Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda 4 60-854 Poznań www:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda 4 60-854 Poznań www:"— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda Poznań www: (c) W. Cellary 2003, slide 1 Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?

2 (c) W. Cellary 2003, slide 2 Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy Zmiana sposobu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług wpływa na zmianę stylu życia Mechanizm przemian Nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji Społeczeństwo Informacyjne

3 (c) W. Cellary 2003, slide 3 Istota zmian Człowiek Komputer Konfrontacja maszyna zdolna odtwarzać inteligencję człowieka a nie inteligentna maszyna do pisania

4 (c) W. Cellary 2003, slide 4 Człowiek w starciu z maszyną, która może go zastąpić zawsze przegrywa Historia uczy:

5 (c) W. Cellary 2003, slide 5 pralka–praczki siewnik–siewców maszyna tkacka–tkaczy Eliminacja Maszyna– Człowiek na tym polega postęp

6 (c) W. Cellary 2003, slide 6 W społeczeństwie informacyjnym CzłowiekKomputer komputer wyeliminuje pracowników tzw. umysłowych

7 (c) W. Cellary 2003, slide 7 Eliminacja każdą pracę umysłową, o której z góry wiadomo jak ją zrobić, lepiej wykona komputer niż człowiek

8 (c) W. Cellary 2003, slide 8 Co pozostaje człowiekowi? prace nierutynowe, czyli to co nowe, lub nietypowe tworzenie wiedzy przekazywanie wiedzy drugiemu człowiekowi (klientowi) komputerom (maszynom)

9 (c) W. Cellary 2003, slide 9 Czy zanikną kontakty bezpośrednie? ð ulegną uzupełnieniu przedłużeniu zwielokrotnieniu pogłębieniu nie przykładem telefon

10 (c) W. Cellary 2003, slide 10 Czy praca fizyczna zaniknie? nie ð redukcja pracy produkcyjnej (bo rutynowa) ð wzrost usług (bo nierutynowe) nastawionych na rzeczy adaptacja indywidualizacja nastawionych na człowieka zdrowie sport rozrywka wiedza, ale

11 (c) W. Cellary 2003, slide 11 Wiedza centralną wartością nie tylko humanistyczną ale też ekonomiczną

12 (c) W. Cellary 2003, slide 12 Wiedza ludzie bez wiedzy nie znajdą godnego miejsca w społeczeństwie informacyjnym

13 (c) W. Cellary 2003, slide 13 Wiedza nie jest stała ð ciągły przyrost wiedzy ð krótki czas życia części wiedzy ð pojawianie się nowych rodzajów wiedzy, czyli nowych dyscyplin ð krótki czas wprowadzenia nowych rodzajów wiedzy na rynek ð szybkie zmiany zapotrzebowania na wiedzę

14 (c) W. Cellary 2003, slide 14 Zagrożenie Społeczne wykluczenie ludzi bez wiedzy

15 (c) W. Cellary 2003, slide 15 Przyczyna społecznego wykluczenia nienadążanie za rozwojem społeczeństwo informacyjne = społeczeństwo rozwoju

16 (c) W. Cellary 2003, slide 16 Pewna społeczność, która nie nadąża za rozwojem, przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata – wymagania, prawa i możliwości. Taka społeczność zaczyna się sama izolować – uznawać za ludzi gorszej kategorii, rezygnować z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym życiem. Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części społeczeństwa, która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans. Podwójna frustracja: wykluczonych, bo czują się gorsi i bez nadziei na przyszłość, oraz aktywnych, bo czują się wykorzystywani utrzymując wykluczonych Mechanizm społecznego wykluczenia Społeczne wykluczenie

17 (c) W. Cellary 2003, slide 17 Społeczne wykluczenie nie jest zjawiskiem nieznanym jednak dynamicznym w globalnym społeczeństwie informacyjnym społeczne wykluczenie będzie zjawiskiem

18 (c) W. Cellary 2003, slide 18 Rozdarcie niezdolność wzajemnego zrozumienia rozpad więzi społecznych pomiędzy aktywną i wykluczoną częścią społeczeństwa

19 (c) W. Cellary 2003, slide 19 Paradoks Im więcej pieniędzy przeznaczamy na zasiłki dla grup społecznie wykluczonych tym bardziej pogłębiamy społeczne wykluczenie Wykluczeni potrzebują rozwoju !

