Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańsk a Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańsk a Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych."— Zapis prezentacji:

1 Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańsk a Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Gdańsk, 17.04.2013 r. Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne

2 Profil dyplomowania Systemy Geoinformatyczne Program profilu opracowany został z myślą o studentach kierunku Informatyka. Korzystne jest zainteresowanie technologiami mobilnymi, a także uprzedni kontakt z tematyką systemów GIS, w ramach przedmiotu Systemy informacji przestrzennej na strumieniu Aplikacje. Nie jest to jednak wymóg. Oczekujemy: trochę praktyki w programowaniu obiektowym (np. Java, C#, C++), podstawowej znajomości języków HTML i Javascript, znajomości układu współrzędnych geograficznych na poziomie szkolnym, znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji. Wymagania stawiane kandydatom

3 Sylwetka absolwenta profilu Systemy Geoinformatyczne Wiedza: Absolwent profilu zna aktualnie wykorzystywane technologie urządzeń mobilnych i ich oprogramowania. Posiada dobre rozeznanie w zakresie kartografii cyfrowej i systemów geoinformatycznych. Wie, jak działają systemy nawigacji satelitarnej i jak można wykorzystać i przetworzyć informację o pozycji w przestrzeni.

4 Sylwetka absolwenta profilu Systemy Geoinformatyczne Umiejętności: Potrafi zaprojektować i stworzyć aplikację na wielu platformach mobilnych. Umie korzystać z zasobów map cyfrowych i baz danych przestrzennych, a także zaprojektować i zrealizować system geoinformatyczny przetwarzający takie dane. Posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w przedmiotowym zakresie.

5 Sylwetka absolwenta profilu Systemy Geoinformatyczne Kompetencje społeczne: Ma świadomość dużego tempa rozwoju przedmiotowych dziedzin i wynikającej z tego konieczności ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i poszerzania umiejętności w zakresie poznanych zagadnień i technologii. Ma świadomość zmian dokonujących się w zakresie zadań stawianych firmom z branży ICT, zmian na rynku pracy oraz generalnie w społeczeństwie, powodowanych burzliwym rozwojem technologii mobilnych, usług lokalizacyjnych i narzędzi geoinformatycznych.

6 Przedmioty na profilu Systemy geoinformatyczne Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo Systemy nawigacji i ich rodzajeSystemy nawigacji i ich rodzaje Budowa i działanie satelitarnych systemów lokalizacji i nawigacjiBudowa i działanie satelitarnych systemów lokalizacji i nawigacji Usługi i zastosowania satelitarnych systemów nawigacjiUsługi i zastosowania satelitarnych systemów nawigacji Wykorzystanie systemów nawigacji w urządzeniach przenośnych i systemach geoinformatycznychWykorzystanie systemów nawigacji w urządzeniach przenośnych i systemach geoinformatycznych Podstawy kartografii cyfrowej Podstawy kartografii cyfrowej Modele Ziemi i odwzorowania kartograficzneModele Ziemi i odwzorowania kartograficzne Elektroniczne mapy rastrowe i wektorowe, formaty danychElektroniczne mapy rastrowe i wektorowe, formaty danych Proces produkcji map cyfrowych,mapy nawigacyjneProces produkcji map cyfrowych,mapy nawigacyjne GlobalMapper, GeoServer, TatukGISGlobalMapper, GeoServer, TatukGIS

7 Przedmioty n a profil u Systemy geoinformatyczne Przetwarzanie danych na platformach mobilnych Przetwarzanie danych na platformach mobilnych Architektura urządzeń mobilnych, platformyArchitektura urządzeń mobilnych, platformy Technologie bezprzewodoweTechnologie bezprzewodowe Proces analizy i projektowania aplikacji dla systemów mobilnychProces analizy i projektowania aplikacji dla systemów mobilnych Środowiska programistyczne dla urządzeń przenośnychŚrodowiska programistyczne dla urządzeń przenośnych Java ME, CLDC, CDC, MIDPJava ME, CLDC, CDC, MIDP Trójwymiarowa w izualizacja danych przestrzennych Trójwymiarowa w izualizacja danych przestrzennych Modele opisu sceny trójwymiarowejModele opisu sceny trójwymiarowej Techniki renderowaniaTechniki renderowania Język opisu sceny X3DJęzyk opisu sceny X3D Open GL, DirectXOpen GL, DirectX Shadery, Web 3DShadery, Web 3D

8 Baza laboratoryjna Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium systemów informacji przestrzennej i map cyfrowych Laboratorium systemów informacji przestrzennej i map cyfrowych Sprzęt i wyposażenie Samsung Galaxy S HTC 7 Trophy iPad, iPhone

