Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systems Management Server 2003. Overview Obszary wspomagania Podstawowe cechy SMS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systems Management Server 2003. Overview Obszary wspomagania Podstawowe cechy SMS."— Zapis prezentacji:

1 Systems Management Server 2003

2 Overview Obszary wspomagania Podstawowe cechy SMS

3 Dostarczanie aplikacji Obszary wspomagania Zarządzanie zasobami Integracja z WMI Zarządzanie bezpieczeństwem Mobilność

4 Do podstawowych cech SMS 2003 należą: Podstawowe cechy SMS Inwentaryzacja sprzętowa i programowa Dystrybucja oprogramowania Śledzenie wykorzystania aplikacji Narzędzia pracy zdalnej Zarządzanie aktualizacją Inwentaryzacja sprzętowa i programowa Dystrybucja oprogramowania Śledzenie wykorzystania aplikacji Narzędzia pracy zdalnej Zarządzanie aktualizacją

5 Struktura SMS Co to jest site SMS ? Hierarchia SMS ? Kluczowe komponenty siteu SMS Udostępniane usługi Co to są kolekcje ?

6 Co to jest site SMS ? Primary Site SMS Site Database Site Server SMS Administrator Console Secondary Site

7 Hierarchia SMS Pierwszy primary site jest nazywany również central siteem Parent Site Child Site Parent and Child Site Parent and Child Site

8 Kluczowe komponenty siteu SMS Klienci Site Server Primary site posiada bazę Role site systemów RP DP SLP CAP MP Advanced Client: OS - Windows 2000 i późniejsze Legacy Client: Bazujący na SMS 2.0 Sitey SMS zawierają jeden lub więcej site systemów wykonujących dedykowane funkcje

9 Site Systems Management Point Client Access Point (CAP) Server Locator Point (SLP) Reporting Point Distribution Point Usługi zapewniane przez site systemy Legacy Clients Advanced Clients

10 Co to są kolekcje ? Site Server Klienci Kolekcje są tworzone tutaj All Windows XP Systems All Users All Systems

11 Struktury wielo-siteowe Wskazania dla tworzenia wielu siteów Rodzaj informacji przepływających między siteami Co to są granice siteu ? Granice wędrujące (Roaming Boundaries)

12 Wskazania dla tworzenia wielu siteów Ilość użytkowników a wydajność sieci Ilość zasobów Usługi dla użytkowników Struktura korporacyjna Struktura domenowa Ilość użytkowników a wydajność sieci Ilość zasobów Usługi dla użytkowników Struktura korporacyjna Struktura domenowa LAN

13 Secondary Child Parent Site Primary Child A Primary Child B Parent Site Rodzaj informacji przepływających między siteami Primary Child A Primary Child B Step 1 Step 2 Management Instructions and Data Resource and Client Data Management Instructions and Data Secondary Child Parent Site Primary Child A Primary Child B

14 Co to są granice siteu ? Site Boundaries: 192.168.74.0 NWTRADERS–SITE–B 192.168.74.0 NWTRADERS–SITE–B Site Boundaries: 192.168.72.0 NWTRADERS–SITE–A 192.168.72.0 NWTRADERS–SITE–A

15 Primary Site Chicago Secondary Site Milan Granice wędrujące (Roaming Boundaries) Central Site Server Distribution Point Management Point Zakres adresów IP Podsieci IP Sitey Active Directory Zakres adresów IP Podsieci IP Sitey Active Directory Granice wędrujące: Central Site Server Distribution Point Management Point Klient mobilny z Chicago Klient mobilny jest w stanie podłączyć się do punktu dystrybucyjnego bazując na konfiguracji granic wędrujących

16 Active Directory a SMS 2003 Rola Active Directory Tryby bezpieczeństwa Metody Active Directory Discovery Czym jest System Management Container ? Jak Active Directory pomaga lokalizować sitey i site systemy ?

17 Rola Active Directory Secure Key Exchange Client B Client C Client D Client A Software Distribution Microsoft © Office Home site Advanced client Roaming site Global Roaming

18 Tryby bezpieczeństwa SMS Środowisko AdvancedStandard Active Directory Windows NT domain Usługi pracują na koncie local system Serwery komunikują się za pomocą kont komputerów SMS Advanced Client

19 Metody Active Directory Discovery Metoda Wyszukiwanie Active Directory User Discovery Users i grupy Kontenery i podkontenery Active Directory System Discovery Komputery Active Directory System Group Discovery Organizational Units Global Groups Universal Groups Nested Groups

20 Czym jest System Management Container ? System Management container zawiera obiekty siteu i site systemów wykorzystywane przez użytkownika do ich odszukania

