Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych, sieci i systemy komputerowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych, sieci i systemy komputerowe"— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych, sieci i systemy komputerowe
Instytut Informatyki Politechnika Śląska I o tym będzie to wykład Specjalność Bazy danych, sieci i systemy komputerowe

2 Infrastruktura informatyczna przedsiębiorstw i organizacji
Sprzęt – systemy komputerowe i sieci komputerowe Systemy operacyjne i oprogramowanie narzędziowe Bazy danych i systemy zarządzania Hurtownie danych, systemy eksploracji danych, bazy wiedzy - systemy wspomagania decyzji

3 Umiejętności absolwenta
Projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych, administrowanie sieciami Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych i systemów zarządzania, administrowanie tymi systemami Projektowanie i implementacja hurtowni danych, systemów eksploracji danych, baz wiedzy - systemów wspomagania decyzji, administrowanie tymi systemami

4 Przedmioty obowiązkowe
Bazy danych III Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Sieci komputerowe III Projektowanie systemów komputerowych Przemysłowe systemy komputerowe

5 Bazy danych III Obiektowe bazy danych Rozproszone bazy danych
Fizyczna organizacja danych Optymalizacja zapytań XML w bazach danych

6 Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych
Przestrzenne bazy danych Przestrzenno-temporalne bazy i hurtownie danych Strumieniowe bazy i hurtownie danych Gridowo-agentowe systemy hurtowni danych Bazy i hurtownie danych w przetwarzaniu mobilnym Eksploracja danych z zachowaniem ochrony prywatności danych

7 Sieci komputerowe III Nowe technologie sieci szkieletowych i dostępowych Zasady transportu danych w sieciach komputerowych Wpływ nowych technologii na architekturę protokołów sieci Przykłady dominujących rozwiązań sieci (Ethernet, ATM, Internet, sieci bezprzewodowe) Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieciach

8 Projektowanie systemów komputerowych
Podstawowe pojęcia i elementy inżynierii systemów komputerowych Specyfikacja, dokumentacja, zarządzanie oraz ocena projektu Fazy realizacji projektu (model, prototyp, produkt) Omówienie przykładowych projektów systemów: system multimedialny VoD system diagnostyki medycznej, mechanoskopijnej (kryminalistyka) system czasu rzeczywistego

9 Przemysłowe systemy komputerowe
Konfigurowanie informatycznych systemów przemysłowych Projektowanie i analiza przepływu informacji w przemysłowych systemach komputerowych Diagnostyka systemów komunikacyjnych stosowanych w przemyśle

10 Przedmioty obieralne (1) Sieci i systemy komputerowe
Bezprzewodowe sieci komputerowe Budowa i konfiguracja sieci lokalnych Bezpieczeństwo systemów komputerowych Komputerowe systemy pomiarowe Karty inteligentne

11 Przedmioty obieralne (2) Systemy baz danych
System zarządzania bazą danych ORACLE MS SQL Server IBM DB2 - Uniwersalna platforma przetwarzania danych Systemy i narzędzia baz danych z dostępem przez Internet Systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami w biznesie

12 Przedmioty obieralne (3) Hurtownie danych, eksploracja danych
Zaawansowane hurtownie danych i systemy eksploracji danych Odkrywanie wiedzy w bazach danych - metody, programy, zastosowania Bazy wiedzy Gridy i systemy agentowe Inteligentne systemy przetwarzania danych

13 Przedmioty obieralne (4) Różne
Organizacja i zarządzanie projektem informatycznym Tworzenie programów dla platformy .NET Technologia Java 2 Enterprise Edition Bezpieczny serwer sieciowy Linux

14 Prace dyplomowe z zakresu baz danych
Około 90 prac z zakresu baz danych prowadzonych w r przez pracowników Zakładu Teorii Informatyki Prace dyplomowe realizowane w wielu firmach: WASKO, Comarch, Sygnity/ComputerLand, LGBS/Sygnity, 2KMM , ING Bank, IBM Polska Praktyki i staże w firmach jako rozpoznanie rynku pracy

15 Wspólne publikacje ze studentami
Gorawski M., Faruga M.: STAH-TREE: Hybrid index for spatio temporal aggregation; ICEIS Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems, Volume DISI; 2007, Madeira, Portugal, (ISBN ) Gorawski M., Bularz J.; Distribution-based methods of preserving data privacy in Distributed Spatial Data Warehouse; International Journal of Business Intelligence and Data Mining; 2007, vol.2, nr 4. Gorawski M., Bularz J.; Protecting Private Information by Data Separation in Distributed Spatial Data Warehouse; Workshop - Dependability Aspects on Data WArehousing and Mining Applications (DAWAM 2007) International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES07) IEEE; 2007, Vienna, Austria, April, pp Gorawski M., Gębczyk W.; Distributed approach of continuous queries with knn join processing in spatial data warehouse; - Ninth International Conference on Enterprise Information Systems,;2007, Volume DISI, Funchal, Madeira, Portugal (ISBN ) Gorawski M., Ciepluch M.; Przyrostowa ekstrakcja danych ETL: aspekty implementacyjno-wydajnościowe ; Materiały III Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej "Bazy Danych: Aplikacje i Systemy", Ustroń, maj-czerwiec 2007; w: Bazy Danych - Nowe Technologie, Tom1 Architektura, Metody Formalne i Zaawansowana Analiza Danych, WKiŁ 2007, str

16 Wspólne publikacje ze studentami
Gorawski M., Wolany P.; Integracja systemu rozproszonego przetwarzania strumienia danych z systemem agentów programowych- Materiały III Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej "Bazy Danych: Aplikacje i Systemy", Ustroń, maj-czerwiec 2007; w: Bazy Danych - Nowe Technologie, Tom1 Architektura, Metody Formalne i Zaawansowana Analiza Danych, WKiŁ 2007, Harężlak K., Budny M.; Usage of the universal object model in database schemas comparison and integratio", Proceedings of ICMMI Conf., 2009 Harężlak K., Budny M.; Comparison and synchronization of database schemas. Proceedings of VLDB Conf., 2009 Harężlak K., Pilarczyk J.: Ocena możliwości zastosowania technologii Entity Framework do budowy systemów opartych o architekturę wielowarstwową. Materiały konferencji KKIO, 2009

17 Wspólne publikacje ze studentami
Augustyn D.R., Warchał Ł.: “ServeR - .NET infrastructure for remote services of statistical computing with R-project” Augustyn D.R., Wyciślik Ł., Warchał Ł.: „System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation” Augustyn D.R., Stanek I. „Zastosowanie modułu NUnit w testowaniu jednostkowym aplikacji bazodanowych wytworzonych w technologii .NET” Mrozek, D., Małysiak, B., Augustyn W.; Agent-supported Protein Structure Similarity Searching; 10th Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents, Bangkok, Thailand, 2007

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bazy danych, sieci i systemy komputerowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google