Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Rok szkolny 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Rok szkolny 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Rok szkolny 2010/2011

2 Pozycja szkoły na skali staninowej GH 2011 Wynik uczniaLiczbaProcent na skali staninowejw punktach uczniów rozwiązującyh test szkołapowiat 1. najniższy0-910,62%3,36% 2. bardzo niski13-paź21,24%5,32% 3. niski ,45%9,15% 4. niżej średni ,32%14,85% 5. średni ,25%20,92% 6. wyżej średni ,98%18,86% 7. wysoki ,88%16,15% 8.bardzo wysoki ,04%7,19% 9. najwyższy ,21%4,20%

3

4 Wynik uczniaLiczbaProcent na skali staninowejw punktach rok 2010w punktach rok najniższy ,60%0,62% 2. bardzo niski ,60%1,24% 3. niski ,39%7,45% 4. niżej średni ,37%9,32% 5. średni ,56%19,25% 6. wyżej średni ,73%22,98% 7. wysoki ,57%19,88% 8.bardzo wysoki ,99%13,04% 9. najwyższy ,19%6,21% Znormalizowana skala staninowa -porównanie wyników egzaminu w roku 2010 i 2011 GH

5

6 Pozycja szkoły na skali staninowej GMP 2011 Wynik uczniaLiczbaProcent na skali staninowejw punktach uczniów rozwiązującyh test szkołapowiat 1. najniższy0-900,00%3,90% 2. bardzo niski ,24%7,14% 3. niski ,59%9,46% 4. niżej średni ,42%17,25% 5. średni ,12%20,50% 6. wyżej średni ,77%16,88% 7. wysoki ,39%13,27% 8.bardzo wysoki ,29%7,61% 9. najwyższy ,18%3,99%

7

8 Znormalizowana skala staninowa-porównanie wyników egzaminu w roku 2010 i 2011 GMP Wynik ucznia Procent na skali staninowejw punktach rok 2010w punktach rok najniższy0-9 1,20%0,00% 2. bardzo niski ,59%1,24% 3. niski ,18%5,59% 4. niżej średni ,37%12,42% 5. średni ,57%21,12% 6. wyżej średni ,75%16,77% 7. wysoki ,57%17,39% 8.bardzo wysoki ,99%14,29% 9. najwyższy ,78%11,18%

9

10 Pozycja szkoły na skali staninowej - JA 2011 Wynik uczniaLiczbaProcent na skali staninowejw punktach uczniów rozwiązującyh test szkołapowiat 1. najniższy %2,89% 2. bardzo niski13-lis31.97%6,60% 3. niski ,58%8,46% 4. niżej średni ,89%14,45% 5. średni ,74%19,40% 6. wyżej średni ,45%16,10% 7. wysoki ,16%13,11% 8.bardzo wysoki ,13%10,32% 9. najwyższy ,11%8,67%

11

12 Znormalizowana skala staninowa -porównanie wyników egzaminu w roku 2010 i 2011 JA Wynik ucznia Procent na skali staninowejw punktach rok 2010w punktach rok najniższy ,63%1,97% 2. bardzo niski ,89%1,97% 3. niski ,92%6,58% 4. niżej średni ,95%7,89% 5. średni ,87%19,74% 6. wyżej średni ,87%16,45% 7. wysoki ,47%13,16% 8.bardzo wysoki ,58%15,13% 9. najwyższy ,84%17,11%

13

14 Charakterystyka wyników osiągnietych przez uczniów GH 2011 WskaźnikiWyjaśnienieWojew.PowiatSzkoła Łatwość zestawu zadań Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktow możliwych do uzyskania za zadanie. 0,510,530,6 Średnia arytmetyczna (M) Suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez liczbę uczniów. 25,4126,4729,89 Mediana (Me) Wynik środkowy z pośród wyników uczniów uporządkowanych rsnąco lub malejąco Modalna (Mo) Wynik,który w badanej grupie powtarza się najczęściej ,35

