Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino warsztat techniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino warsztat techniczny."— Zapis prezentacji:

1 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino warsztat techniczny

2 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino2 Organizacja 2 dni 09:00-17:00 ??? przerwa na obiad ok. 12:15-13:00 ???

3 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino3 Kto jest kim? Kto? Skąd? Z jakiej firmy? Czym się zajmuje? Jakie dotychczasowe związki z Lotus Notes Domino? Czego się spodziewa i co chciałby uzyskać z udziału w warsztacie?

4 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino4 Program - dzień 1. Podstawowe informacje o środowisku Lotus Notes Domino (zastosowanie i funkcjonalność) –poczta elektroniczna, praca grupowa, aplikacje Architektura systemu –klienty i serwery, komunikacja w sieci komputerowej, bazy danych i szablony baz, replikacja, obsługa poczty elektronicznej, administrowanie Model bezpieczeństwa –identyfikacja, uwierzytelnianie i kontrola dostępu, pliki ID, certyfikacja, szyfrowanie i podpisy cyfrowe Instalacja i podstawowa konfiguracja serwerów Domino i klientów Notes Obsługa klienta Lotus Notes i iNotes (w skrócie)

5 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino5 Program - dzień 2. Narzędzia administracyjne –konsola serwera, Domino Administrator, proces administracyjny, bazy o charaktrze administracyjnym Zarządzanie użytkownikami –rejestrowanie, nadawanie uprawnień, grupy, strategie (polisy) Zarządzanie bazami danych –kontrola dostępu, replikacja, szablony, indeksy, agenty Zarządzanie pocztą elektroniczną (Notes i SMTP) –routing, przetwarzanie za pomocą reguł, kronikowanie, kontrola rozmiaru, archiwizowanie, śledzenie, odwoływanie Elementy monitorowania systemu Źródła pomocy i dalszej wiedzy

6 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino6 Założenia To jest warsztat, a nie szkolenie! Część materiału edukacyjnego po angielsku, ponieważ: –zdecydowana większość dokumentacji technicznej i innych źródeł jest tylko po angielsku –podstawowe narzędzie administracyjne też jest tylko po angielsku Wykorzystamy przede wszystkim ogólnodostępną dokumentację, aby: –udowodnić, że praktycznie wszystko co trzeba jest do znalezienia w Internecie –zachęcić do dalszych samodzielnych poszukiwań, doświadczeń i eksperymentów W trakcie ćwiczeń praktycznych będziemy częściowo improwizować, gdyż: –wykonywanie krok po kroku szczegółowych instrukcji nie zmusza do myślenia –będzie wiele okazji do pytań, refleksji, dygresji i walki z praktycznymi problemami Aktywny udział, pytania, uwagi, komentarze i poprawki mile widziane!

7 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino7 IBM Lotus Domino and Notes Information Center http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp

8 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino8 IBM Lotus Domino 8.5 Administrator Help

9 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino9 Czas na pytania...

10 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino podstawowe informacje

11 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino11 Agenda Lotus software Ogólnie o Lotus Notes Domino Produkty pokrewne Jak budować kompletny system

12 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino12 Lotus software

13 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino13 Lotus - bogata, zintegrowana funkcjonalność Komunikacja w czasie rzeczywistym, wymiana informacji w zespole dla szybszego podejmowania decyzji. Komunikowanie się pocztą elektroniczną, osobiste i zespołowe kalendarze, zadania do wykonania Tworzenie, edytowanie i współdzielenie dokumentów Zarządzanie służbowymi i osobistymi kontaktami Łączność w dowolnym miejscu i czasie, z wielu urządzeń, przez dowolną sieć Dostęp do aplikacji biznesowych bez konieczności uczenia się nowych interfejsów. Przetwarzanie informacji zamiast wyszukiwania jej. Szybkie tworzenie i łatwe rozwijanie własnych aplikacji. Wykorzystanie istniejących zasobów IT i umiejętności.

14 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino14 IBM Lotus collaboration portfolio HostedOn-PremiseSaaSAppliance Unified Comms and Collaboration Portals and Mashups Social Software Messaging and Collaboration

15 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino15 Lotus Notes Domino

16 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino16 Lotus Notes Domino Oprogramowanie do pracy grupowej... –poczta, kalendarz, kontakty, zadania –komunikator z sygnalizacją dostępności –gotowe szablony (np. teamroom) –tworzenie/uruchamianie aplikacji...z dostępem: –z różnych urządzeń i systemów oper. –online i/lub offline –bezpiecznie Klient "gruby" (Notes) Klient WWW (iNotes) Klient mobilny (Notes Traveler) Serwer aplikacyjny (Domino)

17 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino17 Lotus Notes Domino - funkcjonalność Środowisko pracy grupowej do wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji Poczta elektroniczna, publiczne i prywatne książki adresowe (katalogi), indywidualne i grupowe kalendarze z organizacją spotkań i rezerwacją zasobów, listy zadań do wykonania Zintegrowany komunikator z sygnalizacją dostępności (Lotus Sametime Entry) Zintegrowany pakiet biurowy do edycji dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (Lotus Symphony) Gotowe do użycia szablony aplikacji jak biblioteka dokumentów, dyskusja, blog, teamroom, osobisty dziennik Możliwość tworzenia dedykowanych aplikacji - rozwijanych wewnętrznie, pobranych z Internetu lub zakupionych od partnerów handlowych IBM R1 w 1989 roku, R8.5 in styczniu 2009 roku Ponad 140 mln stanowisk Notes sprzedanych na całym świecie, w ponad 46000 firm

18 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino18 Lotus Notes Domino jako "groupware" Bazy danych współdzielone w trybie online + użycie lokalnych replik w trybie offline Elastyczna zawartość "zorientowana na dokumenty" –tworzenie / przeglądanie / modyfikowanie dokumentów z użyciem różnych formularzy –bogaty zestaw typów danych (pola tekstowe, numeryczne, data/czas, rich text, listy słów kluczowych, odsyłacze itd.) –hierarcha odpowiedzi (dokument, odpowiedź, odpowiedź do odpowiedzi) Wieloplatformowość - zarówno serwerów i klientów, jak i aplikacji (baz danych) Bezpieczeństwo m.in. poprzez szyfrowanie i listy kontroli dostępu (ACL) Integralność danych m.in. poprzez logowanie transakcyjne i klastrowanie serwerów Programowalność: język @Formula, LotusScript, Java, JavaScript, web serwisy

19 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino19 Prosty sposób na efektywną współpracę Wszystko czego potrzeba w jednym miejscu Poczta elektroniczna Kalendarze Kontakty Komunikator Dokumenty Działania Kanały RSS Aplikacje biznesowe Widgety Wyszukiwanie …

20 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino20 Wybór klienta: Lotus Notes vs. iNotes Inne licencje, w praktyce taka sama funkcjonalność Aplikacje mogą równocześnie obsługiwać oba interfejsy użytkowika iNotes (d. Domino Web Access) w trybie pełnym, lekkim albo ultralekkim Licencje Notes/iNotes "messaging" albo "collaboration" –od wersji 8.5.1 Messaging CAL i Enterprise CAL

21 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino21 Wybór serwera: Messaging, Enterprise, Utility Ten sam kod, różnice w licencji Lotus Domino Messaging Server –poczta elektroniczna, kalendarze, aplikacje tylko w oparciu o kilka gotowych szablonów, bez możliwości modyfikacji, partycjonowanie, dostęp z dowolnego klienta Lotus Domino Enterprise Server –poczta elektroniczna, kalendarze, dowolne aplikacje, partycjonowanie i klastrowanie, dostęp z dowolnego klienta Lotus Domino Utility Server –dowolne aplikacje bez poczty elektronicznej i kalendarzy, partycjonowanie i klastrowanie, dostęp z przeglądarek WWW bez potrzeby licencjonowania użytkowników http://www-01.ibm.com/software/lotus/notesanddomino/licensing.html

22 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino22 Różne platformy systemowe Lotus Domino –Windows, Linux (RHEL, SLES), Sun Solaris, IBM AIX, IBM i/OS, Linux on System z Lotus Notes –Windows, Linux (RHEL, SLES, Ubuntu), Mac OS Domino Administrator, Domino Designer –Windows Lotus Notes 8.5 - Detailed system requirements –http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27013074 Lotus Domino 8.5 - Detailed system requirements –http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27013072

23 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino23 Szerokie wsparcie dla urządzeń mobilnych IBM Lotus iNotes Ultralite Apple iPhone Lotus Software for RIM BlackBerry OS IBM Lotus Notes Traveler Teraz także dla Symbian OS (telefony Nokia) Plus dodatkowe rozwiązania firm partnerskich

24 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino24 Ciągłość wykorzystania aplikacji Mimo licznych innowacji technologicznych zachowana jest kompatybilność

25 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino25 Inne zalety dla organizacji Aplikacje w środowisku rozproszonym, duże możliwości integracji danych z innymi systemami Wygodna i efektywna praca online i offline (pełna funkcjonalność baz danych, replikacja) Łatwe administrowanie rozproszonym systemem –polisy administracyjne wymuszające ustawienia konfiguracyjne na stacjach roboczych –proces administracyjny automatyzujący wykonywanie określonych operacji, np. zmiany nazwy użytkownika w całym systemie Delegacja uprawnień administracyjnych w podrzędnych jednostkach Łatwe przejście na nowe wersje, koegzystencja różnych wersji i platform systemowych i przenoszalność pomiędzy nimi Niskie całkowite koszty utrzymania (TCO)

26 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino26 Produkty pokrewne

27 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino27 Lotus Symphony Pakiet biurowy oparty na kodzie OpenOffice Dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje Otwarty format ODF, ale także formaty plików MS Office + eksport do PDF Wtyczki rozszerzające funkcjonalność Bezpłatny, dostępny także w ramach Lotus Notes