21 Jak Active Directory pomaga lokalizować sitey i site systemy ? System Management Container z zarejestrowanym Management Point i Server Locator Point

22 Wyszukiwanie zasobów Co to jest Resource Discovery ? Metody SMS Resource Discovery Kiedy używać danej metody ? Metoda Network Discovery Site systemy wspierające klientów

23 Co to jest Resource Discovery ? Resource Discovery jest procesem wykrywania i zbierania informacji o zasobach w sieci

24 Metody SMS Resource Discovery Network Discovery Active Directory System Discovery Active Directory User Discovery Active Directory System Group Discovery Windows User Account Discovery Windows User Group Discovery Heartbeat Discovery Site System Discovery Network Discovery Active Directory System Discovery Active Directory User Discovery Active Directory System Group Discovery Windows User Account Discovery Windows User Group Discovery Heartbeat Discovery Site System Discovery

25 Kiedy używać danej metody ? Metoda discoveryDane o zasobach Network Zasoby posiadające adres IP Active Directory User Zasoby kont użytkowników w domenie Active Directory System Komputery pracujące w AD Active Directory System Group Obiekty grupujące Windows User Account Konta użytkowników Windows User Group Grupy użytkowników Heartbeat Utrzymywanie danych o zasobach

26 Metoda Network Discovery Client Windows XP Windows NT Server 1 Printer 1 Windows XP Windows 2000 Client Discovery Agent Discovery Agent Site Server Trzy opcje: Topology and client Topology Topology, client, and client operating system

27 Server locator point (SLP) Lokalizuje CAP dla klientów Ogranicza ruch pomiędzy: Serwerami SMS i kontrolerami Klientami SMS i kontrolerami Client access point (CAP) Punkt komunikacji pomiędzy site systemem a klientem Legacy Komputery klienckie kontaktują się z CAP celem instalacji lub uaktualnienia oprogramowania klienckiego i konfiguracji Site systemy wspierające klientów Management point Konfiguracja dla klientów Advanced Otrzymuje informacje z procesów discovery, inwentaryzacji, software meteringu i informacje statusowe od klientów Primary Site Legacy Client CAP Central site Server Locator Point Management Point Advanced Client

28 Przygotowanie środowiska dystrybucji oprogramowania Jak działa dystrybucja oprogramowania (klient) ? Software Distribution – zadania administracyjne Konfiguracja ustawień siteu Obiekty używane podczas dystrybucji Faza monitorowania procesu dystrybucji

29 Klinet: Sprawdza, czy są nowe aplikacje Jak działa dystrybucja oprogramowania (klient) ? Advanced ClientLegacy Client Distribution Point 1 1 Primary Site CAP Uruchamia aplikację zgodnie z ustawieniami wysyła zwrotnie status do siteu 3 3 2 2 Management Point

30 Software Distribution – zadania administracyjne Distribution Point Management Point Przygotowanie siteu 1 1 Utworzenie obiektów dystrybucji 2 2 Klienci uruchamiają aplikacje 3 3 Advanced Client Monitorowanie dystrybucji 4 4

31 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 3 3 Advanced Client Konfiguracja ustawień siteu Przygotowanie siteu Distribution Point Management Point 1 1 Wskazanie Distribution Point Konfiguracja komponentów dystrybucji Konfiguracja Advertised Programs Client Agent Definiowanie Roaming Boundaries Wskazanie Distribution Point Konfiguracja komponentów dystrybucji Konfiguracja Advertised Programs Client Agent Definiowanie Roaming Boundaries 1 1 4 4 3 3 2 2 Przygotowanie siteu obejmuje cztery kroki :

32 Distribution Point Management Point Prepare the site Content covered in Module 7, Lesson 2 and 3 Prepare the site Content covered in Module 7, Lesson 2 and 3 1 1 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 3 3 Advanced Client Monitor software distribution Module 8, Lesson 6 Monitor software distribution Module 8, Lesson 6 4 4 Obiekty używane podczas dystrybucji Utworzenie obiektów dystrybucji 2 2 W procesie dystrybucji biorą udziała obiekty: Collections Packages Programs Advertisements Collections Packages Programs Advertisements

33 Create software distribution objects Module 8, Lessons 1-4 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 3 3 2 2 Faza monitorowania procesu dystrybucji Advanced Client Monitor software distribution Module 8, Lesson 6 Monitor software distribution Module 8, Lesson 6 4 4 A best practice is to monitor the software distribution once the process has begun Distribution Point Management Point

34 Dystrybucja oprogramowania Co to jest kolekcja ? Do czego służy package i program ? Czym są rozgłoszenia ? Jak dystrybuować paczki na punkty dystrybucyjne ? Faza monitorowania procesu dystrybucji

