Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach 30 sierpień 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach 30 sierpień 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach 30 sierpień 2010r.

2 PORZĄDEK OBRAD 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 3.Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych. 4. Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły. 5.Przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego. 6.Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 7.Opinia w sprawie organizacji pracy Szkoły (arkusz organizacyjny, plany nauczania). 8.Opinia w sprawie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 9.Wolne wnioski.

3 Witamy nowozatrudnionych nauczycieli oPiotr Rokita

4 Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych.

5 Liczba uczniów i słuchaczy 2009/20102008/20092007/2008 T349380385 LU526358 LO900 SP54211160

6 Liczba absolwentów 2009/20102008/20092007/2008 T979584 LU131220 LO000 SP132729

7 STATYSTYKA 2009/20102008/20092007/2008 FREKWENCJAT88,9%89,52%87,96% Liczba uczniów T nie promowanych 11729 Liczba uczniów T z egzaminem poprawkowym 5322 Liczba uczniów SP z egzaminem poprawkowym 020

8 STATYSTYKA Rok 2009/2010 Frekwencja 2TG92,46% 1TG92,35% 3TI84,84% 3TA84% średnia88,9% średnia Małop. 83,2%

9 STATYSTYKA 2009/20102008/20092007/2008 Liczba uczniów zwolnionych z wf 252342 Liczba uczniów z dysgrafią 395274 Liczba uczniów skreślonych przez Dyrektora 113 Liczba kar udzielonych przez Dyrektora 162120

10 STATYSTYKA 2009/20102008/20092007/2008 Liczba uczniów T którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 909164 Liczba uczniów T którzy przystąpili do egzaminu potw. kwal. zaw. 949582 Liczba uczniów SP którzy przystąpili do egzaminu potw. kwal. zaw. 112729 Liczba uczniów LU którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 4913

11 OCENY ZACHOWANIA 2009/20102008/20092007/2008 Liczba ocen wzorowe273743 nieodpowiednie231324 naganne304

12 KLASYFIKACJA ROCZNA Liczba uczniów z zajęć edukacyjnych zachowania którzy ubiegali się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 513 którym umożliwiono poprawianie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 462 którzy otrzymali wyższą niż była przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 402

13 Liczba uczniów pozostających pod opieką pedagoga lub psychologa 2009/20102008/20092007/2008 wagarowanie353230 spożywanie alkoholu 831 rodziny patologiczne lub niewydolne wychowawczo 181918 pobyt rodzica za granicą 10222 konflikt z prawem 215

14 Liczba nauczycieli, którzy otrzymali ocenę pracy 2009/20102008/20092007/2008 wyróżniającą101 dobrą220 negatywną000 pozytywna ocena dorobku zawodowego 864

15 NAUCZYCIELE 2009/20102008/20092007/2008 Liczba nauczycieli 5659 Liczba nauczycieli, którzy ukończyli formy doskonalenia 61031 Liczba nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe 133

16 NAUCZYCIELE 2009/20102008/20092007/2008 Egzaminatorzy OKE (przedmioty maturalne) 11117 Egzaminatorzy OKE (przedmioty zawodowe) 445

17 EGZAMIN MATURALNY TECHNIKUM liczba zdanych 20102009 J.polski - pisemny 91% (82/90) 99% (90/91) J.polski - ustny 94% (86/90) 97,7% (89/91) Matematyka 90% (81/90) 86% (13/15)

18 EGZAMIN MATURALNY TECHNIKUM liczba zdanych 20102009 J.angielski - pisemny 89% (67/75) 82% (56/68) J.angielski - ustny 96% (72/75) 93% (64/68) J.niemiecki - pisemny 100% (15/15) 100% (23/23) J.niemiecki - ustny 100% (15/15) 100%(23/23)

19 EGZAMIN MATURALNY UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 20102009 J.polski - pisemny 80% (4/5) 89% (8/9) J.polski - ustny 100% (5/5) 89% (8/9) J.niemiecki - pisemny 50% (2/4) 100% (7/7) J.niemiecki - ustny 100% (4/4) 100% (7/7) Matematyka 40% (2/5) ---------- J.rosyjski - pisemny 100% (1/1) 75% (1/1)

