Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAP SAP, firma założona w 1972 r., jest uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAP SAP, firma założona w 1972 r., jest uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 SAP SAP, firma założona w 1972 r., jest uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. SAP jest największym producentem oprogramowania do obsługi wewnętrznych procesów w organizacjach i trzecim co do wielkości dostawcą oprogramowania na świecie. SAP ma bogatą historię innowacji i rozwoju, które pozwoliły firmie zająć czołową pozycję w swojej branży. SAP zatrudnia obecnie blisko 30 tys. Osób w ponad 50 krajach.

2 Podsumowując: SAP jest firmą z dużym doświadczeniem oraz rozległą wiedzą na temat wdrażania nowoczesnych technologii dla biznesu. Świadczyć o tym może 12-sto milionowa rzesza użytkowników, instalacji, 1500 partnerów biznesowych oraz oferująca ponad 25 rozwiązań branżowych.

3 Rodzaje oferowanych rozwiązań:
Rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw (firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób, oraz mające ponad 50mln USD przychodu rocznie) Do tych rozwiązań zaliczamy: SAP ERP mySAP Business Suite (do 2003 było to rozwiązanie mySAP.com) Rozwiązania dla małych i średnich firm (firmy zatrudniające od 10 do 250 osób z przychodem mniejszym niż 50mln USD rocznie) SAP Business One mySAP All-in-One

4 Rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw
mySAP Business Suite - to kompleksowy zbiór adaptacyjnych rozwiązań biznesowych, służący do optymalizacji najbardziej krytycznych procesów biznesowych; może w pełni integrować się z dowolnym systemem w sposób wirtualny. mySAP Business Suite obejmuje mySAP CRM (Zarządzanie relacjami z klientami), mySAP PLM (Zarządzanie cyklem życia produktu), mySAP SCM (Zarządzanie łańcuchem dostaw), mySAP SRM (Zarządzanie relacjami z dostawcami). W dalszej części zajmiemy się modułem mySAP ERP, a dokładniej mówiąc jego starszą wersją (sprzed 2004 roku) mySAP.com R/3.

5 Rozwiązania dla małych i średnich firm:
SAP Business One Rozwiązanie SAP Business One jest łatwe w obsłudze. Oferuje ono intuicyjną nawigację po systemie, dobrze znane środowisko Microsoft Windows oraz różnorodne narzędzia do komunikacji. Jest również proste do wdrożenia oraz obsługi. Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania SAP Business One to: szybka implementacja, wysoka wydajność i skalowalność, duże bezpieczeństwo oraz możliwość przekształcenia do postaci bardziej kompleksowych rozwiązań.

6 mySAP All-in-One mySAP All-in-One oferuje małym i średnim firmom kompleksowe rozwiązania światowej klasy w formie prekonfigurowanych pakietów o przystępnej cenie. Przedsiębiorstwa te mogą zatem korzystać z zalet potężnych rozwiązań biznesowych, włącznie z ich najlepszymi w danej klasie funkcjonalnościami i procesami biznesowymi. W przypadku firm działających w określonej branży rozwiązania SAP odzwierciedlają procesy realizowane w danym środowisku / sektorze. Aby sprostać tym potrzebom bez konieczności tworzenia rozwiązania dla każdej firmy z osobna, firma SAP udostępnia w pakiecie najlepsze praktyki biznesowe. Rozwiązania te są oferowane za pośrednictwem naszych partnerów biznesowych, którzy specjalizują się w dostarczaniu kompletnych produktów dla poszczególnych sektorów gospodarki, gwarantując klientom dostęp do właściwej wiedzy specjalistycznej.

7 Może narzucać się pytanie:
Po co wprowadzać nowe systemy informatyczne w firmie, przecież są one nowym wydatkiem (i do tego znaczącym)?

8 Odpowiedź jest prosta. Każdy złotówka zainwestowana w rozwój infrastruktury informatycznej firmy zwraca się kilkunasto krotnie!!!!!!!!

9 Oczywiście wydatki na informatyzację muszą być odpowiednie do wielkości i struktury przedsiębiorstwa. Przy nieodpowiednim dostosowaniu tych inwestycji ewentualne korzyści mogą być mniejsze niż poniesione wydatki.

