Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systems Management Server 2003

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systems Management Server 2003"— Zapis prezentacji:

1 Systems Management Server 2003

2 Overview Obszary wspomagania Podstawowe cechy SMS

3 Obszary wspomagania Dostarczanie aplikacji Zarządzanie Mobilność
zasobami Integracja z WMI Zarządzanie bezpieczeństwem

4 Podstawowe cechy SMS Do podstawowych cech SMS 2003 należą:
Inwentaryzacja sprzętowa i programowa Dystrybucja oprogramowania Śledzenie wykorzystania aplikacji Narzędzia pracy zdalnej Zarządzanie aktualizacją Monitorowanie wykorzystania aplikacji. Narzędzie to generuje szczegółowe raporty mówiące m.in. O tym, jakie programy i przez jaki czas używane były przez pracowników

5 Struktura SMS Co to jest site SMS ? Hierarchia SMS ?
Kluczowe komponenty site’u SMS Udostępniane usługi Co to są kolekcje ?

6 SMS Administrator Console
Co to jest site SMS ? Primary Site Secondary Site Site Server SMS Site Database SMS Administrator Console

7 Hierarchia SMS Parent Site
Pierwszy primary site jest nazywany również central site’em Child Site Parent and Child Site Child Site

8 Kluczowe komponenty site’u SMS
Advanced Client: OS - Windows 2000 i późniejsze Legacy Client: Bazujący na SMS 2.0 Site Server Primary site posiada bazę Role site system’ów RP DP SLP CAP MP Klienci Site’y SMS zawierają jeden lub więcej site system’ów wykonujących dedykowane funkcje

9 Usługi zapewniane przez site systemy
Site Systems Management Point Client Access Point (CAP) Server Locator Point (SLP) Reporting Point Distribution Point Legacy Clients Advanced Clients

10 Kolekcje są tworzone tutaj
Co to są kolekcje ? Kolekcje są tworzone tutaj Site Server All Windows XP Systems Klienci All Users All Systems

11 Struktury wielo-site’owe
Wskazania dla tworzenia wielu site’ów Rodzaj informacji przepływających między site’ami Co to są granice site’u ? Granice wędrujące (Roaming Boundaries)

12 Wskazania dla tworzenia wielu site’ów
Ilość użytkowników a wydajność sieci Ilość zasobów Usługi dla użytkowników Struktura korporacyjna Struktura domenowa LAN LAN

13 Rodzaj informacji przepływających między site’ami
Secondary Child Parent Site Primary Child A Primary Child B Management Instructions and Data Management Instructions and Data Management Instructions and Data Step 2 Step 1 Parent Site Parent Site Resource and Client Data Resource and Client Data Primary Child A Primary Child A Primary Child B Primary Child B Resource and Client Data Secondary Child

14 Co to są granice site’u ? Site Boundaries: 192.168.72.0
NWTRADERS–SITE–A Site Boundaries: NWTRADERS–SITE–B

15 Granice wędrujące (Roaming Boundaries)
Distribution Point Granice wędrujące: Management Point Primary Site Chicago Zakres adresów IP Podsieci IP Site’y Active Directory Central Site Server Klient mobilny z Chicago Distribution Point Management Point Secondary Site Milan Klient mobilny jest w stanie podłączyć się do punktu dystrybucyjnego bazując na konfiguracji granic wędrujących Central Site Server

16 Active Directory a SMS 2003 Rola Active Directory Tryby bezpieczeństwa
Metody Active Directory Discovery Czym jest System Management Container ? Jak Active Directory pomaga lokalizować site’y i site systemy ?

17 Software Distribution
Rola Active Directory Software Distribution Client A Client B Client C Global Roaming Client D Microsoft© Office Roaming site Home site Secure Key Exchange Advanced client

18 Tryby bezpieczeństwa SMS
Środowisko Advanced Standard Active Directory Windows NT domain Usługi pracują na koncie local system Serwery komunikują się za pomocą kont komputerów SMS Advanced Client

19 Metody Active Directory Discovery
Metoda Wyszukiwanie Active Directory User Discovery Users i grupy Kontenery i podkontenery Active Directory System Discovery Komputery Active Directory System Group Discovery Organizational Units Global Groups Universal Groups Nested Groups

20 Czym jest System Management Container ?
System Management container zawiera obiekty site’u i site system’ów wykorzystywane przez użytkownika do ich odszukania

21 Jak Active Directory pomaga lokalizować site’y i site systemy ?
System Management Container z zarejestrowanym Management Point i Server Locator Point

22 Wyszukiwanie zasobów Co to jest Resource Discovery ?
Metody SMS Resource Discovery Kiedy używać danej metody ? Metoda Network Discovery Site systemy wspierające klientów

23 Co to jest Resource Discovery ?
Resource Discovery jest procesem wykrywania i zbierania informacji o zasobach w sieci

24 Metody SMS Resource Discovery
Network Discovery Active Directory System Discovery Active Directory User Discovery Active Directory System Group Discovery Windows User Account Discovery Windows User Group Discovery Heartbeat Discovery Site System Discovery