20 EGZAMIN MATURALNY TECHNIKUM średnia wyników 20102009 J.polski - pisemny 47%53% J.polski - ustny 64%62% Matematyka58%44%

21 EGZAMIN MATURALNY TECHNIKUM średnia wyników 20102009 J.angielski - pisemny 57%52% J.angielski - ustny 67%63% J.niemiecki - pisemny 58%55% J.niemiecki - ustny 70%77%

22 Egzamin maturalny - zdawalność 2010 Mał. 2010200920082007 LP62,4%77,8% T68,5%75,6%80,2%75%81,4% LU24,9%40%88,9%46,2%70%

23 Zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie myślenickim SzkołaZdawalnośćZS LO92,4% LP60,7% T66,7%75,6% LU21,2%40% TU11,8%

24 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2010200920082007 TI57,1%52%---------- TA66,7%92,9%50%----- TG81,5%95,2%82,3%77,1% SA33,3%90%63,6%44,4% SI83,3%42,9%72,7%12,5% SG-----85,7%80%88,9%

25 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 1.Zespoły Przedmiotowe dokonają analizy wyników egzaminów zewnętrznych diagnozą,,wejścia-wyjścia. 2.Opracowane wyniki zostaną zaprezentowane przez przewodniczących Zespołów na posiedzeniu Rady przewodniczących Zespołów na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 3 listopada. Pedagogicznej 3 listopada.

26 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość Liczba badanych – 87 1.Dlaczego wybrałeś naukę w swoim zawodzie? - zainteresowanie zawodem 78% - zainteresowanie zawodem 78% - przewidywanie wysokich zarobków 40% - przewidywanie wysokich zarobków 40% - możliwość zdawania matury 35% - możliwość zdawania matury 35% - szansa zrobienia kariery zawodowej 19% - szansa zrobienia kariery zawodowej 19% - namowa rodziców 17% - namowa rodziców 17% - położenie szkoły w pobliżu zamieszkania 17% - położenie szkoły w pobliżu zamieszkania 17% - brak wolnych miejsc w innej szkole 10% - brak wolnych miejsc w innej szkole 10% - ten zawód wybrali znajomi 7% - ten zawód wybrali znajomi 7%

27 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 2. Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód? - zdecydowanie tak 15% - zdecydowanie tak 15% - raczej tak 30% - raczej tak 30% - raczej nie 30% - raczej nie 30% - zdecydowanie nie 10% - zdecydowanie nie 10% - tak, ale w innej szkole 10% - tak, ale w innej szkole 10% - nie mam zdania 5% - nie mam zdania 5%

28 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 3. Czy pracowałeś/aś zarobkowo w ciągu ostatniego roku? - tak 63% - tak 63% - nie 37% - nie 37% 4. Jaka to była praca? - w zawodzie 25% - w zawodzie 25% - raczej nie związana z zawodem 19% - raczej nie związana z zawodem 19% - zupełnie nie związana z zawodem 57% - zupełnie nie związana z zawodem 57%

29 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 5. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz pracować? - będę szukał(a) pracy w zawodzie 42% - będę szukał(a) pracy w zawodzie 42% - będę szukał(a) jakiejkolwiek pracy 41% - będę szukał(a) jakiejkolwiek pracy 41% - już mam zagwarantowaną pracę w zawodzie 15% - już mam zagwarantowaną pracę w zawodzie 15% - mam zagwarantowaną pracę ale nie w zawodzie 9% - mam zagwarantowaną pracę ale nie w zawodzie 9% - chcę założyć własną firmę 13% - chcę założyć własną firmę 13% - jeszcze nie wiem 12% - jeszcze nie wiem 12% - nie zamierzam na razie pracować 3% - nie zamierzam na razie pracować 3%