10 Dlaczego warto wprowadzać w firmie nowoczesne systemy informatyczne które służą do zarządzania naszym przedsiębiorstwem?

11 Różnice w zarządzaniu firmą z jednolitym systemem zarządzania, oraz firmą która nie posiada takiego zarządzania.

12 Jednostki znajdujące się w naszej firmie:
Zarząd Dział produkcyjny Dział sprzedaży Księgowość Dział usług serwisowych

13 Przykładowa struktura firmy:
Z rozproszoną bazą danych: Z scentralizowaną bazą danych:

14 Przykładowe wady systemu z rozproszonymi bazami danych:
Utrudniona komunikacja pomiędzy działami Konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników do tworzenia raportów przeznaczonych dla innych działów Spowolniona reakcja poszczególnych działów na to co się dzieje w innych działch (np.): - gdy spada sprzedaż jakiegoś produktu, do podjęcia decyzji o obniżce jego ceny zarząd musi czekać na raport z działu sprzedaży ze taki spadek nastąpił - w przypadku gdy dział serwisowy zauważy jakąś stale powtarzającą się usterkę w danym produkcie której można się pozbyć w czasie produkcji musi specjalnie fatygować się do działu produkcyjnego aby dział ten automatycznie usuwał te usterki - oraz wiele innych Do realizacji wszystkich tych zadań potrzebne jest zatrudnienie dodatkowych osób, a i tak dostarczenie takich raportów będzie znaczny okres czasu

15 Wszystkie te wady zostają usunięte po zastosowaniu scentralizowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Watro jest zastosować taki system mimo dodatkowych kosztów potrzebnych na jego wprowadzenie. Koszty te zwrócą się poprzez mniejsze zatrudnienie pracowników umysłowych, a firma będzie mogła szybciej reagować na zmiany wewnątrz firmy, oraz na szybko zmieniającą się sytuację na rynku zewnętrznym.

16 Przykłady wdrożeń systemów firmy SAP

17 Dla tych firm przedstawimy trzy firmy które skorzystały z programu:
Małe i średnie firmy: Dla tych firm przedstawimy trzy firmy które skorzystały z programu: „SAP Business One”

18 Firma Złomex SA

19 Ogólna charakterystyka firmy:
Firma działa w branży hutniczej, została założona w 1992r, zatrudnia około 160 osób, a roczne przychody firmy są na poziomie około 150 mln zł.

20 Kluczowe wyzwania: Problemy techniczne z aplikacjami przekładające się na długi czas i dużą pracochłonność procesu raportowania sprzedaży i wyniku finansowego Wynikające z powyższych problemów nieoptymalne zarządzanie kapitałem obrotowymi finansami Duża liczba dokumentów papierowych opisujących transakcje skupowe

21 Partner wdrożeniowy Altab Sp. z o.o., Częstochowa

22 Zastosowano system: SAP Business One, wersja 7.6
W systemie zainstalowano następujące moduły: Zakupy Magazyn Usługi Finanse Przelewy Katalog kontrahentów Raportowanie

23 Wykorzystano platformy:
Microsoft® Windows Server 2003 i Microsoft® SQL Server 2000

24 Czas wdrożenia: 3 miesiące

25 Liczba użytkowników systemu:
16

26 Główne cele wdrożenia Możliwość natychmiastowej oceny bieżącej sytuacji firmy we wszystkich aspektach (sprzedaż, magazyny, należności, zobowiązania) Zmniejszenie liczby dokumentów papierowych Stworzenie fundamentów dla rozwoju firmy na wiele lat

27 Kluczowe korzyści: Usprawnienie procesu dostarczania informacji osobom odpowiedzialnym za kluczowe decyzje, przede wszystkim zarządowi i kierownikom działów Wyraźna poprawa głównych wskaźników kapitału obrotowego, w tym lepsze zarządzanie zapasami i kredytem dla kontrahentów Dziesięciokrotne zmniejszenie liczby dokumentów papierowych, przede wszystkim magazynowych

28 Firma ta zajmuje przerobem złomu na potrzeby hutnictwa
Firma ta zajmuje przerobem złomu na potrzeby hutnictwa. Wprowadzenie jednolitego systemu było wymuszone tym iż dotychczas każdy dział korzystał z oddzielnych aplikacji biznesowych, które były nie kompatybilne. W wyniku tego zarządzanie firmą było bardzo utrudnione. Do tworzenia różnego rodzaju raportów trzeba było zatrudniać dodatkowych pracowników, a mimo to zarząd dopiero po kilku dniach wiedział jaka jest sytuacja w firmie. Dodatkowo znaczna część danych był tylko w postaci papierkowej. Dlatego zdecydowano się na wdrożenie jednolitego systemu. Wybrano system SAP BusinessOne który został wdrożony przez firmę Altab z Częstochowy.

