Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?"— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?

2 Społeczeństwo Informacyjne
Mechanizm przemian Nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji Zmiana sposobu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług wpływa na zmianę stylu życia Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

3 Istota zmian Konfrontacja
Komputer Człowiek maszyna zdolna odtwarzać inteligencję człowieka a nie inteligentna maszyna do pisania

4 Człowiek w starciu z maszyną,
Historia uczy: Człowiek w starciu z maszyną, która może go zastąpić zawsze przegrywa

5 Eliminacja Maszyna – Człowiek na tym polega postęp pralka – praczki
siewnik – siewców maszyna tkacka – tkaczy na tym polega postęp

6 W społeczeństwie informacyjnym
Człowiek Komputer komputer wyeliminuje pracowników tzw. „umysłowych”

7 Eliminacja każdą pracę „umysłową”,
o której z góry wiadomo jak ją zrobić, lepiej wykona komputer niż człowiek

8 Co pozostaje człowiekowi?
prace nierutynowe, czyli to co nowe, lub nietypowe tworzenie wiedzy przekazywanie drugiemu człowiekowi (klientowi) komputerom (maszynom) przykład regulacji gaźnika – nie na słuch, ale przez komputer – nowa rola mechanika

9 Czy zanikną kontakty bezpośrednie?
ulegną uzupełnieniu przedłużeniu zwielokrotnieniu pogłębieniu przykładem telefon

10 Czy praca fizyczna zaniknie?
, ale redukcja pracy produkcyjnej (bo rutynowa) wzrost usług (bo nierutynowe) nastawionych na rzeczy adaptacja indywidualizacja nastawionych na człowieka zdrowie sport rozrywka wiedza

11 nie tylko humanistyczną
Wiedza centralną wartością nie tylko humanistyczną ale też ekonomiczną

12 w społeczeństwie informacyjnym
Wiedza ludzie bez wiedzy nie znajdą godnego miejsca w społeczeństwie informacyjnym

13 Wiedza nie jest stała ciągły przyrost wiedzy
krótki czas życia części wiedzy pojawianie się nowych rodzajów wiedzy, czyli nowych dyscyplin krótki czas wprowadzenia nowych rodzajów wiedzy na rynek szybkie zmiany zapotrzebowania na wiedzę

14 Społeczne wykluczenie
Zagrożenie Społeczne wykluczenie ludzi bez wiedzy

15 Przyczyna społecznego wykluczenia
nienadążanie za rozwojem społeczeństwo informacyjne = społeczeństwo rozwoju

16 Mechanizm społecznego wykluczenia
Społeczne wykluczenie Podwójna frustracja: wykluczonych, bo czują się gorsi i bez nadziei na przyszłość, oraz aktywnych, bo czują się wykorzystywani utrzymując wykluczonych Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części społeczeństwa, która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans. Taka społeczność zaczyna się sama izolować – uznawać za ludzi gorszej kategorii, rezygnować z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym życiem. Pewna społeczność, która nie nadąża za rozwojem, przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata – wymagania, prawa i możliwości.

17 Społeczne wykluczenie
nie jest zjawiskiem nieznanym jednak w globalnym społeczeństwie informacyjnym społeczne wykluczenie będzie zjawiskiem dynamicznym

18 częścią społeczeństwa
Rozdarcie pomiędzy aktywną i wykluczoną częścią społeczeństwa niezdolność wzajemnego zrozumienia rozpad więzi społecznych

19 Paradoks Wykluczeni potrzebują rozwoju !
Im więcej pieniędzy przeznaczamy na zasiłki dla grup społecznie wykluczonych tym bardziej pogłębiamy społeczne wykluczenie Wykluczeni potrzebują rozwoju !

20 Remedium na zjawisko społecznego wykluczenia
Edukacja całego społeczeństwa w ciągu całego życia

21 Konieczna radykalna przebudowa modeli kształcenia
Zasady kształcenia Zasada: Uczę się przez 20 lat Korzystam z nabytej wiedzy przez 40 lat przestaje być aktualna Co lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a wcześniej się do niego przygotować Konieczna radykalna przebudowa modeli kształcenia

22 Tego, czego potrzebuje rynek pracy a nie tego, co umieją nauczyciele !
Czego uczyć? Tego, czego potrzebuje rynek pracy a nie tego, co umieją nauczyciele !

23 Wymagane cechy pracowników
komunikatywność kreatywność aktualizacja wiedzy muszą być zatem celami kształcenia

24 Komunikatywność Żadnego wartościowego wyniku
nie osiąga się dzisiaj w pojedynkę komunikatywność między-dyscyplinarna komunikatywność między-kulturowa Wymaganie bardziej horyzontalnego wykształcenia i pracy zespołowej

25 Technologia Ekonomia Produkt Sztuka

26 tylko rynek kompetencji Szkoła musi uczyć oryginalności
Kreatywność Nie rynek pracowników tylko rynek kompetencji Wiedza konwencjonalna będzie warunkiem istnienia na rynku pracy Wiedza niekonwencjonalna będzie warunkiem konkurencyjności na rynku pracy Szkoła musi uczyć oryginalności

27 Szkoła musi przygotować uczniów do samuczenia się
Aktualizacja wiedzy Ponieważ część wiedzy bardzo szybko dezaktualizuje się czas połowicznego rozpadu wiedzy  to jedną z najważniejszych umiejętności jest zdolność do samouczenia się w ciągu całego życia Szkoła musi przygotować uczniów do samuczenia się

28 Jaki system edukacji? Nie można całego społeczeństwa,
wielokrotnie w ciągu życia kształcić wyłącznie metodami stacjonarnymi

29 Internet Internet Konieczne jest zbudowanie
uzupełniającego systemu kształcenia zdalnego przez Internet Internet Internet dla nauczycieli i edukatorów dla chcących kształcić się samodzielnie Kluczem sukcesu jest przygotowanie w szkole do zdalnego samouczenia się

30 Nauczenie posługiwania się Internetem Technika nie wystarcza !
Internet w szkole Nauczenie posługiwania się Internetem uczenie się z Internetu komunikowanie się przez Internet prezentowanie się przez Internet Technika nie wystarcza !

31 Internet narzędziem pedagogicznym
Internet w szkole Internet narzędziem pedagogicznym Internet narzędziem integracji przedmiotów strony WWW zamiast wypracowań Internet narzędziem współpracy krajowej i międzynarodowej zinstytucjonalizowanej i spontanicznej udział w wirtualnych społecznościach Internet narzędziem uaktywniania i przedsiębiorczości

32 Internet składnicą zasobów informacyjnych
Internet w szkole Internet składnicą zasobów informacyjnych Materiały dydaktyczne dla uczniów dla rodziców dla nauczycieli Gromadzenie na serwerze szkolnym lokalnych, oryginalnych zasobów informacyjnych teksty zdjęcia, filmy nagrania

33 Największe wyzwanie Wykorzystajmy szansę integracji
Jak włączyć wszystkich nauczycieli do procesów transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego? Wykorzystajmy szansę integracji Polski z Unią Europejską ! Nie pozwólmy zabetonować miliarda Euro przeznaczonego na edukację !

34 Internet drogą do wiedzy Wiedza drogą do rozwoju
Wnioski Internet drogą do wiedzy Wiedza drogą do rozwoju Rozwój drogą do globalnego społeczeństwa informacyjnego

35 Dziękuję Raport:


Pobierz ppt "Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google