30 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 6. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz dalej się uczyć? - nie wiem 51% - nie wiem 51% - będę kontynuować naukę w zawodzie 20% - będę kontynuować naukę w zawodzie 20% - nie planuję kontynuować nauki 16% - nie planuję kontynuować nauki 16% - będę kontynuować naukę ale w innym zawodzie 13% - będę kontynuować naukę ale w innym zawodzie 13% 7. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz wyjechać? - nie planuję wyjazdu 37% - nie planuję wyjazdu 37% - jeszcze nie wiem 34% - jeszcze nie wiem 34% - chcę wyjechać na wakacje do pracy 19% - chcę wyjechać na wakacje do pracy 19% - chcę wyjechać na dłuższy okres i później wrócić 19% - chcę wyjechać na dłuższy okres i później wrócić 19% - chcę wyjechać na stałe do pracy 1% - chcę wyjechać na stałe do pracy 1%

31 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 8. Który egzamin zewnętrzny wydaje Ci się ważniejszy? - egzamin zawodowy 33% - egzamin zawodowy 33% - egzamin maturalny 29% - egzamin maturalny 29% - oba są tak samo ważne 33% - oba są tak samo ważne 33% - nie mam zdania 5% - nie mam zdania 5% 9. Czy w trakcie nauki uczestniczyłeś(aś) w korepetycjach? - tak 34% - tak 34% - nie 66% - nie 66%

32 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 10. W jakich korepetycjach uczestniczyłeś(aś)? - matematyka 23 - matematyka 23 - j.angielski 14 - j.angielski 14 - j.niemiecki 5 - j.niemiecki 5 - przedmioty zawodowe 2 - przedmioty zawodowe 2 - j.polski 1 - j.polski 1 - chemia 1 - chemia 1

33 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 11. Dlaczego uczestniczyłeś(aś) w korepetycjach? - lepiej przygotować się do końcowego egzaminu 19 - lepiej przygotować się do końcowego egzaminu 19 - żeby zdobyć lepsze oceny 14 - żeby zdobyć lepsze oceny 14 - żeby zaliczyć przedmiot 9 - żeby zaliczyć przedmiot 9 - zaległości z poprzedniej szkoły 8 - zaległości z poprzedniej szkoły 8 - nauczyciel nie umiał uczyć 2 - nauczyciel nie umiał uczyć 2 - rodzice mnie posyłali 1 - rodzice mnie posyłali 1 - wszyscy chodzą na korepetycje 1 - wszyscy chodzą na korepetycje 1

34 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość 12. Czy w ostatnim roku uczestniczyłeś(aś) w spotkaniach poświęconych przyszłości zawodowej, możliwości znalezienia pracy lub dalszego kształcenia? - nie uczestniczyłem w żadnych 83% - nie uczestniczyłem w żadnych 83% - w szkole 14% - w szkole 14% - w MCI (OHP) 1% - w MCI (OHP) 1% - inne 1% - inne 1% - w powiatowym urzędzie pracy 0% - w powiatowym urzędzie pracy 0% - w poradni psychologicznej 0% - w poradni psychologicznej 0%

35 Plan Pracy Szkoły Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2010/2011

36 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Rekrutacja trwa: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna: - - Technik informatyk - - Technik żywienia i gospodarstwa domowego - - Technik architektury krajobrazu

37 PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROKU Przyjmowanie dokumentacji przez Zespół Kierowniczy (rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, plany wychowawcze, plany wycieczek, ) – - 31 sierpień 2010r. 10.30 – 12.30 - 31 sierpień 2010r. 10.30 – 12.30 - 1 wrzesień 2010r. 10.30 – 12.30 - 1 wrzesień 2010r. 10.30 – 12.30 Sesja poprawkowa dla dorosłych – 10-11 wrzesień (1-y zjazd)

38 Plany wychowawcze Plany wychowawcze powinny być zbieżne z Programem wychowawczym oraz Programem profilaktyki. Powinny także uwzględniać założenia Planu Pracy Szkoły szczególnie w działaniach wychowawczo-opiekuńczych.

