapitu, zdania  Formy wyrazowe  Znaki interpunkcyjne  Pseudo-sufiksy – ostatnie kilka liter  Dowolne tokeny wyrazowe  Lematy – podstawowe formy morfologiczne  wyznaczane z pomocą tagera morfosyntaktycznego  Sekwencje  n elementowe  wyrazowych tokenów  lematów  dwuelementowe – tzw. bigramy  trzyelementowe – tzw. trigramy Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

25 Cechy morfosyntaktyczne  Części mowy  wyznaczane na podstawie rozpoznania klas gramtycznych  Klasy gramatyczne  zgodnie z definicją w Narodowym Korpusie Języka Polskiego  klas gramatycznych, np.  pseudoimiesłowy (preat), formy nieprzeszłe (fin), przymiotniki przyprzymiotnikowe (adja)  wyznaczane przez tager morfosyntaktyczny  Połączenie klas i wartości kategorii gramatycznych  np. czasowniki w osobie 1 lub 2  Sekwencje  klas gramatycznych – przybliżają do pewnego stopnia konstrukcje składniowe Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

26 Cechy semantyczne  Znaczenia leksykalne (sensy słów)  wyznaczane względem Słowosieci  identyfikatory wyznaczonych synsetów  Uogólnione znaczenia leksykalne  hiperonimy wyznaczonych synsetów  poziom hiperonimu decyduje o stopniu uogólnienia  Pojęcia ze sformalizowanej ontologii  SUMO – Suggested Upper Merged Ontology  Dziedziny tematycznie  ze zbioru WordNet Domains  pola tematyczne wyznaczone w sposób automatyczny Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

27 Transformacja i filtrowanie – przykład  Łączenie cech różnego typu  np. częstości lematów i klas gramatycznych  Przykład procesu przetwarzania  nazwa: tf.idf – transformacja ukierunkowana na opis semantyczny 1.obliczenie częstości występowania lematów 2.odrzucenie cech-lematów występujących rzadziej niż n=10 3.normalizacja częstości lematu a, tf(a) = częstość(a) maksymalną częstości w danym dokumencie 4.ważenie idf(a)= ln( liczba dokumentów dokumenty(a) ) 5.wyliczenie wagi dla lematu: tf(a) * idf(a) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

28 Stylo ▪biblioteka (zestaw funkcji) dla środowiska R ▪darmowa i na licncji open-source (GPL) ▪zaopatrzona w interfejs graficzny ▪wyposażona w szereg metod nadzorowanych i nienadzorowanych ▪prosta w obsłudze, ale nie banalnie prosta Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

29 domyślne GUI w stylo Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

30 Wystarczy kilka(naście) tekstów Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

31 Stylo jako serwis on-line Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

32 Grupowanie oparte na Cluto  System oparty na Cluto  uniwersalny system do grupowania obiektów reprezentowanych jako wektory liczbowe  często używany do grupowania tekstów  Metody grupowania  aglomeracyjna (hierarchiczna)  budowana jest hierarchia co raz większych grup  poczynając od dwuelementowych  płaska  zbiór jest dzielony na n grup, gdzie n jest zadane z góry  aglomeracyjno-płaska  najpierw wyznaczany jest podział na n grup  później grupy te łączone są w hierarchię Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

33 System oparty na Cluto  Miary podobieństwa  kosinusowa – kosinus kąta pomiędzy wektorami cech  zależy od stosunku wartości cech, a nie ich bezwzględnych wartości  schemat tf.idf do transformacji cech  oparta na współczynniku korelacji  euklidesowa – odległość pomiędzy wektorami cech  Jaccarda – stosunek wspólnej części cech do sumy  Dalsze możliwości rozszerzania opisu tekstu  szerszy zbiór nazw własnych  relacje leksykalno-syntaktyczne, np. modyfikowany_przez(mądry)  struktury leksykalno-składniowe lub leksykalno-semantyczne Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

34 Klasyfikacja semantyczna  //typowy schemat  //proces od danych do klasyfikatora  //wykorzystanie i ograniczenia  //przykłady: GetClass i Cindirela (listy pożegnalne) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

35 Klasyfikacja semantyczna  Cel klasyfikacji:  przypisanie do dokumentów tekstowych lub fragmentów tekstów klas semantycznych  klasy są zdefiniowane przez użytkownika  Rodzaje systemów klasyfikacji  nienadzorowane:  klasy są zdefiniowane opisowo  program klasyfikatora jest konstruowany i dostrajany na podstawie dużej ilości danych  nadzorowane  klasy są zadana w postaci ręcznie anotowanych dokumentów lub fragmentów tekstu Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