9 Kontynuacja tematyki profilu na specjalności Technologie Geoinformatyczne i Mobilne Laboratorium obliczeń mobilnych Laboratorium obliczeń mobilnych Komunikacja, sieciowość, bezpieczeństwo, zabezpieczenia, przetwarzanie danych, WWW i inneKomunikacja, sieciowość, bezpieczeństwo, zabezpieczenia, przetwarzanie danych, WWW i inne Technologie map cyfrowych i analiza danych w GIS Technologie map cyfrowych i analiza danych w GIS Geoserver, ArcGIS, Global Mapper, ER Mapper i inneGeoserver, ArcGIS, Global Mapper, ER Mapper i inne Sieciowe technologie mobilne Sieciowe technologie mobilne Web-serwisy mobilne, aspekty wykorzystania połączeń sieciowych w urządzeniach mobilnych, podstawy połączeń bezprzewodowych i inneWeb-serwisy mobilne, aspekty wykorzystania połączeń sieciowych w urządzeniach mobilnych, podstawy połączeń bezprzewodowych i inne Przetwarzanie danych z satelitarnej obserwacji Ziemi Przetwarzanie danych z satelitarnej obserwacji Ziemi Mobilne aplikacje multimedialne, zastosowania systemów mobilnych, fotogrametria cyfrowa Mobilne aplikacje multimedialne, zastosowania systemów mobilnych, fotogrametria cyfrowa

10 .NET Compact Framework (C#.NET).NET Compact Framework (C#.NET) XNA oraz Silverlight XNA oraz Silverlight Java (JME, Android, aplikacje sieciowe) Java (JME, Android, aplikacje sieciowe) Objective C (iOS) Objective C (iOS) NFC (ang. Near Field Communication) NFC (ang. Near Field Communication) OpenGL (C#), Qt (C++) OpenGL (C#), Qt (C++) Technologie 3D w przeglądarkach internetowych – OpenGL, DirectX Technologie 3D w przeglądarkach internetowych – OpenGL, DirectX GeoServer, ERMapper, Google Maps, ArcGIS i inne GeoServer, ERMapper, Google Maps, ArcGIS i inne Na profilu i specjalności pokażemy Wam jak najlepiej wykorzystać w praktyce …

11 Inne metody zdobywania wiedzy i doświadczenia to … Udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych Udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych Projekty w ramach Planu dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)Projekty w ramach Planu dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Mówiące Mapy – system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskimMówiące Mapy – system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim Współpraca z firmami w ramach: Współpraca z firmami w ramach: Projektów grupowych (FancyFon)Projektów grupowych (FancyFon) Praktyk i stypendiów zagranicznych (Boeing Jeppesen)Praktyk i stypendiów zagranicznych (Boeing Jeppesen) Projektów realizowanych przez Katedrę (OpeGieKa)Projektów realizowanych przez Katedrę (OpeGieKa)

12 Na naszym profilu i specjalności… Posiadamy oprogramowanie dydaktyczne oraz nowoczesną aparaturę dostosowaną do aktualnych potrzeb kształcenia specjalistów z dziedziny systemów mobilnych i geoinformatyki. Posiadamy oprogramowanie dydaktyczne oraz nowoczesną aparaturę dostosowaną do aktualnych potrzeb kształcenia specjalistów z dziedziny systemów mobilnych i geoinformatyki. Zachęcamy studentów do podejmowania własnych tematów prac w ramach projektów oraz prac dyplomowych (inspiracje, kreatywność, elastyczność). Zachęcamy studentów do podejmowania własnych tematów prac w ramach projektów oraz prac dyplomowych (inspiracje, kreatywność, elastyczność). Dajemy możliwość dalszego rozwoju poprzez udział (oferty zatrudnienia) w europejskich i krajowych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze. Dajemy możliwość dalszego rozwoju poprzez udział (oferty zatrudnienia) w europejskich i krajowych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze.

13 Co po studiach? Nasi absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami w takich dziedzinach, jak: Nasi absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami w takich dziedzinach, jak: Aplikacje urządzeń mobilnychAplikacje urządzeń mobilnych Systemy GIS, Web-GIS, systemy map cyfrowychSystemy GIS, Web-GIS, systemy map cyfrowych Systemy nawigacji satelitarnej (GPS, Galileo)Systemy nawigacji satelitarnej (GPS, Galileo) Systemy wbudowaneSystemy wbudowane Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach: Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach: k rajowych (FancyFon, Intel, Boeing-Jeppesen, Instytut Morski, WB Electronics, Escort, OPeGieKa)k rajowych (FancyFon, Intel, Boeing-Jeppesen, Instytut Morski, WB Electronics, Escort, OPeGieKa) z agranicznych (RESON, Lufthansa, C-Map Italy, Biosonics, Kongsberg, Thales, Boeing)z agranicznych (RESON, Lufthansa, C-Map Italy, Biosonics, Kongsberg, Thales, Boeing)


Pobierz ppt "Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańsk a Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google