28 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino28 Lotus Sametime Komunikacja w czasie rzeczywistym –tekst, pliki, dźwięk, obraz, wizytówki, zrzuty ekranu –sygnalizacja dostępności i lokalizacji użytkowników Konferencje WWW Możliwość integracji z telefonią Wymaga serwera Domino Podstawowa funkcjonalność Sametime Entry w ramach i w cenie Lotus Notes –na pasku bocznym - sidebar Sametime Standard/Advanced Dedykowany klient Sametime Connect Dostęp z urządzeń mobilnych Dostęp z innych aplikacji, np. Microsoft

29 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino29 Lotus Quickr Współdzielenie "treści biznesowej" dla zespołów roboczych w prostych "portalach" Obszary robocze WWW z komponentów –biblioteka dokumentów, kalendarz grupowy, forum dyskusyjne, blog, wiki, lista zadań do wykonania,... Konektory dla popularnych aplikacji –Windows Explorer, MS Office, Symphony, Outlook, Lotus Notes, Sametime Wymaga serwera Domino Biblioteki osobiste Quickr Entry w cenie Lotus Notes

30 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino30 Lotus Foundations Foundations Core - autonomiczna, samo-zarządzalna platforma Linux –prosta i szybka instalacja, wymagana niewielka wiedza IT, administrowanie przez WWW –niedostępna jako produkt, aktualnie platforma dla produktów Lotus i Tivoli Lotus Foundations Start 1.1 - kompletne rozwiązanie dla małej firmy, do 500 użytk. –na bazie Notes/Domino 8.5 Lotus Foundations Reach - komunikator, VoIP, video –na bazie Sametime, wymaga LF Start Lotus Foundations Branch Office - serwer Domino dla małej jednostki terenowej Można wykorzystać dedykowany sprzęt (appliance)

31 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino31 Lotus Protector for Mail Security Kontrola antywirusowa/antyspamowa zoptymalizowana dla Lotus Domino Elastyczność wdrożenia Licencjonowanie "per user" Sprawdzona technologia Software ApplianceHardware Appliance Proventia Integracja z Notes/Domino

32 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino32 Lotus Mobile Connect Bezpieczny dostęp zdalny VPN bez potrzeby instalacji klienta –uwierzytelnianie np. z poziomu przeglądarki WWW (SSL) Bezpieczny dostęp zdalny z urządzeń mobilnych Na potrzeby Notes, iNotes, Sametime, Traveler,... Klient w cenie nowej licencji Lotus Domino Enterprise CAL Lotus Mobile Connect LDAP Klient HTTP (przeglądarka) Publiczny adres WWW Formularz logowania

33 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino33 LotusLive portfolio Oprogramowanie Lotus dostepne w modelu "Software as a Service" LotusLive Meetings A full-featured, easy to use Web conferencing service LotusLive Events Provides tools to create, manage and conduct webinars for up to 999 attendees LotusLive Connections Combines your business network with collaboration services LotusLive Notes An online version of IBMs popular Lotus Notes email and calendaring & scheduling product LotusLive Engage An integrated suite of tools that combines your business network with collaboration and conferencing services LotusLive iNotes Web-based messaging service for e-mail and personal calendar Web Conferencing Collaboration eMail

34 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino34 Budowa kompletnego systemu

35 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino35 Jak budować system wymiany informacji w oparciu o Lotus Notes Domino? Opracowanie architektury środowiska Lotus Notes Domino –ilość, funkcje i umiejscowienie serwerów, platforma sprzętowo-systemowa, wersje serwerów/klientów, ew. zastosowanie dodatkowego oprogramowania, licencjonowanie Wdrożenie platformy Lotus Notes Domino –instalacja i konfiguracja, wykorzystanie wbudowanej funkcjonalności, np. poczta, kalendarz, aplikacje na bazie gotowych szablonów Wdrożenie oprogramowania uzupełniającego –np. komunikator Lotus Sametime, ochrona antywirusowa Lotus Protector, wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych Tivoli Storage Manager, bezpieczny dostęp z zewnątrz Lotus Mobile Connect Szkolenia dla użytkowników i administratorów Koncepcja wykorzystania aplikacji biznesowych –wybór gotowych albo zamówienie dedykowanych aplikacji, zdefiniowanie wymagań Wdrożenie aplikacji Lotus Notes Domino –ew. modyfikacja i dostosowanie do potrzeb, szkolenia za administrowania i wykorzystania Dalszy rozwój i utrzymanie systemu

36 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino36 Katalog polskich aplikacji dla Lotus Notes Domino Opis produktów Lotus software Opis ponad 200 aplikacji dla Lotus Notes Domino Referencje, kontakt do dostawców Dostępny w formie papierowej albo w pliku PDF –http://www.ibm.com/software/pl/lotus/dominocatalog

37 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino37 Aplikacje z katalogu - wybór funkcjonalności Książka teleadresowa, struktura organizacyjna Biblioteka dokumentów, kancelaria, pisma, obieg dokumentów Urlopy, delegacje, szkolenia, rozliczanie czasu pracy, rekrutacja Wnioski inwestycyjne, przetargi, umowy, projekty Katalog produktów, zamówienia, logistyka, reklamacje Zarządzanie relacjami z klientem, telemarketing, obsługa deweloperów Ewidencja środków trwałych, zarządzanie jakością Serwis, helpdesk, baza wiedzy, raportowanie Obsługa faksów, skanowanie, archiwizacja Dostęp z urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo poczty elektronicznej Projektowanie obiegu dokumentów Integracja z innymi systemami

38 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino38 Lotus - zintegrowania platforma współpracy ŁATWY DOSTĘP Elastyczność. Otwartość. Mobilność. Online/Offline Różne systemy operacyjneRóżne urządzenia Uproszczenie dostępu do informacji, ale i zaspokojenie potrzeb różnych użytkowników Osobista efektywność Poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, lista zadań, narzędzia biurowe, biblioteka dokumentów, widgety, kanały RSS, wyszukiwanie Współpraca zespołowa Komunikator, VoIP, sygnalizacja dostępności, konferencje WWW, teamroomy, blogi, fora dyskusyjne, sieci profesjonalistów, społeczności Aplikacje biznesowe Uruchamianie i/lub integracja aplikacji innych producentów. Tworzenie własnych serwisów WWW lub budowanie aplikacji pracy grupowej. INNOWACYJNA FUNKCJONALNOŚĆ Intuicyjność. Kompletność. Integracja. Poprawa efektywności, ale i wydobycie większej wartości z istniejących zasobów PROSTE ZARZĄDZANIE Niezawodność. Bezpieczeństwo. Rozbudowywalność. Oszcz. energiiWygodna migracjaOtwarte standardy Łatwa administracjaSzybki development Bezpieczeństwo Niezawodna łączność Wiele OS Wydajność środowiska IT, ale i utrzymanie jego prostoty, bezpieczeństwa, rozszerzalności

39 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino39 Czas na pytania

40 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino architektura systemu

41 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino41 Agenda Architektura Notes/Domino Bazy danych Notes Notes Object Services Oprogramowanie klienta i serwera Fundamenty administrowania Domino

42 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino42 Architektura Notes/Domino

43 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino43 Architektura systemu Lotus Notes Domino Zintegrowane środowisko serwerów Domino i klientów Notes albo nie-Notes Poczta elektroniczna, aplikacje Składowanie danych, komunikacja, zarządzalność, bezpieczeństwo

44 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino44 Serwery i klienty Serwer Lotus Domino –składuje bazy Notes –udostępnia bazy klientom Notes (NRPC) bądź przeglądarkom WWW (HTTP/S) –uruchamia różne usługi manipulujące danymi –zapewnia kontrolę dostępu do danych –wykorzystuje dane z baz Notes, plików w systemie operacyjnym bądź relacyjnych baz danych Klient Lotus Notes –uzyskuje dostęp do baz Notes na serwerze bądź lokalnie Klient WWW –uzyskuje dostęp do baz Notes na serwerze wyświetlając informacje w przeglądarce WWW

45 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino45 Klasyczny model klient-serwer Zarówno klienty Notes jak i serwery Domino wykorzystują sieć komputerową, aby połączyć się ze zdalnymi bazami danych znajdującymi się na serwerach Domino Baza danych jest zwana "zdalną", jeśli znajduje się na komputerze innym niż ten, na którym pracuje łączący się z nią program Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP (standardowy port 1352/tcp), NETBIOS (dawniej także inne) Notes Client Domino Server network databases Domino Server

46 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino46 Lokalne bazy danych w trybie "offline" Baza danych jest zwana "lokalną", jeśli znajduje się na tym samym komputerze, na którym pracuje łączący się z nią program Aby to umożliwić... –każdy klient zawiera mechanizmy obsługi baz danych praktycznie w taki sam sposób, jak na serwerze –każda baza danych zawiera w sobie nie tylko dane, ale także elementy projektowe i administracyjne, dzięki czemu może być używana w trybie "offline" –bazy danych mogą być replikowane, tzn. ich zawartość może być synchronizowana Notes Client network Domino Server databases

47 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino47 Replikacja Proces dystrybucji i resynchronizacji baz danych w środowisku rozproszonym Umożliwia wykorzystanie danych w różnych lokalizacjach z zachowaniem spójności i kontroli dostępu Rozwiązuje szereg praktycznych problemów –dostęp do danych w trybie "offline" przez użytkownika mobilnego –współpraca w ramach grup, które nie potrzebują stałego połączenia –kontrola zarządzania i innych rozproszonych procesów Bazy danych w różnych lokalizacjach, które mogą wzajemnie synchronizować swoją zawartość, zwane są replikami –mają to samo "Replica ID" Replikacja wykonywana okresowo według harmonogramu albo na żądanie Uwaga na tzw. konflikty replikacji –modyfikacja tego samego dokumentu w różnych replikach w tym samym czasie

