Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne"— Zapis prezentacji:

1 Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne Gdańsk, r.

2 Profil dyplomowania Systemy Geoinformatyczne
Wymagania stawiane kandydatom Program profilu opracowany został z myślą o studentach kierunku Informatyka. Korzystne jest zainteresowanie technologiami mobilnymi, a także uprzedni kontakt z tematyką systemów GIS, w ramach przedmiotu „Systemy informacji przestrzennej” na strumieniu Aplikacje. Nie jest to jednak wymóg. Oczekujemy: trochę praktyki w programowaniu obiektowym (np. Java, C#, C++), podstawowej znajomości języków HTML i Javascript, znajomości układu współrzędnych geograficznych na poziomie szkolnym, znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji.

3 Sylwetka absolwenta profilu Systemy Geoinformatyczne
Wiedza: Absolwent profilu zna aktualnie wykorzystywane technologie urządzeń mobilnych i ich oprogramowania. Posiada dobre rozeznanie w zakresie kartografii cyfrowej i systemów geoinformatycznych. Wie, jak działają systemy nawigacji satelitarnej i jak można wykorzystać i przetworzyć informację o pozycji w przestrzeni.

4 Sylwetka absolwenta profilu Systemy Geoinformatyczne
Umiejętności: Potrafi zaprojektować i stworzyć aplikację na wielu platformach mobilnych. Umie korzystać z zasobów map cyfrowych i baz danych przestrzennych, a także zaprojektować i zrealizować system geoinformatyczny przetwarzający takie dane. Posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w przedmiotowym zakresie.

5 Sylwetka absolwenta profilu Systemy Geoinformatyczne
Kompetencje społeczne: Ma świadomość dużego tempa rozwoju przedmiotowych dziedzin i wynikającej z tego konieczności ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i poszerzania umiejętności w zakresie poznanych zagadnień i technologii. Ma świadomość zmian dokonujących się w zakresie zadań stawianych firmom z branży ICT, zmian na rynku pracy oraz generalnie w społeczeństwie, powodowanych burzliwym rozwojem technologii mobilnych, usług lokalizacyjnych i narzędzi geoinformatycznych.

6 Przedmioty na profilu Systemy geoinformatyczne
Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo Systemy nawigacji i ich rodzaje Budowa i działanie satelitarnych systemów lokalizacji i nawigacji Usługi i zastosowania satelitarnych systemów nawigacji Wykorzystanie systemów nawigacji w urządzeniach przenośnych i systemach geoinformatycznych Podstawy kartografii cyfrowej Modele Ziemi i odwzorowania kartograficzne Elektroniczne mapy rastrowe i wektorowe, formaty danych Proces produkcji map cyfrowych,mapy nawigacyjne GlobalMapper, GeoServer, TatukGIS

7 Przedmioty na profilu Systemy geoinformatyczne
Przetwarzanie danych na platformach mobilnych Architektura urządzeń mobilnych, platformy Technologie bezprzewodowe Proces analizy i projektowania aplikacji dla systemów mobilnych Środowiska programistyczne dla urządzeń przenośnych Java ME, CLDC, CDC, MIDP Trójwymiarowa wizualizacja danych przestrzennych Modele opisu sceny trójwymiarowej Techniki renderowania Język opisu sceny X3D Open GL, DirectX Shadery, Web 3D

8 Baza laboratoryjna Laboratorium programowania urządzeń mobilnych
Laboratorium systemów informacji przestrzennej i map cyfrowych Sprzęt i wyposażenie Samsung Galaxy S HTC 7 Trophy iPad, iPhone

9 Kontynuacja tematyki profilu na specjalności Technologie Geoinformatyczne i Mobilne
Laboratorium obliczeń mobilnych Komunikacja, sieciowość, bezpieczeństwo, zabezpieczenia, przetwarzanie danych, WWW i inne Technologie map cyfrowych i analiza danych w GIS Geoserver, ArcGIS, Global Mapper, ER Mapper i inne Sieciowe technologie mobilne Web-serwisy mobilne, aspekty wykorzystania połączeń sieciowych w urządzeniach mobilnych, podstawy połączeń bezprzewodowych i inne Przetwarzanie danych z satelitarnej obserwacji Ziemi Mobilne aplikacje multimedialne, zastosowania systemów mobilnych, fotogrametria cyfrowa

10 .NET Compact Framework (C# .NET) XNA oraz Silverlight
Na profilu i specjalności pokażemy Wam jak najlepiej wykorzystać w praktyce … .NET Compact Framework (C# .NET) XNA oraz Silverlight Java (JME, Android, aplikacje sieciowe) Objective C (iOS) NFC (ang. Near Field Communication) OpenGL (C#), Qt (C++) Technologie 3D w przeglądarkach internetowych – OpenGL, DirectX GeoServer, ERMapper, Google Maps, ArcGIS i inne

11 Inne metody zdobywania wiedzy i doświadczenia to …
Udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych Projekty w ramach Planu dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) „Mówiące Mapy” – system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim Współpraca z firmami w ramach: Projektów grupowych (FancyFon) Praktyk i stypendiów zagranicznych (Boeing Jeppesen) Projektów realizowanych przez Katedrę (OpeGieKa)

12 Na naszym profilu i specjalności…
Posiadamy oprogramowanie dydaktyczne oraz nowoczesną aparaturę dostosowaną do aktualnych potrzeb kształcenia specjalistów z dziedziny systemów mobilnych i geoinformatyki. Zachęcamy studentów do podejmowania własnych tematów prac w ramach projektów oraz prac dyplomowych (inspiracje, kreatywność, elastyczność). Dajemy możliwość dalszego rozwoju poprzez udział (oferty zatrudnienia) w europejskich i krajowych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze.

13 Co po studiach? Nasi absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami w takich dziedzinach, jak: Aplikacje urządzeń mobilnych Systemy GIS, Web-GIS, systemy map cyfrowych Systemy nawigacji satelitarnej (GPS, Galileo) Systemy wbudowane Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach: krajowych (FancyFon, Intel, Boeing-Jeppesen, Instytut Morski, WB Electronics, Escort, OPeGieKa) zagranicznych (RESON, Lufthansa, C-Map Italy, Biosonics, Kongsberg, Thales, Boeing)


Pobierz ppt "Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google