36 Proces budowy klasyfikatora 1.Identyfikacja źródeł 2.Pozyskanie korpusu tekstów 3.Wstępne przetwarzanie korpusu 4.Ręczna anotacja podkorpusu treningowo-testowego 5.Automatyczna anotacja korpusu 6.Analiza i udostępnienie anotowanego korpusu * Przyrostowa automatyczna anotacja: powtarzanie etapów 4-6 Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

37 Przykład: Cindirela – klasyfikacja listów pożegnalnych 1)Identyfikacja źródeł Cel:  rozróżnianie pomiędzy prawdziwymi listami pożegnalnymi i listami napisanymi jako próba oszustwa  określenie cech lingwistycznych listów prawdziwych  rozpoznawanie tekstów jako wykazujących cechy listu pożegnalnego 2) Pozyskanie korpusu tekstów  Polski Korpus Listów Pożegnalnych (Zaśko-Zielińska,2013)  około 1000 listów prawdziwych i 320 listów sfałszowanych lub udawanych  Teksty zebrane z internetu: dowolne oraz takie, które mają charakter listu, ale nie są listami pożegnalnymi Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

38 Przykład: Cindirela – klasyfikacja listów pożegnalnych 3) Wstępne przetwarzanie korpusu  Wykorzystanie wyników ręcznej transkrypcji i korekty tekstów (inaczej byłoby zbyt łatwo)  Tager morfo-syntaktyczny – WCRFT  Rozpoznawanie nazw własnych – Liner2  Ujednoznacznienie sensów słów i rzutowanie na ontologię – WoSeDon 4) Ręczna anotacja podkorpusu treningowo-testowego  dwie klasy:  prawdziwe listy pożegnalne  teksty, które nie są prawdziwymi listami pożegnalnymi Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

39 Cindirela – wyniki eksperymentu 1 (klasyfikator SVM(RBF))  Cechy:  interp_per_sentence, interp_signs,  avg_num, avg_verbs, avg_nouns avg_adjps avg_adverbs avg_interps  avg_tok_count  proper_nam_person_last proper_nam_person_first proper_nam_roads proper_nam_country proper_nam_city  big_letter  verb_per ppron12_per base  Rezultat  TP: 982  FN: 272  FP: 168  TN: 3218  Accuracy: (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN) = 90,52%  Precision: TP / (TP+FP) = 85,39% TN / (TN+FN) = 92,21%  Sensitivity: TP / (TP+FN) = 78,31%  Specificity: TN / (TN+FP) = 95,04% Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

40 Cindirela – wyniki eksperymentu 1  Rozkład decyzji pomiędzy klasami  Forumowisko – psychologia  'false': 601,  'true': 15  Forumowisko – inne  'false': 1026,  'true': 11  Bryk  'false': 333,  'true': 21  Wikipedia  'false': 997,  'true': 1  Blog czytamwwannie  'false': 42,  'true': 2  sfałszowane listy  'false': 219,  'true': 118  prawdziwe listy  'true': 982,  'false': 272 Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

41 Cindirela – wyniki eksperymentu 2:  Dodatkowe cechy:  synsety i hiperonimy ze Słowosieci  Poprawa dokładności rozpoznania  Przykład cech znaczących  verb_per  ppron12_per  avg_verbs  interp_signs:dash  big_letter  interp_signs:fullstop  interp_signs:comma  avg_nouns  interp_signs:question_mark  avg_adverbs  hypernym5:CZASOWNIK_- _STAN_NDK_oznaczający_stan_ emocjonalny-1(cst)  hypernym5:czuć-2(cczuj) odczuwać-1(cczuj)  avg_num  hypernym5:mój-1(jak)  synset:mój-1(jak)  hypernym5:być-3(cst)  avg_interps  synset:kochanie-2(os)  synset:kochanie-1(czy) obdarzanie_uczuciem-1(czy) darzenie_uczuciem-2(czy) darzenie_miłością-1(czy) obdarzanie_miłością-1(czy) Warsztaty CLARIN-PL Warszawa 13-15 IV 2015 CLARIN-PL

42 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "CLARIN-PL System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej Maciej Eder, Maciej Piasecki IJP PAN / UP Kraków Politechnika Wrocławska Katedra Inteligencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google