29 Głównymi wymaganiami jakie były stawiane nowemu systemowi to przyśpieszenie otrzymywania raportów, oraz zmniejszenie liczby dokumentów (szczególnie papierkowych). Dodatkowo wymagano od systemu automatyczną obsługę wag przemysłowych, dokumentów przewozowych i opakowań, możliwość generowania zleceń przelewów w systemie Elixir oraz wiele innych. Czas wdrożenia to 3 miesiące. Spowodowane było to tym iż trzeba było wprowadzić dużą ilość danych do nowej bazy danych. Dodatkowo były pewne problemy w obsługą niektórych zadań, ale firma która wdrażała system szybko i na bieżąco rozwiązywała te problemy.

30 Firma HAP ARMATURA sp. z o.o.

31 Ogólna charakterystyka firmy:
Firma zajmuje się handlem hurtowym, została założona w 1991r, zatrudnia około 50 osób, a roczne przychody firmy są na poziomie około 28 mln zł.

32 Kluczowe wyzwania: usprawnienie obsługi klienta
usprawnienie zarządzania siecią sprzedaży sprawne wdrożenie mimo dużego obciążenia pracowników zadaniami bieżącymi

33 Partner wdrożeniowy ASSO Sp. z o.o.

34 Zastosowano system: SAP Business One, wersja 7.5

35 Wykorzystano platformy:
Microsoft® Windows

36 Czas wdrożenia: 5 miesięcy

37 Liczba użytkowników systemu:
24

38 Główne cele wdrożenia Połączenie w trybie online 4 oddziałów z magazynem centralnym, Usprawnienie zarządzania spółką, Zapewnienie wysokiej jakość obsługi klientów

39 Kluczowe korzyści: Uporządkowanie zasad wprowadzania dokumentów do systemu, Dostęp online do bieżących danych o firmie, stanach magazynowych, sprzedaży zapewnienie możliwości wdrożenia platformy do elektronicznej współpracy z Partnerami

40 Firma ta jest jedną z największych w regionie lubelskim hurtowni zajmujących się sprzedażą materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w armaturę przemysłową, sanitarną i łazienkową. Do momentu gdy firma posiadała tylko jeden oddział wystarczył jej obecny system, ale zostały otworzone trzy nowe oddziały, tak więc trzeba było wdrożyć nowy system który będzie mógł być obsługiwany online i działać w strukturze wielo oddziałowej. Dodatkowo firma chciała otworzyć czynny 24h na dobę sklep internetowy. Tak więc firma zaczęła poszukiwać produktu który spełnił by jej wymagania, a dodatkowo był tani co także było jednym z głównych czynników. Zdecydowano się więc na system SAP Business One który został wdrożony przez firmę ASSO.

41 Wdrożenie nowego systemu trwało 5 miesięcy, taki czas wdrażania systemu był spowodowany tym iż brali w nim udział pracownicy hurtowni, a ich dotychczasowy czas pracy był tak zaplanowany że trudno im było odejść od stanowiska w celu wdrażania systemu. To byłe jedyne zauważalne problemy z wprowadzeniem systemu. Wdrożenie tego systemu spowodowało uproszczenie i ujednolicenie całej dokumentacji firmy. Wszystkie operacje magazynowe, wydawanie i przyjmowanie towaru, muszą być wprowadzane na bieżąco, co spowodowało iż w łatwy sposób możemy określić nasze stany magazynowe. Dodatkowo we wszystkich oddziałach firmy wiadomo w jakim magazynie są jakie produkty i w jakiej ilości. System ten umożliwia firmie uruchomienie witryny internetowej przez którą stali i nowi klienci będą mogli składać zamówienia, powoduje to zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy oraz zwiększenie zysków firmy.