48 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino48 Topologie replikacji Hub-and-SpokePeer-to-Peer End-to-End

49 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino49 3-poziomowa architektura oprogramowania 3-poziomowa architektura oprogramowania wspólna dla klientów i serwerów Notes Clients network Domino Servers Notes Client Domino Designer Domino Administrator Local databases Local files network Notes Object Services Domino Server and server tasks Shared databases Local files Notes Object Services 1 3 2 Program level NOS level File level

50 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino50 Wspólna 3-poziomowa architektura Programs: Notes, Domino Designer, Domino Server, etc Programs that create, use, and/or interpret Notes/Domino applications Core N/D service software: Notes Storage Facility (NSF), Notes Index Facility (NIF), NRPC Client, etc. Notes Object Services function calls data Portable, shareable, replicateable, secure, document-oriented local databases Notes/Domino applications C/C++ code design notes, admin notes, documents

51 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino51 Bazy danych Notes

52 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino52 Zawartość pliku NSF (bazy danych Notes) Database header Replication history * Internal structures per-database information list of notes * * optional Database Header - Contents ODS (On Disk Structures) version Database class (nsf, ntf, etc.) Information buffer (title, template, etc.) Database ID (DBID) Database Instance ID (DBIID) Replication ID and settings a Notes Database Internal Structures - Keep track of the databases content - Not directly accessible by any APIs - Vary from release to release - Indicated by headers ODS version Replication History - List of replication servers and times (speeds up the replication process)

53 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino53 Typy not w bazie danych Nota (np. dokument) jest odpowiednikiem rekordu w relacyjnych bazach danych CategoryNOTE_CLASS_***Note Types DataDOCUMENTDocument Administration ACL*Access Control List REPLFORMULAReplication Formula Design Elements FIELDShared Field FILTERAgent, Outline, Database script, Script library, etc. FORMForm, Frameset, Page, Subform, etc. VIEWFolder, Navigator, View DESIGN *Design Collection (structured like a view) ICON *Icon INFO *Help About Information HELPDesigner Help Information HELP_INDEX *Product Help Information * An asterisk means that there can be at most only one of the indicated type of note

54 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino54 Struktura noty Każda nota, niezależnie od type, ma taką samą strukturę Zaprojektowane tak, aby wspierać replikację i współpracę Note header * optional Note Header - Contents NOTEID within the database UNID used by replication and design refresh NOTE_CLASS_xxx flags Attribute flags (readonly, etc.) Creation, modified, accessed times Parent notes NOTEID Number of responses Replication time and sequence number a Note Note Item - Contents Item name and names length Items attribute flags Items type (text, richtext, etc.) Items value (depends on type) Replication sequence number list of response NOTEIDs * list of items *

55 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino55 Cykl życia aplikacji (bazy danych) Notes Krok 1: Utworzenie "szablonu" aplikacji z użyciem Domino Designer Krok 2: Nowa aplikacja na bazie projektu pobranego z szablonu Krok 3: Praca z aplikacją, tworzenie/przeglądanie/modyfikowanie documentów Krok 4: Modyfikacje i poprawki w szablonie Krok 5: Zamiana bądź oświeżenie projektu z nowego/zmodyfikowanego szablonu N/D app developer develop design revise design deploy application databases refresh design administrators N/D app user Applications (nsf files) Template (ntf file) 1 2 3 5 4

56 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino56 Bazy danych Notes - modyfikowalne i przenośne Lotus Notes Domino jest dostępne wraz z aplikacjami Niektóre dostępne wprost w ramach produktu –np. szablon bazy pocztowej, szablon książki adresowej, szablon logu Proste aplikacje użyteczne dla wszystkich klientów –np. szablon dyskusji, szablon biblioteki dokumentów, szablon teamroom template Wszystkie mogą być modyfikowane przez użytkowników –także szablony "produkcyjne" (np. szablon bazy pocztowej, w którym zakodowana jest większość funkcjonalności poczty elektronicznej i kalendarza) –tworzenie i modyfikacja aplikacji z użyciem Domino Designer Uniwersalny format pliku NSF, tzw. On Disk Structure (ODS) –kompletna binarna kompatybilność niezależnie od platformy systemowej –niektóre wydania Notes/Domino wprowadziły nowe wersje ODS, niekompatybilne z poprzednimi Kod osadzony w bazach interpretowany tak samo na wszystkich platformach –język @Formula, LotusScript, Java, JavaScript

57 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino57 Notes Object Services

58 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino58 Notes Object Services (NOS) Kluczowy komponent oprogramowania wykorzystywany przez wszystkie instancje Notes i Domino –Notes Storage Facility (NSF) tworzy i utrzymuje bazy danych –Notes Indexing Facility (NIF) utrzymuje indeksy w bazach danych –usługi replikacji –itd. Klucz do wieloplatformowości Notes/Domino –interfejs warstwy pośredniej na wielu systemach operacyjnych Klucz do interakcji klient-serwer i serwer-serwer –Notes Remote Procedure Call (NRPC) NOS został sportowany na wiele platform –Windows, Linux (RHEL, SLES), AIX, Solaris, Mac OS, i/OS + dawniej HPUX, OS/390, OS/400, OS/2, NetWare, SCO Unix

59 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino59 Notes Remote Procedure Call (NRPC) Umożliwia dostęp do usług NOS pracujących na zdalnych serwerach –Logika "żądania klienta" NRPC jest w NOS –Logika "odpowiedzi serwera" NRPC działa tylko na serwerze Oprogramowanie działa tak samo lokalnie jak i zdalnie TCP/IP port 1352/tcp NSF NRPC Client Operating System NOS NOS Portability Layer Any Program Using NOS Notes Client or Domino Server NSF NRPC Client Operating System NOS NOS Portability Layer Domino Server Program Domino Server NRPC server

60 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino60 Oprogramowanie klienta i serwera

61 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino61 Programy klienckie, pliki i bazy systemowe Notes Client - Create and modify local and remote data Domino Designer - Create and modify Notes and Domino app designs Domino Administrator - Add / remove / modify server and user info - Control overall system security and operations ProgramsDatabases Notes Client Domino Administrator Common Client Software Domino Designer headline.nsf busytime.nsf user.dic mail\\username.nsf domadmin.nsf userreg.nsf events4.nsf names.nsf bookmark.nsf as_username.nsf mail.box cache.ndk desktop8.ndk read/write common client databases function calls

62 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino62 Zadania serwera - procesy i wątki Serwer Domino ma budowę modułową Domino server Builtin PROCESSES and THREADS spawned by the primary server task PROCESSES loaded and unloaded by the server console task based on operator commands load monitor notes.ini file Notes databases Notes Object Services (NOS) The specific set spawned depends on server configuration settings server console HTTP, LDAP, POP3, IMAP Replica, Router. Amgr AdminP, Stats Update, Design, Compact, Fixup etc. NRPC server tasks Console task Misc builtin server tasks

63 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino63 Wewnętrzne zadania serwera We wczesnych wersjach Domino osobne procesy, teraz przeważnie wątki TaskDescription Cluster Manager Probes availability of cluster members and updates cluster statistics Console Manages server console input and display DB Cache Ager Ages cached databases (those pended for closing) DB Cache Processor Reopens cached databases and closes fully-aged databases DB Fixup Fixes inconsistent and/or bad databases listed in the fixup queue Loadmon Updates server load-balancing statistics Name Server Maintains a list of networked servers and the services they provide NRPC Listener Listens for connection requests by NRPC clients (one per NRPC port) NRPC User Manages a user's connection to the server (one per NRPC user) Poll Performs periodic housekeeping - for example, scheduling other tasks to run RM Checkpoint Recovery Manager task prepares transaction-log checkpoint record RM Flush Recovery Manager task flushes cached DB info in order to free log space UBMIO "Cleans" modified database information cached in the UBM by writing DBs UBM Cleaner Ages modified database information in the UBM and schedules cleaning

64 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino64 Zadania serwera ładowane jako moduły Pracują w trybie wsadowym (uruchamiane okresowo lub na żądanie) albo jako stałe usługi CategoryServer tasks Database maintenance Agent manager, cataloger, designer, directory cataloger, replicator, update, updall Server and admin management Admin process, cluster directory database manager, cluster replicator, cluster admin process, map generator, server console Mail, calendaring and scheduling Calendar connector, IMAP, POP3, router, schedule manager, SMTP Connectivity and protocolsDIIOP, DECS, HTTP, LDAP Server health Billing, database statistics, events, ISPY, mail tracking, reporter, statistics collector, stats

65 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino65 Fundamenty administrowania Domino

66 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino66 Domeny, katalogi,... Domena (Notes domain) - zestaw powiązanych obiektów –serwery, użytkownicy, grupy użytkowników/serwerów, bazy danych, połączenia,... Katalog (Domino directory) - baza danych definiująca domenę Notes –zawiera definicję i parametry każdego obiektu w domenie –każdy serwer w domenie posiada replikę tego samego katalogu (baza w pliku names.nsf) Programy administracyjne - na potrzeby zarządzania katalogami, bazami danych, monitorowania itd. –dodawanie/modyfikowanie/usuwanie serwerów, użytkowników, itd. w katalogach –określanie reguł bezpieczeństwa dla serwerów i baz danych, harmonogramów replikacji –dostęp do innych baz danych o charakterze administracyjnym –migracja użytkowników i poczty elektronicznej z innych systemów

