Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Dariusz Tkaczuk Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG Urodzony: 03.01.1970r. Wykształcenie: 1998-2001 Studia Doktoranckie, Wydział ETI PG,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Dariusz Tkaczuk Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG Urodzony: 03.01.1970r. Wykształcenie: 1998-2001 Studia Doktoranckie, Wydział ETI PG,"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Dariusz Tkaczuk Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG Urodzony: 03.01.1970r. Wykształcenie: 1998-2001 Studia Doktoranckie, Wydział ETI PG, 1990-1996 studia na Wydziale ETI PG, kierunek Telekomunikacja, specjalność Systemy Elektroakustyczne, dyplom 1998, 1985-1989szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, Praca zawodowa: 2002-asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale ETI PG. Życiorys życiorys publikacje temat pracy

2 Publikacje Całkowita liczba publikacji:3 Najistotniejsze publikacje związane z tematem pracy: 1.Hermanowicz E., Rojewski M., Tkaczuk D.: Miary spełnienia warunku Bedrosiana naturalnych dźwięków świergotowych. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Tom 14, str.699-706. Seria: Technologie Informacyjne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007. 2.Hermanowicz E., Rojewski M., Tkaczuk D.: Modyfikacja dźwięku świergotowego na podstawie jego zespolonej reprezentacji dynamicznej. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki2006, Bydgoszcz, 13-15 września 2006.

3 Modyfikacja wysokości chwilowej dźwięku przez skalowanie jego zespolonej reprezentacji dynamicznej. Tezy pracy: Możliwa jest modyfikacja (transponowanie) wysokości chwilowej dźwięku świergotowego przez skalowanie jego zespolonej reprezentacji dynamicznej. Jakość dźwięku przetworzonego w powyższy sposób zależy od stopnia spełnienia założenia twierdzenia Bedrosiana. Przetwarzanie wielokanałowe – podział na podpasma lub empiryczna dekompozycja modalna – pozwala poprawić jakość takiego przetwarzania dźwięków nieświergotowych o widmie wielo- modalnym / wielo-formantowym. życiorys publikacje temat pracy Najważniejsze cele pracy: Opracowanie i cyfrowa implementacja algorytmu przeznaczonego do modyfikacji wysokości chwilowej dźwięku, wykorzystującego skalowanie jego zespolonej reprezentacji dynamicznej. Wprowadzenie nowej definicji dźwięków świergotowych, rozszerzającej klasyczną definicję Flandrina, oraz kryteriów ilościowych do szacowania jakości dźwięku po jego transponowaniu.


Pobierz ppt "Mgr inż. Dariusz Tkaczuk Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG Urodzony: 03.01.1970r. Wykształcenie: 1998-2001 Studia Doktoranckie, Wydział ETI PG,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google