42 Firma TRANSFORWARDING INTERNATIONAL sp. z o.o.

43 Ogólna charakterystyka firmy:
Firma działa w branży Transportowej (spedycja międzynarodowa), została założona w 2002r, zatrudnia 10 osób, a roczne przychody firmy są na poziomie około 20 mln zł.

44 Kluczowe wyzwania: Usprawnienie obsługi klientów i podwykonawców,
Usprawnienie procesów spedycyjnych

45 Partner wdrożeniowy Omnikom Sp. z o.o.

46 SAP Business One, wersja 7.6
Zastosowano system: SAP Business One, wersja 7.6 Dodatkowo firma wdrażająca system wykonała i wprowadziła dodatkowy modół: Truck Locator,

47 Wykorzystano platformy:
Centrala Microsoft® Windows XP Terminale Microsoft® Win9x

48 Czas wdrożenia: 5 miesięcy

49 Liczba użytkowników systemu:
10

50 Główne cele wdrożenia Usprawnienie zarządzania spółką,
Usprawnienie zarządzania flotą pojazdów

51 Kluczowe korzyści: Poprawa jakości obsługi klientów, dzięki wdrożeniu systemu oceny przewoźników oraz standaryzacji procesów obsługi Osiągnięcie znacznego wzrostu obrotów i realizowanych zleceń, bez zwiększania stanu kadr, dzięki wzrostowi wydajności Ujednolicenie i integracja procesów biznesowych, obniżenie przeterminowanych należności

52 Spółka Transforwarding International jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w spedycji międzynarodowej. Dlatego konieczne było wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania firmą, który jednocześnie będzie spełniał funkcje ułatwiające pracę pracowników, co spowoduje znaczne podniesienie ich wydajności pracy. Od nowego systemu spodziewano się iż usprawni pracę w firmie, spowoduje szybszą realizację zamówień co zmniejszy ilość niezrealizowanych zamówień, dodatkowo wprowadzone rozwiązanie powinno być tanie. Po rozeznaniu się w oferowanych rozwiązaniach zdecydowano się na produkt firmy SAP „SAP Business One” który został wdrożony przez firmę Omnikom.

53 Wdrożenie projektu trwało 5 miesięcy, spowodowane było to tym iż pracownicy firmy mieli dużo bieżącej pracy, tak więc mogli mało czasu poświęcić na wdrażanie nowego systemu. Dodatkowym elementem przedłużającym czas wykonania projektu było wymaganie dostosowanie przez firmę wdrażająca system istniejącego modułu „Transforwarding Truck Locator” który pozwala na analizowanie w jakim miejscu znajduje się dana ciężarówka, w jakim czasie dotrze do celu itd.

54 Podsumowanie wprowadzenia projektów SAP Business One:

55 We wszystkich przypadkach klienci są zadowoleni z wprowadzonego systemu. Podkreślają iż wprowadzenie tego rozwiązania uprościło zarządzanie firmą, oraz spowodowało iż można na bieżąco podejmować decyzje odnośnie firmy. Po wdrożeniu projektów znacznie wzrosła wydajność pracowników wykorzystujących ten system. Na wzrost wydajności ma wpływ to iż system ten jest wydajny i bardzo prosty w obsłudze, wiele rzeczy robi się w nim intuicyjnie.

56 Na długość czasu potrzebnego do wdrożenia nowego systemu głównie miało to iż pracownicy, którzy współpracowali przy wdrażaniu systemu z firmą wykonująca projekt, mieli do wykonania wszystkie bieżące obowiązki, kolejnym problemem pochłaniającym dużo czasu podczas wdrażania systemu była duża ilość dokumentacji i danych które trzeba było wprowadzić do nowego systemu.

57 Duże przedsiębiorstwa:
Dla tych przedsiębiorstw przedstawimy trzy firmy które skorzystały z programu: „mySAP.com R/3”

58 Firma Elite Polska Sp. z o. o.

59 Ogólna charakterystyka firmy:
Elite jest największą palarnią kawy w Polsce. Jej moc produkcyjna wynosi 30 tyś. Ton rocznie, co stanowi niemal połowę rocznego spożycia kawy w Polsce. Firma zatrudnia ponad 455 osób.