67 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino67 Jak funkcjonuje administrowanie Domino Operacje obejmujące pojedyncze bazy (np. dodanie użytkownika do listy kontroli dostępu) zwykle są wykonywane natychmiast Operacje obejmujące wiele baz (np. kompletne usunięcie użytkownika z systemu) są zwykle wykonywane przez zadanie serwera AdminP (proces administracyjny) –wymaga zdefiniowania dla każdej bazy "serwera administracyjnego" w celu uniknięcia problemu konfliktów replikacji –wnioski administracyjne są realizowane w oparciu o bazę admin4.nsf Proces administracyjny wykorzystuje typowe mechanizmy Domino –zaimplementowany jako zadanie (moduł) na każdym serwerze w domenie Notes –używa replikacji do propagacji wniosków w rozproszonym środowisku Wymuszanie szeregu ustawień i parametrów konfiguracyjnych odnoszących się do użytkowników bądź ich oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych odbywa się poprzez polisy (strategie, polityki) systemowe –umożliwiają elastyczne grupowanie różnych parametrów aplikowanych poszczególnym grupom czy też klasom użytkowników

68 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino68 Przykład wniosku administracyjnego Obieg wniosku o zmianę nazwy użytkownika w całym systemie Zestaw wniosków –wywoływane przez pewne akcje bądź poprawne wykonanie poprzednich kroków –wykonywane na jedny albo wielu serwerach Operacje modyfikujące katalog Domino zawsze są wykonywane na serwerze administracyjnym katalogu Domino (jeden w całej domenie)

69 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino69 Polisy Wymuszanie określonych parametrów konfiguracyjnych dotyczących użytkowników albo stacji roboczych Możliwe nadpisywanie preferencji użytkowników bądź blokowanie zmian Kilka zestawów ustawień (Policy Settings) –Registration, Setup, Archiving, Desktop, Security, Mail, Activities, Lotus Traveler, Roaming, Symphony Elastyczny mechanizm różnicowania efektywnej kombinacji kontrolowanych parametrów i ich wartości –polisy Explicit vs. Organizational –dziedziczenie ustawień Aby polisa zadziałała użytkownik musi połączyć się z serwerem –proces ndyncfg.exe, składowanie w prywatnej książce adresowej Mechanizm nieco trudny w konfiguracji, ale bardzo skuteczny

70 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino70 Obieg poczty elektronicznej Domino server HTTP browser mail.box Router server task user mail databases Db Server server task submission servers NRPC routing SMTP routing Db Server server task POP3/IMAP server tasks HTTP server task delivery Notes client POP3/IMAP/ SMTP client submit mail access mailretrieve mailread mail servers NRPC routing SMTP routing NRPCPOP3HTTP NRPCSMTP transfer IMAP SMTP Listener server task

71 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino71 Notes Named Networks (NNN) A Notes Named Network (NNN) to grupa serwerów, które są w stanie komunikowac się każdy z każdym bezpośrednio poprzez wspólną sieć komputerową i ten sam protokół, np. serwery w sieci TCP/IP w jednej sieci lokalnej Serwery znajdujące się w tej samej NNN transmitują pocztę elektroniczną pomiędzy sobą automatycznie i bezzwłocznie automatically Na potrzeby transmisji poczty elektronicznej pomiędzy serwerami znajdującymi się w różnych NNN trzeba definiować połączenia określające adresy sieciowe, harmonogram itd. Na potrzeby replikacji trzeba zawsze definiować połączenia, chyba że chodzi o replikację wewnątrz klastrów serwerów Domino

72 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino72 Czas na pytania

73 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino model bezpieczeństwa

74 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino74 Agenda Model bezpieczeństwa Notes/Domino

75 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino75 Model bezpieczeństwa Notes/Domino

76 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino76 Model bezpieczeństwa Lotus Notes Domino Bezpieczeństwo fizyczne –ograniczenie fizycznego dostępu do serwera, systemu operacyjnego i zawartości serwera Bezpieczeństwo sieciowe (logiczne) –technologie i wyposażenie umożliwiające komunikację pomiędzy urządzeniami Bezpieczeństwo Notes/Domino (logiczne) –zabezpieczenie serwera Domino, baz Notes i zawartych w nich danych Bezp. sieciowe Bezp. fizyczne Bezp. Notes/Domino Serwer Baza danych Dane

77 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino77 Bezpieczeństwo fizyczne Lokalizacja serwera w bezpiecznym, monitorowanym pomieszczeniu Kontrola fizycznego dostępu do serwera (szafy, stelaże, obudowy) Używanie konsoli serwera tylko przez upoważnione osoby Dostęp dla administratorów Domino tylko poprzez dedykowane narzędzia (klient Domino Administrator, Web Administrator) Dostęp dla użytkowników do programów i danych na serwerze tylko poprzez oprogramowanie klienckie: Lotus Notes, przeglądarka WWW, klient POP3/IMAP, SMTP, LDAP Blokada dostępu na niższym poziomie: Telnet, rsh, SSH, FTP, Active Directory, jakikolwiek zdalny dostęp do plików, rejestru Windows itd. Ostrożnie z wykorzystaniem DHCP (po co?), SNMP (np. public community!), NTP (modyfikacja czasu), DNS (fałszywe wpisy) Inne powszechnie stosowane techniki "utwardzania" (hardening) serwera i systemu operacyjnego

78 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino78 Bezpieczeństwo sieciowe Firewall, proxy Izolowane podsieci, np. DMZ Kontrola ruchu na podstawie adresów i portów sieciowych –NRPC 1352/tcp –(nie)standardowe porty typowych protokołów IP vs. IPv6 TCP, UDP, ARP,...... plus wiele innych, dobrze rozpracowanych zagadnień

79 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino79 Bezpieczeństwo Notes/Domino Certyfikacja Szyfrowanie Podpisy cyfrowe Wielopoziomowe kontrola dostępu –serwer, kartoteka na dysku, baza danych, widok/folder, dokument, sekcja, pole Listy kontroli dostępu –ACL - Access Control List Listy kontroli wykonania kodu –ECL - Execution Control List Bezpieczeństwo lokalne –szyfrowanie baz z użyciem ID serwera/użytkownika

80 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino80 Fundamenty bezpieczeństwa Notes/Domino IdentificationAuthenticationAccess Control An ID file identifies a named entity and its place in an organizational hierarchy IDs are securely authenticated using public-private key technology Multiple places where access to data or services can be granted or restricted client server 2-way authentication server server program server deny list Server access list database ACL The server program plays a key role in Domino security persons ID file servers ID file

81 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino81 Pliki ID W systemie Lotus Notes Domino jesteś tym, kogo opisuje Twój plik ID Plik ID zawiera informacje niezbędne do bezpiecznego komunikowania się z innymi –nazwa podmiotu –publiczne i prywatne klucze podmiotu –certifikaty potwierdzające nazwę i klucz publiczny podmiotu Plik ID może (i powinien) być zabezpieczony hasłem –hasło szyfruje i odszyfrowuje zawartość pliku ID Skompromitowany plik ID musi być zniszczony i zastąpiony nowym –standardowo nie wystarczy zmiana hasła, bo ktoś inny dysponuje kopią tego pliku z dotychczasowym, znanym mu hasłem

82 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino82 Pliki ID Dane identyfikacyjne przechowywane w pliku ID zabezpieczonym hasłem –zwykle hasło nie jest przesyłane do serwera –można włączyć opcję sprawdzania haseł i porównywania kluczy publicznych z kopiami trzymanymi na serwerze (w dokumencie serwera, użytkownika lub przez polisę) Uwaga na: –pliki ID z rozsynchronizowanymi hasłami –pliki ID, które mogły zostać przejęte przez osoby nieupoważnione Dla kluczowych plików ID można skonfigurować konieczność podania kilku haseł znanych różnym osobom –Administrator: menu Configuration - Certification - Edit Multiple Passwords...

83 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino83 Nazwy Notes Każdy podmiot ma wyróżniającą od innych go nazwę –nazwa kanoniczna: CN=John Smith/OU=Sales/O=Renovations/C=US –nazwa skrócona: John Smith/Sales/Renovations/US Nazwa podmiotu określa jednocześnie jego pozycję w strukturze organizacyjnej Składniki nazwy: –nazwa podstawowa, common name (CN) –0-4 nazwy jednostek organizacyjnych, organizational-unit names (OU) –nazwa organizacji, organization name (O) –opcjonalny kod kraju, country code (C) O=RenovationsC=US OU=MarketingOU=Development OU=EastOU=WestCN=John SmithCN=Mary White CN=Tom ColeCN=Alan BrownCN=Peter BellCN=Helen Jones OU=SRV CN=DOMINO1

84 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino84 Klucze publiczne i prywatne Technologia kluczy asymetrycznych umożliwia skuteczne zabezpieczenie danych i komunikacji Aby bezpiecznie wysłać informację do znanego podmiotu... –zakodować jego kluczem publicznym, a on ją odkoduje swoim kluczem prywatnym Aby podpisać cyfrowo informację bądź uwierzytelnić się... –zakodować swoim kluczem prywatnym, kto inny odkoduje ją Twoim kluczem publicznym Ten sam algorytm zarówno szyfruje jak i deszyfruje dane plain text message encrypted message signature encrypt / decrypt sender uses recipients public key to transmit sender uses own private key to sign recipient uses own private key to understand message recipient uses senders public key to verify signature

85 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino85 Podpisy cyfrowe Podpis cyfrowy dodaje się do informacji aby zapewnić nienaruszalność danych Aby podpisać informację... –hash the information into a smaller value called a "digest" –encrypt the digest using your private key –add the encrypted digest as the signature Aby zweryfikować podpis... –hash the information into a smaller value called a "digest" –decrypt the signature using signer's public key –the decrypted signature should match the digest –if not, then the content has probably changed since being signed

