Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców
Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2 Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce
Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku Chrzanowsko – Trzebiński Park Przemysłowy Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc” ikro- przedsiębiorstwa Projekty B+R Strefa Aktywności Gospodarczej w Limanowej Strefa Aktywności Gospodarczej Myślenice

3 Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy” w Tarnowie Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu

4 Wsparcie rozwoju stref inwestycyjnych
Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.3 „Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej” Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Cel kompleksowe uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych poszerzanie oraz dozbrajanie istniejących stref aktywności gospodarczej inwestycje w inkubatory przedsiębiorczości na obszarach stref aktywności gospodarczych Alokacja finansowa: 64 mln EUR

5 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Małopolsce
Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna-KPT 14 podstref - 416,67 ha Planowane poszerzenie obszaru SSE do 599,48 ha 5 nowych podstref: Bochnia, Gorlice, Książ Wielki, Trzebinia oraz Zator Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 22,13 ha - podstrefa w Myślenicach Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec 21,09 ha - podstrefa w Gorlicach

6 Business in Małopolska
Cel projektu Usprawnienie procesu obsługi inwestorów na terenie Małopolski Wsparcie małopolskich eksporterów Partnerzy projektu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Województwo Małopolskie Działania Obsługa inwestorów polskich i zagranicznych Promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego Prowadzenie bazy danych terenów inwestycyjnych Baza danych eksporterów

7 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Gospodarka regionalnej szansy – wdrażanie: MCP Turystyka i przemysł kulturowy. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Krakowski Obszar Metropolitalny. Spójność wewnątrzregionalna. Infrastruktura ochrony środowiska. Współpraca międzyregionalna. Pomoc techniczna. Uwaga! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się wdrażaniem II Osi Priorytetowej MRPO. Pozostałe Osie wdrażane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Usługi konsultacyjne w tym zakresie oferuje Centrum Informacyjne FEM w Krakowie na ul. Wielickiej 72. Kontakt telefoniczny: lub 627 lub 777.

8 II Oś Priorytetowa MRPO - GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI
160, 7 mln euro Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 139,7 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 110,5 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne - szkoły wyższe. - organizacje pozarządowe. - instytucje otoczenia biznesu. 19,2 mln euro Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu - instytucje otoczenia biznesu Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 10 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 21 mln euro Schemat A: Projekty badawcze - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - jednostki naukowe. Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

9 małe przedsiębiorstwa
Konkursy ogłoszone w 2008 roku w ramach schematu A działania 2.1. MRPO oraz schematu B działania 2.2. MRPO małe przedsiębiorstwa Mikro- przedsiębiorstwa Projekty B+R Liczba wniosków złożonych w ramach konkursów 200 349 27 Liczba wniosków wybranych do dofinansowania przez ZWM 24 111 218

10

11

12 Aby pomóc w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego
w roku 2009 zaplanowano ogłoszenie aż 7 konkursów o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w ramach II osi priorytetowej MRPO (w tym dwa zostały już ogłoszone).

13 Tabela. TERMINY KONKURSÓW, KTÓRE ZOSTANĄ OGŁOSZONE W ROKU 2009
Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w danym roku* Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w EURO (BP + EFRR) % alokacji Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstwa ,00 17% Sierpień Wrzesień Październik małe przedsiębiorstwa ,00 12 Lutego 5 Marca 3 Kwietnia średnie przedsiębiorstwa ,83 50% 9 Kwietnia 30 Kwietnia 1 Czerwca Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów ,70 40% Czerwiec Lipiec Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu ,06 60% Lipiec** Sierpień/Wrzesień Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw 100% Wrzesień** Listopad Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze - Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R ,00 70% Grudzień 2009 Styczeń 2010 2013 * - kwota w zł zostanie podana w ogłoszeniu o naborze wniosków i wynikać będzie z obowiązującego kursu Euro ** - przewidywane terminy naboru wniosków, które uzależnione są m.in. od zatwierdzenia regulacji dotyczących przyznawanie pomocy publicznej

14 małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa
Konkursy ogłoszone w 2009 roku w ramach schematu A działania 2.1. małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa Liczba wniosków złożonych w ramach konkursów TRWA NABÓR WNIOSKÓW! Termin składania wniosków aplikacyjnych 30 kwietnia – 1 czerwca 217 Nabór zakończony 3 kwietnia 2009 r. Trwa ocena wniosków

15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Dostępne środki na lata Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” EUR Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”- 1 420  EUR Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” EUR Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”  294 EUR Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”- 460 817 882 EUR

16 Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu 5 działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 2013 Zadania RIF: promocja, kontaktowanie, wdrażanie ul.Kordylewskiego 11, Kraków tel , , ,

17 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa: Wsparcie na inwestycje : 21 mln zł Wsparcie na doradztwo: 600 tys. zł Wsparcie na szkolenia: 1 mln zł Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: Wsparcie na inwestycje : 1,4 mln zł Wsparcie na doradztwo: 100 tys. zł Wsparcie na szkolenia: 100 tys. zł

18 ■ stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata, lub
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Inwestycje początkowe, polegające na zakupie lub wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych: ■ stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata, lub ■ na zakupie lub wdrożeniu technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% (rezultatem inwestycji winno być powstanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu - wyrobu lub usługi).

19 Działanie 4.4 - Kwoty dofinansowania
Maksymalna całkowita wartość projektu: 50 mln euro Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 160 mln zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 mln zł Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt: Maksymalne wsparcie na inwestycje: 40 mln zł Maksymalne wsparcie na doradztwo: 1 mln zł Maksymalne wsparcie na szkolenia: 1 mln zł Minimalne wsparcie na inwestycje: 2,4 mln zł

20 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30% I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu (80% dofinansowania, nie więcej niż 10 tys. PLN) II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu (50%dofinansowania, nie więcej niż 200 tys. PLN)

21 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
■ Mikro- i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji, ■ Wdrożenie co najmniej jednej e-usługi ■ Intensywność wsparcia: max 85% wydatków kwalifikowanych, ■ Wartość projektu i kwota wsparcia: min wartość kosztów kwalifikowanych : 20 tys. PLN; max wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN max wartość wsparcia 200 tys. EUR (pomoc de minimis)

22 - dotacja od 20 tys. do 2 mln. zł na projekt
Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (automatyzacja procesów biznesowych) mikro, małe i średnie firmy (MSP) posiadające umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami - dotacja od 20 tys. do 2 mln. zł na projekt - max 70% na nową inwestycję - 50% usługi doradcze i eksperckie - 85% - wynagrodzenia i promocja - max 45% szkolenia specjalistyczne pracowników

23 Dziękuję za uwagę Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego


Pobierz ppt "Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google