Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Reakcja Povarova Povarov, L. S.; Mikhailov, B. M. Izv. Akad. Nauk SSR, Ser. Khim. 1963, 953 Povarov, L. S. Russian Chem. Rev. 1967, 36, 656..Russian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Reakcja Povarova Povarov, L. S.; Mikhailov, B. M. Izv. Akad. Nauk SSR, Ser. Khim. 1963, 953 Povarov, L. S. Russian Chem. Rev. 1967, 36, 656..Russian."— Zapis prezentacji:

1 1 Reakcja Povarova Povarov, L. S.; Mikhailov, B. M. Izv. Akad. Nauk SSR, Ser. Khim. 1963, 953 Povarov, L. S. Russian Chem. Rev. 1967, 36, 656..Russian Chem. Rev. związek karbonylowy zazwyczaj jest aromatyczny ( w przypadku alifatycznych imin dochodzi do tautomerii-tworzą się enaminy początkowo jako kat. służył TsOH (reakcja wymagała grzania 100-200 o C) ostatnio rolę kat. spełniają tryflany lantanowców (reakcje można prowadzić w t.pok – 50 o C)

2 2 Reakcja Povarova – różnorodność substratów Povarov L. S. Russ. Chem. Rev. 1967, 36, 656 Batey, R. A. Tetrahedron 2003, 44, 7569 Lavilla, R. J. Comb. Chem. 2005, 7, 33 Legros, J. Synlett 2006, 1899

3 Reakcja Povarova – mechanizm reakcji typ reakcji aza-Dielsa-Aldera kwas Lewisa aktywuje iminę w r. addycji elktrofilowej do alkenu jon oksoniowy 3

4 4 Reakcja Povarova – modyfikacja Lavilla R. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 6521

5 5 Reakcja Povarova – modyfikacja – c.d kat.: LiBF 4 (100mol%), MeCN, 25 o C, 12h, 43%; 1:1 d.r. Y(OTf) 3 (1mol%), MeCN, 25 o C, 2h, 47%; 1:1 d.r Stevenson, P. J. Tetrahedron 2006, 62, 3977 Batey, R. A. Org. Lett. 2002, 4, 2913 Martinelline kat.: Dy(OTf) 3, 92%, 89:11

6 Reakcja Povarova – zastosowanie farmakologiczne chinolonowe alkaloidy o potencjalnym działaniu przeciwgruźliczym A. Kumar, S. Srivastava, G. Gupta, V. Chaturvedi, S. Sinha, R. Srivastava, ACS Comb. Sci., 2011, 13, 65 Po-3CR: T. Tarrago, C. Masdeu, E. Gomez, N. Isambert, R. Lavilla,E. Giralt, ChemMedChem, 2008, 3, 1558. związki działające jako POP-inhibitory 6


Pobierz ppt "1 Reakcja Povarova Povarov, L. S.; Mikhailov, B. M. Izv. Akad. Nauk SSR, Ser. Khim. 1963, 953 Povarov, L. S. Russian Chem. Rev. 1967, 36, 656..Russian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google