86 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino86 Asymetryczna kryptografia w Notes/Domino Klucz prywatny - w pliku ID, dostępny tylko dla właściciela Klucz publiczny - w katalogu Domino, dostępny dla wszystkich Uwierzytelnianie –dane identyfikacyjne cyfrowo podpisane kluczem znanym tylko wystawcy certyfikatu, uznanym za zaufany przez obie strony (w Notes/Domino - wspólny nadrzędny certyfikator organizacyjny albo poprzez certyfikaty wzajemne) Szyfrowanie –wiadomość zaszyfrowana kluczem publicznym odbiorcy może być odczytana tylko z użyciem odpowiadającego mu klucza prywatnego Weryfikacja zawartości –skrót (hash) podpisywanej wiadomości zaszyfrowany kluczem prywatnym nadawcy i dołączony jako podpis cyfrowy, którego autentyczność można sprawdzić poprzez odszyfrowanie skrótu za pomocą klucza publicznego nadawcy i porównanie z własnoręcznie wyliczonym na podstawie otrzymanej wiadomości Operacje wykonywane automatycznie przez oprogramowanie klienta lub serwera

87 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino87 Uwierzytelnianie klienta Notes i serwera Domino Uwierzytelnianie Notes/Domino to proces dwukierunkowy Klient uwierzytelnia serwer i vice-versa –wymiana kluczy publicznych i certyfikatów –wymiana losowych liczb zaszyfrowanych kluczami prywatnymi –przełączenie na bardziej efektywny klucz szyfrowania pojedynczej sesji transmisji Alice's public key and random number challenge Bob's public key and random number challenge Alice's certificate list Bob's certificate list Alice's random number challenge encrypted with Bob's private key Bob's signature on previous message Bob's random number challenge encrypted with Alice's private key Long-term secret (Alice's random number challenge, session key) Client Alice Server Bob

88 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino88 Bezpieczeństwo kluczy Długość kluczy rośnie wraz z wersją Notes/Domino –< R6 - 630 bitów –R6 - 1024 bity –R7 - 2048 bitów –R8 - 4096 bitów Aktualizację zbyt krótkich kluczy albo kopii klucza w katalogu Domino można wymusić polisą bez angażowania użytkownika

89 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino89 Kontrola dostępu Po uwierzytelnieniu na bazie pliku ID dalsza kontrola bezpieczeństwa opiera sie na szeregu barier Serwery i bazy danych posiadają różne listy kontroli dostępu –listy dozwolonych i zabronionych użytkowników na serwerze –kontrola dostępu do kartoteki w systemie plików z bazami danych –lista kontroli dostępu do bazy danych - Access Control List (ACL) poiomy ACL: Manager, Designer, Editor, Author, Reader, Depositor, No-access role w ACL ułatwiające grupowe zarządzanie dostępem wewnątrz bazy –prawa dostępu do poszczególnych elementów projektowych, np. formularzy, widoków –listy dozwolonych autorów i czytelników dla pojedynczych dokumentów –sekcje o kontrolowanym dostępie wewnątrz dokumentów –kontrola dostępu na poziomie pojedynczego pola Generalna zasad: w razie sprzecznych ustawień stosowane są najbardziej restrykcyjne

90 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino90 Kontrola wykonywania kodu Definicja prawa do wykonywania określonych typów operacji przez kod podpisany określonym ID Administration ECL w katalogu Domino vs. Workstation ECL w prywatnej książce adresowej użytkownika –Administration ECL (Actions - Edit Administration ECL) jest szablonem dla pierwotnej wersji Workstation ECL –późniejsze zmiany można dystrybuować poprzez polisy Uwagi: –blokować niepodpisany kod (zdarza się w b. starych aplikacjach) –umożliwiać czy zakazywać modyfikacji ECL przez użytkowników? –nie usuwać wpisów z ECL, lecz odbierać im wszystkie uprawnienia

91 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino91 Szyfrowanie lokalnych baz Domyślna opcja przy tworzeniu lokalnej repliki bazy z serwera Szyfrowanie z użyciem ID konkretnego użytkownika –nikt inny nie odczyta bazy, tylko on może ją przywrócić do pierwotnego stanu Zabezpiecza dane w lokalnej bazie po ewentualnej utracie komputera 3 poziomy –Simple encryption - szybki dostęp, ograniczone szyfrowanie, możliwość kompresji –Medium encryption - zadowalający dostęp, wystarczające szyfrowanie, brak kompresji –Strong encryption - powolny dostęp, najmocniejsze szyfrowanie, brak kompresji, zastosowanie tylko w ekstremalnych przypadkach Isniejącą już replikę też można zaszyfrować

92 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino92 Czas na pytania

93 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Instalacja i konfiguracja Ćwiczenie praktyczne

94 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino94 Instalacja Lotus Domino Uruchom C:\Install\Lotus Domino 8.5 Windows 32bit\C1SP7EN.exe Zmień - Save files in folder: C:\Temp\Lotus Domino Pakiet instalacyjny rozpakuje się Instalator uruchomi się samodzielnie, w razie czego zawsze można rozpocząć ponowną instalację uruchamiając C:\Temp\Lotus Domino\setup.exe Ekran powitalny Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej Zostaw domyślne - Program Files Directory Name - C:\Program Files\IBM\Lotus\Domino Nie zaznaczaj - Install Domino Partitioned servers Zmień - Data Files Directory Name - C:\Domino\Data Nie zmieniaj - Choose the setup type that best suits your needs - Domino Enteprise Server Zatwierdź listę składników do instalacji

95 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino95

96 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino96

97 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino97

98 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino98 Instalacja Lotus Notes/Designer/Admin Uruchom C:\Install\Lotus Notes Designer Admin 8.5 Windows English\C1SQ5EN.exe Zmień - Save files in folder: C:\Temp\Lotus Notes Pakiet instalacyjny rozpakuje się Instalator uruchomi się samodzielnie, w razie czego zawsze można rozpocząć ponowną instalację uruchamiając C:\Temp\Lotus Notes\setup.exe Ekran powitalny Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej Podaj nazwę użytkownika i organizację (do celów rejestracji) Zostaw domyślne - Instalacja plików programów do - C:\Program Files\IBM\Lotus\Notes Zmień - Instalacja plików programów do - C:\Notes\Data Wybierz składniki programu - wszystko z wyjątkiem "Funkcja pojedynczego logowania" Zostaw Notes jako domyślny program do poczty elektronicznej, kalendarza i kontaktów

99 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino99

100 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino100

101 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino101

102 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino102

103 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino103 Zainstalowane oprogramowanie

104 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino104 Konfiguracja Lotus Domino "C:\Program Files\IBM\Lotus\Domino\nserver.exe" -listen Start - Programs - Lotus Applications - Zdalna konfiguracja servera Server name: DominoZ1 (A, B, C,...) Organization name: FirmaZ (A, B, C,...) Organization Certifier password: passw0rd Customize... Country code: PL Domino domain name: DomenaZ (A, B, C,...)

105 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino105 Konfiguracja Lotus Domino First name: Administrator Last name: DominoZ (A, B, C,...) Administrator password: passw0rd Also save a local copy of the ID file: C:\Domino\Data\admin.id

106 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino106 Konfiguracja Lotus Domino Customize... *Database Replicator *Mail Router *Agent Manager *Administration Process Calendar Connector Schedule Manager Statistics HTTP Server LDAP Server SMTP Server Stats Rooms and Resources Manager

107 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino107 Konfiguracja Lotus Domino Customize... tylko TCP/IP + Encrypt + Compress fully qualified internet host name: dominoz1.firmaz.pl (A, B, C,...) Prohibit Anonymous access to all databases and templates Add LocalDomainAdmins group to all databases and templates I want to make additional copies of the ID files: C:\Notes\Data Review Setup

108 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino108 Uruchomienie Lotus Domino Start - Programs - Lotus Applications - Lotus Domino Server

109 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino109 Konfiguracja Lotus Notes/Designer/Admin Start - Programs - Lotus Applications - Lotus Notes 8.5 Ekran powitalny Your name: Administrator DominoZ (A, B, C,...) Domino server: DominoZ1/FirmaZ/PL (A, B, C,...) I want to connect to a Domino server Set up a connection to a Local Area Network (LAN Please provide specific network information...: TCP/IP Server address: 192.168.0.XXX Hasło użytkownika jak podczas rejestracji

110 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino110

111 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino111

112 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino112

113 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino113

114 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino114 Czas na pytania

115 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Użytkowanie Pokaz

116 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino116 Czas na pytania

117 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Narzędzia administracyjne

118 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino118 Konsola serwera

119 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino119 Konsola serwera Bezpośrednia kontrola działania serwera Bieżące komunikaty o operacjach wykonywanych przez poszczególne moduły Możliwość wydawania komend realizujących określone zadania

120 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino120 Konsola serwera - wybrane komendy HELP Help (Displays this help information) LOAD pgmname Load program TELL taskname command-string Send command-string to a task RESTART SERVER [password] Restart Server QUIT [password] Quit (exit server) < filename Execute server commands listed in a file SHOW SERVER Server information SHOW TASKS [only/user/all] Server tasks SHOW USERS Users with open sessions SHOW SCHEDULE Next Schedule [Server/Program/Location] [Appl] PULL server [database] Replicate one-way (pull) PUSH server [database] Replicate one-way (push) REPLICATE server [database] Replicate two-way request ROUTE servername Route mail to server TRACE servername [ALLPORTS] [PORTS portname,portname,...] Trace server connection SHOW CONFIGURATION variable Configuration variable SET CONFIGURATION "variable=value" [update/noupdate] Set Configuration variable

121 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino121 Konsola serwera - wybrane komendy (2) SHOW AGENTS filename [-verbose] Show all agents in a database SHOW CLUSTER Cluster information SHOW DATABASE filename Show Database Information SHOW DIRECTORY File Directory Information SHOW OPENDATABASES Show Open Database Information SHOW PORT portname Port specific information SHOW STATISTIC variable Statistic variable BROADCAST "msg" ["user/database"] Broadcast a message to user(s) DROP ["username/database"] [ALL] Drop one or more sessions START CONSOLELOG Enable console logging STOP CONSOLELOG Disable console logging