20 (c) W. Cellary 2003, slide 20 Remedium na zjawisko społecznego wykluczenia Edukacja całego społeczeństwa w ciągu całego życia

21 (c) W. Cellary 2003, slide 21 Zasady kształcenia ð Zasada: Uczę się przez 20 lat Korzystam z nabytej wiedzy przez 40 lat przestaje być aktualna Co lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a wcześniej się do niego przygotować Konieczna radykalna przebudowa modeli kształcenia

22 (c) W. Cellary 2003, slide 22 Czego uczyć? Tego, czego potrzebuje rynek pracy a nie tego, co umieją nauczyciele !

23 (c) W. Cellary 2003, slide 23 Wymagane cechy pracowników ð komunikatywność ð kreatywność ð aktualizacja wiedzy muszą być zatem celami kształcenia

24 (c) W. Cellary 2003, slide 24 Komunikatywność ð komunikatywność między-dyscyplinarna ð komunikatywność między-kulturowa Żadnego wartościowego wyniku nie osiąga się dzisiaj w pojedynkę Wymaganie bardziej horyzontalnego wykształcenia i pracy zespołowej

25 (c) W. Cellary 2003, slide 25 Produkt Sztuka EkonomiaTechnologia

26 (c) W. Cellary 2003, slide 26 Kreatywność ð Wiedza konwencjonalna będzie warunkiem istnienia na rynku pracy ð Wiedza niekonwencjonalna będzie warunkiem konkurencyjności na rynku pracy Szkoła musi uczyć oryginalności Nie rynek pracowników tylko rynek kompetencji

27 (c) W. Cellary 2003, slide 27 Aktualizacja wiedzy ð Ponieważ część wiedzy bardzo szybko dezaktualizuje się czas połowicznego rozpadu wiedzy ð to jedną z najważniejszych umiejętności jest zdolność do samouczenia się w ciągu całego życia Szkoła musi przygotować uczniów do samuczenia się

28 (c) W. Cellary 2003, slide 28 Jaki system edukacji? Nie można całego społeczeństwa, wielokrotnie w ciągu życia kształcić wyłącznie metodami stacjonarnymi

29 (c) W. Cellary 2003, slide 29 ð dla nauczycieli i edukatorów ð dla chcących kształcić się samodzielnie Konieczne jest zbudowanie uzupełniającego systemu kształcenia zdalnego przez Internet Internet Kluczem sukcesu jest przygotowanie w szkole do zdalnego samouczenia się

30 (c) W. Cellary 2003, slide 30 Internet w szkole ð uczenie się z Internetu ð komunikowanie się przez Internet ð prezentowanie się przez Internet Nauczenie posługiwania się Internetem Technika nie wystarcza !

31 (c) W. Cellary 2003, slide 31 Internet w szkole ð Internet narzędziem integracji przedmiotów strony WWW zamiast wypracowań ð Internet narzędziem współpracy krajowej i międzynarodowej zinstytucjonalizowanej i spontanicznej udział w wirtualnych społecznościach ð Internet narzędziem uaktywniania i przedsiębiorczości Internet narzędziem pedagogicznym

32 (c) W. Cellary 2003, slide 32 Internet w szkole ð Materiały dydaktyczne dla uczniów dla rodziców dla nauczycieli ð Gromadzenie na serwerze szkolnym lokalnych, oryginalnych zasobów informacyjnych teksty zdjęcia, filmy nagrania Internet składnicą zasobów informacyjnych

33 (c) W. Cellary 2003, slide 33 Największe wyzwanie Jak włączyć wszystkich nauczycieli do procesów transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego? Wykorzystajmy szansę integracji Polski z Unią Europejską ! Nie pozwólmy zabetonować miliarda Euro przeznaczonego na edukację !

34 (c) W. Cellary 2003, slide 34 Wnioski Internetwiedzy Internet drogą do wiedzy Wiedzarozwoju Wiedza drogą do rozwoju Rozwójglobalnego Rozwój drogą do globalnego społeczeństwa informacyjnego

35 (c) W. Cellary 2003, slide 35 Dziękuję Raport:


Pobierz ppt "Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda 4 60-854 Poznań www:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google