60 Kluczowe wyzwania: Zastąpienie dotychczasowych rozwiązań informatycznych niewystarczających przy dynamicznym rozwoju firmy, zwiększeniu produkcji i bardzo dużym wzroście liczby odbiorców. Integracja systemu finansowego z aplikacjami zarządzającymi procesem zaopatrzenia i sprzedaży.

61 Partner wdrożeniowy Business Consulting Center

62 Zastosowano system: SAP R/3, wersja 4.6B
W systemie zainstalowano następujące moduły: Basis Rachunkowość finansowa Księgowość składników majątku trwałego Zarządzanie płynnością finansową Kontroling Gospodarka materiałowa Sprzedaż i dystrybucja

63 Sprzęt i oprogramowanie:
Sprzęt: Hawlett Packard System bazy danych: Oracle System operacyjny: Windows NT 4.0

64 Czas wdrożenia: 6 miesięcy

65 Liczba użytkowników systemu:
60

66 Kluczowe korzyści: Zebranie danych dotyczących całego przedsiębiorstwa w jednej bazie Nieprzerwana dostępność systemu Możliwość wykorzystania danych przez wszystkich użytkowników Dostosowanie systemu do potrzeb związanych ze złożonymi procesami obsługi klientów Możliwość projektowania produktów o dowolnej strukturze Sprawne i efektywne przetwarzanie informacji

67 System zaimplementowany w firmie Elit była prekonfigurowana wersja systemu SAP R/3 o nazwie R/3 SPRINT przeznaczona do szybkiego uruchomienia. Podczas wdrożenia pracownicy Elit poświęcili znacznie mniej czasu na prace związane z implementacją niż w przypadku klasycznego wdrożenia – informowali szczegółowo o wymaganiach wobec systemu, ale nie pełnili roli wdrożeniowców współrealizujących prace konfiguracyjne. Metodyka wdrożeniowa zastosowana w tym projekcie pozwoliła na istotne skrócenie czasu wdrożenia. Wykorzystanie prekonfigurowanego systemy wraz z gotową dokumentacją i narzędziami projektowymi umożliwiły uruchomienie systemu już w kilka miesięcy po podjęciu decyzji o wdrożeniu.

68 Koszty implementacji były niższe od kosztów podobnych przedsięwzięć prowadzonych w sposób klasyczny. Nie spowodowało to jednak zubożenia funkcjonalności i zmniejszenia możliwości przyszłej rozbudowy firmy

69 Firma Zakłady Włókien Chemicznych Stilon SA

70 Ogólna charakterystyka firmy:
Firma jest największym w Polsce producentem tekstylnych i technicznych włókien poliamidowych, żyłek oraz granulatów konstrukcyjnych. Firma zatrudnia około 2000 pracowników, a 4800 osób zatrudnionych jest w ponad 60-ciu samodzielnych firmach w swoistej strefie ekonomicznej powstałej na terenie fabryki.

71 Kluczowe wyzwania: Poprawa kontroli kosztów oraz sprzedaży i dystrybucji Łatwiejsze opracowywanie sprawozdań Integracja wszystkich działań i funkcji przedsiębiorstwa Zapewnienie szybkiego, bezpośredniego i łatwego dostępu do danych oraz możliwiści ich prezentacji

72 Partner wdrożeniowy Varias SA

73 Zastosowano system: SAP R/3, wersja 3.0F
W systemie zainstalowano następujące moduły: Rachunkowość finansowa Zarządzanie majątkiem trwałym Kontroling Sprzedaż i dystrybucja Gospodarka materiałowa Planowanie produkcji

74 Sprzęt i oprogramowanie:
Sprzęt: IBM, AS/400 System bazy danych: DB/2 System operacyjny: OS/400

75 Czas wdrożenia: 8 miesięcy

76 Kluczowe korzyści: Przejście od systemu księgowania ręcznego do automatycznego rejestrowania każdego zdarzenia gospodarczego w księdze głównej Powiązanie między działami przedsiębiorstwa Możliwość kontroli działań mających miejsce w firmie

77 Wdrożenie systemu SAP w firmie Stilon miało być przykładem klasycznego przeniesienia funkcjonującego modelu korporacyjnego R/3 za granicą do firmy w Polsce. Nie wzięto jednak pod uwagę złożoności organizacyjnej sytuacji w Stilonie. Mnogość zastosowanych technologii, oraz zróżnicowane potrzeby kierownictwa poszczególnych zakładów produkcyjnych uniemożliwiły łatwe „skopiowanie” istniejącego systemu co wpłynęło na wydłużenie czasu jego wdrożenia.

