Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY BAZ I HURTOWNI DANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY BAZ I HURTOWNI DANYCH"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY BAZ I HURTOWNI DANYCH
Wstęp

2 Pojęcia: informacja; dane; baza danych; ręczne przetwarzanie danych;
system informacyjny; system informatyczny. Osiągnięcia w dziedzinie baz danych przyczyniły się do rozwoju systemów komunikacyjnych, zagadnień transportowych i logistycznych, zarządzania finansami, systemów wnioskowania na podstawie danych, dostępu do informacji naukowej oraz wielu innych zastosowań cywilnych i wojskowych.

3 Bazy danych: Banki Biura podróży ... Szpitale Sklepy internetowe
Linie lotnicze, kolejowe Szkoły, uczelnie

4 np. Kardiochirurgiczna Baza Danych Medycznych:

5 Biblioteki:

6 Baza danych - uporządkowany zbiór danych.
System zarządzania bazą danych – system oprogramowania, który pozwala użytkownikom definiować, tworzyć i utrzymywać bazę danych oraz kontrolować do niej dostęp. Inna definicja bazy danych - abstrakcyjny, informatyczny model wybranego fragmentu rzeczywistości.

7 Tradycyjne systemy oparte na przetwarzaniu plików
Systemy oparte na przetwarzaniu plików były pierwszą próbą skomputeryzowania ręcznego przetwarzania kartotek danych (koniec lat 60-tych), które mogą dobrze służyć dopóki liczba przechowywanych danych jest niewielka lub, gdy chcemy jedynie przechowywać dane i je odszukiwać.

8 Np. w biurze obrotu nieruchomościami jak długo trwałoby znalezienie informacji np. na poniższe pytania: Podaj wszystkie domy na sprzedaż z trzema sypialniami, ogrodem i garażem. Podaj wszystkie mieszkania do wynajęcia w odległości 5 km od centrum. Jaki jest średni czynsz za mieszkanie dwupokojowe? Ile wynosi sumaryczne, roczne wynagrodzenie pracowników? Jaki jest stosunek obrotu z zeszłego miesiąca do planowanego obrotu w bieżącym miesiącu? Jaki może być miesięczny obrót w nadchodzącym roku finansowym?

9 Przykłady plików dla biura nieruchomości:
Dział sprzedaży: Nieruchomość: nr ulica miasto kod typ pokoje czynsz właściciel A14 Handlowa 16 Augustów 16-300 dom 6 650 CO46 L94 Akacjowa 6 Łomża 18-400 mieszkanie 4 400 CO87 B4 Leśna 6 Białystok 15-900 3 350 CO40 B36 Mała 2 375 CO93 B21 Dobra 18 5 600 B16 Nowa 5 450 Właściciel: właściciel imię nazwisko adres telefon CO46 Jan Kowalski Augustów, Fabryczna 2 CO87 Karol Frankowski Białystok, Agrestowa 6 CO40 Tatiana Marcinkowski Białystok, Wodna 63 CO93 Tomasz Szymański Białystok, Parkowa 12 Klient: klient imię nazwisko adres telefon preferencje maks czynsz CR76 Janusz Kalinowski Łomża mieszkanie 425 CO56 Alicja Stefańska Białystok   350 CR74 Michał Rafalski Tykocin,   dom 750 CR62 Maria Tomaszewska Augustów, Trawiasta 5   600

10 Przykłady plików dla biura nieruchomości cd:
Dział umów: Wynajęcie: nr umowy nr nieru-chomości klient czynsz forma płatności kaucja zapłacona od do okres 1024 A14 CR62 650 karta Visa 1300 T 12 1075 L94 CR76 400 gotówka 800 N 6 1012 B21 CR74 600 czek 1200 Nieruchomość: nr ulica miasto kod czynsz A14 Handlowa 16 Augustów 16-300 650 L94 Akacjowa 6 Łomża 18-400 400 B21 Dobra 18 Białystok 15-900 600 Klient: klient imię nazwisko adres telefon CR76 Janusz Kalinowski Łomża CR74 Michał Rafalski Tykocin, CR62 Maria Tomaszewska Augustów, Trawiasta 5

11 Przetwarzanie plików:
Wprowadzanie danych i generowanie raportów Procedury obsługi plików Formaty plików Dział Sprzedaży Pliki Działu Sprzedaży Aplikacje Działu Sprzedaży Wprowadzanie danych i generowanie raportów Procedury obsługi plików Formaty plików Dział Umów Pliki Działu Umów Aplikacje Działu Umów

12 Ograniczenia systemów opartych na przetwarzaniu plików:
Rozproszenie i odseparowanie danych; Powielanie danych; Zależność danych od programu; Niekompatybilne formaty plików; Ograniczone spektrum możliwych pytań i aplikacji.

13 Systemy oparte na bazach danych:
Baza danych – dostępny dla wielu użytkowników zbiór powiązanych logicznie danych wraz z definicją ich struktury, zaprojektowany dla zaspokojenia potrzeb przetwarzania danych przez instytucję. Pojęcia związane z bazą danych: Encja – to wyróżniony obiekt (osoba, miejsce, rzecz, pojęcie czy zdarzenie) w strukturze instytucji, który powinien być odzwierciedlony w bazie danych; Atrybut – to własność opisująca pewien aspekt obiektu, który zamierzamy opisać; Związek – to powiązanie pomiędzy dwiema encjami.

14 Przykład diagramu związków encji:
Właściciel prywatny WłaścicielNr Wynajęcie WynajęcieNr Nieruchomość NieruchomośćNr Klient KlientNr Personel PersonelNr Biuro BiuroNr Ma Oferuje Posiada Wynajęty Przez Nadzoruje Ogląda Wynajmuje

15 Przykład diagramu związków:

16 Przykład diagramu związków (MySQLWorkbench.exe):

17 System zarządzania bazą danych:
SZBD – system oprogramowania, który pozwala użytkownikom definiować, tworzyć i utrzymywać bazę danych oraz kontrolować do niej dostęp. Przetwarzanie w bazie danych: Wprowadzanie danych i raporty Dział Sprzedaży Aplikacje Działu Sprzedaży SZBD Dział Umów Baza danych Aplikacje Działu Umów

18 Elementy środowiska SZBD:
Sprzęt Oprogramowanie Procedury Ludzie Most Dane Zalety SZBD: kontrola redundancji; spójność danych; wspólny dostęp do danych poprawa integralności i bezpieczeństawa danych. Wady: złożoność; cena; możliwy spadek efektywności; większy zasięg awarii.

19 Literatura: „Podstawowy wykład z systemów baz danych” – J.Ullman, J.Widom, WNT, 2001 „Systemy baz danych :praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania” T.1 i 2 – T.Connolly, C.Begg, RM, Warszawa, 2004 „Wprowadzenie do systemów baz danych” – C.Date, WNT, 2000 „Implementacja systemów baz danych” – H.Garcia-Molina, J.Ullman, J.Widom, WNT, 2003 „SQL: omówienie standardu języka” – C.Date, H.Darwen, WNT, 2000 „Projektowanie hurtowni danych : zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)” – C.Todman


Pobierz ppt "SYSTEMY BAZ I HURTOWNI DANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google