122 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino122 Domino Administrator

123 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino123 Domino Administrator Admin Help: Administration Tools -- The Domino Administrator IBM Lotus Domino Administrator - specjalizowany klient do administrowania środowiskiem Lotus Notes Domino Narzędzie do wykonywania większości zadań administracyjnych Interfejs użytkownika grupujący zawartość z różnych baz oraz dodatkowe narzędzia w układzie ułatwiającym codzienną pracą Niedostępny w polskiej wersji językowej Pewną alternatywą jest IBM Lotus Domino Web Administrator - klient administracyjny w przeglądarce WWW

124 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino124 Domino Administrator - interfejs użytkownika Domain Bookmark bar Window tab Tabs Current server name Server paneTask paneResults pane Tools pane

125 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino125 Domino Administrator - nawigacja Server pane - wyświetla serwery w domenie pogrupowane na różne sposoby –np. wg hierarchi organizacyjnej, klastrów, wersji Domino czy systemu operacyjnego Task pane - zawiera logicznie zgrupowane zadania administracyjne w zależności od wybranej zakładki obejmującej specyficzny obszar administrowania –np. aby zarządzać plikami baz danych na konkretnym serwerze, należy wskazać ten serwer i wybrać zakładkę Files Results pane - wyświela różne dane, w zależności od bieżącego zadania –np. przy wybranej zakładce Files wyświetla listę plików, zaś przy Server - Monitoring - stan procesów i statystyk w czasie rzeczywistym Tools pane - udostępnia dodatkowe narzędzia związane z wybraną zakładką –np. przy wybranej zakładce Files można wykonywać operacje na plikach baz danych Window tabs - umożliwia przełączanie pomiędzy otwartymi oknami Domains - daje dostęp w każdej z administrowanych domen –kliknięcie w ikonę domeny otwiera panel Server z listą jej serwerów Bookmark bar - organizuje zakładki w postaci ikon

126 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino126 Domino Administration preferences File - Preferences - Administration preferences... PreferenceDescription BasicsSelect domains to administer Add, edit, or delete domains Set domain location setting Select domain directory server Specify Domino Administrator startup settings Show Administrator home page Refresh server bookmarks FilesCustomize which columns appear on the Files tab Change the order in which columns appear Limit the types of files that Domino Administrator retrieves MonitoringConfigure global settings used to monitor the server Enable server health statistics and reports RegistrationSelect global settings used to register users, servers and certifiers StatisticsSelect global settings for statistic reporting and charting Enable statistic alarms while monitoring statistics

127 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino127 Domino Administrator tabs General administration tasks are organized by the tabs Click a tab to display its contents or use the Administration menu to navigate among the tabs TabUse to administer People & GroupsPeople-related Domino Directory items - such as Person documents, groups, mail-in databases and policies FilesDatabases, templates, database links and all other files in the server's data directory ServerCurrent server activity and tasks 5 sub-tabs: Status, Analysis, Monitoring, Statistics and Performance MessagingMail-related information 2 sub-tabs: Mail and Tracking Center ReplicationReplication schedule, topology, and events ConfigurationAll server configuration documents - such as Server, Messaging Settings, Configuration Settings and Server Connections documents

128 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino128 Domino Administrator tabs (2) People and Groups tab –Register new users and groups –Manage existing users, groups, mail-in databases, and other resources –Assign policies to users and groups –Assign roaming options and Internet settings to users –Access the Tools panel from which you can access numerous features for managing users and groups Files tab –Access a folder and one or more files inside the folder –Select the type of files to display - f.e. display only databases or only templates –Move or copy a database by dragging it onto an Domino server on the bookmark bar –View out of office status, that is, who is using the out of office service and is currently out of the office –Manage databases - for example, compact databases and manage ACLs –View disk size and free space on the C drive –View Domino Attachment and Object Service (DAOS) status

129 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino129 Domino Administrator tabs (3) Server - Status tab –See which server tasks are running, stop or restart them, or start new tasks –See who is connected to the server, including Notes users, browser and e-mail clients –See which Notes databases are currently in use –Access the live remote console of the server –Monitor the schedule of programs, agents, mail routing and replication –Access the Tools panel from which you can access server status related tools Server - Analysis tab –View, search, and analyze the log file (log.nsf) –Access the database catalog on the server –Access the Monitoring Results database (statrep.nsf) –Manage Administration Process requests –Access the Tools panel from which you can find a specific server, review activity data and access other server analysis related tools

130 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino130 Domino Administrator tabs (4) Server - Monitoring tab –Check status of Domino servers –Check server availability and sort servers by state or timeline –View the current status of tasks running on each server and view selected statistics –Monitor server health status and access server health reports Server - Statistics tab –See real-time statistics for the current status of the Domino system Server - Performance tab –View statistic charts for server performance in real time –Chart historical server performance over a selected period of time –Manage server activity trends –Perform resource load-balancing among servers

131 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino131 Domino Administrator tabs (5) Messaging - Mail tab –Manage mailboxes on the server –Check mail –View mail routing status –Monitor log file for routing-related events –Run reports on messaging use –Access the Tools panel from which you can access additional Messaging features such as stopping and starting the router Messaging - Tracking Center tab –Issue tracking requests to track messages Replication tab –View the server replication schedule –Check the log file for replication events –View replication topology maps related to the server

132 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino132 Domino Administrator tabs (6) Configuration tab –Configure all server options, settings and configurations for various subsystems including: Security Monitoring Messaging Policies Replication Directory services Off-line services –Access Tools panel from which you can access numerous server-related features such as server registration, setting up ports, securing the console and numerous other features

133 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino133 Domino Administrator tools Most tabs in Domino Administrator include a set of tools that change based on the selected tab You can also access tools using: –right click - select an object that has an associated tool and right click –menus - for each tab that has tools, the appropriate tools menu appears in the menu bar TabAvailable tools People & GroupsPeople, Groups FilesDisk Space, Folder, Database, DB2 Groups Server - StatusTask, User, Ports, Server Server - AnalysisAnalyze Messaging ConfigurationCertification, Registration, Policies, Hosted Org, Server, DB2 Server

134 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino134 Proces administracyjny

135 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino135 Administration Process Admin Help: Administration Tools -- The Administration Process Administration Process is a program that automates many routine administrative tasks –f.e. if you delete a user, Administration Process locates that user's name in Domino® Directory and removes it, locates and removes the user's name from ACLs, and makes any other necessary deletions for that user –f.e. if you want to delete all replicas of a database, Administration Process finds replicas on servers in the domain and provides an interface for deleting them

136 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino136 Automating tasks Name management tasks - such as rename person, rename group, delete person, delete group, delete server name, recertify users and store Internet certificate Mail file management tasks - such as delete mail file and move mail file Server document-management tasks - such as store CPU count, store platform, and place network protocol information in Server document Roaming user management tasks - such as roaming user setup, move roaming users to other servers, upgrade a nonroaming user to roaming status and downgrade roaming user to nonroaming status User mail file management tasks - such as performing Access Control List (ACL) changes and enabling agents. –f.e. "Out of Office" agent is enabled and disabled this way by Notes users Person document management tasks - such as storing the user's Notes version and client platform information Replica management tasks - such as create replica, move replica or delete all replicas of a database

137 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino137 Administration servers Administration servers control how the Administration Process does its work Specify an administration server for the Domino Directory and for each database –by default first Domino server set up in a domain is the administration server for the Domino Directory Administration server for Domino Directory maintains it's ACL, performs deletion and name change operations in that Domino Directory and these changes are replicated to other servers in the domain All databases need an administration server to manage name changes and deletions that apply to the database –f.e. changes to ACL, Readers and Authors fields, or Names fields –if a database has replicas, assign an administration server to only one replica, then Administration Process makes all changes to that replica and replication for that database carries out changes to all other replicas

138 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino138 Administration Requests database Administration Requests database (file admin4.nsf) is working repository where requests for work to be done by the Administration Process are stored Status of work done by Administration Process is also stored there as response Log documents to the requests To complete tasks, Administration Process posts and responds to requests in the Administration Requests database Domino servers use replicas of this database to distribute requests made on one server to other servers in the domain Views containing Request documents and respective Log documents Requests processed automatically vs. accept/reject necessary to process Use console command "tell adminp process..." to force request processing Check for processing errors. warnings and remarks Control size of Administration Requests database

139 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino139 Certification Log database Certification Log database (file certlog.nsf) is necessary to use Administration Process to perform name changes and recertifications Must reside on the server that stores Domino Directory in which you will initiate the name change or recertification Contains a permanent record of how you register servers and users, including information about the certifier ID. Also contains messages that describe the results of recertification requests that Administration Process is processing

140 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino140 Bazy o charakterze administracyjnym

141 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino141 Bazy wspólne dla całej domeny Notes Bazy administracyjne wspólne dla wszystkich serwerów w domenie (ich repliki znajdują się na każdym serwerze w pliku o takiej samej nazwie): katalog Domino (Domino Directory, publiczna książka adresowa), plik names.nsf wnioski administracyjne (Administration Requests), plik admin4.nsf statystyki i zdarzenia (Statistics & Events), plik events4.nsf rejestr certyfikacji (Certification Log), plik certlog.nsf katalog domeny (Domain Catalog), plik catalog.nsf szablony baz danych, pliki *.ntf

142 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino142 Bazy indywidualne dla poszczególnych serwerów Bazy administracyjne indywidualne dla poszczególnych serwerów (znajdują się na każdym serwerze w pliku o takiej samej nazwie, ale nie są swoimi replikami): rejestr Notes (Notes Log), plik log.nsf raporty statystyczne (Statistics Reports), plik statrep.nsf skrzynka routera poczty (Server Mailbox), plik mail.box magazyn śledzenia wiadomości pocztowych (Domino MailTracker Store), plik mtdata/mtstore.nsf