78 Zaimplementowany system uwzględnia w swojej strukturze rozrastanie się koncernu, zmian jego potrzeb i przeobrażeń poszczególnych oddziałów. Informacja, dostęp do niej oraz możliwość szybkiej i pełnej analizy, którą daje system, decydują o sukcesie w branży.

79 Firma Odlewnia Żeliwa Śrem SA.

80 Ogólna charakterystyka firmy:
Przedsiębiorstwo te jest jedna z największych odlewni żeliwa w Polsce. Produkuje około 50 tyś. ton odlewów rocznie. Odlewnia żeliwa Śrem należy do największych polskich eksporterów do UE.

81 Kluczowe wyzwania: Planowanie i sterowanie produkcją
Obsługa różnych modeli procesu produkcyjnego – od produkcji procesowej (wytapianie żeliwa) poprzez produkcje seryjną (odlewy motoryzacyjne) aż po produkcję jednostkową (skomplikowane pojedyncze odlewy) i obróbkę końcową detali.

82 Business Consulting Center
Partner wdrożeniowy Business Consulting Center

83 Zastosowano system: SAP R/3, wersja 4.6B
W systemie zainstalowano następujące moduły: Rachunkowość finansowa Księgowość składników majątku trwałego Planowanie i sterowanie produkcją Kontroling Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie Sprzedaż i dystrybucja

84 Sprzęt i oprogramowanie:
Sprzęt: HP System bazy danych: Oracle 8 System operacyjny: HP – UX 11

85 Czas wdrożenia: 2 lata

86 Liczba użytkowników systemu:
100

87 Kluczowe korzyści: Dane w finansach rejestrowane automatycznie w trakcje operacji wykonywanych w pozostałych modułach Interfejs przenoszący dane o kosztach z zewnętrznego systemu płacowego Planowanie kosztów Jedna baza danych Wsparcie procesu zakupów

88 Zapewnienie informacji o stanach ilościowo – wartościowych materiałów
Automatyczna inwentaryzacja Wsparcie procesów sprzedaży Planowanie i zarządzanie produkcją dla wszystkich działów

89 Wdrożenie systemu SAP w firmie Śrem było jednym z największych i najtrudniejszych projektów jaki prowadziła firma BCC ze względu na bardzo szeroki zakres wdrożenia, stopień skomplikowania procesów produkcyjnych, czy ogromną ilość wprowadzonych danych podstawowych. To wszystko przełożyło się na tak długi czas wdrożenia systemu. Wprowadzenie systemu było koniecznym krokiem zmniejszenia kosztów i zwiększenia efektywności działania firmy. System SAP jest narzędziem do planowania, kontrolowania i rozliczania procesu produkcji, to nowa jakość informacji zarządczej i mniejsze ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji

90 Podsumowanie wprowadzenia projektów mySAP.com R/3:

91 Czas wdrożenia systemu w dużych korporacjach zależał głównie od dobrze przeprowadzonego etapu rozpoznania potrzeb i wymagań danej firmy. Okres wdrażania systemu wydłużał się znacznie w momencie, kiedy istniała konieczność dostosowywania gotowych komponentów systemu do konkretnych potrzeb firmy. Przykładem uniknięcia takiej sytuacji była firma Elite. W jej przypadku prekonfiguracja systemu miała miejsce jeszcze przed rozpoczęciem procesu implementacji.

92 Złożoność systemów wprowadzanych w dużych przedsiębiorstwach wiązała się z koniecznością przeprowadzenia długotrwałych szkoleń dla docelowych użytkowników systemów. Faza ta następowała po okresie wdrażania systemu informatycznego i odróżniała proces wdrożeniowy w dużej firmie od procesu wdrożeniowego w małym przedsiębiorstwie.


Pobierz ppt "SAP SAP, firma założona w 1972 r., jest uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google