15 Charakterystyka wyników osiągnietych przez uczniów GMP 2011 WskaźnikiWyjaśnienieWojew.PowiatSzkoła Łatwość zestawu zadań Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktow możliwych do uzyskania za zadanie. 0,470,480,58 Średnia arytmetyczna (M) Suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez liczbę uczniów. 23,4424,1329,22 Mediana (Me) Wynik środkowy z pośród wyników uczniów uporządkowanych rsnąco lub malejąco Modalna (Mo) Wynik,który w badanej grupie powtarza się najczęściej

16 Charakterystyka wyników - język angielski 2011 WskaźnikiWyjaśnienieWojew.PowiatSzkoła Łatwość zestawu zadań Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktow możliwych do uzyskania za zadanie. 0,570,610,71 Średnia arytmetyczna (M) Suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez liczbę uczniów. 28,6830,7135,36 Mediana (Me) Wynik środkowy z pośród wyników uczniów uporządkowanych rsnąco lub malejąco Modalna (Mo) Wynik,który w badanej grupie powtarza się najczęściej 1650

17 Charakterystyka wyników - język niemiecki 2011 WskaźnikiWyjaśnienieWojew.PowiatSzkoła Łatwość zestawu zadań Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktow możliwych do uzyskania za zadanie. 0,570,530,65 Średnia arytmetyczna (M) Suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez liczbę uczniów. 28,3726,532,38 Mediana (Me) Wynik środkowy z pośród wyników uczniów uporządkowanych rsnąco lub malejąco Modalna (Mo) Wynik,który w badanej grupie powtarza się najczęściej 22 -

18 Wykaz badanych umiejętności 2011 GH Najwyższe wskaźniki Łatwość szkoła Łatwość powiat Numer zadania Badana czynnośćStandard 0,910,848Odczytuje intencję autora tekstuI.2 0,930,8813Rozpoznaje miarę rytmiczną mazuraI.4 0,930, Przestrzega graficznejsegmentacji tekstu 2.4

19 Najniższe wskaźniki Łatwość szkoła Łatwość powiat Numer zadania Badana czynnośćStandard 0, /I Pisze poprawnie pod względem językowym II.4 0,190, Pisze poprawnie pod względem stylistycznym II.1 0,270,1922Uzasadnia treść opiniiII.5

20 Wykaz badanych umiejętności GMP 2011 Najwyższe wskaźniki Łatwość szkoła Łatwość powiat Numer zadania Badana czynnośćStandard 0,950,9116Określa problem badawczyIV.2 0,940,927Przetwarza informacje z mapyII.2 0,890,778 Interpretuje informacje na podstawie mapy II.2

21 Najniższe wskaźniki Łatwość szkoła Łatwość powiat Numer zadania Badana czynnośćStandard 0,160,0717Zapisuje równanie reakcji chemicznej.III.2 0,270,1530/III Wyznacza optymalne warunki korzystania z taryfy A w porównaniu z taryfą B. IV.4 0,240,1226 Nazywa procesy w obiegu węgla w przyrodzie. II.2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 część humanistyczna część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416.

43

44 część matematyczno-przyrodnicza część matematyczno-przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416.

45

46 część humanistyczna część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 413. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 413. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 435. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 435. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 512. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 512.

47

48 część matematyczno-przyrodnicza część matematyczno-przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 416. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 413. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 413. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 435. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 435. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 512. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 512.

49

50 Grupa EWD G M P EWD GMP przedz iał ufnośc i Liczeb n oś ć EWD GMP skala stanino wa EWD GMP Przed ział ufnoś ci skala centy lowa Średni a GM P Średnia GMP skala staninowa (wszyscy ucznio wie) 1,6 (0,5; 2,7) (wysoki) (61; 89) 29,7 8 (bardzo wysoki)

51 EWD GH 2011 Grupa EWD G H EWD GH przed ział ufnoś ci Liczebn ość EWD GH skala stanin owa EWD GH Przed ział ufnoś ci skala centyl owa Średni a G H Średnia GH skala staninowa (wszyscy uczniowi e) 0,3 (-0,6; 1,2) (średni) (38; 68) 30,3 8 (bardzo wysoki)


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Rok szkolny 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google