25 Kiedy używać danej metody ?
Metoda discovery Dane o zasobach Network Zasoby posiadające adres IP Active Directory User Zasoby kont użytkowników w domenie Active Directory System Komputery pracujące w AD Active Directory System Group Obiekty grupujące Windows User Account Konta użytkowników Windows User Group Grupy użytkowników Heartbeat Utrzymywanie danych o zasobach

26 Metoda Network Discovery
Site Server Windows XP Windows 2000 Client Client Discovery Agent Printer 1 Client Client Server 1 Windows XP Windows NT Trzy opcje: Topology Topology and client Topology, client, and client operating system

27 Site systemy wspierające klientów
Server locator point (SLP) Lokalizuje CAP dla klientów Ogranicza ruch pomiędzy: Serwerami SMS i kontrolerami Klientami SMS i kontrolerami Central site Client access point (CAP) Punkt komunikacji pomiędzy site systemem a klientem Legacy Komputery klienckie kontaktują się z CAP celem instalacji lub uaktualnienia oprogramowania klienckiego i konfiguracji Management point Konfiguracja dla klientów Advanced Otrzymuje informacje z procesów discovery, inwentaryzacji, software metering’u i informacje statusowe od klientów Server Locator Point Primary Site Management Point CAP Legacy Client Advanced Client

28 Przygotowanie środowiska dystrybucji oprogramowania
Jak działa dystrybucja oprogramowania (klient) ? Software Distribution – zadania administracyjne Konfiguracja ustawień site’u Obiekty używane podczas dystrybucji Faza monitorowania procesu dystrybucji

29 Jak działa dystrybucja oprogramowania (klient) ?
Primary Site Klinet: 1 Sprawdza, czy są nowe aplikacje Management Point Uruchamia aplikację zgodnie z ustawieniami 2 CAP Distribution Point 3 wysyła zwrotnie status do site’u Legacy Client Advanced Client

30 Software Distribution – zadania administracyjne
Przygotowanie site’u 1 Utworzenie obiektów dystrybucji 2 Distribution Point Management Point Klienci uruchamiają aplikacje 3 Advanced Client Monitorowanie dystrybucji 4

31 Konfiguracja ustawień site’u
Przygotowanie site’u 1 Przygotowanie site’u obejmuje cztery kroki : Distribution Point Management Point Wskazanie Distribution Point Konfiguracja komponentów dystrybucji Konfiguracja Advertised Programs Client Agent Definiowanie Roaming Boundaries 1 4 3 2 SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 3 Advanced Client

32 Obiekty używane podczas dystrybucji
Prepare the site Content covered in Module 7, Lesson 2 and 3 1 Utworzenie obiektów dystrybucji 2 Distribution Point Management Point W procesie dystrybucji biorą udziała obiekty: SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 Collections Packages Programs Advertisements 3 Advanced Client Monitor software distribution Module 8, Lesson 6 4

33 Faza monitorowania procesu dystrybucji
A best practice is to monitor the software distribution once the process has begun Create software distribution objects Module 8, Lessons 1-4 2 Distribution Point Management Point SMS client runs software distribution Module 8, Lesson 5 3 Advanced Client Monitor software distribution Module 8, Lesson 6 4

34 Dystrybucja oprogramowania
Co to jest kolekcja ? Do czego służy package i program ? Czym są rozgłoszenia ? Jak dystrybuować paczki na punkty dystrybucyjne ? Faza monitorowania procesu dystrybucji

35 Co to jest kolekcja ? Komputery z systemem Windows XP
Komputery, na których jest zainstalowany Office 2003 Microsoft® Office XP

36 Do czego służy package i program ?
Program pozwala uruchomić paczkę po stronie klienta Office 2003 Setup Office 2003 Office 2003 A program allows a package to run on the client Office 2003 Setup Office 2003

37 Czym są rozgłoszenia ? Rozgłoszenie (advertisement) jest obiektem służącym do powiadamiania stacji klienckiej Panel Sterowania: Add or Remove Programs Run Advertised Programs

38 1 2 3 Tworzenie paczki Proces tworzenia paczki:
W konsoli SMS Administrator wybrać Packages Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wskazać New, wybrać Package lub Package From Definition Skonfigurować ustawienia 1 2 3

39 Konfiguracja programu
Tworzenie programu: 1 Odszukać paczkę dla której będzie tworzony program, wybrać Programs Wybrać New, kliknąć Program Skonfigurować właściwości 2 3

40 Jak dystrybuować paczki na punkty dystrybucyjne ?
SMS Site Server Distribution Point B Przesłanie paczki Office 2003 na DP B i DP A Distribution Point A

41 Jak zweryfikować dostarczenie paczki do Distribution Point
W celu weryfikacji: W konsoli SMS Administrator przechodzimy do folderu Reporting Klikamy Reports w celu wylistowania raportów Prawym przyciskiem klikamy raport „All distribution points”, wskazujemy All Tasks, wskazujemy Run i wybieramy reporting point gdzie uruchomiony zostanie raport W oknie Report Viewer klikamy strzałkę obok DP w celu zobaczenia wszystkich pakietów na punkcie dystrybucyjnym 1 2 3 4

