Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja absolwentów na Wydziale Organizacji i Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja absolwentów na Wydziale Organizacji i Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja absolwentów na Wydziale Organizacji i Zarządzania
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania Klasyfikacja absolwentów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Pod przewodnictwem Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Marka Sekiety Wydziałowa Rada Studentów Wydziału OiZ

2 Klasyfikacja absolwentów ma na celu
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Klasyfikacja absolwentów ma na celu wypromowanie wybitnych studentów naszego wydziału na rynku pracy, jednocześnie honorując ich osiągnięcia na polu organizacyjnym.

3 Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Założenia Dotyczy jedynie studentów Wydziału OiZ, którzy ukończyli na tym wydziale studia pierwszego, drugiego stopnia lub studia jednolite mgr-inż. Ocena będzie dokonywana na wniosek studenta po obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

4 Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Założenia Student otrzymuje certyfikat z podaniem lokaty, sumarycznej liczby punktów i sposobu jej obliczania. Wręczenie dyplomów z lokatą ma charakter uroczysty i jest dokonywane dwa razy w roku (podczas inauguracji roku akademickiego oraz podczas Święta Wydziału OiZ – 24 kwietnia).

5 Skład komisji oceniającej
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Skład komisji oceniającej Skład komisji oceniającej Liczba osób Prodziekan ds. studenckich - przewodniczący Komisji 1 Przedstawiciele Rady Wydziału (min 2 samodzielnych pracowników naukowych), w tym viceprzewodniczący 2 Przedstawiciele samorządu, w tym viceprzewodniczący oraz dwaj sekretarze 6 Przedstawiciele kół naukowych na Wydziale OiZ Przedstawiciele organizacji studenckich na Wydziale OiZ Przedstawiciel AZS (student OiZ) RAZEM 14 Czas oceny Okresy Listopad-styczeń I okres Kwiecień-czerwiec II okres

6 Liczba uzyskanych punktów
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Lokaty Lokata Liczba uzyskanych punktów min max I powyżej 176 II 141 175 III 111 140 IV 81 110 Bez klasyfikowania poniżej 80 Uwaga! Przy pierwszej lokacie wymagane jest terminowe ukończenie studiów.

7 Zasady punktacji 1 Średnia ważona ze studiów – max 150 pkt
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Zasady punktacji 1 Średnia ważona ze studiów – max 150 pkt 150 5,00 149 4,99 148 4,98 147 4,97 146 4,96 145 4,95 144 4,94 143 4,93 142 4,92 141 4,91 140 4,90 139 4,89 138 4,88 137 4,87 136 4,86 135 4,85 134 4,84 133 4,83 132 4,82 131 4,81 130 4,80 129 4,79 128 4,78 127 4,77 126 4,76 125 4,75 124 4,74 123 4,73 122 4,72 121 4,71 120 4,70 119 4,69 118 4,68 117 4,67 116 4,66 115 4,65 114 4,64 113 4,63 112 4,62 111 4,61 110 4,60 109 4,59 108 4,58 107 4,57 106 4,56 105 4,55 104 4,54 103 4,53 102 4,52 101 4,51 100 4,50 99 4,49 98 4,48 97 4,47 96 4,46 95 4,45 94 4,44 93 4,43 92 4,42 91 4,41 90 4,40 89 4,39 88 4,38 87 4,37 86 4,36 85 4,35 84 4,34 83 4,33 82 4,32 81 4,31 80 4,30 79 4,29 78 4,28 77 4,27 76 4,26 75 4,25 74 4,24 73 4,23 72 4,22 71 4,21 70 4,20 69 4,19 68 4,18 67 4,17 65 4,16 65 4,15 64 4,14 63 4,13 62 4,12 61 4,11 60 4,10 59 4,09 58 4,08 57 4,07 56 4,06 55 4,05 54 4,04 53 4,03 52 4,02 51 4,01 50 4,00 49 3,99 48 3,98 47 3,97 46 3,96 45 3,95 44 3,94 43 3,93 42 3,92 41 3,91 40 3,90 39 3,89 38 3,88 37 3,87 36 3,86 35 3,85 34 3,84 33 3,83 32 3,82 31 3,81 30 3,80 29 3,79 28 3,78 27 3,77 26 3,76 25 3,75 24 3,74 23 3,73 22 3,72 21 3,71 20 3,70 19 3,69 18 3,68 17 3,67 16 3,66 15 3,65 14 3,64 13 3,63 12 3,62 11 3,61 10 3,60 9 3,59 8 3,58 7 3,57 6 3,56 5 3,55 4 3,54 3 3,53 2 3,52 1 3,51 3,50