143 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino143 Czas na pytania

144 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Zarządzanie użytkownikami

145 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino145 ID recovery Admin Help: Security -- Domino server and Notes user IDs -- ID recovery Mechanizm umożliwiający odzyskiwanie zagubionych bądź uszkodzonych plików ID oraz zapomnianych haseł do nich Informacje na potrzeby odzyskiwanie zdefiniowane są w pliku certyfikatora ID Kopie nowo rejestrowanych plików ID trafiają do bezpiecznego repozytorium Procedura odzyskania pliku ID danego użytkownika z bezpiecznego repozytorium jest dobrze opisana w bazie pomocy

146 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino146

147 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino147

148 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino148

149 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino149

150 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino150 Rejestrowanie użytkowników Admin Help: User and Server Configuration -- Setting up Notes users -- User registration Rejestracja pojedynczego użytkownika Rejestracja hurtowa na bazie przygotowanego pliku Migracja użytkowników z innych systemów

151 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino151

152 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino152

153 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino153

154 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino154

155 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino155

156 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino156

157 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino157

158 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino158

159 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino159

160 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino160

161 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino161

162 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino162

163 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino163

164 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino164

165 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino165

166 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino166 Miejsca pobytu (Locations) Definicje w lokalnej książce adresowej użytkownika Umożliwiają przełączanie się na różne tryby pracy z pocztą elektroniczną (online/offline), różne sposoby łączenia się z serwerem, różne ustawienia replikacji, a nawet przełączanie się na innego użytkownika

167 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino167

168 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino168

169 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino169

170 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino170

171 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino171

172 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino172

173 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino173

174 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino174

175 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino175 Groups Admin Help: User and Server Configuration -- Using groups Podstawa zarządzania zespołami użytkowników Wykorzystywane m.in. do grupowego nadawania uprawnień oraz jako listy dystrybucyjne poczty elektronicznej Można je definiować kaskadowo (grupy w grupach) Warto przemyśleć podział na grupy, np. według różnych kryteriów –odwzorowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej firmy –zespoły zadaniowe –klasy użytkowników

176 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino176

177 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino177

178 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino178 Czas na pytania

179 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Zarządzanie bazami danych

180 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino180 Tworzenie nowej bazy na podstawie szablonu Menu File - Application - New... Serwer, tytuł bazy, nazwa pliku (ścieżka względna) Opcje: lokalne szyfrowanie, indeks wyszukiwania pełnotekstowego, zaawansowane Serwer i wybór szablonu

181 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino181

182 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino182 Kontrola dostępu Każda baza ma osobną listę praw dostępu (ACL) Typ: Person, Server, Person group, Server group, Mixed group, Unspecified Poziom dostępu: No Access, Depositor, Reader, Author, Editor, Designer, Manager Opcje dodatkowe, np. Create documents, Delete documents, Create private agents, Create personal folders/views, Create LotusScript/Java agents, Read public documents, Write public documents, Replicate or copy documents Role Log zmian Serwer administracyjny dla bazy danych Wymuszanie spójnej listy praw dostępu (consistent ACL)

183 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino183

184 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino184 Inne praktyczne narzędzia Większość można stosować grupowo dla wielu baz Compact... - odzyskiwanie miejsca po usuniętych dokumentach –także z konsoli: load compact... Full Text Index... - zakładanie indeksu wyszukiwania pełnotekstowego Quotas... - określanie limitów rozmiaru (dla baz pocztowych) Sign... - podpisywanie całości albo wybranych elementów projektu Fixup... - naprawa uszkodzonych baz –także z konsoli: load fixup...

185 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino185

186 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino186

187 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino187 Czas na pytania

188 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Elementy konfiguracji serwera

189 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino189 Dokument serwera Miejsce, w którym definiuje się szereg parametrów serwera –tworzony w Domino Directory w momencie rejestrowania serwera Między innymi... Opcje bezpieczeństwa Konfiguracja portów serwera Konfiguracja zadań (modułów) serwera (server tasks)

190 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino190

191 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino191

192 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino192

193 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino193

194 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino194 Logowanie transakcyjne Admin Help: Monitoring -- Managing servers -- Transaction logging Szybsze przywracanie środowiska po awarii (restart Domino) Zabezpieczenie przed utratą danych w przypadku awarii serwera/dysków Integralność danych w przypadku awarii Lepsza wydajność operacji I/O na podsystemie dyskowym Wymagane do wdrożenia DAOS (Domino Attachment and Object Service, deduplikacja załączników) Najlepiej umiejscowić logi transakcyjne na wydzielonych szybkich dyskach Standardowo logowanie transakcyjne w trybie Circular, ale przy zastosowaniu specjalizowanego agenta backup/restore - w trybie Archived

195 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino195

196 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino196

197 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino197 Domino Attachment and Object Storage (DAOS) Pojedyncza instancja składowania załączników umieszczonych w wielu bazach pocztowych i/lub aplikacjach w obrębie jednego serwera Radykalna oszczędność miejsca, optymalizacja wydajności routingu poczty Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 Bigfile.xls Hugefile.ppt mail\tnowak.nsf mail\jkowalski.nsf biblioteka.nsf Domino 7 Domino 8.5 Dawniej Teraz

198 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino198 Enable and configure DAOS (1) Enable ODS 51 –server console: command: set config Create_R85_Databases=1 Enable transactional logging –server doc, Transactional Logging tab: Transactional logging: Enabled Log path: C:\logdir Logging style: Circular Use all available space on log device: No Maximum log space: 1024 MB Enable DAOS –server doc, DAOS tab: Store file attachments in DAOS: Enabled Minimum size of object before Domino will store in DAOS: 4096 DAOS baze path: C:\DAOS Defer object deletion for: 30 days

199 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino199 Enable and configure DAOS (2) Restart server –server console: command: restart server Check configuration –server console: command: show server "DAOS: Enabled" Convert all databases in mail subdirectory to ODS 51 and enable DAOS for them –server console: command: load compact mail -c -daos on "-c" is for copy style compact, which converts to new ODS

200 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino200 Czas na pytania

201 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Zarządzanie pocztą elektroniczną

202 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino202 Planowanie topologii routingu Admin Help: Mail -- Planning a mail routing topology Routing wewnętrzny NRPC Komunikacja z innymi organizacjami przez SMTP, najlepiej poprzez wydzielony(e) serwer(y)

203 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino203

204 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino204 Przydatne narzędzia Message Recall - pozwala na anulowanie - pod pewnymi warunkami - wiadomości pocztowej przez nadawcę, o ile była wysłana w obrębie. Administrator może włączyć możliwość anulowania poczty, opcja da domyślnie jest wyłączona. Message Disclaimers - tekst dodawany do każdej z wiadomości pocztowych, poniżej osobistej stopki. Mail Journaling - kronikowanie wybranych wiadomości pocztowych, które są automatycznie kopiowanie do osobnej, zaszyfrowanej bazy danych, np. na potrzeby audytu wewnętrznego. Rules - za pomocą reguł poczty można definiować "zachowanie" routera w stosunku do wiadomości spełniających określone warunki, np. wybrane wiadomości pocztowe mają być odrzucane. Message Tracking - śledzenie drogi, jaką przeszła w systemie potencjalnie zaginiona wiadomość.

205 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino205 Konfiguracja na potrzeby poczty elektronicznej W większości w dokumencie ustawień konfiguracyjnych serwera (Configuration Settings), na zakładce Router/SMTP –trzeba założyć ręcznie, może być wspólny dla grupy serwerów –kliknięcie w nazwę pola wyświetla podpowiedź objaśniającą jego znaczenie, wartości itd. Router/SMTP - Basics Router/SMTP - Restrictions and Controls... - SMTP Inbound Controls Router/SMTP - Restrictions and Controls... - SMTP Outbound Controls Router/SMTP - Restrictions and Controls... - Delivery Controls Router/SMTP - Restrictions and Controls... - Transfer Controls Router/SMTP - Restrictions and Controls... - Rules Router/SMTP - Message Disclaimers Router/SMTP - Message Tracking Router/SMTP - Message Recall MIME - Advanced - Advanced Outbound Message Options - RFC822 phrase handling - Use CN as phrase

206 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino206 Konfiguracja rezerwacji zasobów Admin Help: User and Server Configuration -- Calendars and scheduling Domino Administrator menu File - Application - New... –Server DominoZ1/FirmaZ/PL –Title Resource reservations –File name rr.nsf –Template server DominoZ1/FirmaZ/PL –Show advanced templates –Template Resource Reservations (8.5) File name resrc8.ntf ACL role [CreateResource] New site New resource

207 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino207

208 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino208

209 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino209 Przetwarzanie poczty z użyciem reguł (mail rules) Admin Help: Mail -- Customizing mail -- Setting server mail rules

210 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino210 Kronikowanie poczty (mail journaling) Admin Help: Mail -- Customizing mail -- Mail journaling Założenie bazy kroniki (journal), w oparciu o szablon pocztowy Zdefiniowanie reguł wykonujących akcję kronikowania w zależności od pewnych warunków

211 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino211 Śledzenie poczty (message tracking)

212 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino212 Odwoływanie poczty (message recall) Admin Help: Mail -- Customizing mail -- Setting up message recall

213 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino213 Czas na pytania

214 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Elementy monitorowania systemu

215 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino215 Elementy monitorowania systemu Baza "Monitoring Configuration" –definiowanie zdarzeń i sposobów reakcji na nie Server Health Monitor Domino Domain Monitoring (DDM) Domino Configuration Tuner (DCT) A poza tym bazy: –log.nsf, certlog.nsf, statrep.nsf, catalog.nsf, admin4.nsf –wszystkie można przeglądać zarówno z poziomu zwykłego klienta Notes jak i w kliencie Domino Administrator