39 PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROKU Spotkanie Zespołu Wychowawczego 31 sierpień godz. 11.00 Komisja Rekrutacyjna 31 sierpień godz. 12.30

40 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 wrzesień 9.00 Msza św. Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 (Spotkanie klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami, (Spotkanie klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami, spotkanie klas starszych z wychowawcami) spotkanie klas starszych z wychowawcami) 10 wrzesień 14.15 – konferencja instruktażowo- wprowadzająca wprowadzająca 8 - 9 wrzesień – Spotkania z rodzicami 10 wrzesień 13.30 Spotkanie opiekunów nauczycieli odbywających staż staż

41 Kalendarz roku szkolnego Pozostałe posiedzenia Rady Pedagogicznej: 29 wrzesień 15.00 3 listopad 15.00 26 styczeń 15.00 (klasyfikacyjna) 28 styczeń 18.00 (klasyfikacyjna) 2 marzec 15.00 27 kwiecień 15.00 (klasyfikacyjna) 9 czerwiec 15.00 (klasyfikacyjna) 20 czerwiec 15.00 (klasyfikacyjna) 22 czerwiec 12.00

42 Kalendarz roku szkolnego 31 styczeń – 13 luty ferie zimowe 28 styczeń klasyfikacja śródroczna 21 -26 kwiecień wiosenna przerwa świąteczna maj – egzamin maturalny 4V – j.polski 5 V – matematyka 6 V j.angielski 5 V – matematyka 6 V j.angielski czerwiec – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 13-17 VI 13-17 VI 22 czerwiec Zakończenie zajęć dydaktycznych

43 PRZYPOMNIENIE Na zajęcia na hali sportowej lub w salach nr 17,18 uczniowie wychodzą tylnym wyjściem wraz z nauczycielem. Na zajęcia na hali sportowej lub w salach nr 17,18 uczniowie wychodzą tylnym wyjściem wraz z nauczycielem. Wychowawcy przypominają uczniom o zakazie wychodzenia na ulicę 3 Maja w czasie pobytu w szkole a nauczyciele dyżurujący kontrolują wypełnianie tego zakazu. Wychowawcy przypominają uczniom o zakazie wychodzenia na ulicę 3 Maja w czasie pobytu w szkole a nauczyciele dyżurujący kontrolują wypełnianie tego zakazu.

44 PRZYPOMNIENIE Każdy uczeń posiada dzienniczek ucznia, w którym znajdują się usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz wszelkie informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Każdy uczeń posiada dzienniczek ucznia, w którym znajdują się usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz wszelkie informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy sprawdzają zamianę obuwia przed rozpoczęciem zajęć Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy sprawdzają zamianę obuwia przed rozpoczęciem zajęć (zeszyt w sekretariacie). (zeszyt w sekretariacie). W celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji szkolnej zakazuje się posiadania przez ucznia dziennika lekcyjnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji szkolnej zakazuje się posiadania przez ucznia dziennika lekcyjnego.

45 PRZYPOMNIENIE Nauczyciel przedmiotu lub wychowawca wpisuje powód nie odbycia się zajęć. Po zajęciach należy sprawdzać czystość pozostawianej klasopracowni.

46 PRZYPOMNIENIE Przy ocenach należy wpisywać daty. Należy regularnie wpisywać tematy zajęć. Należy dbać o systematyczność wpisywania ocen (w tym również ocen zachowania). Wszelkie informacje na temat zachowania ucznia klasy (pozytywne i negatywne) należy zaznaczać w Klasowym zeszycie uwag.

47 KLASYFIKOWANIE DOROSŁYCH Za właściwe wypełnienie przez słuchaczy indeksów (pełna nazwa przedmiotu, liczba godzin, dane nauczycieli) odpowiada wychowawca klasy. Za właściwe wypełnienie przez słuchaczy indeksów (pełna nazwa przedmiotu, liczba godzin, dane nauczycieli) odpowiada wychowawca klasy. Na wszelkiej dokumentacji szkolnej należy umieszczać właściwe nazewnictwo t.j. Na wszelkiej dokumentacji szkolnej należy umieszczać właściwe nazewnictwo t.j. - Szkoła Policealna – technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk - Szkoła Policealna – technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk technik architektury krajobrazu technik architektury krajobrazu - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