8 Zasady punktacji 2 Praca dyplomowa – max 50 pkt
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Zasady punktacji 2 Praca dyplomowa – max 50 pkt 50 Ocena 5 oraz praca zwyciężyła w prestiżowym konkursie/zdobyła nagrodę 30 Ocena 5 oraz rozwiązanie przyjęto w firmie do realizacji/wykorzystano wyniki badania 20 Ocena min 4,5 oraz rozwiązanie przyjęto częściowo do realizacji/częściowo wykorzystano wyniki badań 10 Ocena 5 Uwaga! W przypadku prac pisanych w języku obcym + 10 pkt. Ocena z pracy dyplomowej oraz wykorzystanie jej wyników musi być potwierdzone przez przedsiębiorstwa lub instytucje naukowo-badawcze

9 Zasady punktacji 3 Działalność organizacyjna – max 80 pkt
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Zasady punktacji 3 Działalność organizacyjna – max 80 pkt 50 Przewodniczący (koło naukowe, samorząd studencki, Wydziałowa Rada Studentów, zespół ds. promocji wydziału)-co najmniej rok 40 Vice przewodniczący, członek zarządu (koło naukowe, samorząd studencki, Wydziałowa Rada Studentów, zespół ds. promocji wydziału), przewodniczący komisji studenckiej-co najmniej rok 35 Członkowie komisji uczelnianych i studenckich - co najmniej rok 30 Członkowie (co najmniej dwóch): Wydziałowej Rady Studentów, samorządu studenckiego, kół naukowych, zespołu ds. promocji wydziału - co najmniej rok– w przypadku krótszej działalności wybitne osiągnięcia 25 Członkowie: Wydziałowej Rady Studentów, samorządu studenckiego, kół naukowych, zespołu ds. promocji wydziału - co najmniej rok max 20 Organizacja konferencji naukowej, Wydziałowej Ligi (piłki nożnej, siatkówki), juwenaliów, warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, itd. 10 Moderatorzy forum wydziałowego. Plusy za udział roczny: 1 rok =0,2 * pkt maksymalnie 20

10 Zasady punktacji 4 Działalność naukowa – max 50 pkt
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Zasady punktacji 4 Działalność naukowa – max 50 pkt wg wykazu ministra max 24 Publikacje recenzowane: Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu, co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej Publikacja, w innym recwenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym 12-24 max 12 6-20 max 6 5-10 Monografie naukowe, podręczniki akademickie: Autorstwo (współautorstwo) monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim Autorstwo (współautorstwo) rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim Autorstwo (współautorstwo) monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski Autorstwo (współautorstwo) rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego max 20 Wdrożenie procedury Systemu Zarządzania Jakością i inne max 10 Udział w projektach badawczych Nagroda lub wyróznienie międzynarodowe Zastosowania praktyczne (nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi, opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory) 8 Referat plenarny wygłoszony na konferencji 5 Pozostrałe referaty wygłoszone na konferencjach 3 Komunikaty i postery

11 Zasady punktacji 5 Działalność sportowa – max 40 pkt
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Zasady punktacji 5 Działalność sportowa – max 40 pkt 40 Medalista olimpijski 25 Olimpijczyk 20 Reprezentant Polski/rekordzista Polski 15 Najwyższa klasa rozgrywek ligowych/mistrzostwa Polski (co najmniej jeden sezon) 12 Rozgrywki II ligowe/akademickie mistrzostwa Polski (-//-) 10 Rozgrywki III ligowe/mistrzostwa makroregionu (-//-) 8 Rozgrywki IV ligowe/Mistrzostwa Łodzi (-//-) max 8 Uczestnik wydziałowej ligi piłki nożnej, siatkówki 5 Sekcja sportowa PŁ – co najmniej 2 lata Klub Żeglarski Politechniki Łódzkiej (co najmniej 2 lata) Działalność na arenie sportowej udokumentowana przez kluby sportowe, AZS lub SWFiS.

12 Zasady punktacji 6 Inna działalność – max 20 pkt
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Zasady punktacji 6 Inna działalność – max 20 pkt 20 Akademicki Chór PŁ, Akademicka Orkiestra PŁ -co najmniej rok max 15 Studenckie Radio Żak, BEST, ZSP, NZS, SIFE, AISEC, AEGEE, EYE POLAND – Europejska Wymiana Młodzieży – co najmniej 2 lata max 10 Studencki Klub Turystyczny „Płazik”, Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne „Przystań”, Zespół Poezji Śpiewanej „Przejście” , Klub Motocyklistów PŁ, itp. – co najmniej 2 lata

13 Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Zasady punktacji 7 Komisja ma do rozdysponowania dodatkowe 10 pkt, by uwzględnić inne rodzaje działalności studentów na rzecz uczelni – wydziału.


Pobierz ppt "Klasyfikacja absolwentów na Wydziale Organizacji i Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google