216 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino216 Czas na pytania

217 ® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino Źródła pomocy i dalszej wiedzy

218 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino218 IBM ID - uniwersalny identyfikator IBM https://www.ibm.com/account/profile/pl?page=reg Obecnie praktycznie wszystkie istotne serwisy IBM, do których dostęp jest kontrolowany bądź limitowany, wymagają logowania z użyciem IBM ID Uniwersalny mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników Każdy może się zarejestrować, ale dostęp do poszczególnych serwisów może być ograniczony

219 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino219 IBM Offering Information http://www.ibm.com/common/ssi Źródło informacji o ofercie IBM Announcement Letters

220 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino220 Announcement Letter - przykład

221 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino221 IBM Passport Advantage http://www.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/ Komplet informacji, w tym: –umowy (agreements) –formularze rejestracyjne (enrollment forms) –definicje osób kontaktowych Primary Contact, Administration Contact, Site Technical Contact –tabela przeliczeniowa PVU (Processor Value Units) PA Online (reseller site) –możliwość sprawdzenia informacji o klientach –możliwość samodzielnej wyceny oprogramowania eCustomer care –palogin@ie.ibm.com

222 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino222 Ważne daty z życia produktu http://www.ibm.com/software/support/lifecycle/ Informacje o każdej wersji Typ wsparcia (S/E/O) i daty

223 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino223 Software license agreements http://www.ibm.com/software/sla

224 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino224 IBM PartnerWorld http://www.ibm.com/partnerworld/ Uniwersalny program partnerski IBM Portal dla partnerów handlowych IBM Główne źródło wiedzy –sprzedaż –marketing –technologia –szkolenia i certyfikacja –współpraca z IBM –rozwiązania, usługi –nowości i ogłoszenia

225 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino225 Value Package http://www.ibm.com/partnerworld/valuepack/ Pakiet dodatkowych korzyści dla partnerów Korzyści stopniowane w zależności od poziomu partnerskiego –Premier, Advanced, Member Kluczowe elementy, najbardziej przydatne w praktyce: –You Pass/Test We Pay - uzyskiwanie certyfikatów potrzebnych m.in. do SVI i VAP –Software Download - pełny wybór oprogramowania IBM w różnych wersjach –Run Your Business Software - wybrane oprogramowanie IBM na potrzeby wewnętrzne Roczny abonament w zależności od opcji –pełny IBM Value Package - 2000 USD –IBM Software Access Option (tylko dostęp do oprogramowania) - 795 USD –IBM Technical Support Value Option (dodatkowe wsparcie techniczne) - 1200-3600 USD

226 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino226 Software Access Catalog Downloads PartnerWorld, odnośnik "Downloads and CDs" Do wyboru: –Find by Search Text, by Categories, by Part Number –Download method: Download Director, HTTP transfer

227 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino227 developerWorks http://www.ibm.com/developerworks/lotus/

228 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino228 developerWorks Lotus downloads http://www.ibm.com/developerworks/lotus/downloads

229 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino229 Lotus Greenhouse http://greenhouse.lotus.com/ Możliwość nieodpłatnego przetestowania wybranych produktów Lotus, m.in.: –poczta elektroniczna w iNotes –konferencje WWW w Sametime –miejsca dla zespołów roboczych w Quickr –serwis społecznościowy oparty o Connections –portal, mashups, forms –niektóre wersje beta Gotowe środowisko demonstracyjne w oparciu o infrastrukturę hostingową IBM Idealne narzędzie do prostego i szybkiego wykorzystania w procesie sprzedaży Uwaga: Rejestracja kont dla partnerów i klientów niepowiązana z IBM ID

230 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino230 Redbooks http://www.redbooks.ibm.com/

231 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino231 Redbook - przykład

232 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino232 Lotus Redbooks/Redpapers - wybór IBM WebSphere Portal V6 Self Help Guidehttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4339.html01.2008 IBM Lotus Notes and Domino 8 Reviewers Guidehttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4359.html12.2007 IBM Lotus Notes and Domino 8 Deployment Guidehttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247506.html11.2007 Sametime 7.5.1 - Best Practices for Enterprise Scale Deploymenthttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247410.html09.2007 Building Composite Applicationshttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247367.html07.2007 Implementing IBM Lotus Domino 7 for i5/OShttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247311.html03.2007 WebSphere Portal Version 6 Enterprise Scale Deployment Best Practiceshttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247387.html03.2007 Building Composite Applications in Lotus Expeditor V6.1http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4241.html02.2007 Lotus Notes access for SAP solutionshttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4215.html02.2007 Extending Sametime 7.5: Building Plug-ins for Sametimehttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247346.html01.2007 Migrating from Microsoft Exchange 2000/2003 to Lotus Notes and Domino 7http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247777.html11.2006 Domino 7 Performance Tuning: Best Practices to Get the Most...http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4182.html09.2006 Domino 7 Server Consolidation: Best Practices to Get the Most...http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4181.html08.2006 Domino Web Access 7 Customizationhttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4188.html08.2006 Understanding Lotus Notes Smart Upgradehttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4180.html06.2006 Lotus Notes and Domino 7 Enterprise Upgrade Best Practiceshttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4120.html04.2006 Lotus Domino 7 Application Developmenthttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4102.html03.2006 Security Considerations in Lotus Notes and Domino 7: Making Great Security...http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247256.html03.2006 Domino 7 for Sun Solaris 10http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247162.html03.2006 Lotus Domino Domain Monitoringhttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4089.html12.2005 Domino Access for Microsoft Outlook: Deployment and Migration Guidehttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246754.html08.2005

233 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino233 IBM Software Support http://www.ibm.com/software/support Baza wiedzy - możliwość wyszukiwania szczegółowych informacji technicznych nt. znanych problemów z oprogramowaniem –wybór marki oprogramowania i produktu + wyszukiwane wyrażenie Odnośniki do innych informacji w zakresie wsparcia technicznego

234 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino234 IBM Software Support - wyniki wyszukiwania

235 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino235 Zgłoszenia serwisowe - kontakt z IBM http://www.ibm.com/contact/pl/ 0 800 666 999 tel. +48 22 8786999 fax +48 22 8786799 serwis-ibm@pl.ibm.com dispatch@pl.ibm.com Należy przygotować: –nazwa i dane klienta ze wskazaniem osoby kontaktowej –IBM Customer Number –zwięzły opis problemu i jego konsekwencji (business impact), jeśli spodziewana jest eskalacja do L2, to najlepiej od razu po angielsku –wersja oprogramowania i systemu operacyjnego (plus ew. poprawek), czy problem jest powtarzalny?, co ostatnio zmieniano w konfiguracji? –zabezpieczone logi, ustawienia konfiguracyjne, zrzuty z ekranu –proponowany poziom istotności problemu (severity level) Firma wdrażająca/obsługująca może zgłaszać w imieniu klienta

236 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino236 Electronic Service Request (ESR) https://www.ibm.com/software/support/esr Narzędzie do zgłaszania problemów drogą elektroniczną Dużo łatwiejsza komunikacja oraz śledzenie bieżącego stanu i historii problemu Archiwum danych historycznych o dotychczas obsługiwanych zgłoszeniach Dostęp w oparciu o IBM ID powiązane z numerem klienta (ICN) –wnioski akceptuje osoba kontaktowa ds. technicznych (STC) Weryfikacja uprawnienia do korzystania ze wsparcia technicznego –tylko produkty z aktywnym serwisowaniem (maintenance) Możliwość upoważnienia np. zewnętrznych konsultantów do zgłaszania problemów w imieniu klienta bądź tylko śledzenia stanu wybranych zgłoszeń Każde zgłoszenie ma swój identyfikator - PMR# Dalszy przebieg procesu –jeśli problem nie jest jeszcze znany, to zostanie założony raport - SPR# –personel wsparcia technicznego udzieli pomocy w rozwiązaniu problemu, zarekomenduje poprawki w konfiguracji, a w razie potrzeby dostarczy specjalne poprawki (hotfix) –zamknięcie PMR po akceptacji klienta

237 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino237 Software Support Handbook Organizacja wsparcia technicznego Procedury zgłaszania i eskalacji problemów Pomocne narzędzia Praktyczne wskazówki

238 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino238 IBM Professional Certification Program http://www.ibm.com/certify

239 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino239 Blogi http://planetlotus.org/ Ed Brill Andre Guirard Chris Miller Notes Design Blog

240 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino240 POLish Lotus User Group http://www.pollug.org/

241 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino241 GoldenLine: Grupa "IBM Lotus Domino" http://www.goldenline.pl/grupa/ibm-lotus-domino/

242 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino242 Lotus SDJ Extra Specjalny numer czasopisma "Software Development Journal" Dominują artykuły opisujące techniczne aspekty poszczególnych produktów na poziomie podstawowym, np.: –instalacja, konfiguracja i podstawy administrowania Lotus Notes Domino –budowanie aplikacji Lotus Notes Domino i Lotus Symphony –praktyczne zastosowania komunikatora Lotus Sametime –budowa rozwiązań na bazie Lotus Quickr

243 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino243 Lotusphere http://www.lotusphere.com/ Największa, coroczna konferencja poświęcona oprogramowaniu IBM Lotus Sesje plenarne, ścieżki tematyczne, laboratoria, stoiska partnerów Ponad 7000 uczestników, Walt Disney World, Orlando, Florida, USA

244 IBM | Software Group | Lotus software 10-11.12.2009Warsztat techniczny Lotus Notes Domino244 Czas na pytania


Pobierz ppt "® © 2009 IBM Corporation Lotus Notes Domino warsztat techniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google