48 PRAWO OŚWIATOWE: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej: 1) w sprawie organizacji roku szkolnego - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego - dni wolne od zajęć dydaktycznych - dni wolne od zajęć dydaktycznych 2) w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania - arkusze ocen - arkusze ocen - dokumentacja przebiegu nauczania - dokumentacja przebiegu nauczania - sprostowania i omyłki w dokumentacji - sprostowania i omyłki w dokumentacji - wypełnianie świadectw i arkuszy ocen - wypełnianie świadectw i arkuszy ocen

49 PODWYŻSZONE PENSUM FAKULTETY W PODZIALE GODZIN ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ, UCZNIOWIE ZDOLNI NAGANY WYCHOWAWCY, DYREKTORA, POPRAWA OCEN DZIENNIKI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ~ KOMISJE EGZAMINACYJNE

50 GŁÓWNI OPIEKUNOWIE SAL SALA NR 1 – M.MARONDEL SALA NR 2 – W.SZAREK SALA NR 3 – M.JAKUTA-ĆWIERZ SALA NR 4 – E.GÓRECKA SALA NR 5 – B.DĄBROWSKI SALA NR 7 – K.JANUS SALA NR 9 – P.CHOLEWA SALA NR 16 – M.KĘSEK, A.RÓG SALA NR 18– M.LEŚNIAK, B.TĘCZYŃSKA KUCHNIA – A.RÓG, A.TWARDOSZ, M.KĘSEK

51 Opiekunowie klasopracowni dokonują na bieżąco sprawdzania sprzętu i zgłaszają o ewentualnych brakach. Dbają także o wystrój Sali. Wszyscy uczący są odpowiedzialni za powierzone mienie i czystość sal.

52 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE Zespół Wychowawczy – L.Górecka Zespół Przedmiotów Zawodowych – A.Bisztyga Zespół Humanistyczny – do ustalenia Zespół Informatyczny – do ustalenia Zespół Przyrodniczy – do ustalenia Zespół Kultury Fizycznej – do ustalenia Zespół Matematyczny – B.Dąbrowski Zespół Języków Obcych – L.Hanusiak

53 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE Plan pracy Zespołów Przedmiotowych do 25 września

54 KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ KOMISJA SOCJALNA A.Bisztyga K.Ziembla L.Hanusiak E.Górecka – przew. związku zawodowego M.Jakuta-Ćwierz – przedst. związku zawodowego

55 KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI Anna Witalis-Zdrzenicka Elżbieta Górecka Arleta Garbień - przewodniczący Dominika Ceremon KOMISJA STATUTOWA o oTadeusz Pilch o oJerzy Cachel o oLeszek Hanusiak o oAnna Bisztyga

56 KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ KOMISJA REKRUTACYJNA L.Hanusiak - przewodniczący A.Bisztyga Bogdan Dąbrowski Małgorzata Jakuta-Ćwierz Patrycja Cholewa Agata Róg Katarzyna Birnbaum Lucyna Górecka Maria Kaleta Łukasz Drewienkiewicz Agnieszka Zięba

57 PODRĘCZNIKI Nauczyciel każdego z przedmiotów na początku zajęć pomaga uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki. Na początku roku szkolnego prowadzi się akcję sprzedaży używanych podręczników – informacje u bibliotekarza i pedagoga

58 PLAN PRACY SZKOŁY Dydaktyka: 1. 1.Realizacja podwyższonego pensum. 2. Realizacja zajęć języka angielskiego. 3. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych. 4. Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

59 PLAN PRACY SZKOŁY Działania wychowawcze: 1. 1.Realizacja Programu Profilaktyki (alkohol, narkotyki). 2. Wychowanie dla kultury. 3. Pedagogizacja rodziców.

60 PLAN PRACY SZKOŁY Działania opiekuńcze: 1.. 1.Troska o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2.Realizacja w Szkole programu,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. 3.Praca opiekunów w szkołach dla dorosłych. 4.Opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

61 PLAN PRACY SZKOŁY Współpraca: 1.Doradztwo zawodowe. 2. Współpraca z rodzicami.

62 PLAN PRACY SZKOŁY Inwestycje i remonty: 1. 1.Zagospodarowanie terenów wokół hali sportowej. 2. Rozpoczęcie budowy klatki schodowej. 3. Budowa zadaszonego miejsca rekreacyjnego na działce szkolnej. 4. Dokończenie zakupu wyposażenia do hali sportowej.

