Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Wyrazistość procesów deindywiduacji w tłumie (skala, natężenie, publiczny charakter) Wyrazistość Racjonalizowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Wyrazistość procesów deindywiduacji w tłumie (skala, natężenie, publiczny charakter) Wyrazistość Racjonalizowanie."— Zapis prezentacji:

1 Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych

2 Wyrazistość procesów deindywiduacji w tłumie (skala, natężenie, publiczny charakter) Wyrazistość Racjonalizowanie zachowań tłumu poprzez rozpatrywanie go w kategoriach deindywiduacji (deprecjonowanie, odmowa moralnego prawa do działania)deindywiduacji Sposób na wyrażenie dwoistość nowoczesnej kondycji jednostki (tłum jako metafora nowoczesnej uniformizacji ) Sakralność tłumu

3 Specyficzny rodzaj zbiorowości charakteryzującej się następującymi cechami: rozmiar- (tłum składa się z dużej liczby jednostek)dużej liczby jednostek gęstość ( jednostki te zajmują stosunkowo niewielką przestrzeń, czego konsekwencją jest fizyczna bliskość)niewielką przestrzeń czas (jednostki pozostają razem przez jakiś czas) kolektywność (podzielanie przez jednostki wspólnych celów i zamiarów, podejmowanie wspólnych działań; tłum fizyczny a psychologiczny)tłum fizyczny psychologiczny nowość (tłum rodzi się w reakcji na nową, nagłą, niejasną sytuację oraz wytwarza własne reguły działania- emergencja norm) Źródło: Understanding Crowd Behaviour (raport Cabinet Office, 2009)

4 Warto też zwrócić uwagę na inne cechy specyficzne tłumu jako zjawiska społecznego: Nie istnieje tłum, ale tłumy ( różnorodność celów, dynamiki i konsekwencji społecznych- typologia Roger Brown) Tłum to nie zjawisko, ale proces ( nietrwałość, stadialność) Tłumy nie składają się tylko z jednostek, ale też z grup i innych typów zbiorowości (rodzina, przyjaciele, członkowie partii i stowarzyszeń itd.) W większości przypadków tłum to zjawisko wielkomiejskie (maszyny do wytwarzania tłumów; słaba kontrola społeczna ze strony lokalnych społeczności; anonimowość i intymność, eksternalizacja tożsamości)maszynywytwarzaniatłumów

5 Różnorodność celów, które zamierzają realizować osoby będące członkami tłumu Przyczyny powstawania tłumów: a. Ustalanie nowych definicji sytuacji w obliczu niejasności, podważenia istniejącego porządku, zajścia dramatycznego zdarzeniaw obliczu niejasnościpodważenia istniejącego porządkuzajścia dramatycznego zdarzenia b. Doprecyzowanie, aktualizacja tożsamości zbiorowych c. Zablokowanie innych form artykulacji poglądów- retoryka przemocy, ustanawianie agendyretoryka przemocy d. Zablokowanie innych form zmiany porządku- rewolty i przewroty e. Doznane krzywdy i próba ich zrekompensowania – tłum plądrujący/ zachłanny/ polityczny potlach f. Nuda i monotonia codzienności Tłum rodzi się jako reakcja na niedowład struktury społecznej, niesprawnie działające instytucje, wadliwości systemu, ale jest też funkcją systemu

6 1. Klasyczne odpowiedzi: tłum jako Inny (Le Bon, Freud, McDougall i inni) : a. Deindywiduacja – anonimowość i masa: instynkty, barbarzyństwo, nietolerancja, przesada w wyrażaniu uczuć, przemoc, brak kontroli poznawczej itd. b. Skażanie (zarażenie)- niepewność i bliskość przestrzenna: łatwość upowszechniania się informacji, mielenie, c. Podatność na sugestie- niepewność i konformizm: brak krytycyzmu, łatwowierność jako skutek niepewności, przywiązania do grupy itd. d. Dusza/ umysł tłumu- siła władająca jednostkami i prowadząca do ich upodobnienia się do siebie 2. Krytyka: dekontekstulizacja/(Stephen Reicher), patologizacja- legitymacja represji, lokalność upodobnienia

7 2. Tłum jako efekt procesu społecznej kategoryzacji (Turner, Hogg, Reicher): a. Społeczna tożsamość jednostki b. Samo-kategoryzowanie c. Prototypy tożsamości i ich samo-potwierdzanie przez upowszechnianie Prototypy tożsamości i ich samo-potwierdzanie przez upowszechnianie d. Depersonalizacja i auto-depersonalizacja e. Podobieństwo zachowań jako efekt procesów poznawczych oraz woli podwyższenia samooceny i redukcji niepewności.

8 Teorie norm emergentnych (Turner i Killian) Teorie dynamicznego wpływu społecznego (Latane): konsolidacja/ klastry/ korelacja/ trwałość odmienności Kaskady informacyjne (Bikhchandani) Skrypty miejsc (Donald i Canter)

9 Smart mob (Howard Rheingold)- wytwór Web 2.0 Cechy smart mobów: globalny charakter/ taktyczność, łatwość mobilizacji/ niewielkie koszty/ pozainstytucjonalność/ słabe więzi Slacktivism. Inteligencja tłumów (James Surowiecki)- warunki: zróżnicowanie opinii/ niezależność jednostek/ decentralizacja/ metoda agregacji- np. life hacking Crowd-sourcing- 1, 2, 3 (Jeff Howe), crowd clout, 1, ekonomia intencji1, 2, 3crowd clout1

10 2003, Bill Wasik Improve everywhere Wielość celów- zabawa, aktualizacja wartości, hołd, użytki komercyjnezabawaaktualizacja wartościhołd użytki komercyjne Możliwe wyjaśnienia: 1. Budowanie poczucia własnej wyjątkowości 2. Działania dokamerowe- medialne i sieciowe sławy 3. Miasto i jego reguły- rozbijanie rutyny/ nie-miejsca i ich humanizowanie; estetyka usterki. 4. Potrzeba bycia z innymi- ale realizowana warunkowo: słabe więzi i brak zobowiązań.

11 1. Co o jest tłum? 2. Na czym polega różnica pomiędzy tłumem fizycznym a psychologicznym? 3. Co może być przyczyną powstawania tłumów? (wskaż i krótko scharakteryzuj przynajmniej dwie przyczyny powstawania tego typu zbiorowości) 4. Na czym polega istota klasycznych wyjaśnień podobieństwa zachowań jednostek w tłumie? 5. Co to znaczy, iż tłum jest konsekwencją procesu kategoryzacji? 6. Co to jest kaskada informacyjna? 7. Co to są skrypty miejsc i jaki jest ich związek z powstawaniem tłumów? 8. Scharakteryzuj pokrótce cztery zasady dynamicznego wpływu społecznego 9. Co to jest inteligencja tłumów i jakie są warunki jej zaistnienia? 10. Co to jest slacktivism? 11. Dlaczego ludzie biorą udział we flash mobach?


Pobierz ppt "Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Wyrazistość procesów deindywiduacji w tłumie (skala, natężenie, publiczny charakter) Wyrazistość Racjonalizowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google