Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2 ikro- przedsiębiorstwa Projekty B+R Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku Chrzanowsko – Trzebiński Park Przemysłowy Strefa Przemysłowa Zielonych Dobczyc Strefa Aktywności Gospodarczej w Limanowej Strefa Aktywności Gospodarczej Myślenice

3 Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce Niepołomicka Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Zielony Park Przemysłowy Kryształowy w Tarnowie Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu

4 Wsparcie rozwoju stref inwestycyjnych Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Cel kompleksowe uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych poszerzanie oraz dozbrajanie istniejących stref aktywności gospodarczej inwestycje w inkubatory przedsiębiorczości na obszarach stref aktywności gospodarczych Alokacja finansowa: 64 mln EUR

5 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Małopolsce Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna-KPT 14 podstref - 416,67 ha Planowane poszerzenie obszaru SSE do 599,48 ha 5 nowych podstref: Bochnia, Gorlice, Książ Wielki, Trzebinia oraz Zator Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 22,13 ha - podstrefa w Myślenicach Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec 21,09 ha - podstrefa w Gorlicach

6 Business in Małopolska Cel projektu Usprawnienie procesu obsługi inwestorów na terenie Małopolski Wsparcie małopolskich eksporterów Partnerzy projektu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Województwo Małopolskie Działania Obsługa inwestorów polskich i zagranicznych Promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego Prowadzenie bazy danych terenów inwestycyjnych Baza danych eksporterów

7 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. II. Gospodarka regionalnej szansy – wdrażanie: MCP III. Turystyka i przemysł kulturowy. IV. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. V. Krakowski Obszar Metropolitalny. VI. Spójność wewnątrzregionalna. VII. Infrastruktura ochrony środowiska. VIII. Współpraca międzyregionalna. IX. Pomoc techniczna. Uwaga! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się wdrażaniem II Osi Priorytetowej MRPO. Pozostałe Osie wdrażane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Usługi konsultacyjne w tym zakresie oferuje Centrum Informacyjne FEM w Krakowie na ul. Wielickiej 72. Kontakt telefoniczny: 012 29 90 778 lub 627 lub 777.

8 II Oś Priorytetowa MRPO - GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSYBENEFICJENCI 160, 7 mln euro Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 139,7 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚPmikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 110,5 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne - szkoły wyższe. - organizacje pozarządowe. - instytucje otoczenia biznesu. 19,2 mln euro Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu- instytucje otoczenia biznesu Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 10 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 21 mln euro Schemat A: Projekty badawcze - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - jednostki naukowe. - szkoły wyższe. - organizacje pozarządowe. 21 mln euro Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+Rmikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

9 Konkursy ogłoszone w 2008 roku w ramach schematu A działania 2.1. MRPO oraz schematu B działania 2.2. MRPO Liczba wniosków złożonych w ramach konkursów Liczba wniosków wybranych do dofinansowania przez ZWM małe przedsiębiorstwa Mikro- przedsiębiorstwa Projekty B+R 200 111 24 349 27 218

10

11

12 Aby pomóc w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego 7 w roku 2009 zaplanowano ogłoszenie aż 7 konkursów o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w ramach II osi priorytetowej MRPO (w tym dwa zostały już ogłoszone). Aby pomóc w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego 7 w roku 2009 zaplanowano ogłoszenie aż 7 konkursów o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w ramach II osi priorytetowej MRPO (w tym dwa zostały już ogłoszone).

13 Tabela. TERMINY KONKURSÓW, KTÓRE ZOSTANĄ OGŁOSZONE W ROKU 2009 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w danym roku* Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w EURO (BP + EFRR) % alokacji Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstwa 7 000 000,0017% SierpieńWrzesieńPaździernik małe przedsiębiorstwa 10 000 000,0017%12 Lutego5 Marca3 Kwietnia średnie przedsiębiorstwa 14 951 748,8350%9 Kwietnia30 Kwietnia1 Czerwca Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 4 538 796,7040%Czerwiec Lipiec Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 6 808 195,0660% Lipiec** LipiecSierpień/Wrzesień Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw 10 000 000,00100%Wrzesień**PaździernikListopad Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze ----- Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R 9 059 515,0070%Grudzień 2009 Styczeń 2010 2013 * - kwota w zł zostanie podana w ogłoszeniu o naborze wniosków i wynikać będzie z obowiązującego kursu Euro ** - przewidywane terminy naboru wniosków, które uzależnione są m.in. od zatwierdzenia regulacji dotyczących przyznawanie pomocy publicznej

14 Konkursy ogłoszone w 2009 roku w ramach schematu A działania 2.1. Liczba wniosków złożonych w ramach konkursów małe przedsiębiorstwaśrednie przedsiębiorstwa 217 TRWA NABÓR WNIOSKÓW! Termin składania wniosków aplikacyjnych 30 kwietnia – 1 czerwca TRWA NABÓR WNIOSKÓW! Termin składania wniosków aplikacyjnych 30 kwietnia – 1 czerwca Nabór zakończony 3 kwietnia 2009 r. Trwa ocena wniosków

15 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego- 186 000 000 EUR Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym- 1 420 000 000 EUR Działanie 6.1 Paszport do eksportu- 121 840 000 EUR Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej- 385 635 294 EUR Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B- 460 817 882 EUR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Dostępne środki na lata 2007-2013

16 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu 5 działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Zadania RIF: promocja, kontaktowanie, wdrażanie ul.Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków tel. 61 76 642, 61 76 635, 61 76 636, 61 76 637 Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)

17 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: Wsparcie na inwestycje : 1,4 mln zł Wsparcie na doradztwo: 100 tys. zł Wsparcie na szkolenia: 100 tys. zł Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa: Wsparcie na inwestycje : 21 mln zł Wsparcie na doradztwo: 600 tys. zł Wsparcie na szkolenia: 1 mln zł

18 Inwestycje początkowe, polegające na zakupie lub wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych: stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata, lub na zakupie lub wdrożeniu technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% (rezultatem inwestycji winno być powstanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu - wyrobu lub usługi). Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

19 Maksymalna całkowita wartość projektu: 50 mln euro Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 160 mln zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 mln zł Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt: Maksymalne wsparcie na inwestycje: 40 mln zł Maksymalne wsparcie na doradztwo: 1 mln zł Maksymalne wsparcie na szkolenia: 1 mln zł Minimalne wsparcie na inwestycje: 2,4 mln zł Działanie 4.4 - Kwoty dofinansowania

20 O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30% I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu (80% dofinansowania, nie więcej niż 10 tys. PLN) II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu (50%dofinansowania, nie więcej niż 200 tys. PLN) Działanie 6.1 Paszport do eksportu

21 Mikro- i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji, Wdrożenie co najmniej jednej e-usługi Intensywność wsparcia: max 85% wydatków kwalifikowanych, Wartość projektu i kwota wsparcia: min wartość kosztów kwalifikowanych : 20 tys. PLN; max wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN max wartość wsparcia 200 tys. EUR (pomoc de minimis) Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

22 Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (automatyzacja procesów biznesowych) mikro, małe i średnie firmy (MSP) posiadające umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami - dotacja od 20 tys. do 2 mln. zł na projekt - max 70% na nową inwestycję - 50% usługi doradcze i eksperckie - 85% - wynagrodzenia i promocja - max 45% szkolenia specjalistyczne pracowników

23 Dziękuję za uwagę Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego


Pobierz ppt "Fundusze europejskie dla małopolskich przedsiębiorców Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google