63 PLAN PRACY SZKOŁY Informatyzacja: 1. 1.Stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce.

64 PLAN PRACY SZKOŁY Praktyczna nauka zawodu: 1.Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych ze środków zewnętrznych. 2.Opracowanie bazy umiejętności zdających, które na egzaminie zawodowym wypadają najlepiej i które wypadają najsłabiej.

65 PLAN PRACY SZKOŁY Organizacja i zarządzanie: 1. 1.Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia. 2. Realizacja planów rozwoju zawodowego nauczycieli. 3. Zwiększenie liczby egzaminatorów oraz promowanie nauczycieli pełniących funkcję egzaminatora.

66 Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2010/2011

67 Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej 1) Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Wicedyrektor) 2) Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego (Dyrektor) 3) Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży programu nauczania dla zawodu (Kierownik)

68 PRAWO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

69 PRAWO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: 2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki. 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

70 PRAWO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: § 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

71 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna: Obszar EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.Wymaganie Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

72 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna: Obszar FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.Wymaganie Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.

73 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna: Obszar FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.Wymaganie Promowana jest wartość edukacji.

74 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna: Obszar FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.Wymaganie Rodzice są partnerami szkoły.

75 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa :. 1. Kontrola realizacji podstawy programowej – wychowanie fizyczne. 2. Kontrola realizacji podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych – przedmioty w zakresie rozszerzonym. 3. Kontrola wypełniania dokumentacji w szkołach dla dorosłych.

76 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 4. Kontrola realizacji praktycznej nauki zawodu. w aspekcie standardów egzaminacyjnych. 5. Weryfikacja powodów zwolnień i usprawiedliwień uczniów. 6. Kontrola ustalania ocen cząstkowych, śródrocznych oraz rocznych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. oraz rocznych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. Uwzględnianie w ocenianiu opinii P.P.P. Uwzględnianie w ocenianiu opinii P.P.P.

77 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 7. Terminowość przygotowania planów realizacji programów nauczania oraz planów wychowawczych. Zgodność ze Szkolnym Zestawem Podręczników Zgodność ze Szkolnym Zestawem Podręczników i Programów nauczania. i Programów nauczania. 8. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w zakresie dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.

78 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011 Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 9. Prawidłowość sprawowania dyżurów międzylekcyjnych. 10. Kontrola przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania.

79 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2010/2011. Wieloletni Plan Doskonalenia Nauczycieli.

80 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SZKOLENIA Praca nauczyciela w szkołach dla dorosłych Praca nauczyciela w szkołach dla dorosłych Udzielanie pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy Współpraca z rodzicami Współpraca z rodzicami Procedury egzaminu maturalnego Procedury egzaminu maturalnego Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Wykorzystanie generatora testów oraz tablicy interaktywnej Wykorzystanie generatora testów oraz tablicy interaktywnej w dydaktyce w dydaktyce

81 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STUDIA I KURSY Studia podyplomowe Studia podyplomowe Kursy pedagogiczne Kursy pedagogiczne Kurs na egzaminatora Kurs na egzaminatora

82 Z Regulaminu Wewnętrznego Nauczyciel zatrudniony dodatkowo w innej szkole jest zobowiązany przedstawić corocznie Dyrektorowi rozkład zajęć w tej szkole oraz wszelkich późniejszych zmian Nauczyciel zatrudniony dodatkowo w innej szkole jest zobowiązany przedstawić corocznie Dyrektorowi rozkład zajęć w tej szkole oraz wszelkich późniejszych zmian w tym rozkładzie. w tym rozkładzie.

83 PRAWO Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć winien przypomnieć sobie zapisy Rozporządzenia o ocenianiu oraz Rozporządzenia o bhp.


Pobierz ppt "Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach 30 sierpień 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google