35 Co to jest kolekcja ? Komputery z systemem Windows XP Komputery, na których jest zainstalowany Office 2003 Microsoft ® Office XP

36 Do czego służy package i program ? A program allows a package to run on the client Office 2003 Setup Office 2003 Program pozwala uruchomić paczkę po stronie klienta Office 2003 Setup Office 2003

37 Czym są rozgłoszenia ? Panel Sterowania: Add or Remove Programs Run Advertised Programs Rozgłoszenie (advertisement) jest obiektem służącym do powiadamiania stacji klienckiej

38 Proces tworzenia paczki: Tworzenie paczki W konsoli SMS Administrator wybrać Packages Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wskazać New, wybrać Package lub Package From Definition Skonfigurować ustawienia W konsoli SMS Administrator wybrać Packages Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wskazać New, wybrać Package lub Package From Definition Skonfigurować ustawienia 1 1 3 3 2 2

39 Tworzenie programu: Konfiguracja programu Odszukać paczkę dla której będzie tworzony program, wybrać Programs Wybrać New, kliknąć Program Skonfigurować właściwości Odszukać paczkę dla której będzie tworzony program, wybrać Programs Wybrać New, kliknąć Program Skonfigurować właściwości 1 1 3 3 2 2

40 SMS Site Server Jak dystrybuować paczki na punkty dystrybucyjne ? Przesłanie paczki Office 2003 na DP B i DP A Distribution Point A Distribution Point B

41 W celu weryfikacji: Jak zweryfikować dostarczenie paczki do Distribution Point W konsoli SMS Administrator przechodzimy do folderu Reporting Klikamy Reports w celu wylistowania raportów Prawym przyciskiem klikamy raport All distribution points, wskazujemy All Tasks, wskazujemy Run i wybieramy reporting point gdzie uruchomiony zostanie raport W oknie Report Viewer klikamy strzałkę obok DP w celu zobaczenia wszystkich pakietów na punkcie dystrybucyjnym W konsoli SMS Administrator przechodzimy do folderu Reporting Klikamy Reports w celu wylistowania raportów Prawym przyciskiem klikamy raport All distribution points, wskazujemy All Tasks, wskazujemy Run i wybieramy reporting point gdzie uruchomiony zostanie raport W oknie Report Viewer klikamy strzałkę obok DP w celu zobaczenia wszystkich pakietów na punkcie dystrybucyjnym 1 1 3 3 2 2 4 4

42 Tworzenie i konfiguracja rozgłoszeń i zarządzanie instalacją oprogramowania Tworzenie rozgłoszenia Opcje konfiguracyjne Zdalne uruchamianie paczek Jak odświeżyć User Policy lub Machine Policy ? Uruchamianie paczek po stronie klienta The Role of the Agent in Software Distribution Demonstration: How to Create and Configure an Advertisement

43 Tworzenie rozgłoszenia W celu utworzenia rozgłoszenia należy: W konsoli SMS Administrator przejść do Advertisements Kliknąć prawym przyciskiem Advertisements, wskazać New, kliknąć Advertisement Wypełnić właściwości W konsoli SMS Administrator przejść do Advertisements Kliknąć prawym przyciskiem Advertisements, wskazać New, kliknąć Advertisement Wypełnić właściwości 1 1 3 3 2 2

44 Opcje konfiguracyjne Scheduling Mandatory: Program jest uruchamiany po zaistnieniu zdarzenia (logon, logoff określona data i czas) Optional: Pozwala na uruchamianie programu w zależności od potrzeb użytkownika Dodatkowe opcje Uruchomienie programu z DP lub download i uruchomienie lokalne Użycie zdalnego DP kiedy użytkownik pracuje w zdalnej lokalizacji

45 Klient A przenosi się do secondary site Distribution point spoza granicy SMS Primary Site Klient A uruchamia rozgłaszany program z remote DP ponieważ opcja uruchomienia ze zdalnego DP lub opcja downloadu ze zdalnego DP na to pozwalają 1 1 3 3 2 2 Zdalne uruchamianie paczek SMS Primary Site Boundary Local Distribution Point SMS Server Remote Roaming Boundary Client A Remote DP Client A SMS Primary Site Boundary Local Distribution Point SMS Server

