Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bazy danych, sieci i systemy komputerowe Specjalność 28.04.2009 Instytut Informatyki Politechnika Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bazy danych, sieci i systemy komputerowe Specjalność 28.04.2009 Instytut Informatyki Politechnika Śląska."— Zapis prezentacji:

1 1 Bazy danych, sieci i systemy komputerowe Specjalność 28.04.2009 Instytut Informatyki Politechnika Śląska

2 2 Infrastruktura informatyczna przedsiębiorstw i organizacji Sprzęt – systemy komputerowe i sieci komputerowe Systemy operacyjne i oprogramowanie narzędziowe Bazy danych i systemy zarządzania Hurtownie danych, systemy eksploracji danych, bazy wiedzy - systemy wspomagania decyzji

3 3 Umiejętności absolwenta Projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych, administrowanie sieciami Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych i systemów zarządzania, administrowanie tymi systemami Projektowanie i implementacja hurtowni danych, systemów eksploracji danych, baz wiedzy - systemów wspomagania decyzji, administrowanie tymi systemami

4 4 Przedmioty obowiązkowe Bazy danych III Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Sieci komputerowe III Projektowanie systemów komputerowych Przemysłowe systemy komputerowe

5 5 Bazy danych III Obiektowe bazy danych Rozproszone bazy danych Fizyczna organizacja danych Optymalizacja zapytań XML w bazach danych

6 6 Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Przestrzenne bazy danych Przestrzenno-temporalne bazy i hurtownie danych Strumieniowe bazy i hurtownie danych Gridowo-agentowe systemy hurtowni danych Bazy i hurtownie danych w przetwarzaniu mobilnym Eksploracja danych z zachowaniem ochrony prywatności danych

7 7 Sieci komputerowe III Nowe technologie sieci szkieletowych i dostępowych Zasady transportu danych w sieciach komputerowych Wpływ nowych technologii na architekturę protokołów sieci Przykłady dominujących rozwiązań sieci (Ethernet, ATM, Internet, sieci bezprzewodowe) Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieciach

8 8 Projektowanie systemów komputerowych Podstawowe pojęcia i elementy inżynierii systemów komputerowych Specyfikacja, dokumentacja, zarządzanie oraz ocena projektu Fazy realizacji projektu (model, prototyp, produkt) Omówienie przykładowych projektów systemów: system multimedialny VoD system diagnostyki medycznej, mechanoskopijnej (kryminalistyka) system czasu rzeczywistego

9 9 Przemysłowe systemy komputerowe Konfigurowanie informatycznych systemów przemysłowych Projektowanie i analiza przepływu informacji w przemysłowych systemach komputerowych Diagnostyka systemów komunikacyjnych stosowanych w przemyśle

10 10 Przedmioty obieralne (1) Sieci i systemy komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Budowa i konfiguracja sieci lokalnych Bezpieczeństwo systemów komputerowych Komputerowe systemy pomiarowe Karty inteligentne

11 11 Przedmioty obieralne (2) Systemy baz danych System zarządzania bazą danych ORACLE MS SQL Server IBM DB2 - Uniwersalna platforma przetwarzania danych Systemy i narzędzia baz danych z dostępem przez Internet Systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami w biznesie

12 12 Przedmioty obieralne (3) Hurtownie danych, eksploracja danych Zaawansowane hurtownie danych i systemy eksploracji danych Odkrywanie wiedzy w bazach danych - metody, programy, zastosowania Bazy wiedzy Gridy i systemy agentowe Inteligentne systemy przetwarzania danych

13 13 Przedmioty obieralne (4) Różne Organizacja i zarządzanie projektem informatycznym Tworzenie programów dla platformy.NET Technologia Java 2 Enterprise Edition Bezpieczny serwer sieciowy Linux

14 14 Prace dyplomowe z zakresu baz danych Około 90 prac z zakresu baz danych prowadzonych w r. 2008 przez pracowników Zakładu Teorii Informatyki Prace dyplomowe realizowane w wielu firmach: WASKO, Comarch, Sygnity/ComputerLand, LGBS/Sygnity, 2KMM, ING Bank, IBM Polska Praktyki i staże w firmach jako rozpoznanie rynku pracy

15 15 Wspólne publikacje ze studentami Gorawski M., Faruga M.: STAH-TREE: Hybrid index for spatio temporal aggregation; ICEIS 2007 - Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems, Volume DISI; 2007, Madeira, Portugal, (ISBN 978-972-8865-88-7) Gorawski M., Bularz J.; Distribution-based methods of preserving data privacy in Distributed Spatial Data Warehouse; International Journal of Business Intelligence and Data Mining; 2007, vol.2, nr 4. Gorawski M., Bularz J.; Protecting Private Information by Data Separation in Distributed Spatial Data Warehouse; Workshop - Dependability Aspects on Data WArehousing and Mining Applications (DAWAM 2007) International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES07) IEEE; 2007, Vienna, Austria, April, pp. 837-844 Gorawski M., Gębczyk W.; Distributed approach of continuous queries with knn join processing in spatial data warehouse; - Ninth International Conference on Enterprise Information Systems,;2007, Volume DISI, Funchal, Madeira, Portugal (ISBN 978-972-8865-88-7) Gorawski M., Ciepluch M.; Przyrostowa ekstrakcja danych ETL: aspekty implementacyjno- wydajnościowe ; Materiały III Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej "Bazy Danych: Aplikacje i Systemy", Ustroń, maj-czerwiec 2007; w: Bazy Danych - Nowe Technologie, Tom1 Architektura, Metody Formalne i Zaawansowana Analiza Danych, WKiŁ 2007, str. 115-124

16 16 Wspólne publikacje ze studentami Gorawski M., Wolany P.; Integracja systemu rozproszonego przetwarzania strumienia danych z systemem agentów programowych- Materiały III Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej "Bazy Danych: Aplikacje i Systemy", Ustroń, maj-czerwiec 2007; w: Bazy Danych - Nowe Technologie, Tom1 Architektura, Metody Formalne i Zaawansowana Analiza Danych, WKiŁ 2007, Harężlak K., Budny M.; Usage of the universal object model in database schemas comparison and integratio", Proceedings of ICMMI Conf., 2009 Harężlak K., Budny M.; Comparison and synchronization of database schemas. Proceedings of VLDB Conf., 2009 Harężlak K., Pilarczyk J.: Ocena możliwości zastosowania technologii Entity Framework do budowy systemów opartych o architekturę wielowarstwową. Materiały konferencji KKIO, 2009

17 17 Wspólne publikacje ze studentami Augustyn D.R., Warchał Ł.: ServeR -.NET infrastructure for remote services of statistical computing with R-project Augustyn D.R., Wyciślik Ł., Warchał Ł.: System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation Augustyn D.R., Stanek I. Zastosowanie modułu NUnit w testowaniu jednostkowym aplikacji bazodanowych wytworzonych w technologii.NET Mrozek, D., Małysiak, B., Augustyn W.; Agent-supported Protein Structure Similarity Searching; 10th Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents, Bangkok, Thailand, 2007

18 18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Bazy danych, sieci i systemy komputerowe Specjalność 28.04.2009 Instytut Informatyki Politechnika Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google