42 Tworzenie i konfiguracja rozgłoszeń i zarządzanie instalacją oprogramowania
Tworzenie rozgłoszenia Opcje konfiguracyjne Zdalne uruchamianie paczek Jak odświeżyć User Policy lub Machine Policy ? Uruchamianie paczek po stronie klienta The Role of the Agent in Software Distribution Demonstration: How to Create and Configure an Advertisement

43 Tworzenie rozgłoszenia
W celu utworzenia rozgłoszenia należy: W konsoli SMS Administrator przejść do Advertisements Kliknąć prawym przyciskiem Advertisements, wskazać New, kliknąć Advertisement Wypełnić właściwości 1 2 3

44 Opcje konfiguracyjne Scheduling
Mandatory: Program jest uruchamiany po zaistnieniu zdarzenia (logon, logoff określona data i czas) Optional: Pozwala na uruchamianie programu w zależności od potrzeb użytkownika Dodatkowe opcje Uruchomienie programu z DP lub download i uruchomienie lokalne Użycie zdalnego DP kiedy użytkownik pracuje w zdalnej lokalizacji

45 Zdalne uruchamianie paczek
SMS Primary Site Boundary Local Distribution Point SMS Server Klient A przenosi się do secondary site Distribution point spoza granicy SMS Primary Site Klient A uruchamia rozgłaszany program z remote DP ponieważ opcja uruchomienia ze zdalnego DP lub opcja download’u ze zdalnego DP na to pozwalają Local Distribution Point 1 2 Client A SMS Server 3 SMS Primary Site Boundary Remote DP Client A Remote Roaming Boundary

46 Jak odświeżyć User Policy lub Machine Policy ?
W tym celu należy: Kliknąć Start, kliknąć Control Panel W Control Panel, dwukrotnie kliknąć Systems Management We właściwościach Systems Management wybrać zakładkę Actions W oknie szczegółów kliknąć Machine Policy Retrieval & Evaluation Cycle lub User Policy Retrieval & Evaluation Cycle 1 2 3 4

47 Uruchamianie paczek po stronie klienta
Klienci SMS automatycznie uruchamiają rozgłaszane programy, które mają ustawioną opcję mandatory assignment Programy, które nie mają ustawionej tej opcji uruchamia ręcznie użytkownik W celu ręcznego uruchomienia programu należy: Kliknąć Start, kliknąć Control Panel W Control Panel, dwukrotnie kliknąć Run Advertised Programs W oknie dialogowym Run Advertised Programs, dwukrotnie kliknąć program, który ma zostać uruchomiony 1 2 3

48 Monitorowanie procesu Software Distribution
Standardowe raporty Jak używać standardowych raportów ? Metody monitorowania procesu dystrybucji Sprawdzanie informacji statusowych dla paczek i rozgłoszeń Lokalizacja plików logów

49 Standardowe raporty Trzy predefiniowane raporty: All advertisements
All collections All packages

50 Jak używać standardowych raportów ?
Oglądanie raportów statusowych: W konsoli SMS Administrator, rozwinąć Site Database, rozwinąć Reporting, kliknąć Reports W oknie szczegółowym kliknąć prawym przyciskiem myszy Distribution status danej paczki Wskazać Distribution status, wskazać All Tasks, wskazać Run 1 2 3

51 Metody monitorowania procesu dystrybucji
Monitorowanie procesu dystrybucji: Software Distribution Reports Advertisements Summary Status Package Status Summary

52 Sprawdzanie informacji statusowych dla paczek i rozgłoszeń
W konsoli SMS Administrator, rozwinąć Site Database, rozwinąć System Status, Advertisement Status, kliknąć właściwy advertisement Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wybrać Show Messages W celu obejrzenia wszystkich statusów kliknąć All W celu sprawdzenia konkretnych informacji wybrać Received, Failures, Program Started, Program Errors lub Program Success 1 4 2 3 5 Sprawdzenie statusu rozgłoszenia: Sprawdzenie statusu paczki: W konsoli SMS Administrator wybrać Site Database, kliknąć System Status, kliknąć Package Status Prawym przyciskiem myszy kliknąć wybraną paczkę Wybrać Show Messages W celu obejrzenia wszystkich wiadomości kliknąć All W celu obejrzenia wybranych wiadomości kliknąć Errors, Warnings lub Info W celu obejrzenia statusu konkretnego site’u wybrać właściwą paczkę 1 2 3 4 5 6

53 Lokalizacja plików logów
Pliki logów na serwerze SMS: C:\SMS\Logs Pliki logów dla Advanced Client’a : %Windir%\System32\CCM\Logs Pliki logów Legacy Client’a : %Windir%\MS\SMS\Logs


Pobierz ppt "Systems Management Server 2003"

Podobne prezentacje


Reklamy Google