46 W tym celu należy: Jak odświeżyć User Policy lub Machine Policy ? Kliknąć Start, kliknąć Control Panel W Control Panel, dwukrotnie kliknąć Systems Management We właściwościach Systems Management wybrać zakładkę Actions W oknie szczegółów kliknąć Machine Policy Retrieval & Evaluation Cycle lub User Policy Retrieval & Evaluation Cycle Kliknąć Start, kliknąć Control Panel W Control Panel, dwukrotnie kliknąć Systems Management We właściwościach Systems Management wybrać zakładkę Actions W oknie szczegółów kliknąć Machine Policy Retrieval & Evaluation Cycle lub User Policy Retrieval & Evaluation Cycle 1 1 3 3 2 2 4 4

47 Uruchamianie paczek po stronie klienta W celu ręcznego uruchomienia programu należy: Kliknąć Start, kliknąć Control Panel W Control Panel, dwukrotnie kliknąć Run Advertised Programs W oknie dialogowym Run Advertised Programs, dwukrotnie kliknąć program, który ma zostać uruchomiony Kliknąć Start, kliknąć Control Panel W Control Panel, dwukrotnie kliknąć Run Advertised Programs W oknie dialogowym Run Advertised Programs, dwukrotnie kliknąć program, który ma zostać uruchomiony 1 1 2 2 3 3 Klienci SMS automatycznie uruchamiają rozgłaszane programy, które mają ustawioną opcję mandatory assignment Programy, które nie mają ustawionej tej opcji uruchamia ręcznie użytkownik

48 Monitorowanie procesu Software Distribution Standardowe raporty Jak używać standardowych raportów ? Metody monitorowania procesu dystrybucji Sprawdzanie informacji statusowych dla paczek i rozgłoszeń Lokalizacja plików logów

49 Trzy predefiniowane raporty: Standardowe raporty All advertisements All collections All packages

50 Oglądanie raportów statusowych: Jak używać standardowych raportów ? W konsoli SMS Administrator, rozwinąć Site Database, rozwinąć Reporting, kliknąć Reports W oknie szczegółowym kliknąć prawym przyciskiem myszy Distribution status danej paczki Wskazać Distribution status, wskazać All Tasks, wskazać Run W konsoli SMS Administrator, rozwinąć Site Database, rozwinąć Reporting, kliknąć Reports W oknie szczegółowym kliknąć prawym przyciskiem myszy Distribution status danej paczki Wskazać Distribution status, wskazać All Tasks, wskazać Run 1 1 2 2 3 3

51 Metody monitorowania procesu dystrybucji Monitorowanie procesu dystrybucji: Software Distribution Reports Advertisements Summary Status Package Status Summary Monitorowanie procesu dystrybucji: Software Distribution Reports Advertisements Summary Status Package Status Summary

52 W konsoli SMS Administrator wybrać Site Database, kliknąć System Status, kliknąć Package Status Prawym przyciskiem myszy kliknąć wybraną paczkę Wybrać Show Messages W celu obejrzenia wszystkich wiadomości kliknąć All W celu obejrzenia wybranych wiadomości kliknąć Errors, Warnings lub Info W celu obejrzenia statusu konkretnego siteu wybrać właściwą paczkę W konsoli SMS Administrator wybrać Site Database, kliknąć System Status, kliknąć Package Status Prawym przyciskiem myszy kliknąć wybraną paczkę Wybrać Show Messages W celu obejrzenia wszystkich wiadomości kliknąć All W celu obejrzenia wybranych wiadomości kliknąć Errors, Warnings lub Info W celu obejrzenia statusu konkretnego siteu wybrać właściwą paczkę Sprawdzenie statusu paczki: 1 1 4 4 2 2 3 3 5 5 6 6 Sprawdzanie informacji statusowych dla paczek i rozgłoszeń W konsoli SMS Administrator, rozwinąć Site Database, rozwinąć System Status, Advertisement Status, kliknąć właściwy advertisement Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wybrać Show Messages W celu obejrzenia wszystkich statusów kliknąć All W celu sprawdzenia konkretnych informacji wybrać Received, Failures, Program Started, Program Errors lub Program Success W konsoli SMS Administrator, rozwinąć Site Database, rozwinąć System Status, Advertisement Status, kliknąć właściwy advertisement Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wybrać Show Messages W celu obejrzenia wszystkich statusów kliknąć All W celu sprawdzenia konkretnych informacji wybrać Received, Failures, Program Started, Program Errors lub Program Success 1 1 4 4 2 2 3 3 5 5 Sprawdzenie statusu rozgłoszenia:

53 Lokalizacja plików logów Pliki logów na serwerze SMS: %Windir%\System32\CCM\Logs C:\SMS\Logs Pliki logów dla Advanced Clienta : Pliki logów Legacy Clienta : %Windir%\MS\SMS\Logs


Pobierz ppt "Systems Management Server 2003. Overview Obszary wspomagania Podstawowe cechy SMS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google